KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Özal ÇİÇEK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sosyal Hizmet Bölümü
Ana Bilim Dalı Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
E-Posta ozalcicek@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://www.researchgate.net/profile/Ozal_Cicek
ORCID ID 0000-0002-2741-3003
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 282
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 07.07.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER AD. 19.07.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR) 27.05.2019
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ - SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALI 2022 - Devam Ediyor
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ - ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI 2012 - 2022
İLGİ ALANLARI
Sendikalar ve Toplu Pazarlık,Emek Tarihi,Asgari Ücret,Özelleştirmeler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri,Yeni Kooperatifçilik,Sosyal Ekonomi
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Türkiye’de Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Üretici Sınıflar Üzerindeki Etkileri ve Alternatif Model Arayışları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ÇİÇEK Özal, ACAR Osman Kürşat, 26.12.2016 - 26.06.2019 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇİÇEK ÖZAL, Türkiye Şeker Sanayiinde Üretici ve İşçi Dayanışmasına Yönelik Alternatif Bir Model Arayışı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), , 455-482. Doi: 10.30798/makuiibf.912906, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 2 ÖÇAL MEHMET, ÇİÇEK ÖZAL, Neo-Liberalizmin Gölgesinde İstihdam: Dünyada İstihdamın Durumuna İnsani Bir Bakış. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi , 321-363. Doi: 10.26650/jspc.2021.80.000504, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ÇİÇEK Özal, ACAR OSMAN KÜRŞAT, Türkiye’de Üretici Kooperatiflerinin Yakın Geleceğini Tartışırken Şeker Fabrikası Özelleştirmeleri: Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) Örneği. Fiscaoeconomia, 3(2), , 99-127. Doi: 10.25295/fsecon.2019.02.005, (2019), (Diğer)
 • 4 ÇİÇEK Özal, ÖÇAL MEHMET, Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Sosyal Diyaloğun Dönüşümü. Ankara Avrupa Calismalari Dergisi, 18(2), , 365-404. Doi: 10.32450/aacd.676521, (2019), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 5 ÇİÇEK Özal, Türkiye’de Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılmasının Tüketim Harcamaları Üzerine Etkisi. Fiscaoeconomia, 2(1), , 20-47. Doi: 10.25295/fsecon.2018.01.002, (2018), (Diğer)
 • 6 ÖÇAL MEHMET, ÇİÇEK Özal, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde İş Kazası Verilerinin Karşılaştırmalı Analizi. HAK-İŞ ULUSLARARASI EMEK VE TOPLUM DERGİSİ, 6(16), , 616-637. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 7 TEKİN MERYEM, ÇİÇEK Özal, UMUTLU SELİN, Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Tarihsel Süreçte Ailenin Değişen/Değişmeyen Rolleri. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 17(38), , 35-58. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 8 ÇİÇEK Özal, ÖÇAL MEHMET, Dünyada ve Türkiye de İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 5(11), , 106-129. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 9 ÇİÇEK Özal, YİĞİT BERNA, Cam Tavan Sendromu Üzerinden Türkiye deki Sendikalarda Kadın Yöneticilerin Durumlarının Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(5), , 1383-1398. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 10 ÇİÇEK Özal, Özelleştirme Sürecine Sendikaların Bakış Açısı Burdur ve Uşak Şeker İş Sendikası Örnekleri. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 5(5), , 128-145. (2016), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÇİÇEK ÖZAL, Türkiye Şeker Sanayiinde Üretici – İşçi Dayanışmasının İmkan ve Sınırlılıkları Üzerine Düşünmek. TNKÜ İİBF Uluslararası Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Sempozyumu (2021). (Özet bildiri)
 • 2 ÇİÇEK ÖZAL, ŞAHİN ÇAĞATAY EDGÜCAN, The Effects Of Privatizations Of Sugar Mills On The Future Of Sugar Mills Workers In Turkey. Artvin International Congress on Social Sciences (AICOSS 19) (2019). (Özet bildiri)
 • 3 ÇİÇEK ÖZAL, ŞAHİN ÇAĞATAY EDGÜCAN, The Effects Of Privatizations Of Sugar Mills On The Future Of Sugar Beet Farmers In Turkey. Artvin International Congress on Social Sciences (AICOSS 19) (2019). (Özet bildiri)
 • 4 ÇİÇEK ÖZAL, ŞAHİN ÇAĞATAY EDGÜCAN, Sugar Corporations and Sugar Cooperatives: Is There an Alternative Way?. CUDES 2019:10. International Congress on Current Debates in Social Science (2019). (Özet bildiri)
 • 5 ÇİÇEK ÖZAL, In Quest for an Alternative Model Regarding Producer and Worker Solidarity in Sugar Industry of Turkey. Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences (FSCONGRESS 2019) (2019). (Özet bildiri)
 • 6 ÇİÇEK ÖZAL, ŞAHİN ÇAĞATAY EDGÜCAN, An Alternative Approach to Privatization of Sugar Mill’s in Turkey: Rethinking Cooperatives. 9. International Conference of Political Economy (2018). (Özet bildiri)
 • 7 ÇİÇEK ÖZAL, ÖÇAL MEHMET, From Jack London’s Iron Heel to the Contemporary World: A Review on Class Associations. 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES 2018) (2018). (Özet bildiri)
 • 8 ÇİÇEK ÖZAL, ACAR OSMAN KÜRŞAT, Privatization of Turkey’s Sugar Mill’s and Its Reflections on Employee Sector. Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences (FSCONGRESS 2018) (2018). (Tam metin bildiri)
 • 9 ÇİÇEK ÖZAL, ÖÇAL MEHMET, Dysfunctionality of the Harmonization Process with the EU Social Dialogue Mechanisms in Turkey. 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES 2018) (2018). (Özet bildiri)
 • 10 ÇİÇEK ÖZAL, ŞAHİN ÇAĞATAY EDGÜCAN, While Discussing the Near Future of Producer Cooperative’s in Turkey Privatization of Sugar Mill’s: Pankobirlik Case. 9. International Conference of Political Economy (2018). (Özet bildiri)
 • 11 ÇİÇEK ÖZAL, Türkiye Tarımında Sendikalaşma Mücadelesi: Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Örneklemi. 8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy: Institutions, National Identity, Power and Governance in the 21st Century (2017). (Tam metin bildiri)
 • 12 ÇİÇEK ÖZAL, YİĞİT BERNA, The Commodification of Education as a Social Policy Tool: Comparative Analysis of Education Systems in Turkey Finland. 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research (2017). (Özet bildiri)
 • 13 ÖÇAL MEHMET, ÇİÇEK ÖZAL, Comparative Analysis of Occupational Accidents Data in Turkey & European Union. Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition (2017). (Özet bildiri)
 • 14 ÇİÇEK ÖZAL, The Unionization Struggle in Turkish Agriculture: The Sample of Confederation of Farmer Unions. 8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy: Institutions, National Identity, Power and Governance in the 21st Century (2017). (Özet bildiri)
 • 15 ÇİÇEK ÖZAL, KARA İBRAHİM, Comparative Analysis of Turkey and Azerbaijan Labor Market. Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Visions (2016). (Özet bildiri)
 • 16 ÇİÇEK ÖZAL, ÖÇAL MEHMET, The Historical Development of Occupational Health and Safety in the World and in Turkey. X. European Conference on Social and Behavioral Sciences (2016). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YİĞİT Berna, ÇİÇEK Özal, ÖZTÜRK MUSTAFA, Gezici Mevsimlik Tarım İşçileri İle Yerli Mevsimlik Tarım İşçilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Isparta İli Örneği. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), , 1-25. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 2 GÜNER TUĞBA, URAL USLAN YURDANUR, ÇİÇEK Özal, Türkiye ve Avrupa Birliği nde Kadın İstihdamının Karşılaştırmalı İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5(10), , 55-75. (2014), (EBSCO)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 YİĞİT Berna, ÇİÇEK ÖZAL, Pandemi Sürecinin Türkiye’de İstihdama Etkisinin İş Hukukunda Yer Alan Yeni Düzenlemeler Bağlamında Değerlendirilmesi. İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Çalıştayı: "Küresel Salgın ve Etkileri, İnsan Kaynakları Yönetiminde Değişim ve Anlam Arayışı" (2020). (Özet bildiri)
 • 2 ÇİÇEK ÖZAL, Türkiye Şeker Sanayiinin Özelleştirilmesi Sürecinde Sendika-Kooperatif İlişkisi ve Alternatif Model Arayışı. 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 3 YİĞİT BERNA, ÇİÇEK ÖZAL, Gezici Mevsimlik Tarım İşçileri İle Yerel Mevsimlik Tarım İşçilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Isparta İli Örneği. İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu (2017). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÇİÇEK ÖZAL, YİĞİT BERNA, Cam Tavan Sendromu Üzerinden Sendikalarda Kadın Yöneticilerin Durumlarının Değerlendirilmesi. 17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi (2016). (Özet bildiri)
 • 5 TEKİN MERYEM, ÇİÇEK ÖZAL, ALTAY SELİN, Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Tarihsel Süreçte Ailenin Değişen /Değişmeyen Rolleri. V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (2016). (Özet bildiri)
 • 6 ÇİÇEK ÖZAL, YERLİKAYA BURCU, İşçi Sağlığından İş Sağlığına: Neo-liberalizmin Türkiye'de İş Güvenliğini Tahribatı. Hopa Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrencileri Çalıştayı (2015). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 ÇİÇEK ÖZAL, 21. Yüzyıl Türkiye'sinde Tarım ve Kooperatifler: Teori, Pratik, Vizyon(2021). NotaBene Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 ÇİÇEK ÖZAL, Şirketlerden Kooperatiflere Rekabetten Dayanışmaya: Tartışmalar-Deneyimler(2021). NotaBene Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 ÇİÇEK ÖZAL, 21. Yüzyılda Endüstri İlişkileri: Çalışma Yaşamının Dönüşümü, Aktörleri ve Geleceği(2021). NotaBene Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 ÖÇAL MEHMET, ÇİÇEK ÖZAL, Economic Business Issues In Retrospect Prospect(2019). IJOPEC Publication Limited, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ÇİÇEK ÖZAL, ŞAHİN ÇAĞATAY EDGÜCAN, Contemporary Issues in Labor, Public Finance Administration(2019). IJOPEC Publication, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ÇİÇEK ÖZAL, ŞAHİN ÇAĞATAY EDGÜCAN, Public Sector Economics Development(2018). IJOPEC Publication Limited, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 ÇİÇEK ÖZAL, ÖÇAL MEHMET, Current Debates in Labour Economics and Industrial Relations(2018). IJOPEC Publication Limited, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Asgari Ücretin Vergi Dışı Kalmasının Makro Ekonomik Etkilerinin Analizi: Ülkeler Arası Bir Karşılaştırma
 • Doktora Tezi
 •   Türkiye'de Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Üretici Sınıflar Üzerindeki Etkileri ve Alternatif Model Arayışları
VERDİĞİ DERSLER
Endüstri İlişkileri
İş Piyasaları Analizi
Modernleşme ve Sosyal Sorunlar
Sosyal Politika
Türkiye'de Sosyal Politika
 
Bu İçeriği Paylaş!