KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Oğuz YILMAZ
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-0269
E-Posta oguzyilmaz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/oguzyilmaz
ORCID ID 0000-0003-3162-3924
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ 11.06.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 23.07.2014
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (DR) 12.07.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Türk İslam Edebiyatı, Türk Tasavvuf Şiiri, Tasavvuf, Divan Edebiyatı
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Oğuz YILMAZ-Burak ANILIR-Ender DOĞAN, Prizrenli Abdürrahim Fedâî Külliyâtı ve Bestelenmiş İlâhileri, İstanbul: H Yayınları, 2021.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 "Hacı Bayrâm-ı Velî’nin İlâhî Taksîm’ine Ali Örfî’nin Yaptığı Şerh: Şerh-i Nutk-i Hacı Bayrâm-ı Velî", Hacı Bayram-ı Veli V, editör: Vahit Göktaş-Harun Alkan, İlahiyat Yayın, Ankara, 2020, 285-308.
 • 2 "Birgivî'nin el-Avâmil'ine Yapılan Manzûm Tercümeler", Balıkesirli Bir İslam Âlimi İmam Birgivî. 3 Cilt. Editör: Mehmet Bayyiğit vd. Balıkesir: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2019. 3: 629-663.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hamdi Efendi'nin "Manzûm Münâcât ve Arz-ı Hâcât-Manzûm Esmâ-i Hüsnâ Şerhi" Adlı Eseri (İnceleme-Metin), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2014.
 • Doktora Tezi
 • 1 Son Dönem Melâmîliği Şairlerinden Ali Örfî'nin Hayatı ve Eserleri (İnceleme-Tahlil-Metin), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2019.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Prof. Dr. Murat SARICIK’ın yürütücülüğünde, “Son Dönem Melâmîliği Şairlerinden Ali Örfî'nin Hayatı ve Eserleri (İnceleme-Tahlil-Metin)” adlı ÖYP05591-DR-14 nolu Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinasyon Birimi tarafından Desteklenen ÖYP Doktora Projesi (Tamamlandı)
 • 2 Yrd. Doç. Dr. Melek DİKMEN'in yürütücülüğünde, “Hamdi Efendi'nin "Manzûm Münâcât ve Arz-ı Hâcât-Manzûm Esmâ-i Hüsnâ Şerhi" Adlı Eseri (İnceleme-Metin)” adlı ÖYP05591-YL 13 nolu Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinasyon Birimi tarafından Desteklenen ÖYP Yüksek Lisans Projesi (Tamamlandı)
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK Doktora Bursu
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 İslam Medeniyeti Dergisi
 • 2 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 3 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 4 Bilimname
 • 5 Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 6 Bilimname
 • 7 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
VERDİĞİ DERSLER
İslami Türk Edebiyatı
Osmanlı Türkçesi
 
Bu İçeriği Paylaş!