KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Melih SEVER
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sosyal Hizmet Bölümü
Ana Bilim Dalı Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
Telefon 2462110619
E-Posta melihsever@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-5818-5114
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANŞMANLIK 08.06.2009
Yüksek Lisans THE ÜNIVERSITY OF SHEFFIELD THE ÜNIVERSITY OF SHEFFIELD 29.10.2012
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET (DR) 25.12.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sosyal hizmet
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sever, M. ve Zengin, O. (2020). Suçun Önlenmesinde Sosyal Hizmet Mesleğinin Rolü, içinde Adli Sosyal Hizmet, Nobel Yayınevi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gözübüyük, M., Kemik, P. ve Sever, M. (2019). Suriyeli Sığınmacıların Yoğun Yaşadığı Bölgelerdeki Yerel Halkın Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Görüşleri: Altındağ Örneği. Mukaddime, 10(2), 582-596. DOI: 10.19059/mukaddime.553210. TR Dizin
 • 2 Özkan, Y., Çalış, N. ve Sever, M. (2019). School Counsellors’ Perceptions towards School Social Work in Turkey, Global Social Work, 9(17) (ESCI)
 • 3 Global Education Policies of UNESCO andThe World Bank: A Comparison Study, Kalem Dergisi, 2019
 • 4 Sever, M. (2019) Critical Analysis of Quality of Life and Human Needs Theories from an Islamic Perspective, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) TR Dizin, 11(20). 317-325
 • 5 Sever, M , İl, S . (2019). Kök Hücre Nakli Sürecinde Aile Merkezli Onkolojik Sosyal Hizmet Uygulaması. Toplum ve Sosyal Hizmet TR Dizin, EBSCO , 30 (2) , 690-715 . DOI: 10.33417/tsh.572231
 • 6 Sever, M. ve İl. S. (2019). Kök Hücre Nakli Olan Hematoloji Hastalarının Sorun ve Gereksinimleri: Kurumsal Hizmetlerin Değerlendirilmesi, Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi TR Dizin, 13. 80-100.
 • 7 Sever, M. (2019). Kaos İçinde Güçlenmek: Bir Annenin Lösemi ve Kök Hücre Nakli Anlatılarının Analizi, Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi TR Dizin, Vol. 5, No. 1. s. 133- 162.
 • 8 Sever, M. (2018). Sex trafficking in Turkey: a critical examination of the national responses to the problem. Sosyal Çalışma Dergisi, 2(2), 32-42.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sever, M. and Ozdemir, S. (2019). How an Academics Death by Suicide Impacts Coworkers and an Organisation, Death Studies
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulaması, Bölüm adı:(Çocuklarla Grup Çalışması) (2017)., SEVER MELİH, Nika Yayınevi, Editör:Ercüment Erbay, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-9386- 18-0, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 4527695)
 • 2 Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar, Bölüm adı:(Sosyal Politika Yoksulluk ve Sosyal Hizmet) (2015). SEVER MELİH, Nika Yayınevi, Editör:Tarık Tuncay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 488, ISBN:978-605-84776-6-7, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2432165)
 • 3 Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet Araştırması, (2015). ADIGÜZEL, B., ZENGİN, O. vd., SEVER MELİH, Nika Yayınevi, Editör: Ercüment Erbay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 526, ISBN:978-605-84776-1-2, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2432304).
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Sever, M. (2019). Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet İlişkisi, Sosyal Hizmet Magazin, (3), 24-28.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ertan Koçak, Y. ve Sever, M. (2015). Şizofreni Hastalarında Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 Tam Metin Bildiriler, 359-366.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sever, M., Çiçek, Ş.E. ve Efe, A. (2018). Uluslararası Öğrencilerin Psiko-sosyal Sorun ve İhtiyaçları Nitel Bir Çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sever M. ve Sever, M.E. (2019). How does Islam view childhood-Islam çocukluğu nasıl görmektedir?, 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, Marmara Üniversitesi
 • 2 Sever, M. (2019). Analysis of Muslim Populated Countries’ Performance on Wellbeing Measures
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demiryürek, B., Bulut, E., ... Sever, M. (2017). Uluslararası öğrencilerin uyum sürecini etkileyen psikososyal sorun ve ihtiyaçların incelenmesi: Nitel bir çalışma, Beytepe örneği. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 236-237. http://apbs.mersin.edu.tr/files/figenkilic/Scientific_Meetings_006.pdf.
 • 2 Sever, M. (2016). Sex trafficking in Turkey: A critical examination of the problem. Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development 2016 (SWSD2016 Seoul, South Korea), https://guidebook.com/guide/68363/poi/5733678/?pcat=312615.
 • 3 Özkan, Y., Çalış, N. ve Sever, M. (2017). School Counsellors’ Perceptions About School Social Work. Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 (USHK17) Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği Kongre Programı ve Bildiri Özetleri Kitabı, 223-224.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Sever, M. (2015). Comparison study: The education policies of UNESCO and the World Bank. First international Congress on Education and Poverty CIEP 2015. (Villarica, Chile)
 • Doktora Tezi
 • 1 Sever. M. (2018). Kök Hücre Nakli Olan Hasta ve Ailelerinin Hastalık Anlatıları, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Nitel Sosyal Bilimler
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Qualitative Health Research
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Mukaddime
 • 2 Sağlık Akademisi Kastamonu
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Toplum ve Sosyal Hizmet
VERDİĞİ DERSLER
ADLİ SOSYAL HİZMET
GRUPLARLA SOSYAL HİZMET
MESLEKİ İNGİLİZCE
TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET
 
Bu İçeriği Paylaş!