KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Sıddıka Gamze ERZENGİN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Kimya Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Proses Ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı
Telefon 2462110894
E-Posta gamzeerzengin@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000 0003 3414 3037
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 12.06.2000
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 03.09.2002
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 21.10.2010
İLGİ ALANLARI
Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu,Beton Katkı Kimyasalları,Çimento Hamuru ve Taze Beton Reolojisi,Bitümlü Bağlayıcılar ve Yol Üstyapısında Kullanılan Bitümlü Sıcak Karışımların Tasarımı
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERZENGİN SIDDIKA GAMZE, ŞENTÜRK GÜZEY GÜLCE, Properties of Cement Systems Possessing Cross-Linked Superplasticizers. ACI MATERIALS JOURNAL, 118(5), , 83-91. Doi: 10.14359/51732931, (2021), (SCI-Expanded)
 • 2 TAŞDEMİR RUKİYE, YİĞİTARSLAN SİBEL, ERZENGİN SIDDIKA GAMZE, Optimization of Lead (II) Adsorption onto Cross-Linked Polycarboxylate-Based Adsorbent by Response Surface Methodology. Arabian Journal for Science and Engineering, 46(7), , 6287-6301. Doi: 10.1007/s13369-020-05029-w, (2021), (SCI-Expanded)
 • 3 ÇETİN AYŞE, ERZENGİN SIDDIKA GAMZE, ALP FATMA BURCU, Various Combinations of Flame Retardants for Poly (vinyl chloride). Open Chemistry, 17(1), , 980-987. Doi: 10.1515/chem-2019-0105, (2019), (SCI-Expanded)
 • 4 ERZENGİN SIDDIKA GAMZE, ÖCAL CENK, Influences of design parameters on the properties of self‐compacting concrete produced with structurally different polycarboxylates. Structural Concrete , 1710-1721. Doi: 10.1002/suco.201900094, (2019), (SCI-Expanded)
 • 5 ERZENGİN SIDDIKA GAMZE, KAYA KUBRA, PERÇİN ÖZKORUCUKLU SABRİYE, ÖZDEMİR VELİCAN, YILDIRIM BAŞTEMUR GİZEM, The properties of cement systems superplasticized with methacrylic ester-based polycarboxylates. Construction and Building Materials , 96-109. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.01.088, (2018), (SCI-Expanded)
 • 6 ERZENGİN SIDDIKA GAMZE, BODUR ANIL, PERÇİN ÖZKORUCUKLU SABRİYE, YILDIRIM BAŞTEMUR GİZEM, ÇOBAN ÖMER, Applications of sulfonate–carboxylate copolymers in cement. Advances in Cement Research, 28(10), , 630-642. Doi: 10.1680/jadcr.15.00134, (2016), (SCI-Expanded)
 • 7 ERZENGİN Sıddıka Gamze, ELMAS BEGÜM, TUNCEL MÜRVET, TUNCEL SÜLEYMAN ALİ, A low, particle-sized, nonporous support for enzyme immobilization: Uniform poly(glycidyl methacrylate) latex particles. Journal of Applied Polymer Science, 101(2), , 818-824. Doi: 10.1002/app.22251, (2006), (SCI-Expanded)
 • 8 ELMAS BEGÜM, TUNCEL MÜRVET, ERZENGİN Sıddıka Gamze, ŞENEL SERAP, TUNCEL SÜLEYMAN ALİ, Synthesis of uniform, fluorescent poly(glycidyl methacrylate) based particles and their characterization by confocal laser scanning microscopy. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects , 125-134. Doi: 10.1016/j.colsurfa.2005.07.007, (2005), (SCI-Expanded)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZDEMİR VELİCAN, KAYA KÜBRA, ERZENGİN SIDDIKA GAMZE, Polikarboksilatlarla Akışkanlaştırılmış Çimento Hamurlarının Herschel-Bulkley Modeli ile Reolojik Açıdan İncelenmesi. Hazır Beton Dergisi , 71-76. (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 2 ERZENGİN SIDDIKA GAMZE, Polikarboksilat-bazlı süperakışkanlaştırıcıların silis dumanı içeren çimento hamurlarının reolojik davranışına etkileri. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(6), , 627-634. Doi: 10.5505/pajes.2019.06787, (2019), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZDEMİR VELİCAN, ERZENGİN SIDDIKA GAMZE, Mermer Tozunun Yapı Malzemelerinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (2015). (Özet bildiri)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!