Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Süha ÇELİKKAYA
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Süha ÇELİKKAYA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Telefon 2462110500
E-Posta suhacelikkaya@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 10.7.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 24.6.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 7.5.2015
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 TÜRKOĞLU M. ve ÇELİKKAYA S., "Türkiye'de KOBİ'lere Yönelik Ar-Ge Destekleri", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi,Cilt:3, Sayı:2, Sayfa:56-71,2011.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SEZGİN, A., ÇETİN D., DULUPÇU, M.A., ÇELİKKAYA, S., "Antalya Körfezi Turizm Yoğunlaşmasının Mekansal Belirleyicileri ve Ekonomik Etkileri", 6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, ODTÜ-İYTE, 8-9 Ekim 2015, İzmir.
 • 2 ÖZKUL, G., ÇELİKKAYA, S. , ÖZKUL, B., ve ÖZKUL, A. S., "Müzelerin Önemi ve Bir Değer Olarak Yalvaç Müzesi", Isparta ili Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 Nisan - 3 Mayıs 2010, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇELİKKAYA, S., TUNÇ, H. ve ATATORUN, M.,“Yalvaç Meslek Yüksekokulu’nun Yalvaç Ekonomisine Katkısı ve Karşılaştırmalı Bir Analiz” Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Isparta,
 • 2 ATATORUN, M., ÇELİKKAYA, S., TUNÇ, H.,“Stratejik Teknoloji Yapılandırılması Bağlamında Türkiye’nin Silahlandırma Politikasının Çeşitlendirilmesi” Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 DEMİRGİL, H., ÇELİKKAYA, S., "Does Exchange Rate Volatility Affect Consumption? Evidence From Turkey?" (Econworld 2019),23-25 January 2019, Sevilla, Spain
 • 2 DEMİRGİL, H., ÇELİKKAYA., S.,"Regional Development Studies in Turkey:A Bibliometric Approach", The Seventh International Conference in Economics (Econworld 2018)23-25 January 2018, Lisbon, Portugal.
 • 3 DEMİRGİL, H., ÇELİKKAYA, S., "The Effects Of Publıc Expendıtures On Regıonal Value Added: 2004-2001 Nuts-2 Case Of Turkey" The Third International Conference in Economics (Econworld 2016),01-03 February 2016, Barcelona, Spain
 • 4 DEMİRGİL, H., ÇELİKKAYA, S., "Does Exchange Rate Volatility Affect Consumption? Evidence From Turkey?" (Econworld 2019),23-25 January 2019, Sevilla, Spain
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KOBİ'lerde Ar-Ge ve İhracat Desteği Gebze Organize Sanayi Bölgesi Üzerine Bir Araştırma, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2010.
 • Doktora Tezi
 • 1 Kamu Harcamalarının Bölgesel Kalkınmaya Olan Etkisi: Türkiye Örneği, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2015.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÖZÇATAL, İ., "Avrupa Birliği Müktesebatına Göre Kozmetik Sanayi Ve Kozmetik Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2018.
 • 2 ÖZAYDIN, A., H., "Isparta İli Kargo Hizmetlerinin Tüketici Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2018.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen "Alanya Turizm Konaklama Sektörü Kümelenme Stratesinin Geliştirilmesi" başlıklı projede Danışman, TR61-14-DFD-0039, Isparta.
 • 2 ÇELİKKAYA, Süha (Araştırmacı), "Kamu Harcamalarının Bölgesel Kalkınmaya Olan Etkileri: Türkiye Örneği", 07.10.2013-07.07.2015, SDÜ ÖYP Projesi, Proje No: ÖYP 05477-DR-12
 • 3 ÇELİKKAYA, Süha, "KOBİ'lerde Ar-Ge ve İhracat Desteği Gebze Organize Sanayi Bölgesi Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜ-BAP), Yüksek Lisans Projesi Proje No: 2137 YL 10 ,Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Musa TÜRKOĞLU , Isparta 2010
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. International Davras Congress, "Building New Approaches to the Global Issues”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 29-31 Mayıs, 2014.
 • 2 15. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 22-25 Mayıs 2014, Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 16 .Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
VERDİĞİ DERSLER
Para Teori ve Politikası 1
Para Teori ve Politikası 2
Para Teorisi ve Politikası
Türkiye Ekonomisi
Türkiye Ekonomisinin Analizi
Yukarı çık