KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Niran CANSEVER
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Telefon 2462110492
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-7067-8779
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 79
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 28.06.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 17.07.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (DR) 11.11.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
parti politikaları,yerel siyaset,ordu–siyaset ilişkileri,askeri müdahale,siyasi partiler
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kentsel Gelişim ve Kentte Kadın Görünürlüğü: SEGE Temelli Bir Saha Araştırması, Tübitak 1001, CANSEVER Niran, NEGİZ Nilüfer, EFE Seda, SALLAN GÜL Songül, 15.10.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 CANSEVER NİRAN, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Eğitiminin Siyasal İlgi ve Katılım Düzeyine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Yükseköğretim Dergisi, 13(3), , 373-383. Doi: 10.53478/yuksekogretim.1190042, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 CANSEVER Niran, KİRİŞ HAKAN MEHMET, OSMANLI DEVLETİ’NDE SON DÖNEM SİYASAL HAREKETLER, PARTİLEŞME VE İDEOLOJİK ARKA PLAN. SDÜ SBE Dergisi, 3(35), , 29-51. (2019), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 3 NEGİZ NİLÜFER, CANSEVER Niran, EFE SEDA, Belediye Meclislerinde Etkinlik Meselesi: Isparta Örneği. International Journal of social Sciences and Education Research, 4(4), , 599-616. (2018), (Diğer)
 • 4 CANSEVER Niran, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Eğitiminin Siyasal İlgi ve Katılıma Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. Academia Journal of Social Sciences, 4(4), , 74-93. (2018), (Diğer)
 • 5 KÖKLÜ TUNA EMRE, CANSEVER Niran, KİRİŞ HAKAN MEHMET, Yerel Siyaset Alanı ve Araştırmaları: Isparta’dan Bir Bakış. Çağdaş Yerel Yönetimler, 26(2), , 49-73. (2017), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 NEGİZ NİLÜFER, EFE SEDA, CANSEVER NİRAN, Kentsel Gelişmişlik ve Kadın Görünürlüğü İlişkisi: Türkiye Örneği. AVRASYA 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 Eroğlu Hazal, CANSEVER NİRAN, Dünya'da Siyasal Alanda Kadın Liderler. INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -V (2023). (Tam metin bildiri)
 • 3 CANSEVER Niran, NEGİZ Nilüfer, Cansever, N. & Negiz, N. (2022), Reading Local Political Development And Urban Development in The Context Of Women, 7th International Newyork Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practices, Amerika, New York, 551-562.. 7th INTERNATIONAL NEWYORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES (2022). (Tam metin bildiri)
 • 4 NEGİZ NİLÜFER, CANSEVER Niran, ANTİK ROMA’DAN GÜNÜMÜZE KAMUSAL ALAN VE YAPILARI: PİSİDİA BÖLGESİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. 6. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi (VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia) (2018). (Tam metin bildiri)
 • 5 EFE SEDA, CANSEVER Niran, KİRİŞ HAKAN MEHMET, SOSYAL MEDYA FENOMENİ YEREL TURİZM DESTİNASYONLARI: SALDA GÖLÜ VE KUYUCAK KÖYÜ ÖRNEKLERİ. Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları, 15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (2017). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 CANSEVER İBRAHİM HÜSEYİN, CANSEVER NİRAN, Covid-19 Sürecinde Kentsel Direnç Oluşturma Yolunda İl Hıfzıssıhha Kurulları: Isparta Örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), , 633-650. Doi: 10.25287/ohuiibf.1213362, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 ÖZGÜR HÜSEYİN, CANSEVER NİRAN, Türkiye’de 1991–2002 Döneminde Yerel Yönetim Reformu Çabalarına Dair Söylemler, Denemeler ve Gelişmeler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), , 209-234. (2022), (TR DİZİN)
 • 3 PEKER YILDIZAN AYŞEN, CANSEVER Niran, KİRİŞ HAKAN MEHMET, KÜRESEL MARKANIN KENT ve YÖRESİ İLE ETKİLEŞİMİ: STARBUCKS NEDEN ISPARTA’DA VAR, BURDUR’DA YOK?. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), , 1-9. (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 4 CANSEVER Niran, EFE SEDA, TÜRKİYE DE BİR YEREL SİYASET AKTÖRÜ OLARAK İL GENEL MECLİSLERİ ISPARTA ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 760-784. (2016), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 5 GÜL HÜSEYİN, CANSEVER Niran, TURHAN MUSTAFA, 2011 GENEL VE 2014 YEREL SEÇİMLERİNDE ISPARTA DA SEÇMEN DAVRANIŞI ANALİZİ. Toplum ve Demokrasi Dergisi , 225-241. (2015), (Endekste taranmıyor)
 • 6 CANSEVER Niran, KİRİŞ HAKAN MEHMET, TÜRKİYE DE ORDU SİYASET İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE AK PARTİ TSK ETKİLEŞİMİNE BAKIŞ. Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi İdari bilimler Dergisi, 20(3), , 361-384. (2015), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 7 KİRİŞ HAKAN MEHMET, CANSEVER Niran, PEKER AYŞEN, SİYASETÇİLER VE KAMU YÖNETİCİLERİ BAKIMINDAN TANINIRLIK ISPARTA ÖRNEĞİ. pamukkale üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi , 23-35. (2013), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 CANSEVER NİRAN, Kazandıran İkili, Yerel Seçimlerde Kadın ve Gençler(2023). Ekin Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 CANSEVER NİRAN, Siyaset Bilimi Ansiklopedisi(2022). Nobel yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 CANSEVER NİRAN, KİRİŞ HAKAN MEHMET, Yöneten Sağda Rekabet ve Dönüşüm(2021). Detay Yayıncılık, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 4 CANSEVER NİRAN, KİRİŞ HAKAN MEHMET, Disiplinler Arası Kadın(2021). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 CANSEVER NİRAN, KAMU YÖNETİMİ ANSİKLOPEDİSİ cilt 2(2021). Astana Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 CANSEVER NİRAN, Eğirdir'e Dair(2021). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 TURHAN GÖKHAN, CANSEVER NİRAN, SİYASET, MEDYA VE SEÇMEN(2020). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Projesi
Seminer (Yüksek Lisans)
Siyasal Düşünceler Tarihi
Siyasal Düşünceler Tarihi I
Siyasal Düşünceler Tarihi II
Siyaset Bilimi Okumaları
Türk Demokrasi Tarihi
Türk Kamu Yönetimi ve Reform
Türk Siyasal Hayatı II
Türkiye’de Siyasal Kurumlar
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Yerel Siyaset
Yerel Siyaset ve Yönetim Tartışmaları
 
Bu İçeriği Paylaş!