KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Süleyman AKÇAY
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114613
E-Posta suleymanakcay@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-0651-6425
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 21.06.1999
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 02.08.2002
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 13.05.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Fen Eğitimi, kavramsal değişim, kavram haritaları, fen eğitiminde analoji
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Pekel, F. O., & Akçay, S. (2018). Are Science Teachers Really Aware of The Importance of Educational Research?. European Journal of Education Studies. 4(3): 196-214
 • 2 Akçay, S & Pekel, F. O. (2017). Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online, 16(3): 1174-1184.
 • 3 Akçay, S. (2017). Öğretmen adaylarının genetiği değiştirilmiş gıdalar ile ilgili algıları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(2).
 • 4 Akcay, S. (2016). Analysis of analogy use in secondary education science textbooks in Turkey. Educational Research and Reviews, 11(19), 1841-1851.
 • 5 Akçay, S. (2016). Öğretmen adaylarının biyoteknoloji algısının metaforlar yoluyla analizi. İnönü Üniversitesi EğitimFakültesi Dergisi, 17(3), 139-151.
 • 6 Akçay, S. (2016). An analysis of teachers’ perceptions through metaphors: Prospective Turkish teachers of science, math and social science in secondary education. Educational Research and Reviews, 11(24), 2167-2176.
 • 7 Akçay, S. (2014). The Consistency among Curriculum, Textbooks and Placement Tests in Terms of Elementary Biology Education in Turkey. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(2), 01-24.
 • 8 Akçay, S., & Şişe, Ö. (2014). Elektron Optiğinin Öğretilmesinde Işık Optiği ile Arasında Zenginleştirilmiş Analoji Kurulumu. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Uluslararası Hakemli Dergi-Internatıonal Refereed Journal), 3(2), 273-292.
 • 9 Akçay, S. (2013) İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Öz yeterlik İnançları: (Kastamonu Örneği), Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 15-2
 • 10 Akçay, S. (2009). İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • 11 Yıldırım, H. İ., Yalçın, N., Şensoy, Ö., Akçay, S., (2008). İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Akımı Konusunda Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları, Kastamonu Eğitim Dergisi.
 • 12 Akçay, S., Aydoğdu, M., Yıldırım, H. İ., Şensoy, Ö. (2005). Fen Eğitiminde İlköğretim 6. Sınıflarda Fen Bilgisi Dersinde Çiçekli Bitkiler Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akçay, S. (2017) Prospective elementary science teachers’ understanding of photosynthesis and cellular respiration in the context of multiple biological levels as nested systems, Journal of Biological Education, 51(1): 52-65.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yıldırım, H.İ., Şensoy, Ö., Akçay, S. (2010). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül-2010, İzmir
 • 2 Akçay, S., Hançer, A. H., Yıldırım, H. İ., Şensoy, Ö., (2005). İlköğretim 6. Sınıflarda Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersine ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, 2005
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Biyoloji, Fizik, Kimya Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutum ve Farkındalıkları, I. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, 27-28 Mayıs 2016, Ankara
 • 2 Rasim ÖNDER, Süleyman AKÇAY, Ömer ŞİŞE, Işık Optiği ve Elektron Optiği Arasındaki Benzerlikler Ve Farklılıklar, ADIM FİZİK GÜNLERİ III Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta 17- 18 Nisan 2014
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akçay, S., Kıldan, A. O. (2011). The Knowledge Level of Preschool Teacher Trainees on Scientific Process Skills, The Third International Congress of Educational Research, 4-7 May 2011, Girne-TRNC
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akçay, S. (2018). Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası İnanışlarının Analizi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27 - 30 Nisan 2018, Nevşehir, Türkiye.
 • 2 Akçay, S. (2018) Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Öz Yeterliklerinin Analizi, V. International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2018), 2-5 Mayıs 2018, Antalya, Türkiye.
 • 3 Akçay, S. (2017) Öğretmen adaylarının genetiği değiştirilmiş gıda algıları, IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2017), 11-14 Mayıs 2017
 • 4 Akçay (2017). The Relationship between Students' Perception of Classroom Assessment Environment and Their Motivation towards Science Learning, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2017) 20-23 Nisan 2017, Antalya, Türkiye.
 • 5 Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Kavramına İlişkin Görüşlerinin Sürdürülebilir Çevre Açısından Analizi, IIrd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, 31 Mayıs-3 Haziran 2016, Muğla.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (YL) Tez adı: İlköğretim 6. sınıflarda fen bilgisi dersinde çiçekli bitkiler konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi (2002) Tez Danışmanı:(PROF. DR. MUSTAFA AYDOĞDU)
 • Doktora Tezi
 • 1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (DR)Tez adı: İlköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji alan bilgisi yeterliliği (2009) Tez Danışmanı:(PROF. DR. TURAN GÜVEN)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bilgisayar destekli öğretim yönteminin 7.sınıf öğrencilerinin elektrik enerjisi konusunda akademik başarısına etkisi (AHMET ENES GÖMLEKÇİ)
 • 2 2019 GİZEM ENİL Fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının nanoteknoloji ilgi ve farkındalık algılarının araştırılması
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, 2016, Sempozyum Hakem Kurulu Üyesi.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Milli Eğitim Bakanlığı Taslak Kitap İnceleme Komisyonu Üyeliği (2016)
 • 2 Milli Eğitim Bakanlığı Taslak Kitap İnceleme Komisyonu Üyeliği (2014)
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Tübitak teşvik ödülü, 2018 (1 Adet)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Online Journal of Educational Sciences
 • 2 Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 3 Cumhuriyet International Journal of Education
 • 4 Eğitimde Kuram ve Uygulama
 • 5 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 6 International Electronic Journal of Environmental Education
 • 7 e-International Journal of Educational Research
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanlığı
 • 2 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müdür Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 2014 yılı TÜBİTAK İlköğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Çalışması (Bu Benim Eserim) Isparta Bölgesi Bilim Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri (YL)
Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları
Fen Bilimlerinde Bilimin Tarihi ve Doğası (YL)
Fen Bilimlerinde Kavram Öğretimi (YL)
Fen ve Teknoloji Öğretimi-I
Fen ve Teknoloji Öğretimi-II
Fen ve Teknoloji Programı ve Planlama
İstatistik
Okul Deneyimi
Okul Deneyimi I
Okul Deneyimi II
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarlama
Öğretmenlik Uygulaması
Özel Öğretim Yöntemleri
Program Geliştirme
Topluma Hizmet Uygulamaları
Uzmanlık Alan
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 
Bu İçeriği Paylaş!