KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hilal YAKUT İPEKOĞLU
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Sanat Tarihi Bölümü
Ana Bilim Dalı Türk Dünyası Ve Orta Çağ Kültürleri Arkeolojisi Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-4296
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-2273-1379
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 83
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİZİK VE PALEOANTROPOLOJİ 19.06.2003
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 02.09.2005
Doktora KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI - 06.07.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YAKUT İPEKOĞLU HİLAL, YILMAZ USTA NALAN DAMLA, Isparta ve Çevresinde Cinsiyet Belirlemede Kullanılan Geleneksel İnanma ve Uygulamalar. The Journal of Academic Social Science Studies , 183-183. Doi: 10.9761/JASSS3210, (2016), (Diğer)
 • 2 ŞİMŞEK İBRAHİM ENGİN, EREL SUAT, TARSUSLU ŞİMŞEK TÜLAY, ATASAVUN UYSAL SONGÜL, YAKUT İPEKOĞLU HİLAL, YAKUT YAVUZ, Uygur Fatma, Factor Related to the Impact of Chronically Disabled Children on their Families. Pediatric Neurology, 50(0), , 255-261. Doi: doi:10.1016/j.pediatrneurol.2013.11.012, (2014), (SSCI)
 • 3 YAKUT İPEKOĞLU HİLAL, Örgütsel Davranışta Kültürler Arası Etik Çalışmaları Üzerine Bir Eleştiri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), , 115-125. (2012), (Diğer)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YAKUT İPEKOĞLU HİLAL, Karantina Günlükleri: Üniversite Öğrencileri Gözünden Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi ve Karantina Süreci. Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 14(33), , 162-183. Doi: 10.12981/mahder.876039, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 YAKUT İPEKOĞLU HİLAL, ORAL HİLMİ BAHA, Infertilitede Kullanılan Geleneksel Tedavi Yöntemleri ve Çeşitli Uygulamalar: Isparta Bölgesi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 12(25), , 105-119. Doi: 10.12981/mahder.523760, (2019), (TR DİZİN)
 • 3 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, YAKUT İPEKOĞLU HİLAL, SARP GÜLCAN, YAĞMURLU FUZULİ, atalay süleyman, Surveys on Continental Neogene of Isparta in 2017. ANMED , 195-199. (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 4 YAKUT İPEKOĞLU HİLAL, ÜÇGÜL İBRAHİM, YAKUT GAMZE, Yenilenebilir Enerji Algısı Anketi Güvenirliği ve Geçerliği. YEKARUM e-Dergi, 2(3), , 20-26. (2014), (Endekste taranmıyor)
 • 5 YAKUT İPEKOĞLU HİLAL, KORKMAZYÜREK HALUK, Stratejik Planlama Farkındalığı İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Güvenirliği ve Geçerliği. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), , 159-170. (2012), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 YAKUT İPEKOĞLU HİLAL, Tarih Öncesinden Günümüze Engellilik: Çok Disiplinli ve Karşılaştırmalı Bir Bakış(2021). Ege Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 YAKUT İPEKOĞLU HİLAL, YILMAZ USTA NALAN DAMLA, Anadolu'da Etnoarkeoloji Araştırmaları (Prehistorik Dönemlerden Günümüze Kadar)(2021). Doruk Yayımcılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Tarih Öncesinden Günümüze Engellilik: Çok Disiplinli ve Karşılaştırmalı Bir Bakış , Bilimsel Kitap, Editör, 26.05.2021 - 26.05.2021 (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!