KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Feyzi Osman PEKEL
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Temel Eğitim Bölümü
Ana Bilim Dalı Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114615
E-Posta osmanpekel@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 09.07.1997
Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ EĞİTİMİ 29.09.2000
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ 02.08.2005
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Biyoloji Eğitimi, Çevre Eğitimi, Kavram yanılgıları, Analojiler, Kavram karikatürleri
YAYINLAR
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Biyoloji Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Eğitim Teknolojileri Kullanımının Kalite Artışına Etkisi, Atatürk Üniversitesi BAP 2003/127, Proje Araştırmacısı, 2005.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Improving Quality of Science Teacher Training in European Cooperation: Constructivist Approach, Socrates-Comenius 2.1 Project No 128747-CP-1-2006-CZ-Comenius_C21, Uluslar arası Projede Proje Partneri, (2006-2009).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Çevre Eğitimi Derslerinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Çevreye Karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi BAP 2006/104, Proje Yöneticisi, 2008.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 SDU International Journal of Educational Studies
 • 2 SDU International Journal of Educational Studies
 • 3 SDU International Journal of Educational Studies
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Applied Environmental Education & Communication
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012
 • 2 Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010
 • 3 Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009
 • 4 Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi 2008
 • 5 Atatürk Üniversitesi, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 2007
 • 6 Atatürk Üniversitesi BayburtEğitim Fakültesi Dergisi 2006
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 2013-2014 TUBİTAK İLKÖĞRETİM PROJE YARIŞMASI BÖLGE BİLİM KURULU ÜYESİ
VERDİĞİ DERSLER
Fen Bilgisi Eğitiminde Yapılandırmacı Öğretim Modelleri
Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları
Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Stratejileri
Genel Biyoloji II
Genel Biyoloji-I
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Özel Öğretim Yöntemleri-I
Özel Öğretim Yöntemleri-II
Seminer (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi III(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!