KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Kimya Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
Telefon 2462111269
E-Posta mustafaozdemir@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KİMYA 09.02.1982
Yüksek Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 09.11.1989
Doktora YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - 12.07.1997
İLGİ ALANLARI
Aktif karbon üretim teknikleri,Adsorpsiyon,Alkali metal-bor tuzları üretimi
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Removal of methylene blue, methyl violet, rhodamine B, alizarin red, and bromocresol green dyes from aqueous solutions on activated cotton stalks
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 M. ÖZDEMİR, Ö. DURMUŞ, Ö. ŞAHİN, C. SAKA, ''Removal of methylene blue, methyl violet, rhodamine B, alizarin red, and bromocresol green dyes from aqueous solutions on activated cotton stalks'' Desalination and Water Treatment, 57 (2016) 18038-18048
 • 2 Ö ŞAHİN, M. ÖZDEMİR, M: S. İZGİ, H. DEMIR, A. A. CEYHAN, ''Determination of Nucleation Kinetics of Ammonium Biborate Tetrahydrate'', REV. CHEM (Bucharest) Volume: 65 Issue: 12 Pages: 1462-1466 Published: DEC 2014
 • 3 M. ÖZDEMİR, T.BOLGAZ, C. SAKA, Ö. ŞAHİN, "Preparation and characterization of activated carbon from cotton stalks in a two-stage process", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis (ISI) , 171-175 pp., 2011
 • 4 M.ÖZDEMİR, "Removal of methyl violet from water by sunflower seed peel with adsorption method and determination of electrical field effect on adsorption", Fresenius Environmental Bulletin , 1226-1235 pp., 2008
 • 5 Ömer ŞAHİN, Hacer DOLAŞ, Mustafa ÖZDEMİR, "The effect of various factors on the hydrogen generation by hydrolysis", HYDROGEN ENERGY (ISI) , 2330-2336 pp., 2007
 • 6 Ö.ŞAHİN, E.S.CENNETKUŞU, H. DOLAŞ, M. ÖZDEMİR, "Thermal decomposition of potassiumtetraborate tetrahydrate to anhydrous potassium tetraborate in a fludized bed", Thermochimica acta (ISI) , 7-12 pp., 2006
 • 7 V.T. Kasumov, M.ÖZDEMİR, E.TAŞ, Ö.ŞAHİN, "Synthesis, spectroscopic and electrochemical studies of bis(N-aryl-3,5-di-t-butyl-silicilaldiminato)cobalt(II) complexes", Transition Metal Chemistry , 30 pp., 191-195
 • 8 Ö. ŞAHİN, N. GENLİ, M. ÖZDEMİR, "A new method for producing anhydrous puffed borax", Chemical Engineering and Processing , 1-6 pp., 2005
 • 9 M. ÖZDEMİR, Ö. ŞAHİN, E. GÜLER, "Remowal of Pb (II) ıons from water by sunflower seed peel", Fresenius Environmental Bulletin , 524-531 pp., 2004
 • 10 O. ŞAHİN, M. ÖZDEMİR, N. GENLİ, "Effect of impurities on crystal growth rate of ammonium pentaborate", Journal of Crystal Growth , 223-231 pp., 2004
 • 11 Ö.ŞAHİN, F.ASLAN, M.ÖZDEMİR, M.DURGUN, "Determination of kinetic parametters of crystal growthrate of borax in aqueous solution by using the rotating disc techniquue", Journal of Crystal Growth (ISI) , 604-614 pp., 2004
 • 12 Ö.ŞAHİN, N.GENLİ, M.ÖZDEMİR, "The role of transport processes in crystallization kinetics of ammonium pentaborate", Journal of Crystal Growth , 488-495 pp., 2003
 • 13 E. TAŞ, V.T.Kasumov, Ö. ŞAHİN, M ÖZDEMİR, "Transition metal complexes with tridentate saiicylaldimine derived from 3,5-di-t- butylsalicylaldehide", Transition Metal Chamistry, , 442-446 pp., 2002
 • 14 Ö.ŞAHİN, M.ÖZDEMİR, M.ASLANOĞLU, Ü.G.BEKER, "Calcination kinetic of ammonium pentaborate using the coast- redfern and genetic Algorithm Method by Thermal Analysis", Ind. Eng. Chem.Res. (ISI)10.1021/ie000690f, v.40, 1465-1470 pp., 2001
 • 15 Ö.ŞAHİN, M.ÖZDEMİR, H.KENDİRCİ, A.N.BULUTCU ''Determination of growth and dissolution mass rate of boric acid crystals by a simple computer program''Journal of Crystal Growth , 75-82 pp., 2000
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 F. SÜZERGÖZ, H. DEMİR, M. ÖZDEMİR, Ö. ŞAHİN, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi konferansı konferansı dahilinde "19. Ulusal Biyoloji Kongresi konferansı Özetler" bildiri kitapçığındaki "Biyogaz Üretiminde Çeşitli Bor Bileşiklerinin Etkinliğinin Biyogaz Verimi Açısından Karşılaştırılması", SM 024 pp., Trabzon, Haziran 2008
 • 2 Ö.ŞAHİN,M.ÖZDEMİR,A.N.BULUTCU, XIII Ulusal kimya kongresi konferansı dahilinde "XIII Ulusal kimya kongresi Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Boraks pentahidratın termal kalsinasyonu", P-1016 pp., Samsun, Ağustos 1999
 • 3 M. ÖZDEMİR, H. DEMİR, S. BAYTAK, M. AVCI, A.İ. ÖZTÜRK, XIII Ulusal kimya kongresi konferansı dahilinde "XIII Ulusal kimya kongresi bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Şanlıurfa ili merkezindeki çayır bitkisinin aylara göre kurşun muhtevası ve merkezdeki trafik kaynaklı kurşun kirliliği", S-0135 pp., Samsun, Ağustos 1999
 • 4 H. DEMİR, M. ÖZDEMİR, S. BAYTAK, XIII Ulusal kimya kongresi konferansı dahilinde "XIII Ulusal kimya kongresi Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde üretilen peynirde nitrit ve nitrat miktarının spektrofotometrik yöntemle tayini", P-0120 pp., Samsun, Ağustos 1999
 • 5 M. ÖZDEMİR, H. DEMİR, S. BAYTAK, XIII Ulusal Kimya Kongresi Konferansı dahilinde XIII Ulusal Kimya Kongresi bildiri özetleri kitapcığında "Elementel kükürdün sulu çözeltiden kurşunu adsorplama özelliğinin incelenmesi" P-0119 pp., Samsun, Ağustos 1999
 • 6 M. ÖZDEMİR, M. SONSÖZ, Ö.ŞAHİN, H. DEMİR, XIII Ulusal kimya kongresi konferansı dahilinde "XIII Ulusal kimya kongresi" bildiri kitapçığındaki "Şanlıurfa taşının adsorbent olarak kullanılmasıyla sulardaki kurşun (II) nin giderilmesi", S-0416 pp., Samsun, Ağustos 1999
 • 7 Ö.ŞAHİN, M. ÖZDEMİR, A.N. BULUTCU, XIII Ulusal kimya kongresi konferansı dahilinde "XIII Ulusal kimya kongresi Bildiri ÖZETLERİ" bildiri kitapçığındaki "Sodyum perborat tetrahidratın termal bozunma davranışının incelenmesi" S-1038 pp.,Samsun, Ağustos 1999
 • 8 İ. IŞILDAK and M. ÖZDEMİR., IX Kimya VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI konferansı dahilinde "IX Kimya VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU" bildiri kitapçığındaki "Onbir anyonun iyon kromatoğrafisinde DİONEXAC-AS4A kolonları kullanılarak tayıni" 207 pp., Tabzon, 1993
 • 9 İ. IŞILDAK and M. ÖZDEMİR, IX kimya mühendisliği sempozyumu konferansı dahilinde "IX kimya mühendisliği sempozyumu bildiri özetleri kitabı" bildiri kitapçığındaki "bildiri kitapçığındaki "PVC ZAR(membrane) elektrotların hareketli ortamlarda cevap zamanının(response time) incelenmesi ve dağılımın(dispersiyon) duyarlığa etkisi", 208 pp., Trabzon, 1993
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M. ÖZDEMİR and M. ÖZDEMİR,, 1. Uluslar arası çevre koruma sempozyumu konferansı dahilinde "1. Uluslar arası çevre koruma sempozyumu bildirileri" bildiri kitapçığındaki "Demir metali yardımıyla sulardaki klor artıklarının giderilmesi", 437-443 pp., İzmir, Türkiye, 1992
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Determination of the total polyphenol content of the yellow pine bark
 • 2 Investigation of Lead Adsorptive Capacity of Modified Olive Core Shells from Aqueous Media
 • 3 ÖŞAHİN M. ÖZDEMİR , E. GÜLER, M.Fatih Dilekoğlu, The Fifty International Conference on Chemical Physics konferansı dahilinde "Chemical Physics V" bildiri kitapçığındaki "Phenol adsorption onto the tea modified by extraction of its soluble groups into the hot water,", P-076 pp., İstanbul Türkiye, 2002
 • 4 Ö. ŞAHİN, M. ÖZDEMİR , N. GENLİ, Chemical Physics V konferansı dahilinde "The Fifty International Conference on Chemical Physics" bildiri kitapçığındaki "Effect of glycerine on the growth kinetics of boric acid crystals from aqueous solution", B-3.4 pp., İstanbul Türkiye, Ekim 2002
 • 5 M. ÖZDEMİR, ÖŞAHİN, H. DOLAŞ, M.F. DİLEKOĞLU, Chemical Physics V konferansı dahilinde "The Fifty International Conference on Chemical Physics" bildiri kitapçığındaki "The examination of the sorptional properties of phenol onto the shell of grapefruit in aqueous medium", B-2.3 pp., İstanbul Türkiye, Ekim 2002
 • 6 M. ÖZDEMİR, Ş. ÖMER, S. CINCIK, H. DOLAŞ, The Fifth International Conference on Chemical Phyzics konferansı dahilinde "Chemica Phyzics V" bildiri kitapcığında" "Zinc adsorp tion from aqueous solutions by sulphur", P-077 pp., İstanbul TÜRKEY, November 2002
 • 7 İ. IŞILDAK, A. ASAN, M. ÖZDEMİR, The First International Conference in Chemistry and its Applications konferansı dahilinde "The First International Conference in Chemistry and its Applications" bildiri kitapçığındaki "Potentiometric detection of common monovalent anions in non-suppressed ıon chromatography", 94 pp., Doha-Stade of Qatar, Aralık 1993
 • 8 İ. IŞILDAK, A. ASAN, M. ÖZDEMİR, The first ınternationalconference in chemistry and its applications konferansı dahilinde "The first ınternationalconference in chemistry and its applications" bildiri kitapçığındaki "Response times and new definition of response time and an avaluation of sample dispersion in flowing conditions using PVC membrane anion selective electrodes", 84 pp., Doha-Stade of Qatar, Aralık 1993
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Pamuk ve mısır sapından aktif karbon üretimi"(yönetici) HÜBAK Proje No.12064
 • 2 "Aktif karbonla topraktan tuz adsorpsiyonu yolu ile tuzlanmış tarım arazilerinin ıslah edilebileceğinin araştırılması" (yönetici)HÜBAK Proje No. 12065
 • 3 "Borik asit ve amonyum hidroksit bileşiklerinde amonyum biborat tetrahidrat ve amonyum pentaborat oktahidrat üretim şartlarının belirlenmesi" (yönetici)BOREN Proje No.BOREN-2007-Ç0033
 • 4 "Sulu ortamdan organik boyaların değişik türden doğal selüloz yardımıyla adsorplanması ve optimum şartları belirlenecek olan bu Yöntemin makro seviyede uygulanabilirliğinin araştırılması"(yönetici) HÜBAK Proje No. 691
 • 5 "Amonyum pentaboratın kristalizasyonu"(yönetici)HÜBAK Proje No. 350
 • 6 "Zeytin çekirdeği temelli aktif karbonun sulu ortamlardan bazı toksik metal iyonlarını adsorplama kapasitesinin araştırılması" (yönetici)Hübak Proje No.376
 • 7 "Döner disk yöntemiyle borik asit ve boraks penta hidratın büyüme ve çözünme kinetiğinin çıkarılması" (yönetici)HÜBAK Proje No. 235
 • 8 "Boraks pentahidrat ve sodyum perborat tetrahidratın dehidratasyon kinetiği" (yönetici)HÜBAK Proje No.154
 • 9 "İkili metal hidroksitlerin adsorbent olarak kullanılmasıyla sulu ortamlardan iz element giderilmesi" (yönetici)HÜBAK proje No.126
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Pamuk Sapı, Antep Fıstığı Kabuğu ve zeytin Çekirdeğinden Ticari Aktif Karbon Üretim Şartlarının Belirlenmesi" (gözlemci)KOSGEB Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından desteklendi ve AVSUMAY Firması tarafından yürütüldü.
 • 2 "Lityum ve potasyum tetraborat tetrahidratların üretim koşullarının belirlenmesi"(çalışan) TÜBİTAK MAG Proje No. 105 M-1-109 2007
 • 3 Borik asidin akışkan yatakta kalsinasyonu ile bor oksit üretimi (çalışan) HUBAK proje No. 444
 • 4 Aromatik aminlerin 3.5-di-tert-bütil-2-hidroksi-benzaldehit ile şift bazların ve onların geçiş metal komplekslerinin sentezi, spektroskopik, manyetik özelliklerinin incelenmesi(çalışan) HUBAK proje No.233
VERDİĞİ DERSLER
Analitik kimya laboratuvarı
Analitik Kimya ve enstrümental yöntemler
Bitirme Ödevi
Enstrümental Analiz
Faz Dengeleri
 
Bu İçeriği Paylaş!