KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Aliye YILMAZ
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
Telefon 2462110254
E-Posta aliyeyilmaz@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 08.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 16.08.2005
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 24.01.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Fars Dili ve Edebiyatı, Tasavvuf Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Felsefe.
YAYINLAR
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Mehmet ÜNAL, Aliye YILMAZ, Kur'an'ın Işığında Fuzuli, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/9 Summer 2014, p. 1049-1063, ANKARA-TURKEY
 • 2 Minûçehr Murtazavî, (Çev. Selami TURAN - Aliye YILMAZ), Timur ve Moğol Devirlerindeki "Şâh-nâme" Taklitçileri, Turkish Studies, -Klâsik Türk Edebiyatında Mesnevî- -Prof. Dr. Halûk İpekten Anısına, Volume 4/7, Fall 2009, s. 683-759.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ebu'l-fazl Muradi, Aliye YILMAZ, Hindistandaki Taş Baskı Eserler Hakkında Bir İnceleme ve Osmanlı Medeniyetinin Fars Dili ve Edebiyatına Katkısı, 2. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta 2014
 • 2 Mehmet ÜNAL, Mehmet PEKTAŞ, Aliye YILMAZ, "Türkiyede Farsça Öğretimine Alternatif Öneriler", Yabancı Dil Öğreniminde Yeni Yöntemler Uluslararası Sempozyum, Isparta 2013
 • 3 Aliye YILMAZ, “Kabilecilik ve Mezhepçilik Arasında Ezilen Afganistan Hazarlarının Etnik ve Dinî Problemleri”, Uluslar arası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Isparta 04–06 Kasım 2010, s. 73–79.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aliye YILMAZ, Nigahi be-Divançe-yi Farsi-yi Şehzade Bayezid, 9. Uluslararası Fars Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Hurasan Peyam-ı Nur Üniversitesi, İran 2014.
 • 2 YILMAZ, Aliye, MURADİ, Ebulfazl, "Berresi-yi Divân-ı Çap Şude ez Divân-ı Azerî ve Mukayese-yi Ân ba Nüsha-yı Diger”, Uluslararası Şeyh Âzerî Sempozyumu (Mevc-i Deryâ-yı Merifet), Payam-ı Nur Üniversitesi, Esferayn, İran, 23–24 Kasım 2011, s. 119.
 • 3 Kadriye YILMAZ, Aliye YILMAZ, "Kârburd-i Kelimât ve Istılâhât-ı Fârisî der-Edebiyyât-ı Dîvân-ı Türk", The Abstracts of the 5th Conference of the Persian Language ond Literature Promotion Association, Yazd University, İran, 15–17 Eylül 2010, s.352
 • 4 YILMAZ, Aliye-ÖZDEMİR, Sevim, “Konu Seçimi ve Dil Özellikleri Bakımından Muhibbi’nin Farsça Divânı” Yezd Üniversitesi, V. Uluslararası Fars Dili ve Edebiyatı Tanıtım Konferansı, Yezd Üniversitesi, İran, 15–17 Eylül 2010, s. 351.
 • 5 UYANIK, Mevlüt-YILMAZ, Aliye, “Nakd-ı İctihad ve Akl-ı İslâmî”, World Philosophy Day, Tahran, 21-23 Kasım, (Müessese-i Pejuheşi-yi Hikmet ve Felsefe-i İran Yay.), s. 76.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 MURADİ, Ebulfazl, YILMAZ, Aliye, “Şeyh Abdullah İlahî Simâvî’nin Şiirlerinde Şirâzlı Hâfız’ın Etkisi”, 2. Uluslararası Türk Dili Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Isparta, 19- 21 Ekim 2011.
 • 2 YILMAZ, Aliye, " The Effect of Thousand And One Nights Tales of The Education System of Turkey" International Symposium on Reception of Arabian Nights in World Literature, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India, 21–23 February 2010.
 • 3 BUYRYKÇU, Ramazan, YILMAZ, Aliye, “Life of Buddha and İbrahim İbn Edhem”, İnter Culture&İnter Religios Dialogue Specially in Buddism, Hinduism&İslam: The İndia, İran, Afghanistan, South East Asia&Central Asia Context İnternational Seminar, Department of Persian, Gauhatı University, Gauhati-Assam, India, 4-6 Şubat 2010.
 • 4 YILMAZ, Aliye, “Participation Official Religious İnstitutions in Turkey”, İnter Culture&İnter Religios Dialogue Specially in Buddism, Hinduism&İslam: The İndia, İran, Afghanistan, South East Asia&Central Asia Context İnternational Seminar, Department of Persian, Gauhatı University, Gauhati-Assam, India, 4-6 Şubat 2010.
 • 5 YILMAZ, Aliye, “Participation Official Religious İnstitutions in Turkey”, İnter Culture&İnter Religios Dialogue Specially in Buddism, Hinduism&İslam: The İndia, İran, Afghanistan, South East Asia&Central Asia Context İnternational Seminar, Department of Persian, Gauhatı University, Gauhati-Assam, India, 4-6 Şubat 2010.
 • 6 YILMAZ, Aliye, "İmpect of Persian on Turkish Language and Literature" Indo-Arabic-İran Reletions To Promote Cooperation In Language Literature&Culture In The Region İnternational Seminar, Department of Persian Gauhatı University, Gauhati-Assam, India 2–4 Şubat 2009.
 • 7 YILMAZ, Aliye, “Amanullah Han’ın Islahatları ve Atatürk”, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Isparta, 22–24 Ocak 2008.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 YILMAZ, Aliye, Afganistan’da Kadının Sosyal Statüsü ve Din Eğitimi, SDU Sosyal Bilimler Enst. Felsefe Din Bil. Anabilim Dalı ISPARTA 2005.
 • Doktora Tezi
 • 1 YILMAZ, Aliye, Seyyid Cemaleddin Afgani ve Din Eğitimi Anlayışı, Ankara Üniv. Sosyal Bil. Enst. Felsefe Din Bil. Anabilim Dalı, Ankara 2012
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İbrahim AKÇA, Taib Kazakzade İbrahim Malatyavi Divanı (İnceleme- Metin), SDU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2015.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Mehmet ÜNAL, Kitab-ı Lü'lü'ül-Meknun ve Leyli u Mecnun, Adlı Eserin Tahlili ve Tercümesi, SDU Sosyal Bilimler Ensititüsü, Isparta 2015.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Taib Kazakzade İbrahim Malatyavi Divanı (İnceleme- Metin), Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinasyon Birimi tarafından Desteklenen ÖYP Yüksek Lisans Projesi.
 • 2 Ali Geylani'nin "Kitab-ı Lü'lü'ü'l-Meknun ve Leyli vü Mecnun" Adlı Eserinin Tahlili ve Tercümesi,BAP Projesi No: 3966-D1-14, ISPARTA 2015.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Sempozyum-Yabancı Dil Öğreniminde Yeni Yöntemler: Karma Öğrenim Uygulamaları, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, Isparta 2013.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Afganistan ve Türkiye İlişkileri, Uludağ Üniv. 2014
 • 2 Afganistan ve Türkiye İlişkileri, Balıkesir Üniv. 2014
 • 3 Afganistan'da Seçimler ve 2014 Sonrası Afganistan, Münih-Almanya 2013
 • 4 Mevlana ve Şeb-i Arus, Cemre Derneği Isparta 2013
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 YILMAZ; Aliye, İlim Şehri ISPARTA, Isparta 2013.
VERDİĞİ DERSLER
Arap ve Fars Edebiyatı Kaynakları
Farsça Gramer
Farsça Tarihi Metinler
Gazneliler Döneminde Farsça Nesir
Karşılaştırmalı Fars-Türk Edebiyatı
Klasik Edebiyat Bilgi ve Teorileri
Osmanlıca
Türk-İslam Edebiyatı
 
Bu İçeriği Paylaş!