KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Ayşe Sevim AKBAY KISA
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Doğum Ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Telefon 2462113314
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-1830-1894
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 153
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 07.07.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ) 28.01.2015
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR) 24.12.2021
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 CALPBİNİCİ PELİN, UZUNKAYA ÖZTOPRAK PINAR, AKBAY KISA AYŞE SEVİM, Breastfeeding Practices and Breastfeeding Self-Efficacy of Mothers during the COVID-19 Pandemic in Turkey. Turk Fen Ve Saglik Dergisi, 4(3), , 172-182. Doi: 10.51972/tfsd.1271862, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 UZUNKAYA ÖZTOPRAK PINAR, CALPBİNİCİ PELİN, AKBAY KISA AYŞE SEVİM, ‘‘Is the fear of coronavirus bigger than the reality of coronavirus?” The Correlation between the fear of Covid-19 Experienced by Women in The Postpartum Period and the Level of Depression and Social Support. Middle Black Sea Journal of Health Science, 2(9), , 281-295. Doi: 10.19127/mbsjohs.1244248, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 3 AKBAY KISA Ayşe Sevim, Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Dönemde Yeni Koronavirus Enfeksiyonunun (COVID-19) Yönetimi ve Hemşirenin Rolü. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(71), , 1112-1121. (2020), (SSCI)
 • 4 AKBAY KISA Ayşe Sevim, How Does Spousal Support Affect Women's Quality of Life in the Postpartum Period in Turkish Culture. Asian Women, 34(3), , 29-45. Doi: doi.org/10.14431/aw.2018.09.34.3.29, (2018), (SSCI)
 • 5 Sahiner Nejla Canbulat, Inal Sevil, AKBAY KISA Ayşe Sevim, The Effect of Combined Stimulation of External Cold and Vibration During Immunization on Pain and Anxiety Levels in Children. JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING , 228-235. Doi: 10.1016/j.jopan.2014.05.011, (2015), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 USLU ŞAHAN FATMA, YAŞAR BERİL NİSA, MERT MERVE, YILDIRIM SEVDA, AKDAĞ CANSU, UZUNKAYA PINAR, AKBAY AYŞE SEVİM, KOÇ GÜLTEN, YÜCEL ÇİĞDEM, Innovative Approaches for Obstetrics and Gynecology Nursing Course: Experience at Hacettepe University Faculty of Nursing.. International Congress of Black Sea Nursing Education (2017). (Özet bildiri)
 • 2 BÜKECİK ESRA, UZUNKAYA PINAR, AKBAY AYŞE SEVİM, KAPLAN SENA, Postpartum Kanamanın Önlenmesinde Bir Yaklaşım: Doğumun Üçüncü Evresinin Aktif Yönetimi. Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 3 UZUNKAYA PINAR, AKBAY AYŞE SEVİM, BÜKECİK ESRA, KOÇ GÜLTEN, Savaş ve Çatışma Ortamlarında Kadın Sağlığı: Suriye Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 4 AKBAY AYŞE SEVİM, UZUNKAYA PINAR, YÜCEL ÇİĞDEM, MENAPOZ VE CİNSELLİK. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 5 AKBAY AYŞE SEVİM, UZUNKAYA PINAR, BÜKECİK ESRA, TAŞÇI DURAN EMEL, Doğum Sonu Dönemde Eş Desteğinin Yenidoğan Sağlığına Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 6 UZUNKAYA PINAR, AKBAY AYŞE SEVİM, YÜCEL ÇİĞDEM, LGB BİREYLER VE ÜREME SAĞLIĞI. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 7 AKBAY AYŞE SEVİM, UZUNKAYA PINAR, YÜCEL ÇİĞDEM, Sezaryen Oranlarının Azaltılmasına Yönelik Yaklaşımlar. 2. ULUSLARARASI GEBELİK, DOĞUM VE LOHUSALIK KONGRESİ (2017). (Özet bildiri)
 • 8 UZUNKAYA PINAR, AKBAY AYŞE SEVİM, KOÇ GÜLTEN, Evde Doğuma İlişkin Güncel Yönelimler: Literatür İncelemesi. 2. ULUSLAR ARASI GEBELİK, DOĞUM VE LOHUSALIK KONGRES (2017). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AKBAY KISA Ayşe Sevim, The Effect of a Gender Course on the Gender Attitudes, Critical Thinking Dispositions, and Media Literacy Skills of University Students . Yükseköğretim Dergisi, 11(2), , 387-400. (2021), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 AKBAY KISA AYŞE SEVİM, SAĞLIK & BİLİM 2023: Çocuk Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar - II(2023). EFEAKADEMİ YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 AKBAY KISA AYŞE SEVİM, Hemşirelikte Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler(2023). Akademisyen Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 AKBAY KISA AYŞE SEVİM, FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK(2023). EFEAKADEMİ YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Cinsel Sağlık
Hemşirelikte Yönetim
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 
Bu İçeriği Paylaş!