KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Utku ERZENGİN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm İstatistik Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı
Telefon 2462114354
E-Posta omererzengin@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK 07.07.1996
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOİSTATİSTİK 24.06.1999
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOİSTATİSTİK 01.03.2004
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Zaman Serileri,Çok Değişkenli İstatistik,Rasgelelik ve Rasgele Değişkenler,Veri Madenciliği,Kriptoloji ve Rasgelelik
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erzengin OU, Teke EC, Üzümcü Nurzen. Veri Ambarından Veri Madenciliğine. Şubat 2014. Akademik Bilişim Konferansı.Mersin
 • 2 Erzengin OU, Erzengin SG Eşit Örneklemli Randomize Kontrollü Çalışmalarda Kullanılan İki Elemanlı Rasgele Dizinin Karmaşıklık Kriteri. 2012 Eylül. Uluslararası Katılımlı XIV. Biyoistatistik Kongresi. Kayseri. Sayfa: 32
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erzengin SG, ,Guvenç A Erzengin OU. Investigation of the Pores in Cement Paste Microstucture by SEM and Image Analysis. 1st International Conference on the Construction Materials. October 2013. Berlin / Germany. Pages: 399-402
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erzengin OU, Gölcükcü A, Orhan H. Modelling Number of Monthly Tourist Arrivals Using Seasonal Box-Jenkins and Spectral Methods and Forecating. 15th Internatıonal Symposıum On Econometrıcs, Operatıons Research And Statıstıcs Mayt 2014. Isparta/Turkey. Page: 155.
 • 2 Erzengin OU, Teke EC. Üniversite Öğrencilerine Yönelik Çevresel Davranış ve Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Faz II aşaması. Internatıonal Symposıum On Econometrıcs, Operatıons Research And Statıstıcs Mayt 2014. Isparta/Turkey. Page: 266.
 • 3 Erzengin OU, Üzümcü N. Teke EC. Likert Tipi Çevreye Yönelik Davranış ve Tutum Ölçeğinde Veri Ambarı İçin Veri Tabanı Yönetimi. Internatıonal Symposıum On Econometrıcs, Operatıons Research And Statıstıcs Mayt 2014. Isparta/Turkey. Page: 144.
 • 4 Erzengin OU, Teke EC. A Study On Developing A Environmental Behaviour And Attitude Scale for University Students. April 2013. 4th International Conference On New Trends In Education And Their Implications. Page: 167
 • 5 Erzengin OU. Erzengin SG. Fractal Dimension of Cement Pastes Microstructure Based On Statistical Power of Regression Lines Comparison. 8th Bi-Annual Statistics Congress. October 2013. Page: 298.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 15th International Symposium on Econometrics Operation Research and Statistics
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 Nonparametrik Ders Notları:https://drive.google.com/open?id=0B6BHA2AHmdnaSDgwOFN5eHBmNGs&authuser=0
 • 2 Çok Değişkenli İstatistik ve Veri Madenciliği Ders Notları:https://drive.google.com/open?id=0B6BHA2AHmdnaT0JRTTh5amhLN0k&authuser=0
 • 3 Zaman Serileri Ders Notları: https://drive.google.com/open?id=0B6BHA2AHmdnaNnVudHVkYVdKcmM&authuser=0
 • 4 İstatistiğe Giriş Ders Notları: https://drive.google.com/open?id=0B6BHA2AHmdnaYjRhQjlub1luMlk&authuser=0
 • 5 Kalite Kontrol Ders Notu: https://drive.google.com/open?id=0B6BHA2AHmdnac3hSNGJkNFNoSjA&authuser=0
VERDİĞİ DERSLER
Coğrafi İstatistik
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
Matematiksel İstatistik
Non-parametrik İstatistiksel Metodlar
Olasılık ve Random Değişkenler
Zaman Serileri Analizi
 
Bu İçeriği Paylaş!