KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Pınar BÜRHAN ÇAVUŞOĞLU
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Psikoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462114041
E-Posta pinarburhan@sdu.edu.tr
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 21.06.2011
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SİNİRBİLİM 07.08.2014
Doktora ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ (DR) 22.04.2021
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
bilişsel psikoloji, epizodik bellek, kaynak belleği
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Increased telomerase activity in major depressive disorder with melancholic features: Possible role of pro-inflammatory cytokines and the brain-derived neurotrophic factor
 • 2 Sosyal Kaynak Belleği: Sosyal Etkileşimde Bulunduğumuz Kişileri Nasıl Hatırlıyoruz?
 • 3 Why is time approach important to emotion regulation? The role of time perspectives on emotion dysregulation among young adults
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 PSİKOLOJİDE YAKLAŞIMLAR - Approaches to Psychology
 • 2 PSİKOLOJİDE YAKLAŞIMLAR - Approaches to Psychology
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 DRM paradigmasında bellek yanılmaları: Benlik ve yakın bireyleri referans almanın rolü
 • 2 Majör Depresif Bozuklukta Artan Telomeraz Aktivitesi: Pro inflamatuar Sitokin ve Beyinden Köken Alan Nörotrofik Faktör Düzeylerinin Olası Rolü
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Effects of Self, Close, and Unknown Other-Referencing on False Recognition and Source Monitoring in the DRM Paradigm
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 The Role of Self-Referencing on False Memories in the DRM Paradigm
 • 2 Is average working memory capacity necessary for the relationship between need for cognition and false memories?
 • 3 Individual differences in false memories: The role of need for cognition
 • 4 Analysis of the Relationship Between Time Perspective and Difficulties in Emotional Regulation with Structural Equation Modeling among Turkish Undergraduate Students
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 BDNF yi hedefleyen plazma microRNA düzeylerinin Major Depresyon hastaları ile sağlıklılarda karşılaştırılması ve microRNA düzeylerinin BDNF düzeyleri depresyonun klinik değişkenleri emosyonel disregülasyon ve depresyon şiddetiyle ilişkisi
 • 2 MAJÖR DEPRESYON HASTALARINDA VE SAĞLIKLILARDA PRO-İNFLAMATUAR SİTOKİNLER İLE BEYİNDEN KÖKEN ALAN NÖROTROFİK FAKTÖR DÜZEYLERİNİN TELOMERAZ AKTİVİTESİYLE İLİŞKİSİ
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!