KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. İsa DÖNGEL
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
E-Posta isadongel@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP 30.06.2002
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 İ. Döngel. Hiatal Herniler, Torasik Cerrahi, Editör: Tahir Şevval Eren. İstanbul Tıp Kitabevleri, 1. Baskı 2019-İstanbul
 • 2 İ. Döngel. Kronik Plöropulmoner Enfeksiyonlar, Çocuk Göğüs Cerrahisi, Editör: A. Eraslan Balcı, M.Yüksel. Akademisyen Kitabevi, 2018-Ankara
 • 3 İ. Döngel. Toraksın Açık Drenaj Teknikleri, 45. bölüm. Editör: M.Yüksel, A. Eraslan Balcı. Nobel Tıp Kitabevi, 2. Baskı, Şubat 2015-İstanbul
 • 4 İ. Döngel. Sempatektomi. Çağdaş Videotorakoskopik Cerrahide Teknikler ve Sonuçlar. Editör: A. Toker, HF. Batırel. Nobel Tıp Kitabevi, Ağustos 2014-İstanbul
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 İmamoğlu H, Güleç M, Mavili E, Döngel İ, Erkoç MF. Soliter Pulmoner Nodüllerin Değerlendirilmesinde Kontrastlı Dinamik Bilgisayarlı Tomografi Tetkiki (Klinik Çalışma). Ortadogu Medical Journal 2012;4 (1): 6-9
 • 2 Döngel İ, Bayram M,, İkinci basamak bir hastanede 1 yıllık videotorakoskopi deneyimimiz: 26 hastanın değerlendirilmesi. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 2009;16(1):15-20.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Turkish Mesothelioma Working Group. Clinical guideline for malignant pleural mesothelioma. Eurasian J Pulmonol 2015; 17(Suppl 1): S1-S21
 • 2 İ. Döngel, O. Solak. T4 tümörlü hastalarda cerrahi ve günümüzdeki başarısı. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2013; 1 (3): 85-90
 • 3 F. Duksal, İ. Döngel, F. Duksal, A. Hazar. Place of neopterin level in the differential diagnosis of tuberculosis pleurisy. Basic Clin Sci 2013; 2: 65-70 doi:10.12808/bcs.v2i2.27
 • 4 S. Çelik, S. Tanju, İ. Döngel, O. Gürer, A. Toker. Diaphragmatic plication: Retrospective study with 54 patients. Open Journal of Thoracic Surgery 2013;3: 87-92 doi: 10.4236/ojts.2013.33019
 • 5 İ. Döngel, M. Bayram. Toraksa göğüs tüpü ve sistofiks uygulanan 64 hastanın değerlendirilmesi. Tıp Araştırmaları Dergisi 2012; 10(1): 1-5
 • 6 Döngel İ, Bayram M., Spontan pnömotoraksta mini aksiller torakotomi deneyimimiz. J Clin Anal Med 2012;3(2): 186-9
 • 7 Sapmaz F, Lakadamyalı H, Katrancıoğlu Ö, Yıldırım Y, Döngel İ. Malign Plevral Mezotelyoma:Klinik, patolojik ve radyolojik bulgular. J Clin Anal Med 2012;3(1):51-5
 • 8 Yıldırım S, Şahin AF, Döngel İ, Erşan İ, Özkan F. Sivas İlinde Psödokolinesteraz Eksikliği Görülme Sıklığı ve İlişkili Klinik Parametreler. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim 2012;10(2):84-8
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 H. Demirtaş, A.O. Çelik, M. Kayan, A. Umul, İ. Döngel. Aspergilloma Mimicking Metastasis in a Case with Laryngeal Carcinoma. Med Arch. 2016 Feb; 70(1): 76-78
 • 2 İ. Döngel. Tekrarlama anksiyetesi spontan pnömotorakslı hastalar için yeni bir cerrahi endikasyon olabilir mi? Editör’e mektup. J Clin Anal Med. Publihed Online: 02.10.2013 doi: 10.4328/JCAM.2074
 • 3 Rasih Yazkan, İsa Döngel, Münire Çakır. Endobronchial Sarcoidosis. J Clin Anal Med. Publihed Online DOI:10.4328/JCAM.2401 Printed: 01.07.2015
 • 4 İ. Döngel, H. İmamoğlu, A.F. Şahin, S. Yıldırım, M. Bayram. A rare mediastinal tumor: Thymolipoma. European Journal of General Medicine, 2014; Suppl 1: 21-23
 • 5 M. Bayram, İ. Döngel, M.E. Akkoyunlu, L. Kart. A rare cause of chronic cough: Plastic bronchitis.Respir Case Rep 2014;3(2):101-103
 • 6 B. Metin, S. Ceran, B. Altuntaş, İ. Döngel. Üç olgu nedeni ile perikardiyal kist ve divertiküller. Selçuk Tıp Derg 2013;29 Ek Sayı-2: 82-84
 • 7 İ. Döngel, H.E.Camaş, A. Dur. Pulmoner travmanın nadir bir bulgusu: Psödokist. Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi (JAEMCR). Publihed Online: 19.12. 2013 doi: 10.5505/jaemcr.2013.59455
 • 8 İ. Döngel, M. Bayram, H. İmamoğlu, S. Yıldırım. İntratorasik mermi çekirdeğinin geç dönem komplikasyonu. Selçuk Tıp Derg 2013;29(1):28-30
 • 9 İ. Döngel, L. Duman, R. Yazkan, H. E. Camaş, M. Bülbül. Geç bulgu veren bochdalek hernisinde cerrahi tedavi ve sonrası. Respir Case Rep 2013;2(3):121-125 doi: 10.5505/respircase.2013.83803
 • 10 G. Aynalı, R. Yazkan, İ. Gönen, İ. Döngel, E.N. Ünlü. Şiddetli birkaç öksürüğün neden olduğu aritenoid dislokasyonu ve spontan pnömomediastinum. J Clin Anal Med. Publihed Online: 28.06.2013 doi: 10.4328/JCAM.1922
 • 11 İ. Döngel, M. Bayram, E. Hayta, S. Yıldırım, H. İmamoğlu, F. Duksal. Plevral efüzyonla prezente olan romatoid artrit (Olgu sunumu). Cumhuriyet Tıp Derg 2012; 34: 500-503 doi: 10.7197/1305-0028.1253
 • 12 İ. Döngel, E.N. Ünlü, R. Yazkan. Scimitar syndrome: A rare cause of dyspnea and chest pain. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals. Published online October 2013 doi:10.1177/0218492313489564
 • 13 A. Küpeli, İ. Döngel, M. Demirer. Cardiac rupture due to blunt chest trauma: Postmortem findings of two cases. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals. Published online October 2013 doi: 10.1177/0218492313501313
 • 14 Döngel İ, Bayram M, Sapmaz F, Ceran S., Monostotik fibröz displazi (iki olgu nedeniyle). J Clin Anal Med 2012;3(4): 471-3
 • 15 Döngel İ, Bayram M, Hayta E, Yıldırım S, İmamoğlu H, Duksal F. Plevral efüzyonla prezente olan romatoid artrit (Olgu sunumu). Cumhuriyet Tıp Derg 2012; 34: 500-503
 • 16 Döngel İ, Yazkan R, Yılmaz Ö. Geç Dönem Kronik Fibrinöz Plöritte Cerrahi Yapılmalı mı? J Clin Anal Med 2012- DOI: 10.4328/JCAM.1281
 • 17 İ. Döngel, M. Bayram, B. Metin, S. Ceran, G.S. Sunam. Nörojenik tümörü taklit eden nadir bir özofagus duplikasyon kisti: Olgu sunumu. Tıp Araştırmaları Dergisi 2012;10 (1): 35-38
 • 18 Erol MM, Çiftçi H, Döngel İ., Trakea bronşiyal yabancı cisim aspirasyonlarına güncel yaklaşım. Selçuk Tıp Derg 2012;28(3): 201-204
 • 19 Döngel İ, Turan B, Can MM, Bayram M. Ekokardiografi ile Tesadüfen Tespit Edilen Pulmoner Hamartom (Olgu Sunumu). Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2011;39(7):628 doi: 10.5543/tkda.2011.01643
 • 20 Bayram M, Babalık M, Bakan ND, Döngel İ. Community-acquired Burkholderia cepacia Pneumonia: A report of two immunocompetent patients. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2011; 59(4): 380-383
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 İ. Döngel, M. Bayram, H. İmamoğlu. Bronchial carcinoid tumor with vascular supply from thoracic aorta. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2013;21(4):1123-1125 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5870
 • 2 İ. Döngel, R. Yazkan, L. Duman, Ö. Öztürk, F.N. Kapucuoğlu. Huge Inflammatory Myofibroblastic Tumor of Pleura With Concomitant Nuchal Fibroma. Ann Thorac Surg. 2013 Oct;96(4):1461-1464 doi: 10.1016/j.athoracsur.2013.01.082
 • 3 Döngel İ, Bayram M, Uysal İÖ, Sunam GS. Subcutaneous emphysema and pneumomediastinum complicating a dental procedure. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery 2012;18 (4):361-363
 • 4 Döngel İ, Bayraklı F, Nadir A. An Unusual Cause of Paraplegia: Extradural Intraspinal Hydatid Cyst. J.Neurol.Sci.[Turk] 2012; 29:(4)# 33; 847-850.
 • 5 R. Yazkan, İ. Döngel, H.E. Çamaş, T.T. Peker. Traumatic complete avulsion of the right main bronchus: An emergency life threatening clinical entity and its management. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2013;21(2):550-552 doi: 10.5606/tgkdc. dergisi. 2013.7706
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İ. Döngel, A.A. Gokmen, I. Gonen, S. Kaya. Pentraxin-3 and inflammatory biomarkers related to posterolateral thoracotomy in Thoracic Surgery. 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2019, Maritim Pine Beach Hotel & Convention Centre, Antalya
 • 2 İsa Döngel, Yavuz Koca, Bekir Sarıcak, Hakan Demirtaş, Levent Duman, İbrahim Barut. Delici Kesici Alete Bağlı Sol 6. İnterkostal Aralık Seviyesinden Diyafram ve Dalak Yaralanması; Olgu Sunumu. Bildiri Kitabı Poster Sunu Bildirileri, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2016, 16-20 Mart 2016 Susesi Luxury Resort Belek/ANTALYA
 • 3 Ahmet Bircan, Zekiye Kula, Nigar Dirican, İsa Döngel, İbak Gönen, Şirin Başpınar. Masif Plevral Efüzyon ile Başvuran Bir Bruselloz Olgusu. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Toraks 2016, 6-10 Nisan 2016 Sueno Deluxe Otel, Belek – Antalya
 • 4 Hakan Demirtaş, Ahmet Orhan Çelik, Mustafa Kayan, Ayşe Umul, İsa Döngel. Larinks Karsinomlu Olguda Metastazı Taklit Eden Aspergilloma. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, TÜRKRAD, 21-25 Ekim 2015 Kaya Plaza Golf Rezort, Antalya
 • 5 Hakan Demirtaş, İsa Döngel, Gürsel Çetinkaya, Sefa Türkoğlu. Sessiz Teratom Olgusu. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, TÜRKRAD, 21-25 Ekim 2015 Kaya Plaza Golf Rezort, Antalya
 • 6 İ. Döngel, A. Aksoy Gökmen, H.E. Çamaş, İ. Gönen, S. Kaya, M. Demirci. Plevral Sıvıların ve Ampiyemin Ayırıcı Tanısında Pentraxin 3’ün Tanısal Değeri. 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 15, 23 - 26 Nisan 2015, Susesi Otel, Antalya.
 • 7 İ. Döngel, H.E. Camaş, M. Bülbül. İleri Yaşta Mide Nekrozunun Nadir Bir Nedeni: Bochdalek Hernisi. 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 83, 23 - 26 Nisan 2015, Susesi Otel, Antalya.
 • 8 İ. Döngel, L. Duman, H.E.Camaş. Parasternal 3. Kostadan Gelişen Soliter Osteokondrom Olgusu. 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 110, 23 - 26 Nisan 2015, Susesi Otel, Antalya
 • 9 İ. Döngel, H. Demirtaş, H.E. Çamaş, İ. Gönen, Ö. Öztürk. Toraks Duvarında Tüberküloz Dışı Mikobakteri Absesi. 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 111, 23 - 26 Nisan 2015, Susesi Otel, Antalya.
 • 10 Ö. Öztürk, İ. Döngel, M. Kiriş, A. Çelik, H.E. Çamaş, S. Karakuş, O. Çelik. Pulmoner alveolar proteinosis: Olgu Sunumu. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Türk Toraks Dergisi, 3-7 Nisan 2013, Maritim Pine Beach Kongre Merkezi, Belek, Antalya
 • 11 İ. Döngel, R. Yazkan, H.E. Çamaş, G. Aynali, H. Arı. İntraperikardiyal sol pnömonektomi uygulanan hastada açık kalp masajının etkinliği. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 160, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel, Antalya.
 • 12 İ. Döngel, E.N. Ünlü, R. Yazkan, H.E. Çamaş. Nadir bir olgu: Scimitar (pala) sendromu. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 162, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel, Antalya.
 • 13 İ. Döngel, R. Yazkan, H.E. Çamaş, S. Güneş. Majör toraks travmasına bağlı bilateral (birinci, ikinci) kot fraktürü ve intratorasik ekstraplevral yerleşimli apikal hematom birlikteliği. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 162, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel, Antalya.
 • 14 İ. Döngel, L. Duman, R. Yazkan, H.E. Çamaş, M. Bülbül. Geç bulgu veren bochdalek hernisi: Nadir bir olgu. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 160, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel, Antalya.
 • 15 İ. Döngel, R. Yazkan, Ö. Yılmaz. Bir yıllık kronik fibrinöz plöritte cerrahi yapılmalı mı? 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 119, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel, Antalya.
 • 16 İ. Döngel, L. Duman, R. Yazkan, H.E. Çamaş, E.N. Ünlü, İ.M. Çiriş. Mediyastinal dev matür kistik teratom olgusu. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 161, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel, Antalya.
 • 17 İ. Döngel, R. Yazkan, L. Duman, Ö. Öztürk, F.N. Kapucuoğlu. Plevradan köken alan bir hemitoraksı dolduran dev inflamatuar myofibroblastik tümör ve nuchal fibrom birlikteliği. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 119, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel, Antalya.
 • 18 G. Aynali, R. Yazkan, İ. Gönen, İ. Döngel, E.N. Ünlü. Birkaç öksürük, aritenoid dislokasyonu ve spontan pnömomediastinum. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 125, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel, Antalya.
 • 19 R. Yazkan, İ. Döngel, M. Çakır. Endobronşial sarkoidozis: Nadir bir klinik antite. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 90, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel, Antalya.
 • 20 R. Yazkan, İ. Döngel, H.E. Çamaş, T.T. Peker. Sağ ana bronşun travmatik komplet kopması: Hayatı tehdit eden acil bir klinik antite. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 87, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel, Antalya.
 • 21 R. Yazkan, T. Oksay, A. Özorak, İ. Döngel, S.A. Öztürk, A. Koşar. Perkütan nefrolitotomi: Spesifik ve iyatrojenik toraks komplikasyonlarının bir sebebi. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 87, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel, Antalya.
 • 22 A. Küpeli, M. Demirer, İ. Döngel, S.S. Gürpınar, Ö. R. Kaygusuz. Otopsisi Yapılan Travma Olgularının Toraks Yaralanması Açısından İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı X. Adli Bilimler Sempozyumu, “Adli Bilimler ve Sanat” 13-16 Kasım 2013 /ANKARA
 • 23 Döngel İ, Bayram M, Şahin Ş, Benli İ., Çevresel asbest maruziyetine bağlı malign ve benign hastalıklarda ve çevresel asbeste maruz kalan sağlıklı kişilerde CEA, CA125, CA15-3, CA19-9, FT3, FT4, TSH, vitamin B12, folik asid ve ferritin düzeyleri. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan - 1 Mayıs 2011, Susesi Otel, Antalya.
 • 24 Döngel İ, Sunam GS, Külahcı Ö, Ceran S., Tavşanlarda plevral sklerozan ajan olarak heterolog kan, rifamycin ve talk’ın etkinliğinin Karşılaştırılması (Deneysel Çalışma). 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan - 1 Mayıs 2011, Susesi Otel, Antalya.
 • 25 İ Döngel, M Bayram, H Yalçın, S Gültürk, ND Bakan., Sivas ili kırsalında asbestle ilişkili hastalık sıklığı ve oluşumunu etkileyen faktörler (Kesitsel Saha Çalışması). Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, 13-17 Nisan 2011, Starlight Kongre Merkezi, Side Antalya.
 • 26 Bayram M, Döngel İ, ND Bakan, H Yalçın., Yerleşim alanlarının ofiyolitik ünitelere olan yakınlığının malign mezotelyoma ve plevral plak oluşumuna etkisi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, 13-17 Nisan 2011, Starlight Kongre Merkezi, Side Antalya.
 • 27 Bayram M, Döngel İ, Akbaş A, Bakan ND, Benli İ., Çevresel asbest maruziyetine bağlı malign ve benign hastalıklarda ve çevresel asbeste maruz kişilerde osteopontin ve solubl mezotelin ilişkili peptid düzeyleri. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, 13-17 Nisan 2011, Starlight Kongre Merkezi, Side Antalya.
 • 28 Bayram M, Döngel İ., İnatçı öksürük ve nefes darlığının nadir bir nedeni: Plastik Bronşit. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, 13-17 Nisan 2011, Starlight Kongre Merkezi, Side Antalya.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 İ. Döngel, H. Çelik, Ö. Öztürk. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi, Talk plörodezin uzun dönem komplikasyonu: Loküle pnömotoraks. 26-29 Ekim 2019 Hilton Bodrum Türkbükü Hotel, Muğla
 • 2 İ. Döngel, L. Duman. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 40. Ulusal Kongresi, Hayatı Tehdit Eden Nadir Bir Olgu: Spontan Hemopnömotoraks. Solunum 2018, 13-16 Ekim 2018, Rixos Sungate Otel. Antalya
 • 3 Ö. Öztürk, N. Songür, A. Akkaya, Z. Kula, İ. Döngel, R. Yazkan. Endobronşiyal Ultrason-Transbronşiyal İğne Aspirasyonu:2010-2015 Dönemi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi, Solunum 2015, 17-21 Ekim 2015, Çeşme Sheraton Hotel, İzmir.
 • 4 Ö. Öztürk, G.S. Ertürk, İ. Döngel, İ.M. Çiriş, A. Akkaya. Sıradışı ekstrapulmoner tüberküloz olgusu. Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Toraks 2015, 1-5 Nisan 2015 Titanic Deluxe Otel, Belek – Antalya
 • 5 N. Dirican, M. Pınar, Ş. Atalay, H. A. Bircan, İ. Döngel, M. Çakır. Akciğerde Solid Kitle Görünümü Veren Tüberküloz Olgusu. Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Toraks 2015, 1-5 Nisan 2015 Titanic Deluxe Otel, Belek – Antalya
 • 6 İsa Döngel, Levent Duman, Hasan Ekrem Çamaş. İntratorasik Kitle Görüntüsüne Neden Olan Epikardiyal Yağ Dokusu ve Hibernoma. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi, Solunum 2015, 17-21 Ekim 2015, Çeşme Sheraton Hotel, İzmir.
 • 7 İ. Döngel, H.E. Çamaş, M. Koçer, S. Bircan. Akciğer Meteastazı Yapan Maling Melonom Olgusu. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 13-16 Mart 2014. Belek / ANTALYA
 • 8 İ. Döngel, H E. Camaş, A. Bircan, R. Akdeniz, S. Bircan. Akciğer Kanseri Görünümü Veren Bronkopulmoner Aspergillozis Olgusu. 6. Ulusal Akciger Kanseri Kongresi, 8-11 Mayis 2014 Cornelia Diamond Otel, Antalya
 • 9 HA. Bircan, H. Sencan, Ş. Başpınar, İ. Döngel, M. Yıldız, G. Alanoğlu. Plevral Efüzyon ile Başvuran B Hücreli Lenfoma Olgusu. 6. Ulusal Akciger Kanseri Kongresi, 8-11 Mayis 2014 Cornelia Diamond Otel, Antalya
 • 10 İ. Döngel, M. Kiriş. Paravertabral Yerleşimli Nadir bir Olgu: Enkondrom. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, Solunum 2014, 15-19 Ekim 2014, Çeşme Sheraton Hotel, İzmir.
 • 11 A. Küpeli, İ. Döngel, M. Demirer. Künt toraks travmasına bağlı kardiyak rüptür: İki olgu sunumu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Kongresi, Solunum 2013, 2-6 Ekim 2013, Çeşme Sheraton Hotel, İzmir.
 • 12 İ. Döngel, H.E. Çamaş, Ö. Öztürk. Mental retarde hastada bronkojenik kist absesine bağlı hemoptizi olgusu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Kongresi, Solunum 2013, 2-6 Ekim 2013, Çeşme Sheraton Hotel, İzmir.
 • 13 İ. Döngel, H.E. Çamaş, Ş. Kaya, Ö. Öztürk. Tümör komşuluğunda örneklenemeyen plevral sıvı birlikteliğinde cerrahinin yeri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Kongresi, Solunum 2013, 2-6 Ekim 2013, Çeşme Sheraton Hotel, İzmir.
 • 14 Döngel İ, Yazkan R,Yılmaz Ö, Güneş S., Diyafragma Eventrasyonunda Cerrahinin Önemi. TÜSAD 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012 Çeşme Sheraton Hotel, İzmir.
 • 15 Döngel İ, Yazkan R, Yılmaz Ö, Camaş HE., Pulmoner Travmanın Nadir Bir Bulgusu: Psödokist. TÜSAD 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012 Çeşme Sheraton Hotel, İzmir.
 • 16 Döngel İ, İmamoğlu H, Şahin AF, Yıldırım S, Bayram M., Nadir Bir Mediastinal Tümör: Timolipoma. TÜSAD 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012 Çeşme Sheraton Hotel,İzmir.
 • 17 Sapmaz F, Sapmaz İ, Haberal C, Katrancıoğlu Ö, Döngel İ., Mediyastinoskop yardımlı torakoskopik biyopsi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, 13-17 Nisan 2011, Starlight Kongre Merkezi, Side, Antalya.
 • 18 Döngel İ, Bayram M, İmamoğlu H, Yıldırım S., İntratorasik mermi çekirdeğinin geç dönem komplikasyonu (Olgu sunumu). Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, 13-17 Nisan 2011, Starlight Kongre Merkezi, Side, Antalya.
 • 19 Döngel İ, Bayram M., Spontan pnömotoraksta aksiller mini torakotomi deneyimimiz. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan - 1 Mayıs 2011, Susesi Otel, Antalya. Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 223.
 • 20 Döngel İ, Bayram M, Altınok T, Metin B., Toraks mediasten ve batına nafiz ateşli silah yaralanma olgusu. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan - 1 Mayıs 2011, Susesi Otel, Antalya. Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 249.
 • 21 Döngel İ, Bayram M, Turan B., Sağ atriuma komşuluk gösteren pulmoner hamartom olgusu. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan - 1 Mayıs 2011, Susesi Otel, Antalya. Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 211.
 • 22 Döngel İ, Bayram M, İmamoğlu H., Torasik Aortadan Beslenen Bronşiyal Karsinoid Tümör Olgusu. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan - 1 Mayıs 2011, Susesi Otel, Antalya. Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 166-167.
 • 23 Döngel İ, Bayram M., İkinci basamak bir hastanede 1 yıllık videotorakoskopi deneyimimiz: 26 hastanın değerlendirilmesi. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan - 1 Mayıs 2011, Susesi Otel, Antalya. Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 222.
 • 24 Döngel İ, Bayram M., Bir yılda toraksa göğüs tüpü ve sistofiks uygulanan 64 hastanın değerlendirilmesi. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan - 1 Mayıs 2011, Susesi Otel, Antalya. Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 222-223.
 • 25 Ceran S, Metin B, Tosun GY, Can A, Döngel İ., Nadir bir Antite:Hidatik Kist zannedilen perikardiyal divertikül olgusu. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan - 1 Mayıs 2011, Susesi Otel, Antalya. Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 183-184.
 • 26 Sapmaz F, Katrancıoğlu Ö, Sapmaz İ, Akkaş Y, Döngel İ., Tüberküloz plörezili olgularımızın değerlendirilmesi. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Toraks 2010, 5-9 Mayıs 2010, İstanbul.
 • 27 Bayram M, Babalık M, Bakan ND, Döngel İ, Sunam GS., Bağışıklığı sağlam 2 hastada toplum kökenli burkholderia cepacia pnömonisi. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Toraks 2010, 5-9 Mayıs 2010, İstanbul.
 • 28 Döngel İ, Bayram M, Yıldırım S., Dev büle sistofiks kateter ve rifamycin uygulaması. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi, Solunum 2010, 20 - 24 Ekim 2010, Antalya.
 • 29 Akkaş Y, Katrancıoğlu Ö, Sapmaz F, Döngel İ., Diafragma evantrasyonu nedeniyle diafragma plikasyonu yapılan 12 olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi, Solunum 2010, 20 - 24 Ekim 2010, Antalya.
 • 30 Döngel İ, Bayram M, Turan B, İmamoğlu H., Tek kota izole fibröz displazi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi, Solunum 2010, 20 - 24 Ekim 2010, Antalya.
 • 31 Döngel İ, Bayram M, Yıldırım S, Sunam GS., Elefantiazise sekonder harap olmuş akciğer. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi, Solunum 2010, 20 - 24 Ekim 2010, Antalya.
 • 32 Yıldırım S, Bayram M, Döngel İ, Köse B, Gökgöz H., Preoperatif değerlendirmede psödokolinesteraz eksikliğinin sıklığı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi, 27-31 Ekim 2010, Susesi Resort Otel, Antalya.
 • 33 Yıldırım S, Bayram M, Döngel İ, Köse B, Özkan F., Tek akciğerli yaşlı hastada rejyonel anestezi deneyimimiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi, 27-31 Ekim 2010, Su Sesi Resort Otel, Antalya.
 • 34 Yıldırım S, Köse B, Apaydın Y, Gürelik B, Döngel İ., Geçici hemipleji şeklinde prezente olan TUR (Transüretral Prostat Rezeksiyonu) sendromu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi, 27-31 Ekim 2010, Susesi Resort Otel, Antalya.
 • 35 Sapmaz F, Katrancıoğlu Ö, Döngel İ, Uzel A, Bayram M., Torakoplasti uygulanan kronik ampiyemli iki olgu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Sheraton Otel, Çeşme İzmir.
 • 36 Tamer Altınok, Olgun Kadir Arıbaş, İsa Döngel. Tiroid Folliküler Karsinomun Torasik Metastazlarında Cerrahi Tedavi: İki Olgu. 3. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi. 21 - 24 Haziran 2007 Divan Hotel Marmaris Mares
 • 37 Sunam GS, Ceran S, Döngel İ., Sağ diyafragma rüptürleri ve torakotomi. 4. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Mayıs 2007, Kremlin Palace Hotel, Antalya. Final Program ve Bildiri Özet Kitabı, sayfa 97.
 • 38 Altınok T, Arıbaş OK, Sunam GS, Döngel İ, Ceran S., Bronkoplevral fistüle neden olan pisi pisi otu: Olgu Sunumu. 4. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Mayıs 2007, Kremlin Palace Hotel, Antalya. Final Program ve Bildiri Özet Kitabı, sayfa 148.
 • 39 Ceran S, Döngel İ, Sunam GS, Gök M., Metastaz düşünülen duktus torasikus kisti, 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1-3 Eylül 2005, Gaziantep.
 • 40 Ceran S, Sunam GS, Döngel İ, Gök M., Clear cell Ca (İki olgu sunumu) Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 27. Ulusal Kongresi, 19-23 Ekim 2005, Antalya. Solunum, cilt 7, Kongre sayısı Ekim 2005, sayfa 34.
 • 41 Ceran S, Sunam GS, Döngel İ, Ödev K., Unilateral eş zamanlı multipl lezyon ve bilateral soliter nodül birlikteliği. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 27. Ulusal Kongresi, 19-23 Ekim 2005, Antalya. Solunum, cilt 7, Kongre sayısı Ekim 2005, sayfa 34.
 • 42 Haykır R, Ceran S, Sunam GS, Ödev K., Döngel İ., Paratrakeal hava kistleri: Üç boyutlu BT bulguları. 26. Ulusal Radyoloji Derneği Kongresi, 26-30 Ekim 2005, WOW Topkapı-Kremlin Palace, Antalya. Program ve Bildiri Özetleri, 2005/3. sayı, ek 1, sayfa E 184.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Muzaffer Metintas, Hasan F Batırel, Abdurrahman Abakay, Sedat Altın, Güntülü Ak, Şule Akçay, Hasan Bayram, Mehmet Bayram, Serdar Berk, Mehmet Bilgin, Nilgün Yılmaz Demirci, Figen Deveci, İsa Döngel, Ahmet Erbaycu, Dilek Ernam, Sebahat Genç, Murat Gültekin, Ezgi Hacikamiloğlu, Hüseyin İlter, Selahattin Kadir, Hasan Kahraman, Mehmet Karadağ, Özkan Kaan Karadağ, Talat Kılıç, Gamze Kirkıl, Berna Kömürcüoğlu, Selma Metintaş, Arzu Mirici, Ömer Özbudak, Sibel Özkurt,Önder Öztürk, Dursun Tatar, Engin Tutkun, Umran Toru, Toros Selçuk, Zehra Seyfikli, Nazan Şen, Abdurrahman Şenyiğit, Gaye Ulubay, Huseyin Yalcin, Ülkü Yılmaz, Adil Zamani. Turkey Natıonal Mesothelıoma Surveıllance Program And Asbestos Control. 13th Internatıonal Conference Of The Internatıonal Mesothelıoma Interest Group, Abstract Book, pp. 32, İMİG 2016, 1-4 May 2016, Bırmıngham, UK
 • 2 Guntulu Ak, Muzaffer Metintas, Huseyin Yildirim, Selma Metintas, Ulku Yilmaz, Cansel Atinkaya Ozturk, Isa Dongel, Gokturk Findik, Senay Yilmaz, Akın Ozturk, Elcin Ersoz, Derya Kızılgöz, Pınar Akın Kabalak, Tuba Inal Cengiz. Chemotherapy And Chemotherapy Plus Talc Pleurodesıs In Treatment Of Malıgnant Pleural Mesothelıoma: A Retrospectıve Analysıs. Turkey Natıonal Mesothelıoma Surveıllance Program And Asbestos Control. 13th Internatıonal Conference Of The Internatıonal Mesothelıoma Interest Group, Abstract Book, pp. 88, İMİG 2016, 1-4 May 2016, Bırmıngham, UK
 • 3 Hasan Batirel, Muzaffer Metintas, Hasan Fevzi Batirel, Sedat Altin, Cansel Atinkaya Ozturk, Berna Oksuzoglu, Ulku Yilmaz, Figen Deveci, Adil Zamani, Adnan Sayar, Nazan Sen, Serdar Berk, Ufuk Yilmaz, Dilek Ernam, Pınar Akin Kabalak, Volkan Kara, Derya Ozaydin, Mehmet Ali Bedirhan, Tuba İnal Cengiz, Ibrahim Dincer, Isa Dongel, Talat Kilic, Zehra Seyfikli, Mehmet Bayram, Erdogan Cetinkaya, Ali Kadri Cirak, Gamze Kirkil, Celalettin Kocaturk, Muzaffer Metin, Berna Akinci Ozyurek, Umran Toru. Inıtıal Results Of The Multıcentrıc Turkısh Malıgnant Pleural Mesothelıoma Database. 13th Internatıonal Conference Of The Internatıonal Mesothelıoma Interest Group, Abstract Book, pp. 89, İMİG 2016, 1-4 May 2016, Bırmıngham, UK
 • 4 M. Bayram, ME. Akkoyunlu, I. Dongel, A. Akbas, I. Benli. L. Kart. Serum Fibulin-3 Levels In Patients With Mesothelioma And Pleural Plaques And Healthy Subjects Exposed To Naturally Occurring Asbestos. C104. Occupatıonal Asthma And Other Effects Of Dust, 2014, pp. A5215, San Diego Center
 • 5 Bayram M, Döngel İ, Akbaş A, Bakan ND, Benli İ., Osteopontin and soluble mesothelin-related peptide levels in malignant and benign diseases due to environmental asbestos exposure and healthy people with environmental asbestos exposure. European Respiratory Society, Annual Congress, 24-28 September 2011, Amsterdam, Netherlands.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Ö. Öztürk, İ. Döngel, M. Kiriş, A. Çelik, H.E. Çamaş, S. Karakuş, O. Çelik. Pulmonary alveolar proteinosis: A case report. European Respiratory Society, Absract / 23 rd Annual Congress, European Respiratory Journal, Volume 42 / Supplement 57 / 7-11 September 2013, Barcelona, Spain.
 • 2 C. Savas, L. Duman, N. Kapucuoglu, R. Sutcu, İ. Dongel. Cold peritoneal lavage attenuates intestinal ischemia/reperfusion induced acute lung injury. 4th World Congress of Pediatric Surgery, Children‘s Surgery with Competence & Heart. 13-16 October 2013, Berlin, Germany.
 • 3 Döngel İ, Sunam GS, Külahcı Ö, Bayram M, Ceran S., Comparison of the efficacies of heterologous blood, rifamycin and talc as pleural sclerosants in rabbits. American Thoracic Society – ATS Internatıonal Conference, 13-18 May 2011, Colorado Convention Center, Colorado, Denver,
 • 4 Döngel İ, Bayram M, Yalçın H, Gültürk S, Bakan ND., The frequency and factors for occurrence of asbestos-related diseases in the rural of Sivas localised on central Anatolia (cross sectional epidemiologic study). European Respiratory Society, Annual Congress, 24-28 September 2011, Amsterdam, Netherlands.
 • 5 Döngel İ, Bayram M, Şahin Ş, Benli İ., Investigating of CEA, CA125, CA15-3, CA19-9, fT3, fT4, TSH, vitamin B12, folic acid and ferritin in malignant and benign diseases due to environmental asbestos exposure. European Respiratory Society, Annual Congress, 24-28 September 2011, Amsterdam, Netherlands.
 • 6 Bayram M, Döngel İ, Bakan ND, Yalçın H., The impact of residential proximity to ophiolitic units in the development of asbestos related diseases. European Respiratory Society, Annual Congress–24-28 September 2011, Amsterdam, Netherlands.
 • 7 Döngel İ, Bayram M, Sunam GS, İmamoglu H, Yıldırım S., Lung tuberculosis presenting as cystic lesion. European Respiratory Society Annual Congress,18-22 September 2010, Barcelona, Spain.
 • Doktora Tezi
 • 1 Döngel İ, Sunam GS, Külahcı Ö, Ceran S. A comparison of the efficacies of heterologous blood, rifamycin, and talc as pleural sclerosants in rabbits. An experimental study. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2012;20(3):590-595
 • 2 Döngel İ, Sunam GS, Külahcı Ö, Bayram M, Ceran S., Comparison of the efficacies of heterologous blood, rifamycin and talc as pleural sclerosants in rabbits. American Thoracic Society - ATS Internatıonal Conference, 13-18 May 2011, Colorado Convention Center, Colorado, Denver. (Uzmanlık tez bilgilerinden yararlanılarak yayınlamış uluslararası poster yayın)
 • 3 Döngel İ, Sunam GS, Külahcı Ö, Ceran S., Tavşanlarda plevral sklerozan ajan olarak heterolog kan, rifamycin ve talk’ın etkinliğinin Karşılaştırılması (Deneysel Çalışma). 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan - 1 Mayıs 2011, Susesi Otel, Antalya. (Uzmanlık tez bilgilerinden yararlanılarak yayınlamış ulusal sözlü bildiri)
 • 4 Tavşanlarda plevral sklerozan ajan olarak heterolog kan, rifamycin ve talk’ın etkinliğinin Karşılaştırılması (Deneysel Çalışma).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Sivas ilinde çevresel asbest maruziyetine bağlı hastalıkların araştırılması (Epidemiyolojik kesitsel saha çalışması) ve yerleşim alanlarının ofiyolitik ünitelere uzaklığı. (Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Dr. İsa Döngel).
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Solunum-2019
 • 2 Göğüs Cerrahisinde Videotorakoskopik (VATS) Uygulamaları ve Püf Noktaları Kursu (TÜSAD) Solunum-2018
 • 3 Bölgesel ERAS Toplantısı- 2018
 • 4 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Solunum-2018
 • 5 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Girişimsel Bronkoloji, Navigasyonel Bronkoskopi ve Endoskopik Volüm Küçültme Kursu- 2017
 • 6 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi-2017
 • 7 Tıp Eğitiminde Ölçme-Değerlendirme Kursu (SDÜ)-2016
 • 8 Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Kongresi (ASYOD) - 2016
 • 9 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) Kursu-2015
 • 10 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi-2015
 • 11 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Solunum-2015
 • 12 Eğitim Becerileri Kursu (SDÜ)-2014
 • 13 Proje Yazma Eğitimi Kursu (SDÜ)-2014
 • 14 6. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi-2014
 • 15 Amfizem ve KOAH’ta Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu-2014
 • 16 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Solunum-2014
 • 17 Özofagus Kanserinde Cerrahi Teknikler Kursu(Türk Göğüs Cerrahisi Derneği) 19-20 Eylül 2013.
 • 18 Mediastene Cerrahi Yaklaşımlar Kursu (TÜSAD) Solunum-2013
 • 19 Uygulamalı Endobronşiyal Valf Sistemleri Kursu (TÜSAD) Solunum-2013
 • 20 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi-2013
 • 21 Farklı Bir Bakış İle Yeniden VATS (Türk Göğüs Cerrahisi Derneği)-2013
 • 22 First International Medical Students’ Congress (S.D.Ü.B.A.T)-2013
 • 23 Toraks Travma Sempozyumu (Türk Göğüs Cerrahisi Derneği)-2013
 • 24 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Solunum-2013
 • 25 Mezotelyoma Sempozyumu (Türk Göğüs Cerrahisi Derneği)-2012
 • 26 Plevral Efüzyona Yaklaşım Kursu (TÜSAD) Solunum-2012
 • 27 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği,Ulusal Kongresi,Solunum-2012
 • 28 Temel Mekanik Ventilasyon Kursu (Türk Toraks Derneği Okulu)-2012
 • 29 Göğüs Cerrahisinde Uygulamalar ve Teknikler Kursu (Toraks Derneği 14. Yıllık Kongre)-2011
 • 30 Malignant Pleural Mesothelioma: A Changing Paradigm of Care, İstanbul-2011
 • 31 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi-2011
 • 32 Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi-2011
 • 33 Hava Yolu Yönetiminde Cerrahi Kursu (TÜSAD) Solunum-2010
 • 34 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği,Ulusal Kongresi, Solunum-2010
 • 35 Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi-2010
 • 36 Çocukluk Çağı Göğüs Hastalıklarında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu (Türkiye Milli Pediatri Derneği)-2009
 • 37 Pediatrik Göğüs Cerrahisi Sempozyumu (Türk Göğüs Cerrahisi Derneği)-2008
 • 38 Preoperatif Hasta Değerlendirimi, Preoperatif ve Postoperatif Takip Kursu (Toraks Derneği 8. Yıllık Kongre)-2005
 • 39 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 27. Ulusal Kongresi-2005
 • 40 Toraks Derneği 8. Yıllık Kongre-2005
 • 41 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi-2005
 • 42 Akciğer hastalıkları tedavisinde yenilikler sempozyumu (TÜSAD Sempozyumu)-2004
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 VATS (Video yardımlı torakoskopik cerrahi) ve Torakal sempatektomi
 • 2 Bronşektazi ve akciğer absesi
 • 3 Göğüs duvarı deformiteleri
 • 4 Akciğer hidatid kist hastalığı
 • 5 Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonları
 • 6 Soliter pulmoner nodül
 • 7 Akciğer kanserlerinin cerrahi tedavisi, tanı ve evreleme ve mediasten hastalıkları
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Toraks Derneği
 • 2 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)
 • 3 European Respiratory Society (ERS)
 • 4 Akciğer Kanseri Derneği (AKAD)
 • 5 Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 • Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 M. Bayram, İ. Döngel, N. D. Bakan, H. Yalçın. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Titanic Deluxe Otel, Belek/Antalya (Yayınlanmış Kongre Bildiri Ödülü)
 • 2 İ. Döngel, Süleyman Demirel Üniversitesi 2013 yılı BİLİM TEKNOLOJİ ve SANAT ödülü
 • 3 İ. Döngel, M.Bayram, H.Yalçın, S.Gültürk, N.D.Bakan. Sivas ili kırsalında asbestle ilişkili hastalık sıklığı ve oluşumunu etkileyen faktörler (Kesitsel saha çalışması). Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, 13-17 Nisan 2011, Starlight Kongre Merkezi, Side, Antalya. (Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Bildiri Ödülü)
 • 4 İ. Döngel, M. Bayram, Ş. Şahin, İ. Benli. Çevresel asbest maruziyetine bağlı malign ve benign hastalıklarda ve çevresel asbeste maruz kalan sağlıklı kişilerde CEA, CA125, CA15-3, CA19-9, FT3, FT4, TSH, vitamin B12, folik asid ve ferritin düzeyleri. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan - 1 Mayıs 2011, Susesi Otel, Antalya. (Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü)
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 This is to certify, that dr. Isa Döngel has visited the department of thoracic surgery and has observed the Lung Transplant programme, at the University Hospital Leuven, Belgium from the 8th until the 22nd of May 2011.
VERDİĞİ DERSLER
Akciğer absesi
Akciğer hidatid kist hastalığı
Akciğer kanserlerinin cerrahi tedavisi, tanı ve evreleme
Bronşektazi
Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri
Göğüs duvarı deformiteleri
Mediasten hastalıkları
Özofagus kanseri ve cerrahi tedavisi
Pnömotoraks ve cerrahi tedavisi
Soliter pulmoner nodül
Torakal sempatektomi
Toraks travmaları
Toraksın cerrahi anatomisi
Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonları
VATS (Video yardımlı torakoskopik cerrahi)
 
Bu İçeriği Paylaş!