KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Elmas Gülhan GENÇDOĞAN
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kelam Anabilim Dalı
Telefon 2462110239
E-Posta elmascam@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9534-6332
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 24.06.2010
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇAM, Elmas Gülhan, "Bâkıllânî'de Bir Delillendirme Yöntemi Olarak Lügavî İstidlal",Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Yıl:2018/1, Sayı: 40, ss:124-140
 • 2 ÇAM, Elmas Gülhan, "Dillerin Kökenine İlişkin Kelâmî Yaklaşımlar: Bâkıllânî Örneği ", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Yıl: 2018/2, Sayı: 45, ss: 367-388.
 • 3 ÇAM, Elmas Gülhan, "Eş'arî'nin Te'vil Tutumundaki Dönüşüm –Mu'tezilî Te'vil Algısı Bağlamında Bir Değerlendirme-", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Yıl:2017/2, Sayı: 39, ss:125-140
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 ÇAM, Elmas Gülhan, "KELAM İLMİNDE İÇTİHAT FARKLILIKLARININ SEBEPLERİ", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Yıl:2018/2, Sayı: 41, ss: 258-270
 • 2 ÇAM, Elmas Gülhan, "GAZZÂLÎ VE AQUINAS’TA NEDENSELLİK", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Yıl:2013/2, Sayı: 31, ss: 205-214
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ÇAM, Elmas Gülhan, "İlahiyat Fakülteleri XVI. Kelam Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı: “Kur’ân Kelamı: Kimlik ve Hakikat Olarak İslam” Sempozyumu Tanıtımı", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Yıl: 2011/2, Sayı: 27, ss: 209-213
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇAM, Elmas Gülhan, " Kelama Yönelik Eleştiriler Gazzâlî’nin Kelam Eleştirisi Bağlamında Bir Değerlendirme", 1.Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Mart 2018- MARDİN, ss: 108-115.
 • 2 ÇAM, Elmas Gülhan, "Eş'arî'nin Eserlerinde Bir Delillendirme Yöntemi Olarak Şiirle İstişhat", II. Uluslararası Mevlana İlahiyat ve Felsefe Kongresi, 04-06 Mayıs 2018, Şanlıurfa, ss: 42-47.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÇAM, Elmas Gülhan, 2013, "Bakıllânî'de Dil ve Dilin Kelamî İstidlalde Kullanımı", Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 ÇAM, Elmas Gülhan, 2013, "Bâkıllânî'de Dil ve Dilin Kelamî İstidlalde Kullanımı", SDU BAP, Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!