KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Aziz ŞENCAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Kimya Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
Telefon 2462110904
E-Posta azizsencan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9102-9102
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 23
Alıntı Sayısı: 2405
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 06.02.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 02.02.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 07.12.2011
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 KARABOYACI MUSTAFA, Elbek Gözde Gizem, KILIÇ MEHMET, ŞENCAN AZİZ, Process Design for the Recycling Of Tetra Pak Components. European Journal Engineering and Natural Sciences, 2(1), , 126-129. (2017), (Diğer)
  • 2 KILIÇ SEMRA, KARABOYACI MUSTAFA, ŞENCAN AZİZ, KILIÇ MEHMET, Ecotoxicological Responses of Morphological and Physiological Parameters of Cadmium-Stressed Maize Seeds. BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY, 46(1), , 211-216. (2017), (SCI-Expanded)
  • 3 ŞENCAN AZİZ, KARABOYACI MUSTAFA, KILIÇ MEHMET, Determination of lead II sorption capacity of hazelnut shell and activated carbon obtained from hazelnut shell activated with ZnCl2. Environmental Science and Pollution Research, 22(5), , 3238-3248. Doi: 10.1007/s11356-014-2974-9, (2015), (SCI-Expanded)
  • 4 ŞENCAN AZİZ, KILIÇ MEHMET, Investigation of the Changes in Surface Area and FT IR Spectra of Activated Carbons Obtained from Hazelnut Shells by Physicochemical Treatment Methods. Journal of Chemistry , 1-8. Doi: 10.1155/2015/651651, (2015), (SCI-Expanded)
  • 5 SOLAK MURAT, KILIÇ MEHMET, YAZICI HÜSEYİN, ŞENCAN AZİZ, Removal of suspended solids and turbidity from marble processing wastewaters by electrocoagulation Comparison of electrode materials and electrode connection systems. Journal of Hazardous Materials, 172(1), , 345-352. Doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.07.018, (2009), (SCI-Expanded)
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 AKYÜZ HAYATİ, ŞENCAN AZİZ, İŞLETMEDE OLAN BİR HİDROELEKTRİK SANTRALİN NEHİRSUYU KALİTESİNE ETKİSİ THE EFFECTS OF AN OPERATING HYDROELEKTRIC PLANT ON THE RIVER WATER QUALITY. DSİ TEKNİK BÜLTENİ , 8-24. (2017), (TR DİZİN)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!