KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Melek DÖNMEZ YAPUCUOĞLU
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
Telefon 2462114608
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 13.06.2011
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE) 13.06.2011
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) 21.06.2016
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ (YL) (TEZLİ) 21.06.2016
Doktora AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR) 21.02.2023
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR) 21.02.2023
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, KIZILASLAN AYDIN, DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, The analysis of 9th grade chemistry curriculum and textbook according to revised Bloom’s taxonomy. Cypriot Journal of Educational Sciences, 15(1), , 10-20. Doi: 10.18844/cjes.v15i1.3516, (2021), (Journals Indexed in Eric)
 • 2 ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, DOĞRUYOL KADRİYE BEGÜM, Change of Teachers' Metaphors Towards STEM and 21st Century Skills with STEM Course. MALAYSIAN ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, 9(3), , 1-11. (2021), (Journals Indexed in Eric)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, Türkiye’de Sosyal ve Duyuşsal Öğrenme Becerileri . ASES VI. INTERNATIONAL EDUCATIONAL SCIENCES CONFERENCE (2024). (Özet bildiri)
 • 2 DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, Türkiye’deki Yaşamboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitiminin Dünyadaki Yeri. ASES VI. INTERNATIONAL EDUCATIONAL SCIENCES CONFERENCE (2024). (Özet bildiri)
 • 3 DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, YALIN UÇAR MELTEM, Çevrimiçi Ortamlarda Müzakere ve Müzakereci Öğretim Yaklaşımı Uygulamaları. 14. ULUSLARARASI SOSYAL BESERI VE EGITIM BILIMLERI KONGRESI (2023). (Tam metin bildiri)
 • 4 DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, Fen Bilimleri Dersine Yönelik İhtiyaçların Ortaya Konulması: Bir Köy Okulu Örneği. 14. Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi (2023). (Tam metin bildiri)
 • 5 DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, ASLAN SERKAN, Eğitim Programı Okuryazarlığı ile İlgili Tezlerin İncelenmesi: Bir Sistematik Derleme. 11. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2023). (Tam metin bildiri)
 • 6 DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, ERYILMAZ BALLI FUNDA, 2021-2022 Küresel Eğitim İzleme Raporu’nda Yetişkin Eğitimi.. 13. International Congress on New Trends in Education (2022). (Özet bildiri)
 • 7 ERYILMAZ BALLI FUNDA, DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, OECD Covıd-19 Sürecinde Okul Eğitimi- Ülke Notlarının Karşılaştırılması.. 13. International C ongress on New Trends in Education (2022). (Özet bildiri)
 • 8 DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, ERYILMAZ BALLI FUNDA, Öğretmen Adaylarının Devlet Okullarında ve Özel Okullarda Çalışmaya Yönelik Algıları. 6. Uluslararası Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Kongresi. (2022). (Tam metin bildiri)
 • 9 ERYILMAZ BALLI FUNDA, DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, Curriculum leadership: Examining studies in Turkey. 6. Uluslararası Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Kongresi. (2022). (Özet bildiri)
 • 10 DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, ERYILMAZ BALLI FUNDA, “Bir Bakışta Eğitim 2021 - Oecd Göstergeleri” Raporunun Öğretmen Teması Çerçevesinde İncelenmesi.. 8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2021). (2021). (Özet bildiri)
 • 11 ERYILMAZ BALLI FUNDA, DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, Oecd Covıd - 19 Sürecinde Okul Öncesi ve İlkokul Eğitimi İçin Dijital Teknolojileri Kullanma Raporu’nun Türkiye Boyutunun Değerlendirilmesi. 8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2021). (2021). (Özet bildiri)
 • 12 DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, ERYILMAZ BALLI FUNDA, Suriyeli Sığınmacı Çocukların Eğitimi Üzerine Sistematik Bir Analiz. VII. International Eurasian Educational Research Congress (7th EJER) (2020). (Özet bildiri)
 • 13 YALIN UÇAR MELTEM, DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, AKSOY Merve, KILIÇ Funda, Öğretmenlerin “Değer” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. VI. International Eurasian Educational Research Congress (6th EJER) (2019). (Özet bildiri)
 • 14 DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, ÇINAR BENT GONCA, Tyler Değerlendirme Modeline göre 4. Sınıf Matematik Programının Değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 15 ÇEVİKBAŞ SEHER, DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, A Qualitative Study on The 2nd Grade Primary School English Curriculum from Teachers’ Perspective.. 3rd International Congress on Curriculum and Instruction (2015). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, Fen Bilimleri Dersinde Deneyimsel Öğretim Tasarımı Uygulamaları. Uluslararası Eğitimde Nitel Araştırmalarda Mükemmellik Arayışı Dergisi, 2(2), , 40-51. (2023), (Endekste taranmıyor)
 • 2 KARA ECE, DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, ERYILMAZ BALLI FUNDA, Göçmen Kadınların Sosyal Uyum Süreçlerinin İncelenmesi. Dicle Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 34(2023), , 420-442. Doi: 10.15182/diclesosbed.1296540, (2023), (TR DİZİN)
 • 3 DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, ERYILMAZ BALLI FUNDA, Türkiye Almanya Çin Kanada ve Singapur Öğretmenlik Meslek Kanunlarının Karşılaştırmalı Analizi. EURASIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, 3(3), , 250-266. (2022), (Endekste taranmıyor)
 • 4 YALIN UÇAR MELTEM, DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, Müzakereci öğretim yaklaşımına ilişkin bir derleme. e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi (e-Kafkas Journal of Educational Research), 8(3), , 821-840. (2021), (TR DİZİN)
 • 5 ERYILMAZ BALLI Funda, DÖNMEZ YAPUCUOĞLU Melek, Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitim Öğretim Yaşantılarına İlişkin Tezlerin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(1), , 505-524. Doi: 10.37217/tebd.872056, (2021), (TR DİZİN)
 • 6 DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, GÜNDOĞDU KERİM, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine İlişkin Program Değişikliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi . Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), , 33-52. (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 7 DOĞRUYOL KADRİYE BEGÜM, ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, STEM: Öğretmenlerin metaforik algıları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), , 80-98. Doi: 10.29329/mjer.2018.172.5, (2018), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, Dünya Ülkelerinden Örneklerle Karşılaştırmalı Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme Sistemlerine Bakış II (2023). PEGEM AKADEMİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, Dünya Ülkelerinden Örneklerle Karşılaştırmalı Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme Sistemlerine Bakış II (2023). PEGEM AKADEMİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, SOSYAL ve DUYUŞSAL ÖĞRENME (Kuramdan Uygulamaya)(2023). EFE AKADEMİ YAYINLARI, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!