KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Ayşe AYDINLI
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
Telefon 2462113227
E-Posta ayseaydinli@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://w3.sdu.edu.tr/personel/05747
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 28.06.2010
Yüksek Lisans
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK ESASLARI (DR) 21.05.2020
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Aromaterapi, Masaj, Konstipasyon, Beceri Geliştirme ve Uygulama, İnovasyon, İntegratif Tıp, Hemşirelik Süreci, Bakım, Geçerlik ve Güvenirlik, Kadın Sağlığı
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Temel Hemşirelik Becerileri Öğrenim Rehberi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR / CURRENT APPROACHES IN NURSING EDUCATION
 • 2 Ayşe AYDINLI, Emel TAŞÇI DURAN, DOĞUM ÖNCESİ BAKIM MEMNUNİYETİ VE HASTA BEKLENTİLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKİYE’DEKİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 33(3), 46-61, 2017
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇETINKAYA USLUSOY ESIN,PASLI GÜRDOGAN EYLEM,AYDINLI AYSE (2015). Professional values of Turkish nurses: A descriptive study. . Nursing Ethics, November 4. 1-9. Published Online.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aydınlı A, Taşçı Duran E. Doğum Öncesi Bakım Memnuniyeti ve hasta Beklentileri Ölçeğinin Türkiye'deki Geçerlik Güvenirlik Çalışması, 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 10-12 Eylül 2015.
 • 2 Bıyık A.,Taşçı Duran E.,Din ve Kadın Sağlığı, 1. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, 15-17 Eylül, 2011. İzmir
 • 3 Taşçı Duran E, Özkahraman Ş, Korkmaz M, Bıyık A, Çet Ö,Güllü A, Hemşirelik Öğrencilerinin, Hemşirelikte Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumlarının Belirlenmesi, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa
 • 4 Çet Ö, Bıyık A, Taşçı Duran E, Kadın Sağlığı Ve Alternatif/Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, 7. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 22-25 Nisan 2011, Ankara
 • 5 Güllü A, Bıyık A, Taşçı Duran E, Kadın Sağlığına Estetik Yaklaşımlar, 7. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 22-25 Nisan 2011, Ankara
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Hemşirelik Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Mobil Öğrenme, İYRSC 2019
 • 2 Aydınlı A, Urgancı Y. Hemşirelik Eğitiminde İnovasyon, 4.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi. “Uluslararası Katılımlı” 13-15 Ekim 2016. Bodrum, Muğla, Türkiye
 • 3 Çetinkaya-Uslusoy E, Taşçı-Duran E, Paslı-Gürdoğan E, Aydınlı A. Türkiye'de erkek hemşirelerin yeri. I. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi. 18-21 Haziran 2014
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 DOĞUM ÖNCESİ BAKIM MEMNUNİYETİ VE HASTA BEKLENTİLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKİYE’DEKİ GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Subkutan heparin enjeksiyonu uygulamasında soğuk uygulama ve basının ağrı ve ekimoz oluşumu üzerine etkisi
 • Kişisel web sayfası
 • 1 https://w3.sdu.edu.tr/personel/05747
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Hemşireler Derneği
VERDİĞİ DERSLER
Hemşirelik Esasları
Hemşirelik Esasları - Uygulama
Hemşirelik Süreci
 
Bu İçeriği Paylaş!