KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman DİKMEN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Maliye Teorisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110623
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-5434-0532
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 7
Alıntı Sayısı: 199
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 10.09.2012
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 11.06.2010
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MALİYE 09.06.2014
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (YL) (TEZLİ) 06.08.2014
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (DR) 05.10.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Kamu Bütçesi, Kamu Mali Yönetimi, Vergi Teorisi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, DİKMEN SÜLEYMAN, External audit and fiscal transparency: An empirical analysis. Public Administration Issues, 5(1), , 7-26. Doi: 10.17323/1999-5431-2021-0-5-7-26, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 2 DİKMEN SÜLEYMAN, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, Avrupa Birliğinde çevre vergisi gelirlerinin karşılaştırmalı analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 57-88. (2020), (TR DİZİN)
 • 3 DİKMEN SÜLEYMAN, DAĞLIOĞLU ŞANLI İCLAL, Avrupa Birliğinde çevre politikası aracı olarak yeşil kamu alımları. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 19(1), , 85-119. Doi: 10.32450/aacd.770826, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 4 DİKMEN SÜLEYMAN, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, Avrupa Sayıştayı ile üye devlet yüksek denetim kurumları arasındaki ilişki. Sayıştay Dergisi, 32(117), , 57-85. (2020), (TR DİZİN)
 • 5 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, DİKMEN SÜLEYMAN, Klasik Dönem Osmanlı Devlet Bütçelerinin Karakteristik Özellikleri: Tarhuncu Ahmed Paşa Bütçesi. Sosyoekonomi, 28(46), , 211-241. Doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.11, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 6 DİKMEN SÜLEYMAN, Bütçe Gözetimi Açısından Bağımsız Mali Kurumların Bütçe Sürecindeki Rolü. Sayıştay Dergisi, 30(115), , 55-81. (2019), (TR DİZİN)
 • 7 DİKMEN SÜLEYMAN, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, Yasama Organının Bütçe Gözetim İşlevi ve Mali Saydamlık Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Bir Analizi. SİYASAL: Journal of Political Sciences, 28(2), , 181-205. Doi: 10.26650/siyasal.2019.28.2.0003, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 8 ÇİÇEK ŞEFİKA EDA, DİKMEN SÜLEYMAN, Sosyal Bütçeleme Örneği Olarak Çocuk Dostu Bütçe. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2), , 131-147. (2016), (TR DİZİN)
 • 9 Yavuz Ali, DİKMEN SÜLEYMAN, Doğal Afetlerin Zararlarının Finansmanında Kullanılan Afet Öncesi Finansal Araçlar. Siyasal Bilimler Dergisi , 303-322. Doi: 10.14782/sbd.2015216101, (2015), (TR DİZİN)
 • 10 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, DİKMEN SÜLEYMAN, Osmanlı Devleti nde Bütçenin ve Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), , 83-98. (2015), (TR DİZİN)
 • 11 ÇİÇEK ŞEFİKA EDA, DİKMEN SÜLEYMAN, ARSLAN PINAR, Türkiye de Belediyelerin Performansının Harcama Yapıları Açısından Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24), , 59-74. (2015), (TR DİZİN)
 • 12 ARMAĞAN RAMAZAN, DİKMEN SÜLEYMAN, İskandinav Ülkeleri Vergi Sistemleri ve Gelirlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), , 67-81. Doi: 10.5578/jeas.10158, (2015), (TR DİZİN)
 • 13 DİKMEN SÜLEYMAN, Norveç te Kamu Harcamalarının Ekonomik Analizi 2000 2013. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(2), , 189-214. (2015), (TR DİZİN)
 • 14 ŞATAF CEYDA, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, DİKMEN SÜLEYMAN, Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında E Devlet Uygulamalarının Toplumsal Algı Düzeyi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 9(2), , 1-14. (2014), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DİKMEN SÜLEYMAN, Sayıştayın düzenlilik denetimlerinde ulaştığı bulgular: Kamu üniversiteleri döner sermaye işletmeleri üzerinden bir analiz. Karadeniz 14. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (2023). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DİKMEN SÜLEYMAN, Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılmasında çevre denetimlerinin rolü. Sayıştay Dergisi, 34(131), , 543-570. Doi: 10.52836/sayistay.1390111, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 DİKMEN SÜLEYMAN, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, Etkin Bir Hesap Verebilirlik Mekanizması Olarak Yasama Organının Bütçe Gözetim İşlevi. Maliye Dergisi , 270-298. (2018), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 3 ARMAĞAN RAMAZAN, DAĞLIOĞLU ŞANLI İCLAL, DİKMEN SÜLEYMAN, İlginç Vergi Örnekleri Kapsamında Verginin Tarihsel Gelişiminin Değerlendirilmesi. Vergi Sorunları Dergisi , 33-49. (2017), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 DİKMEN SÜLEYMAN, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, The ethics of bribery theoretical and empirical studies(2023). Springer Cham, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 DİKMEN SÜLEYMAN, Düşük karbonlu gelecek için yeşil maliye(2023). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, DİKMEN SÜLEYMAN, Kamu Mali Yönetiminin Paradigması ve Gelişim Süreci Türkiye Örneği(2022). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, DİKMEN SÜLEYMAN, Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges, Volume 2(2020). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 DİKMEN SÜLEYMAN, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, Bilişim çağında vergi hukuku(2020). Ekin Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ARMAĞAN RAMAZAN, DİKMEN SÜLEYMAN, DAĞLIOĞLU İCLAL, KOÇAK MUSTAFA, KOÇAK MUSTAFA, UYSAL ZAHİT, GÜCÜ ALİ CEMAL, Prof Dr Metin TAŞ a Armağan(2015). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!