KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Gülçin YAVUZ TÜREL
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462113311
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 185
Web Of Science Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 85
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 09.07.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) 25.01.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ BİYOLOJİ (DR) 20.12.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YAVUZ TÜREL GÜLÇİN, TOĞAY VEHBİ ATAHAN, AŞCI ÇELİK DİLEK, Genotoxicity of thiacloprid in zebrafish liver. Archives of Environmental & Occupational Health, 78(3), , 152-157. Doi: 10.1080/19338244.2022.2118212, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 ÖZGÖÇMEN MELTEM, BAYRAM DİLEK, ARMAĞAN İLKAY, YAVUZ TÜREL GÜLÇİN, SEVİMLİ MURAT, ŞENOL NURGÜL, Is Quercetin Beneficial for Colon Cancer? A Cell Culture Study, Using the Apoptosis Pathways. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 22(1), , 193-200. Doi: 10.2174/1871520621666210624110547, (2022), (SCI-Expanded)
 • 3 YAVUZ TÜREL Gülçin, ŞAHİN CALAPOĞLU Nilüfer, TOĞAY Vehbi Atahan, Evgen Tülüceoğlu Eda, Bayram Dilek, Özgöçmen Meltem, Curcumin induces apoptosis through caspase dependent pathway in human colon carcinoma cells. Molecular Biology Reports, 49(5), , 1351-1360. Doi: 10.1007/s11033-021-06965-y, (2022), (SCI-Expanded)
 • 4 AŞCI ÇELİK DİLEK, TOĞAY VEHBİ ATAHAN, YAVUZ TÜREL GÜLÇİN, ÖZÇELİK NURTEN, GENOTOXICITY EVALUATION OF CITRIC ACID, ASCORBIC ACID AND SODIUM CITRATE USED AS FOOD ADDITIVES IN HUMAN LYMPHOCYTES. Medical Journal of Suleyman Demirel University, 29(3), , 486-492. Doi: 10.17343/sdutfd.1163402, (2022), (EBSCO)
 • 5 AŞCI ÇELİK DİLEK, TOĞAY VEHBİ ATAHAN, YAVUZ TÜREL GÜLÇİN, EVGEN TÜLÜCEOĞLU EDA, ASLAN KOŞAR PINAR, DNA DAMAGES OF WIDELY USED PESTICIDES; A COMET ASSAY REPORT FOR CHLOROTHALONIL AND GLYPHOSATE POTASSIUM SALT. Fresenius Environmental Bulletin, 30(4), , 4170-4176. (2021), (SCI-Expanded)
 • 6 ÖZGÖÇMEN MELTEM, BAYRAM DİLEK, YAVUZ TÜREL GÜLÇİN, TOĞAY VEHBİ ATAHAN, ŞAHİN CALAPOĞLU NİLÜFER, Secoisolariciresinol diglucoside induces caspase mediated apoptosis in monolayer and spheroid cultures of human colon carcinoma cells. Journal of Food Biochemistry, 45(5), , 1-10. Doi: 10.1111/jfbc.13719, (2021), (SCI-Expanded)
 • 7 TOĞAY VEHBİ ATAHAN, YAVUZ TÜREL GÜLÇİN, AŞCI ÇELİK DİLEK, ÖZGÖÇMEN MELTEM, EVGEN TÜLÜCEOĞLU EDA, ŞEN İSMAİL, AYVAZ YUSUF, DNA damage effect of cyprodinil and thiacloprid in adult zebrafish gills. Environmental Science and Pollution Research, 28(12), , 14482-14487. Doi: 10.1007/s11356-020-11668-1, (2021), (SCI-Expanded)
 • 8 TOĞAY VEHBİ ATAHAN, YILDIRIM BAŞ FUNDA, AŞCI ÇELİK DİLEK, ÖZÇELİK NURTEN, YAVUZ TÜREL GÜLÇİN, CALAPOĞLU MUSTAFA, ASLAN KOŞAR PINAR, Increased DNA Damage of Radiology Personnel Chronically Exposed to Low Levels of Ionizing Radiation. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), , 212-216. Doi: 10.22312/sdusbed.681819, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 9 BAYRAM DİLEK, ÖZGÖÇMEN MELTEM, ARMAĞAN İLKAY, SEVİMLİ MURAT, YAVUZ TÜREL GÜLÇİN, ŞENOL NURGÜL, Investigation of apoptotic effect of juglone on CCL-228-SW 480 colon cancer cell line. Journal of Cancer Research and Therapeutics, 15(1), , 68-74. Doi: 10.4103/jcrt.JCRT_880_17, (2019), (SCI)
 • 10 YAVUZ TÜREL GÜLÇİN, ŞAHİN CALAPOĞLU NİLÜFER, Mikotoksinler ve Moleküler Düzeydeki Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 24(1), , 24-28. (2017), (TR DİZİN)
 • 11 YILDIZ GÜL, ERMİŞ RABİA BANU, ŞAHİN CALAPOĞLU NİLÜFER, Çelik E U, YAVUZ TÜREL GÜLÇİN, Gene environment Interactions in the Etiology of Dental Caries. Journal of Dental Research, 95(1), , 74-79. Doi: 10.1177/0022034515605281, (2016), (SCI-Expanded)
 • 12 YAVUZ TÜREL GÜLÇİN, ŞAHİN CALAPOĞLU NİLÜFER, ASLAN KOŞAR PINAR, CALAPOĞLU MUSTAFA, Mesane Kanseri İle DNA Tamir Genlerinden Ku70 80 Genetik Varyantlarının İlişkisinin Araştırılması. Smyrna Tıp Dergisi, 6(2), (2016), (Alan Endeksleri)
VERDİĞİ DERSLER
Biyoloji 1
 
Bu İçeriği Paylaş!