KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. İsmail KERVANKIRAN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Coğrafya Bölümü
Ana Bilim Dalı Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı
Telefon 2463114301
E-Posta ismailkervankiran@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000 0001 9202 7320
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA EĞİTİMİ 30.06.1997
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTA ÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ 07.11.2001
Doktora AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 06.01.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sürdürülebilir Turizm,Turizm Coğrafyası,Coğrafi bilgi Sistemleri,Çevre,Sürdürülebilir kalkınma,Matematik Coğrafya
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Kervankıran, İ. (2019). Coğrafi Bilgi Sistemleri, içinde Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, (Edt. Orhan İçöz ve Muzaffer Uysal) s:68, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • 2 Kervankıran, İ. (2019). Mekânsal İstatistik, içinde: Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları (Edt. Orhan İçöz ve Muzaffer Uysal), s:114, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • 3 Kervankıran, İ. (2019). Doğal (Tabii) Sit, içinde: Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları (Edt. Orhan İçöz ve Muzaffer Uysal), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • 4 Kervankıran, İ. (2019). Dünya Doğayı Koruma Birliği, içinde: Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları (Edt. Orhan İçöz ve Muzaffer Uysal) s:293, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • 5 Kervankıran, İ. (2019). Koruma Kategorileri, içinde: Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları (Edt. Orhan İçöz ve Muzaffer Uysal), s:330, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • 6 Kervankıran, İ. (2019). Korunan Alanlar, içinde: Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, (Edt. Orhan İçöz ve Muzaffer Uysal), s:330, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • 7 Efe, S., Kervankıran, İ. ve Gül, Hüseyin. (2018). Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri, İçinde: Quo Vadis: Kamu Yönetimi (Editör: V. Erat, C. Ekiz ve İ. Arap), ss: 489-517, Nika Yayınevi, Ankara.
 • 8 Kervankıran İ. 2013. Coğrafya Eğitimi ve Turizm İlişkisi. Editör: Özey R., Tuna F. Ve Bilgen N. “21. Yüzyılda Değişen Yaklaşımlar ve Yükseköğretimde Coğrafya Eğitimi” Pegem Akademi. Ankara.
 • 9 UYAN, M. ve KERVANKIRAN, İ. 2009. “Tınaztepe’nin Genel Coğrafya Özellikleri”. Editör: Uyan, M. 2009. “Tınaztepe”. Uyum Ajans, Tınaztepe Belediyesi Yayın No:1 Ankara.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Milli Parkların Turizmde ve Rekreasyonel Faaliyetlerde Sürdürülebilir Kullanımı: Isparta İli Örneği
 • 2 TURİZMDE CBS KULLANIMI: TÜRKİYE’DEKİ KONAKLAMA İSTATİSTİKLERİNİN İLLERE GÖRE MEKÂNSAL ANALİZİ
 • 3 TÜRKİYE’DEKİ MİLLİ PARKLARIN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE GELİŞİMİ: YOZGAT ÇAMLIĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ
 • 4 “Antalya Merkez İlçelerinde Sürdürülebilir Turizm Ve Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yaklaşımı” (2016). Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Pro-Fe(n)syonel Eğitimle Çevre ve Enerji, TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Ulusal Destek Programı, 213B628 nolu 17 – 24 Haziran 2014
 • 2 "Coğrafya Eğitiminde CBS'nin Kullanımı" Tübitak 4005 Bilim ve Toplum Projeleri destekleme Programı
 • 3 "Afyokarahisar İli Doğa Turizmi Master Planı" Afyonkarahisar Valiliği 2013.
 • 4 "Modern Yöntem ve Tekniklerle Coğrafya Öğretimi" Tübitak 4005 Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı
 • 5 “Afyonkarahisar İlinin Başlıca Doğal, Tarihi ve Kültürel Kaynaklarının Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi” Afyon Kocatepe Üniversitesi Blimsel Araştırmalar Projesi
VERDİĞİ DERSLER
beşeri ve İktisadi Coğrafya Tatbikatı
Bitirme Ödevi-I
Bölgesel Planlama
CBS'de Veri Üretim Teknikleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri I
Doğal Kaynaklar ve Korunması
Doğal Kaynaklar ve Kullanımı
Ekonomik Coğrafyada Alan Araştırmaları
Genel Kartoğrafya
Geographic Information Systems II
Harita Bilgisi
Harita Çizim Metodları-1
Kartoğrafya
Matematik Coğrafya
Sustainable Development
Sürdürülebilir Kalkınma
Turizm Coğrafyası
Türkiye Turizm Coğrafyası
 
Bu İçeriği Paylaş!