Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Cüneyt BELENKUYU
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Cüneyt BELENKUYU
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta cuneytbelenkuyu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ 21.6.2012
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Eğitim Yönetimi Eğitim Politikaları Eğitim Sosyolojisi
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE YÖNETİMİ
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sosyal Sermaye ve Sosyal Medya: Demokrasi ve Vatandaşlık Hakkında Bir Araştırma
 • 2 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının İncelenmesi
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Eğitim Araştırma Ve Politikalarının Eleştirel Değerlendirilmesi
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Müdürlük ve Sıradan İşler
 • 2 Eğitim Yönetimi Alanına İlişkin Farklılıkların Tartışılması
 • 3 Bir Üst Kimlik Olarak Eğitim Yönetimcisi: Bourdieu’nün Sermaye Kavramı Açısından İncelenmesi
 • 4 Alandaki Etkinin Değerlendirilmesi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisindeki Eğitim Yönetimi Makalelerinin ReferansAnalizi
 • 5 Examination of the relationship between the perceived school culture levels of teachers and social media use
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mikropolitikalar Bağlamında Öğretmenlerin Okula Uyum Süreci
 • 2 Akademik sıralamada tanınırlık: Bir tercih edilirlik indeksi oluşturma.
 • 3 Devlet üniversiteleri sıralamasında akademik teşvik puanlarının kullanılması
 • 4 Examınıng Self- Esteem Of Unıversıty Students
 • 5 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
 • 6 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • 7 Eğitim Sistemi Üzerine Bir Tercih Analizi Okul Müdürlerinin Öğretmen Tercihleri
 • 8 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları
 • 9 Üniversite Öğrencilerinin Demokratik Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi
 • 10 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN POLİTİK DÜNYA GÖRÜŞLERİ MEMLEKETLERİ VE SOSYO EKONOMİK SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • 11 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DÜNYA GÖRÜŞLERİ VE DEMOKRATİK SİSTEMİN İŞLEYİŞİNDEKİ KURUMLARA GÜVEN
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Sosyal Sermaye ve Sosyal Medya Demokrasi ve Vatandaşlık Hakkında Bir Araştırma
 • 2 Türkiye de Okul Müdürü Olmak Bir Anlam Arayışı
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık