KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Niran CANSEVER
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Telefon 2462110492
E-Posta nirancansever@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-7067-8779
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 28.06.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 17.07.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (DR) 11.11.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
parti politikaları,yerel siyaset,ordu–siyaset ilişkileri,askeri müdahale,siyasi partiler
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Negiz, N., Cansever, N., "Antik Roma’dan Günümüze Kamusal Alan ve Yapıları: Pisidia Bölgesinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme", , 6. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, 4-5 Eylül, 2018.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Niran Cansever, Türkiye'de 2000 Sonrası Ordunun Siyaset Üzerindeki Etkisi ve Bunu Belirleyen Dinamikler, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD, 2013.
 • Doktora Tezi
 • 1 Niran Cansever, Türk Siyasal Hayatında Yöneten Sağın Bölünmesi: 1990’lı Yıllarda Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi Karşılaştırmalı Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD, 2019.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Public Administration and Policy in the Dijital Age- Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları 15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu-KAYFOR 15"(Sekretarya), Süleyman Demirel Üniversitesi, 1-4 Kasım, Isparta.
 • 2 Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Visions- CIEP - (Sekreterya), 28-29 September, 2016, Bakü Azerbaycan
 • 3 "2nd International Davraz Congress, Building New Approaches to the Global Issues,(Global Sorunlar ve Çözüm Arayışları)", 29-30-31 May 2014 Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Fikir ve Cesaretin Buluşma Noktası: Girişimcilerin Mutfağı Çalıştayı" (Düzenleme Kurulu), Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, 1 Mart 2014, Isparta.
 • 2 "Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi Açılış Töreni"(SDÜ Temsilcisi), 26 Ekim 2014, Isparta.
 • 3 TÜBİTAK tarafından desteklenen 114K008 nolu "Temsilde Cinsiyet Değişkeni: Temsilci Ve Seçmenler Kapsamında Aydın Ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinde Çok Boyutlu Karşılaştırma" başlıklı proje kapsamında düzenlenen"Yerel Siyasetin Çalıştayı" 06 Kasım 2014, Isparta.
 • 4 "World Cafe Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik",Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 3-4 Nisan 2013.
 • 5 "216. Üniversiteler arası kurul toplantısı", Süleyman Demirel Üniversitesi, 09 Eylül 2013, Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!