KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Halim CEVİZCİ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Maden Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Maden İşletmesi Anabilim Dalı
E-Posta halimcevizci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/halimcevizci
ORCID ID 0000-0003-4016-5136
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 14.07.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MANDEN MÜHENDİSLİĞİ 06.06.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MANDEN MÜHENDİSLİĞİ 15.12.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Madencilikte, Kaya Yapılarında ve İnşaat Sektöründe Delme- Patlatma • Görüntü analiz yöntemleri, Patlatma Sonuçlarının Değerlendirilmesi - Split desktop yazılımı • Açık İşletme Madenciliği • Kırmataş Ocak İşletmeciliği • Mermer madenciliği ve işletmeciliği • Rekültivasyon • Özel Patlatma yöntemleri • Kaya Mekaniği, Netcad, Netpromine,Autodyn,Nümerik simülasyon,Wipfrag,Patlatmalı bina yıkımı
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mermerin Jeomekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 AÇIK OCAK PATLATMALARINDA SIKILAMA PARAMETRESİNİN PATLATMA VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ALÇI SIKILAMA İÇİN ARAZİDE UYGULAMA KOLAYLIĞININ ARAŞTIRILMASI
 • 2 BUCAK YÖRESİNE AİT BİR KİREÇTAŞI OCAĞINDA FİNE-KİNNEY METODUYLA RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ
 • 3 Derebucak (Konya) - İbradı (Antalya) Arasındaki Mermer Sahalarının Jeolojik Özelliklerinin, Ekonomik Potansiyelinin ve Çevresel Etkilerinin Araştırılması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 ALÇI SIKILAMA İÇİN ARAZİDE UYGULAMA KOLAYLIĞININ ARAŞTIRILMASI
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 • Açık Ocak Patlatmalarında Sıkılama Parametresinin Patlatma Verimliliğine Etkisi Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Projesi, Proje Yardımcısı, 2010.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 ULUSAL MERMERR VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU 18-20 Eylül 2014 Sempozyum Bilimsel Kurul Üyesi
 • 2 Mermer ve Taş Ocaklarının Rehabilatasyonu Çalıştayı, 17-18 Haziran 2013, ISPARTA Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 3 I. Yerbilimleri Sempozyumu,(Jeoloji, Jeofizik, Maden, Mühendislikleri) 18-20 Ekim 2012- Sempozyum Bilimsel Kurul Üyesi
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 UBYT 403392
 • 2 327764-UBYT
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 311130
 • 4 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 295022
 • 5 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü,289722
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/halimcevizci
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Mining, Metallurgy & Exploration
 • 2 MT Bilimsel Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
 • 2 Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects
 • 3 Natural Product Research
 • 4 Archives of Mining Sciences
 • 5 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm başkan yardımcılığı, MART 2013 - Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Bazı Özel Alanlarda Rapor Hazırlama Komisyon Üyesi, Rapor Konusu: Mermer ve Taş Ocaklarının Rehabilitasyonu
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Bazı Özel Alanlarda Rapor Hazırlama Komisyon Üyesi, Rapor Konusu: 2023 Hedefindeki Türkiyenin Mermer Üretim Teknolojisindeki Değişimler ve Ekonomiye Katkıları
 • 3 S.D.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYON BAŞKANLIĞI, 2012-
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Destekli Maden Tasarımı
Açık İşletme Tekniği
Açık Ocak Patlatmalarının Optimizasyonu
Açık Ocaklarda Rekültivasyon ve Rekreasyon
Bilgisayar Uygulamaları
Bitirme Projesi I
Bitirme Projesi II
Görüntü Analiz Yöntemleri
İleri Netcad Uygulamaları
Kaya Mekaniği I
Madenlerde Hazırlık ve Kazı İşleri
Özel Patlatma Yöntemleri
Patlatma Teknolojisi
Seminer I
Seminer II
Staj I
Staj II
Statik
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!