KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Melih SEVER
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sosyal Hizmet Bölümü
Ana Bilim Dalı Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
Telefon 2462110619
E-Posta melihsever@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-5818-5114
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 2
Alıntı Sayısı: 36
Web Of Science Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 1
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANŞMANLIK 08.06.2009
Yüksek Lisans THE ÜNIVERSITY OF SHEFFIELD THE ÜNIVERSITY OF SHEFFIELD 29.10.2012
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET (DR) 25.12.2018
İLGİ ALANLARI
Sosyal hizmet
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 SEVER MELİH, ÖZDEMİR SEYHAN, Stress and Entertainment Motivation are related to Problematic Smartphone Use: Fear of Missing Out as a Mediator. Addicta: The Turkish Journal on Addictions Doi: 10.5152/ADDICTA.2021.21067, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 2 SEVER MELİH, YÜCEER KARDEŞ TUBA, KALAYCI ERDİNÇ, Sosyal Damgalanma İle Psikolojik Yardım Arama Tutumu İlişkisi: Kendini Damgalamanın Rolü. Toplum ve Sosyal Hizmet, 32(3), Doi: 10.33417/tsh.889199, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 SEVER Melih, ÖZDEMİR S., "Never Hire Those-!" Hiring stigma in Turkish organizations: An exploratory sequential mixed methods approach. ANALYSES OF SOCIAL ISSUES AND PUBLIC POLICY , 0-0. Doi: 10.1111/asap.12239, (2021), (SSCI)
 • 4 uysal zülal, SEVER MELİH, Dinç Halime, Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Öncesi ve Sonrası Sosyal Hizmet Uygulamalarının İncelenmesi: Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Çalışma Dergisi (2021), (Diğer)
 • 5 SEVER MELİH, ÖZDEMİR SEYHAN, Uluslararası Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Destek ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi , 51-60. Doi: 10.46236/jovosst.828183, (2020), (Diğer)
 • 6 ÖZDEMİR SEYHAN, SEVER MELİH, ACAR OSMAN KÜRŞAT, İş’te Mutluluk Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 18(2), , 1-10. (2020), (TR DİZİN)
 • 7 SEVER MELİH, ÖZDEMİR SEYHAN, Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde Öğrenci Olma Deneyimi: Bir Fotoses(Photovoice) Çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 31(4), , 1653-1680. Doi: 10.33417/tsh.778615, (2020), (TR DİZİN)
 • 8 SEVER MELİH, ÖZDEMİR SEYHAN, Jobson Kate, "An academic is like a bad dinner guest." Exploring cross-cultural perspectives of academics via metaphors. Higher Education Research & Development Doi: 10.1080/07294360.2021.1887096, (2020), (SSCI)
 • 9 Ozkan Yasemin, Calis Nurullah, SEVER Melih, SCHOOL COUNSELLORS' PERCEPTIONS TOWARDS SCHOOL SOCIAL WORK IN TURKEY. TRABAJO SOCIAL GLOBAL-GLOBAL SOCIAL WORK , 3-19. Doi: 10.30827/tsg-gsw.v9i17.9075, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 10 SEVER MELİH, Kaos İçinde Güçlenmek: Bir Annenin Lösemi ve Kök Hücre Nakli Anlatılarının Analizi. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, 5(1), , 133-162. (2019), (TR DİZİN)
 • 11 SEVER MELİH, UNESCO ve Dünya Bankası Küresel Eğitim Politikaları: Bir Karşılaştırma Çalışması / Global Education Policies of UNESCO and The World Bank: A Comparison Study. Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi , 650-658. Doi: 10.23863/kalem.2019.141, (2019), (TR DİZİN)
 • 12 SEVER MELİH, CRITICAL ANALYSIS OF QUALITY OF LIFE AND HUMAN NEEDS THEORIES FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 11(20), , 317-325. Doi: 10.20990/kilisiibfakademik.452703, (2019), (TR DİZİN)
 • 13 KEMİK PINAR, GÖZÜBÜYÜK MAZLUM, SEVER MELİH, Suriyeli Sığınmacıların Yoğun Yaşadığı Bölgelerdeki Yerel Halkın Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Görüşleri: Altındağ Örneği. Mukaddime , 582-596. Doi: 10.19059/mukaddime.553210, (2019), (TR DİZİN)
 • 14 SEVER MELİH, İL SUNAY, Kök Hücre Nakli Sürecinde Aile Merkezli Onkolojik Sosyal Hizmet Uygulaması. Toplum ve Sosyal Hizmet , 690-715. Doi: 10.33417/tsh.572231, (2019), (TR DİZİN)
 • 15 SEVER MELİH, ÖZDEMİR SEYHAN, How an academic’s death by suicide impacts coworkers and an organization. Death Studies , 1-6. Doi: 10.1080/07481187.2019.1700572, (2019), (SSCI)
 • 16 SEVER MELİH, To What Extent is the HDI a Good Indicator of the Relative’xxSuccess’xx or’xxFailure’xxof National Social Policies?. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 8(208), (2013), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AĞCASULU HÜLYA, ÖZDEMİR SEYHAN, SEVER Melih, Sosyal Destek ve Mutluluk İlişkisinde Genel Güvenin Rolü. 7. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi (2020). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Sepetçi Pınar, ÖZDEMİR SEYHAN, SEVER MELİH, Canım Sıkılıyor! Can sıkıntısı, Sosyotelizm ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), , 26-36. (2021), (Diğer)
 • 2 SEVER MELİH, İL SUNAY, Kök Hücre Nakli Olan Hematoloji Hastalarının Sorun ve Gereksinimleri: Kurumsal Hizmetlerin Değerlendirilmesi. Tıbbi Sosyal Hizmet (2019), (TR DİZİN)
 • 3 SEVER MELİH, Sex trafficking in Turkey: a critical examination of the national responses to the problem. Sosyal Çalışma Dergisi, 2(2), , 32-42. (2018), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 Güler Deniz, Vd. Vd., SEVER Melih, Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar(2021). Ekin, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Nitel Sosyal Bilimler, Dergi, Editör, 12.01.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!