KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Sabriye ERCAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Telefon 2462119067
E-Posta sabriyeercan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-9500-698X
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ - 29.07.2012
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Spor Hekimliği
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ASSOCIATIONS OF PHYSICAL FITNESS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN UNDERGRADUATE STUDENTS
 • 2 DO PRE- AND POSTGAME ANXIETY LEVELS AND VISUAL MEMORY CHANGE FOR CHESS PLAYERS?
 • 3 Anatomical axis validation of lower extremity for different deformities: A radiological study
 • 4 IS THE VITAMIN D LEVEL IMPORTANT ON ISOKINETIC MUSCLE STRENGTH IN ADOLESCENT ATHLETES?
 • 5 Spor Hekimliği Alanındaki Tezler: Türkiye’de Son 15 Yılın Bibliyometrik Analizi
 • 6 Sporda Yüz Bölgesi Yaralanmaları
 • 7 Ankle isokinetic muscle strength and navicular drop in athletes with medial tibial stress syndrome
 • 8 All-Arthroscopic Versus Mini-Open Rotator Cuff Repair: Isokinetic Muscle Strength, Shoulder Joint Proprioception and Functional Outcome Comparison
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nin Son 10 Yılının Bibliyometrik Analizi
 • 10 Patient Profile Attending a Sports Medicine Center
 • 11 Are the Levels of vitamin D and Those of Some Clinical Parameters inAthletes Diagnosed with Medial Tibial Stress Syndrome Different FromThose in Healthy Athletes?
 • 12 Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası Spora Geri Dönüş Kararında Kontralateral Ekstremiteyi Referan Almak Yeterli Mi?
 • 13 The Effect of Hot-Cold Applications on Patellar Tendon to Torque-Time Parameters
 • 14 The Status of Micronutrient Elements in Adolescent Athletes: A Gastronomy City Example
 • 15 AN EXAMINATION OF SPORTS BRANCH BRANCH OF SPORTS PREFERENCES OF NATIVE AND REFUGEE ATHLETES
 • 16 Vücut Kitle İndeksinin Unikondiler Diz Artroplastisinin Klinik Sonuçlarına Etkisi
 • 17 The Association Between Strength, Balance and Physical Function with the Body Mass Index in Dyslipidemia
 • 18 Relationship of Lower Extremity Muscle Strength with Balance and Lower Extremity Functions in Elderly Women
 • 19 Isokinetic Evaluation of Adolescent Athletes with Os Good Schlatter Disease
 • 20 Efficiency of Combined Treatment of Extracorporeal Shock Wave Therapy and Kinesiotape Application on Patients with Plantar Fasciitis
 • 21 The Acute Effect of Static Stretching Applied to Different Muscle Groups of the Lower Extremity on Sprint Running
 • 22 Intrinsic Factors Affecting Early Results of Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) Treatment in Patients With Symptomatic Calcaneal Spur
 • 23 The Contribution of Kinesiotape Application Combined with Calf Exercises to Conservative Treatment Efficacy in Chronic Venous Insufficiency
 • 24 The Acute Effect of Static and Dynamic Stretching on Horizontal and Vertical Jump
 • 25 Short Term Effects of Kinesiotape Application in Patients with Knee Osteoarthritis
 • 26 Does Increased Body Mass Index Cause Pain and Impact Overall Quality of Life in Case of Venous Insufficiency?
 • 27 Unikondiler diz artroplastisi ile kombine ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ameliyat sonrası dönemde kanamayı arttırır mı?
 • 28 LATERAL EPİKONDİLİTLİ HASTALARDA ARTROSKOPİK TEDAVİ SONRASI EL BİLEĞİ FLEKSÖR/EKSTANSÖR KAS KUVVETİNİN ARAŞTIRILMASI
 • 29 Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu geçiren hastalarda hareket korkusunun ve aktivitenin incelenmesi
 • 30 Yaşar Burak Yasin,Kaplan Tuba,Ercan Sabriye,Alp Erkan,Çetin Cem (2015). Quadriseps Kasına Yapılan Rijit Bantlamanın Diz Ekstansör Kas Kuvvetine Ve Sıçramaya Etkisi. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1), 4-9.
 • 31 Mustafa Onur Serbest, Halil İbrahim Kaya, Hilmi Mustafa Demir, Sabriye Ercan,Cem Çetin (2013). Comparison Of Effectiveness Of The Extracorporeal Shock Wave Therapy (Eswt) And Steroid İnjection At Plantar Fasciitis Treatment. Sports Medicine Journal / Medicina Sportivâ, 9(3), 2185-2190.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Impact of Online Publication on Turkish Journal of Sports Medicine
 • 2 Significance of Exercise During COVID-19 Pandemic and SocialDistancing/COVİD-19 Pandemisi ve Sosyal İzolasyon Sürecinde Egzersizin Önemi
 • 3 Bilateral Distal Radius Epiphyseal Fracture in an Adolescent Weightlifter: Case report
 • 4 Kadın Sporcu Üçlemesine Güncel Yaklaşım
 • 5 Perfect storm’ induced acute kidney failure in an elite sprinter: A case report
 • 6 Bilateral Tibia Distal Metafiz Stres Kırığı - Olgu Sunumu
 • 7 ERCAN SABRİYE,ÇETİN CEM Kas-İskelet Sistemi Yaralanmaları: Alt Ekstremite Akut Yaralanmaları. Türkiye klinikleri spor hekimliği özel dergisi, 1(3), 82-88
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE EGZERSİZ DAVRANIŞI: TEK OTURUMLU BİR SEMİNERİN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • 2 GENÇLERDEKİ İNTERNET BAĞIMLILIĞININ FİZİKSEL AKTİVİTEYE, UYKU KALİTESİNE VE BİLİŞSEL DURUMA ETKİSİ
 • 3 Diz Kilitlenmesinin Nadir Bir Nedeni Diz İçi Serbest Cisim
 • 4 İNTÖRN HEKİMLERİN BESİNSEL ERGOJENİK DESTEK ÜRÜNLERİ İLE DOPİNG KONUSUNDAKİ BİLGİLERİ VE TUTUMLARI
 • 5 PROFESYONEL BİR FUTBOL TAKIMINDAKİ SPOR YARALANMALARININ ANALİZ
 • 6 Unikondiler Diz Artroplastisinde Ön Çapraz Bağın Nonintakt Olması Post Operatif Propriosepsiyonu ve Fonksiyonel Dengeyi Etkiler mi?
 • 7 Venöz Yetmezlikli Hastalarda Kalf Kası EgzersizlerininVenöz Fonksiyona ve Kas Kuvvetine Etkisi
 • 8 Eklem Pozisyon Hissini Ölçmek İçin Akıllı Telefon Uygulamaları Kullanılabilir mi?(Pilot Çalışma)
 • 9 VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN OSTEOARTRİT CERRAHİSİ SONRASINDA FONKSİYONEL DİZ VERİLERİNE ETKİSİ
 • 10 Patellofemoral artrozun unikondiler diz artroplastisinin erken dönem sonuçlarına etkisi
 • 11 Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu geçiren hastalarda erken dönem kinezyofobinin ve aktivite skorunun değerlendirilmesi
 • 12 SEMPTOMATİK KALKANEAL SPURLU HASTALARDA ESWT TEDAVİSİNİN SONUÇLARINI ETKİLEYEN ETMENLER
 • 13 PLANTAR FASİİT TEDAVİSİNDE ESWT TEDAVİSİNE KOMBİNE KİNEZYOTEYP UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ
 • 14 OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYONU TEDAVİSİNİN AĞRI VE EKLEM HAREKET AÇIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
 • 15 The effect of applying rigid taping to quadriceps muscles on knee extension strength and jumping distance
 • 16 Return to play process of a soccer player diagnosed with malignant peripheral nerve sheat tumor
 • 17 Balance Muscle Strength and Performance Differences Between Non obese and Obese Dislipidemic Patients
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Uyluk Bölgesi Kas Yaralanmaları: 3 Olgu Sunumu
 • 2 Examination of Branch of Sports Preferences of Native and Refugee Athletes
 • 3 Düzenli Sportif Aktivitenin Elektrokardiyografik Parametreler Üzerine Etkisi
 • 4 Spor Hekimliği Alanındaki Tezler: Türkiye’de Son 15 Yılın Bibliyometrik Analizi
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 SARC-F SCALE ON SCREENING SARCOPENIA ANDPHYSICAL FUNCTION IN PATIENTS WITH KNEEOSTEOARTRITIS
 • 2 Spor Hekimliği Uzmanlık Tezleri Oturumu: Venöz Yetmezlikli Hastalarda Kalf Kası Egzersizlerinin Venöz Fonksiyona ve Kas Gücüne Etkisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kronik venoz yetmezlikli hastalarda kalf kasi egzersizlerinin venoz fonksiyona ve kas gücüne etkisi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi (Düzenleme ve Bilim Kurulu)
 • 2 Sporcularda Kas Yaralanmalarına Güncel Yaklaşım Sempozyumu
 • 3 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi (Düzenleme kurulu)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Metabolik Hastalıklarda Egzersiz Reçetelendirmesi
 • 2 Devlet Hastanelerinde Neler Oluyor? Spor Hekimliği Uzmanlarının Karşılaştığı Sorunlar
 • 3 Spor Hekimliği’nde Akılcı İlaç Kullanımı
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Harekete Geçmenin Tam Zamanı
 • 2 Kronik Hastalıklarda Egzersiz ve Beslenme
 • 3 Gebelikte ve Gebelik Sonrası Dönemde Egzersiz Önerileri
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türkiye Spor Hekimleri Derneği (Yönetim kurulu üyesi: 2019-devam ediyor)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Türkiye Spor Hekimleri Derneği (2016-devam ediyor)
 • 2 Türkiye milli olimpiyat komitesi,dopingle mücadele komisyonu,doping kontrol görevlisi
VERDİĞİ DERSLER
Klinik Uygulama l
Klinik Uygulama ll
Spor Hekimliği (Kronik Hastalıklarda Egzersiz)
Spor Hekimliği (Sportif Rehabilitasyon)
Spor ve Sağlık
Spor Yaralanmalarında Fonksiyonel Rehabilitasyon
Spor Yaralanmalarında İlk Yardım
 
Bu İçeriği Paylaş!