Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Süleyman DİKMEN
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Süleyman DİKMEN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Bütçe Ve Mali Planlama Anabilim Dalı
Telefon 2462110623
E-Posta suleymandikmen@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 11.6.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE 6.8.2014
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (DR) 5.10.2018
İLGİ ALANLARI
Kamu Bütçesi, Kamu Mali Yönetimi, Kamu Harcamaları, Maliye Tarihi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü & DİKMEN, Süleyman, (2018), "Cumhurbaşkanı’nın Kanunları Geri Gönderme Yetkisinin İstisnası: Bütçe Kanunu", Maliye Araştırmaları-2, (Editör: Prof.Dr. Selçuk İPEK), Ekin Yayınevi, Bursa, 377-397.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ARMAĞAN, Ramazan; DİKMEN, Süleyman; DAĞLIOĞLU ŞANLI, İclal, (2015), "2000 Yılı Sonrası Norveç Vergi Sistemi ve Vergi Gelirlerinin Analizi", Prof.Dr. Metin TAŞ'a Armağan, (Editörler: Prof.Dr. Adnan GERÇEK ve Doç.Dr. Fatih SARAÇOĞLU), Gazi Kitabevi, Ankara, 145-164.
 • 2 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; ŞAHİN İPEK, Elif Ayşe; DİKMEN, Süleyman, (2014), "Terörün Kamu Finansmanındaki Etkisinin Vergi Cennetleri Kapsamında Değerlendirilmesi" ,Prof.Dr. Şükrü KIZILOT'a Armağan, (Editör: Prof.Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU), Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, 404-425.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; DİKMEN, Süleyman, (2013),"Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkının Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", Isparta Barosu Bülteni, Yıl:3, Sayı:9, Haziran 2013, s. 6-10.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; DİKMEN, Süleyman, GÜNGÖREN, Faruk (2014), "Yüksek Denetimin Bağımsızlığı: Türk Sayıştay'ı Örneği", "Kamu Maliyesinde Denetim" konulu 29. Türkiye Maliye Sempozyumu, 16-20 Mayıs 2014, Antalya, ss. 329-350.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 DİKMEN, Süleyman; DAĞLIOĞLU ŞANLI, İclal, (2016),"Yerel Karar Alma Süreçlerine Vatandaş Katılımı: Porto Alegre’de Katılımcı Bütçeleme", 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 01-02 Aralık 2016, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü & DİKMEN, Süleyman, (2018), "The Exemption to the Authority of the President to Send Back the Laws: The Budget Law", 33th International Public Finance Conference / TR, Proceedings Book, (Editor: Prof. PhD. Selçuk İPEK), Ekin Basım Yayın Dağıtım, May 8-12, 2018, Antalya/TURKEY, ss.114-118.
 • 2 KÜKRER, Ceyda; ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; DİKMEN, Süleyman; (2015), "Incentive System in Turkey for Electricity Production from Solar Energy: A Situation Assessment", II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium (KABEP – 2015), 9-13 November 2015, St Petersburg-Russia.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 DİKMEN, Süleyman, (2014), "Tarihsel Süreç İçerisinde Bütçe Hakkının Gelişimi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Tarihsel Süreç İçerisinde Bütçe Hakkının Gelişimi" Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (3489-YL1-13) Başlangıç:20.02.2013 Bitiş:20.08.2014
 • 2 "17-18-19 Ekim 2014 tarihli Yükseköğretimde Dinamik Çok Kültürlü Model Önerisi Arama Konferansı" isimli ulusal projede yardımcı moderatörlük, Düzenleyen: Süleyman Demirel Üniversitesi, Destekleyen: Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Building New Approaches to the Global Issues" (Global Sorunlar ve Çözüm Arayışları)", "2.International Davraz Congress", Kongre Sekteryası, 29-30-31 May 2014 Isparta/Turkey
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık