KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Şirin DÖNMEZ
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ana Bilim Dalı Bitki Materyali Ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalı
Telefon 2462113985
E-Posta sirindonmez@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 11.07.2000
Yüksek Lisans ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ - 09.01.2004
Doktora BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 28.08.2009
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yazıcı N., Kuş Şahin C. And Dönmez, Ş. (2014) Taş Ocakları Bitkilendirme Çalışmalarının Isparta Kent Merkezi Örneğinde İncelenmesi Ulusal Mermer Ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, 18-20 Eylül Isparta s. 344-353.
 • 2 Dönmez, Ş., Yazıcı, N., Kuş Şahin C. (2013) Erozyon Sahalarında Kullanılabilecek Yer örtücü Bitkiler Üzerine Bir Araştırma; Göller Bölgesi Örneği, V. Süs Bitkileri Kongresi 06-09 Mayıs Yalova s. 143-149.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Dönmez Ş. (2015) Göller Bölgesinde Yetişen Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Peyzaj Mimarlığında Kullanımı. Ulusal Botanik Kongresi. (Özet Basım) 25-28 Ağustos,Afyon s. 8.
 • 2 Ünlü N. , Dönmez Ş. (2015) Botanik Parkları ve Temalı Bitki BahçeleriUlusal Botanik Kongresi, Afyon s. 14.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Dönmez, Ş. and Dönmez İ. E. (2013) The possibility of utilization in different ways of species belong to rosaceae family growing at Bartın. International Caucasian Forestry Symposium. Artvin-Türkey. pp. 1132.
 • 2 Dönmez, Ş., Yazıcı N. and. Kuş Şahin C. (2013) The relatıonshıp between forest and erosıon . International Caucasian Forestry Symposium. Artvin-Türkey. pp. 1133.
 • 3 Yazıcı N., Kuş Şahin C. and Dönmez, Ş. (2013) The effect of drought and Discussion on Water Resource investment Isparta. International Caucasian Forestry Symposium. Artvin-Türkey. pp. 1117.
 • 4 Kuş Şahin C., Yazıcı N. and Dönmez, Ş. (2013) Aır and water pollutıon effects of urban green spaces. International Caucasian Forestry Symposium. Artvin-Türkey. pp. 958.
 • 5 Dönmez Ş (2011) The Use Of Endemic Plant Species In Landscape Architecture Grown In Bartin Climate Condition. 2st International Non-wood Forest Products Sympossium 8-10 September, Isparta-Turkey. pp. 105.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tatil köyü Dış Mekân Planlama İlkeleri; Ulusoy Tatil Köyü Örneği
 • Doktora Tezi
 • 1 Bartın İklim Koşullarında Doğal Maddelerin (Baykal Em1 Ve Biyohumus) Amaranthus caudatus var. bulava ve Amaranthus tricolor var. valentina’da Bazı Morfolojik Ve Fizyolojik Proseslere Etkisi Ve Bu Bitkilerin Peyzaj Mimarlığında Kullanımı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Göller Yöresindeki Ballıbabagiller (Lamiaceae) Familyasına Ait Bazı Bitki Türlerinin Kültüre Alınması ve Peyzaj Mimarlığında Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi, Tübitak 3501 “Ulusal Genç Arastırmacı Kariyer Gelistirme Programı” (Projede Yürütücü), 2014-2017.
 • 2 Botanik Parkları Planlama ve Tasarım İlkeleri: Süleyman Demirel Üniversitesi Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Projede Yürütücü) 2013-2015.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Doğal Maddelerin ( Baykal EM1 ve Biyohumus) Bartın Yöresinde Amaranthus tricolor ve Amaranthus caudatus Türleri Üzerindeki Morfolojik ve Bazı Fizyolojik Proseslere etkisi, ZKÜ Bilimsel Araştırma Projesi 2007/2–59–03–09
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 YÖK Bursu-3 Ay Finlandiya Turku Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Bitki Fizyolojisi ve Moleküler Biyoloji ABD(2013).
 • 2 TÜBİTAK 2214 Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu- 3 ay- Finlandiya Turku Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Bitki Fizyolojisi ve Moleküler Biyoloji ABD . 2008
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 2010
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yatay Ve Dikey Geçiş Koordinatörlüğü Başkanlığı
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Eğitim –Öğretim Bölüm Koordinatörlüğü
VERDİĞİ DERSLER
Bitki Besleme
Bitki Yetiştirme ve Plantasyon Teknikleri
Bitkisel Tasarım
Dış Mekan Bitkilerinin Üretim ve Yetiştirme Teknikleri
Peyzaj Tasarımı Proje I
Proje II
Proje IV
Sorunlu alanlarda Bitkilendirme tasarımı
Temalı Bitki Bahçeleri
Turizm Tesisleri Dışmekan Bitkilendirme Tasarım İlkeleri
Yerörtücü ve Mevsimlik Bitkiler
 
Bu İçeriği Paylaş!