KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Çağan ALEVKAYALI
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Coğrafya Bölümü
Ana Bilim Dalı Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı
Telefon 2462114179
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-7044-8183
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 13.06.2008
Yüksek Lisans
Doktora BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (DR) 19.03.2018
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ALEVKAYALI Çağan, Tağıl Şermin, Edremit Körfezi’nde Tarımsal Arazi Kullanımı Uygunluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi. İstanbul Coğrafya Dergisi , 135-148. Doi: 10.26650/JGEOG2019-0028, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 2 ALEVKAYALI Çağan, Tağıl Şermin, Determination of land degradation according to land use types: a case study from the Gulf of Edremit, Turkey. Forestist, 1(70), , 44-52. Doi: 10.5152/forestist.2020.19030, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 3 ALEVKAYALI ÇAĞAN, TAĞIL ŞERMİN, Ortak Malların Trajedisi Üzerine Teoriler: Gediz Deltası’nda Arazi Kullanımı-Arazi Örtüsü Değişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 120-142. (2018), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 4 ALEVKAYALI ÇAĞAN, TAĞIL ŞERMİN, EGE BÖLGESİNDE DEPREMLERİN MEKÂNSAL DAĞILIMI: JEOİSTATİSTİKSEL YAKLAŞIM. Uluslararası Sosyal Araştırmalar (2013), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ALEVKAYALI ÇAĞAN, İklim Değişikliğinin K.K.T.C.’deki Su Rezervleri Üzerine Olası Etkileri / Possible Effects of Climate Change on Water Reserves in T.R.N.C. III. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 2 ALEVKAYALI ÇAĞAN, Determination Of Algal Blooms In Burdur Lake with Remote Sensing Methods. International Conference On Spatial Data Handling and Geographic Intelligence (2021). (Özet bildiri)
 • 3 ALEVKAYALI ÇAĞAN, KAŞOT NAZIM, Kuzey Kıbrıs’ta İklim Değişikliği ile Sıcak Dönem Normalleştirilmiş Fark Bitki İndeksi İlişkisinin Zamansal-Mekânsal Değişimi (1990-2020) / Time-Spatial Change of Climate Change and Warm Period Normalized Difference Vegetation Index Relationship in Northern Cyprus (1990-2020). III. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 4 ALEVKAYALI ÇAĞAN, FARKLI SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİ İLE TÜRETİLEN HAVZA SINIRLARI VE AKARSU AĞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI/ COMPARISON OF WATERSHED BORDERS AND RIVER NETWORKS DELINATED WITH DIFFERENT DIGITAL ELEVATION MODELS. 2. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 5 ALEVKAYALI ÇAĞAN, Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Fiziki Planlama Çalışmaları Açısından Değerlendirilmesi. 7th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences (2019). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ALEVKAYALI Çağan, TAĞIL Ş., Eğirdir Gölüne Kuzeyden Dökülen Akarsularda Akım Trendi ve Yağış İlişkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(32), , 211-230. (2014), (Diğer)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!