KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Fatma OKTAY
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Psikoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462114092
E-Posta yildirimfatma@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ 04.06.2012
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Ebeveynleşme,Aile Öngörülemezliği,Depresyon,Öngörülemezlik İnançları,Kaygı,Obsesif-Kompulsif Bozukluk
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Why is time perspective important for emotion regulation? The role of time perspectives on emotion dysregulation among young adults
 • 2 Tanrı Algısının Adil Dünya İnancı Kuramı ve Adalet Kavramları U¨zerinden İncelenmesi
 • 3 Geçmişe Dönük Aile Öngörülemezliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması
 • 4 Uyuma Yönelik Olmayan Bir Duygu Düzenleme Stratejisi Olarak Kompulsiyonlar
 • 5 PSİKOLOJİ BİLİMİ AÇISINDAN MESLEKİ YETERLİLİK
 • 6 Bir Etik İhlal Olarak Hasta ve Terapist Arasındaki Cinsel İlişkiler
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Aile öngörülemezliği ve ebeveynleşme ile obsesif kompulsif belirtiler arasındaki ilişkide obsesif inanışların aracı rolü
 • 2 Aile öngörülemezliği ve depresyon arasındaki ilişkide öfke ifade tarzlarının aracı rolü
 • 3 Aile içi roller yer değiştirirse: Ebeveynleşme ve benlik kurgularının duygu düzenleme becerisi üzerindeki etkileri
 • 4 Aile Öngörülemezliğinin Psikolojik Belirtilerle İlişkisi
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 The Relationship between Family Chaos, Attachment Styles, Obsessive Compulsive Disorder and Depression
 • 2 When Family Roles Are Reversed: The Effects of Parentification and Self Construction on Emotion Regulation
 • 3 The Relationship between Family Unpredictability and Psychological Symptoms
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Are They Compulsions or Maladaptive Emotion Regulation Strategies?
 • 2 Why Do People Feel Similar Or Different From Others? The Roles Of Personality, Self, Parentification And Emotion Regulation
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!