KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Aziz ŞENCAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Kimya Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı
Telefon 1365
E-Posta azizsencan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 06.02.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 02.02.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 07.12.2011
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
  • 1 Fındık kabuğu ve Fındık Kabuğundan Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Aktif Karbonun Kurşun(II) Sorpsiyon Potansiyelinin Belirlenmesi. Proje No: SDÜ BAP. 2148-D-10
  • 2 Sulu Çözelti ve Endüstri Atık Suyunda Cr+6 İyonunun Aktif Çamur Biyokütlesi İle Biyosorpsiyonu. Proje No: SDÜ BAP. 1112-YL-005
  • Uluslararası jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
  • 1 Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
VERDİĞİ DERSLER
Aktif Karbon
Genel Kimya
Kimya Mühendisliğine Giriş
Malzemelerin ayrılmasında ve saflaştırılmasında kullanılan yöntemler
Organik Kimyaya Giriş
Yüzey Aktif Maddeler ve Yüzey Kimyası
 
Bu İçeriği Paylaş!