Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yasin EREN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Yasin EREN
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462113886
E-Posta yasineren@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - 1.7.2002
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 1.9.2005
Doktora ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 7.11.2011
İLGİ ALANLARI
Genotoksikoloji Hücre Biyolojisi Biyoloji Eğitimi
YAYINLAR
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Pyracarbolid Fungisitinin Muhtemel Genotoksik Etkilerinin Allium ve Mikronükleus TestYöntemleriyle Belirlenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Pyracarbolid ve Alloxydim Sodium Pestisitlerinin Muhtemel GenotoksisistelerininSaptanması
 • 2 Pro-Fe(n)syonel Eğitimle Çevre ve Enerji
 • 3 Orta ve Batı Anadolu Nojen Faunası Equidae (Mammalia) Formlarının Histomorfolojik,Moleküler ve Diyajenetik Özelliklerinin İlk İncelenmesi
 • 4 Alyssum virgatum sulu ekstrelerinin Muhtemel Mutajenitelerinin Ames SalmonellaMikrozom Test Yöntemiyle Araştırılması
 • 5 Limonium bitki ekstraktlarının muhtemel mutajenitelerinin Ames/Salmonella/Mikrozomtest yöntemi ile araştırılması
 • 6 Farklı tipteki pestisitlerin muhtemel mutajenitelerinin Ames/Salmonella/Mikrozom testyöntemi ile araştırılması
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Cytotechnology
 • 2 Pharmaceutical Biology
 • 3 Natural Product Research
 • 4 Natural Product Research
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Malaysian Journal of Medical Sciences
 • 2 African Journal of Biotechnology
 • 3 Journal of Medicinal Plant Research
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 AKU Fen Bilimleri Dergisi
 • 2 AKU Fen Bilimleri Dergisi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 2014 yılı TÜBİTAK İlköğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Çalışması (Bu Benim Eserim) Isparta Bölgesi Bilim Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Fen ve Teknolojide Lab. Tek. ve Uyg.
Genel Biyoloji Lab.-I
Genel Biyoloji-I
Hücre Biyolojisi ve Kanser
İleri Biyoloji-I
İleri Bİyoloji-II
Karakter ve Değerler Eğitimi
Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Bitkiler
Yukarı çık