KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hilal YAKUT İPEKOĞLU
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Antropoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462114412
E-Posta hilalyakut@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-2273-1379
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİZİK VE PALEOANTROPOLOJİ 19.06.2003
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 02.09.2005
Doktora KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI - 06.07.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Yakut-İpekoğlu, H. (2019). “Stratejik Planlama Etkililiği Üzerine Bir Araştırma: Ankara Belediyeleri Örneği” Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 2 (Ed: S. Erdal Dinçer, Sinan Sönmez, Mustafa Bostancı, Ertan Özçoban), sayfa. 149-178, Gece Akademi: Ankara.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Yakut-İpekoğlu, H. (2019). “Bebek ve Çocuk Katli Üzerine: Neonatisit, İnfantisit ve Filisit Olguları”. Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları (Ed: Sadık Erol ER). Akademisyen Kitabevi: Ankara.
 • 2 Yakut-İpekoğlu, H. (2019). “Stratejik Planlama Etkililiği Üzerine Bir Araştırma: Ankara Belediyeleri Örneği” Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 2 (Ed: S. Erdal Dinçer, Mustafa Bostancı, Ertan Özçoban), Gece Akademi: Ankara.
 • 3 Yılmaz Usta N.D., Yakut İpekoğlu, H., Yakut, Y., Özhanlı, M. (2018). "Traces of Disability in Child's Skeleton and Sociocultural Effects in Pisidia Antiocheia (Yalvaç-ISPARTA/TURKEY) in the Byzantine Period", Akademic Research in Social, Human and Administrative Sciences-II (Ed. B. C. TANRITANIR; S. ÖZER), Gece Kitaplığı, ANKARA.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yılmaz Usta, N.D., Yakut İpekoğlu, H., Sarp, G., Yağmurlu, F., Atalay, S. (2018). "Surveys on Continental Neogene of Isparta in 2017", ANMED, 16: 195-199.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yakut İpekoğlu, H. (2020). Medyaya Yansıyan Haberlerden Hareketle Kültürün Salgın Sürecine Etkileri. Üzerine Bir Değerlendirme. SDU Tıp Fakültesi, 2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu ISPARTA.
 • 2 Yakut İpekoğlu, H. (2019) "Kültürel Değişim Bağlamında Erken Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Çocuk Yetiştirme Pratikleri", 100. Yılında Milli Mücadele'de Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 21-22 Kasım 2019, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yakut İpekoğlu, H. (2020). “Engelliliğe Bakışta Kültürel Farklılıklar”. II. International ANKARA Conference of Scientific Research, March 6-7, 2020 / ANKARA.
 • 2 Yakut İpekoğlu, H. "An Assessment on Baby Murder (Infanticide) and the Circumstance in our Country", International Symposium on Human and Social Sciences-ANTALYA, April 7-April 9, 2018.
 • 3 Yakut İpekoğlu, H., "A Field of Applied Anthropology: Business Anthropology", International Congress of Anthropological Sciences (ICAS), Abstract Book, April 9-11, 2015.
 • 4 Yılmaz Usta, N.D., Yakut İpekoğlu, H. “Preliminary Traditional Belief and Practice in Isparta Region Concerning the Early Determination of Fetus Gender”. International Congress of Anthropological Science (ICAS), April 9-11, 2015.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1. Ulusal “Engelli Bireylerde Terapi Yöntemleri” Atabey Kaymakamlığı “Zihinsel ve Bedensel Engelli Bireylerin At ve Doğa Sevgisi ile Sosyalleştirilmesi Projesi Örneği” Çalıştay Düzenleme Kurulu üyeliği.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türk Tarih okulu Dergisi-Journal of History School
 • 2 Türk Tarih Okulu-Journal of History School
 • 3 The Journal of Academic Social Science Studies
 • 4 Turkish Studies
 • 5 Turkish Studies
 • 6 Turkish Studies
 • 7 The Journal of Academic Social Science Studies
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Hacettepe Üniversitesi güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları
 • 2 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi
 • 3 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Antropoloji
Sosyal Antropoloji
sosyal Antropoloji ve Medeniyetler Tarihi
Sosyal/Kültürel Antropolojiye Giriş
Tıbbi Antropoloji
Tıpta Antropolojik Yöntem ve Teknikler
 
Bu İçeriği Paylaş!