KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Osman GÜRDAL
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-3379
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ 10.07.1987
Yüksek Lisans THE VİCTORİA UNİVERSİTY OF MANCHESTER- İNGİLTERE ELEKTRİK 09.07.1990
THE UNİVERSİTY OF NORTH CAROLİNA CHARLOTTE A.B.D. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 14.05.2005
Doktora UNİVERSİTY OF ILLİNOİS A.B.D. ELEKTRONİK MALZEMELER 15.10.1997
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Biyoistatistik, tıbbi bilişim, veritabanlarında bilgi keşfi, sağlık bilişimi, dağıtılmış bilgi sistemi, veri madenciliği ve veri çıkarma sistemleri, bilgiye dayalı sistemler, veri görselleştirme ve esnek kodlama.
YAYINLAR
  • Yönetilen Tez
  • 1 Kılınçkaya Sevilay, Enfeksiyon servisinde yatan hastalarda idrar yolu enfeksiyonu etkenlerinin prognoza etkisi: Bir klinik çalışma uygulaması., The effect of different antibiotics use on prognosis of patients who hospitalized with urinary tract infection: A retrospective study., 28.05.2019. Yüksek Lisans
  • 2 Tunç Taner, Yapısal eşitlik modelleri ile tıp ve diş hekimliği öğrencilerinin problem çözme becerisi düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi: Ordu Üniversitesi örneği. Examining the factors affecting problem solving skills of medical and dental students using structural equation models: An example of case study of Ordu University., Examining the factors affecting problem solving skills of medical and dental students using structural equation models: An example of case study of Ordu University., 28.05.2019. Yüksek Lisans
  • 3 İyice Ebru, Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin ruhsal durumlarının incelenmesi: İş ortamındaki stres kaynakları. Mental status of nurses working in intensive care units: Sources of stress in business environment., Mental status of nurses working in intensive care units: Sources of stress in business environment., 28.05.2019. Yüksek Lisans
  • 4 Dumlupınar Ebru, Klinik vaka tanısında ROC analizi tekniği. Receiver operating characteristic (ROC) analysis in diagnosis of clinical cases., Receiver operating characteristic (ROC) analysis in diagnosis of clinical cases., 28.05.2019. Yüksek Lisans
  • 5 Alp İsmail Emre , Yetiştirme yurdu bakımında bulunan çocukların davranış sorunları ve yetiştirme yurdu personeline yapılan eğitimin bu sorunlar üzerindeki etkisi. Behavioral problems of children in the institutionalized orphanage dormitory and the training benefits of the caregivers on the behavioral improvement of orphans., Behavioral problems of children in the institutionalized orphanage dormitory and the training benefits of the caregivers on the behavioral improvement of orphans., 07.12.2018. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE (ABD) YAŞAM KÜLTÜR EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Biyoinformatiğe Giriş
Biyoinformatikte Kullanılan İstatistiksel Yöntemler
Biyoistatistik
Biyoistatistk ve Tıbbi Bilişim-ABD VE AVRUPA DA TIP EĞİTİMİ VE USLME SINAV FORMATLARI
Kategorik Veri Analizi
R ile Biyoistatistik Metotları ve Simülasyon
Veri Madenciliğine Giriş
 
Bu İçeriği Paylaş!