KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Süha ÇELİKKAYA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Telefon 2462110500
E-Posta suhacelikkaya@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 10.07.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 24.06.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 07.05.2015
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TAŞÇI GAMZE, ÇELİKKAYA SÜHA, Davranışsal İktisat Bağlamında Web of Science Veri Tabanının Bibliyometrik Ağ Haritalanması ile İncelenmesi . Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(41), , 114-132. (2021), (Diğer)
 • 2 ÇELİKKAYA SÜHA, DAĞLI İBRAHİM, YAMAN HABİBE, Planlı Dönem Sonrası Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Politikaları: Kalkınma Planları Özelinde Kavramsal Bir Bakış. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 15(2), , 245-260. (2019), (Diğer)
 • 3 DEMİRGİL HAKAN, ÇELİKKAYA SÜHA, Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığı ve Hanehalkı Harcamaları Arasındaki İlişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(3), , 832-845. Doi: 10.30798/563862, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 4 ÇELİKKAYA SÜHA, YAMAN HABİBE, DAĞLI İBRAHİM, ÇAPIK Eser, Bölgesel Politikaların Kalkınma Planlarındaki Yeri ve Zamana Bağlı Dönüşümü. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(22), , 21-31. Doi: 10.21076/vizyoner.440667, (2018), (TR DİZİN)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇELİKKAYA SÜHA, KARAÇADIR Vahap, EZANOĞLU Zeynep, Türkiye’de 81 İl İçin Bilgi Ekonomisi İndeksi Sıralamasının Oluşturulması: Çok Değişkenli Karar Verme Yöntemlerinden TOPSIS ile Bir Uygulama. İdealkent, 32(12), , 52-75. Doi: 10.31198, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 DAĞLI İBRAHİM, ÇELİKKAYA SÜHA, Akıllı Turizm ve Popüler Yataklı Vagon Seferi Olan Kentlerde Teknolojinin Turist Yoğunluğuna Etkileri. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 6(15), , 282-295. (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ÇELİKKAYA SÜHA, ATİLA Muhammet, Göç ve Kalkınma İlişkisine Yönelik Bir İnceleme: Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Ağ Analizi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 12(23), , 67-85. Doi: 10.38155/ksbd.797055, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 ÇELİKKAYA SÜHA, Dergipark Veri Tabanında Yer Alan İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergilerindeki Bölgesel Kalkınma Makaleleri Üzerine Bir İnceleme. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 12(22), , 27-44. Doi: 10.20990/kilisiibfakademik.600895, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 ATİLA Muhammet, ÇELİKKAYA SÜHA, Ekonomik Krizlerin Toplumsal İzdüşümü: Türkiye’de Yaşanan Ekonomik Krizlerin İşsizlik, Suç ve İntihara Yansımaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(26), , 245-258. Doi: 10.21076/vizyoner.651410, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 DEMİRGİL HAKAN, ÇELİKKAYA SÜHA, Bölgesel Kalkınma Çalışmalarında Ortak Yazarlık ve Atıf Ağlarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(4), , 296-315. Doi: 10.11611/yead.571612, (2019), (TR DİZİN)
 • 7 ÇELİKKAYA SÜHA, EZANOĞLU ZEYNEP, KARAÇADIR VAHAP, DergiPark Veri Tabanındaki İİBF Dergilerinde Yayımlanan “Bilim ve Teknoloji” Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(20), , 708-725. (2019), (TR DİZİN)
 • 8 DURAN GÜLHAN, ÇELİKKAYA SÜHA, Türkiye’de Lojistik Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi, 3(3), , 65-81. (2019), (Diğer)
 • 9 ÖZAYDIN Aysun Hazel, ÇELİKKAYA SÜHA, DURAN Gülhan, Kargo Hizmetlerinin Tüketici Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Çalışma: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. Enderun Dergisi, 3(2), , 86-97. (2019), (Diğer)
 • 10 ÇELİKKAYA SÜHA, DEMİRGİL HAKAN, Bölgesel Kalkınma Üzerine Hazırlanan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(30), , 746-763. Doi: 10.20875/makusobed.624658, (2019), (Diğer)
 • 11 ÇELİKKAYA SÜHA, Isparta Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversite, 3(32), , 143-155. (2018), (Diğer)
 • 12 ÇELİKKAYA Süha, SEZGİN AYKUT, DULUPÇU MURAT ALİ, Türkiye İçin HDI Bağlamında 2008 2012 Sosyo Ekonomik Yenilik Endeksi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(21), , 177-188. (2015), (Diğer)
 • 13 ÇELİKKAYA SÜHA, SEZGİN AYKUT, Kamu Harcamalarının Kalkınmaya Olan Etkileri: Türkiye Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), , 40-59. (2014), (Endekste taranmıyor)
 • 14 TÜRKOĞLU MUSA, ÇELİKKAYA SÜHA, Türkiye’de KOBİ’lere Yönelik Ar-Ge Destekleri. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3(2), , 56-71. (2011), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 DAĞLI İBRAHİM, ÇELİKKAYA SÜHA, Sosyal Bilimlerde Güncel Konular ve Yaklaşımlar(2021). Çizgi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÇELİKKAYA SÜHA, ATİLA Muhammet, New Developments in Education and Social Sciences(2020). Gece Kitaplığı/Gece Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÇELİKKAYA SÜHA, İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar Cilt-1(2020). Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 DURAN Gülhan, ÇELİKKAYA SÜHA, Güncel İktisat Çalışmaları II(2020). Akademisyen Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ÇELİKKAYA SÜHA, Göç: Sosyal ve Ekonomik İncelemeler(2020). Nobel Bilimsel Eserler, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ATİLA Muhammet, ÇELİKKAYA SÜHA, Göç: Sosyal ve Ekonomik İncelemeler(2020). Nobel Bilimsel Eserler, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 ÇELİKKAYA SÜHA, Makro Ekonomik Göstergeler Üzerine Ampirik Çalışmalar(2020). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 ÇELİKKAYA SÜHA, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar - 2(2020). Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!