KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. İsmail KERVANKIRAN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Coğrafya Bölümü
Ana Bilim Dalı Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı
Telefon 2463114301
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-9202-7320
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 16
Alıntı Sayısı: 863
Web Of Science Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 14
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA EĞİTİMİ 30.06.1997
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTA ÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ 07.11.2001
Doktora AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 06.01.2012
İLGİ ALANLARI
Politik Ekoloji,Turizm Coğrafyası,Turizm Mekânları,Eşitsizliğin Coğrafyaları,Sürdürülebilir kalkınma,Hafıza ve Mekan
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KERVANKIRAN İSMAİL, ÇUHADAR MURAT, Mardin de Çekilen Dizi ve Filmlere Dönük Yerel Halkın Algısı. Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 2(1), , 44-59. Doi: 10.26677/tutad.2018.23, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 2 KERVANKIRAN İSMAİL, SERT ETEMAN FATMA, ÇUHADAR MURAT, Türkiye’de İç Turizm Hareketlerinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi. Turizm Akademik Dergisi, 5(1), , 29-49. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 3 YAKAR MUSTAFA, TEMURÇİN KADİR, KERVANKIRAN İSMAİL, Suicide in Turkey: Its Changes and Regional Differences. Bulletin of Geography Socio-economic Series , 123-143. Doi: 10.1515/bog-2017-0009, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 4 KERVANKIRAN İSMAİL, ÇUHADAR MURAT, Türkiye’de İç Turizmin Gelişimi ve Mekânsal İstatistik Yöntemlerle Analizi. Turizm Akademik Dergisi, 4(2), , 1-18. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 5 KERVANKIRAN İSMAİL, AKTÜRK MUKADDES, Türkiye’deki Konaklama İstatistiklerinin İllere Göre Mekânsal Analizi,. Marmara Coğrafya Dergisi , 83-96. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 6 KERVANKIRAN İSMAİL, KILIÇ MAHİNUR, Sosyo‐Mekânsal Boyutlarıyla Kentleşme ve Milli Park Etkileşimi: YozgatÇamlığı Milli Parkı Örneği. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA DERGİSİ , 23-38. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 7 TEMURÇİN KADİR, KERVANKIRAN İSMAİL, Dziwornu Michael Gameli, Spatial Structure and Distribution of Manufacturing Industriesin the Greater Accra Region of Ghana. Studies of the Industrial Geography Commissionof the Polish Geographical Society, 31(4), , 71-82. Doi: 10.24917/20801653.314.5, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 8 KERVANKIRAN İSMAİL, DZIWORNU Micheal Gameli, TEMURÇİN KADİR, ILLEGAL MINING AS THREAT TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN GHANA A POLITICAL ECOLOGY APPROACH. Journal of World of Turks, 8(3), , 173-192. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 9 KERVANKIRAN İSMAİL, TEMURÇİN KADİR, YAKAR MUSTAFA, THE DEVELOPMENT OF MUSEOLOGY IN TURKEY A SPATIAL ANALYSIS OF MUSEUMS AND THEIR CONTRIBUTION TO TOURISM IN TURKEY. AlmaTourism Journal of Tourism,Culture and Territorial Development, 7(13), , 1-22. Doi: doi 10.6092, (2016), (Alan Endeksleri)
 • 10 KERVANKIRAN İSMAİL, ERYILMAZ ADİLE GÜL, Milli Parkların Sürdürülebilir Kullanımı ve Yönetim Planı Önerisi: Isparta İli Örneği,. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 173-190. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 11 KERVANKIRAN İSMAİL, Contribution Of The Five Year Development Plans To Tourism In Turkey. Journal of Turkish Studies , 587-587. Doi: 10.7827/TurkishStudies.7819, (2015), (Alan Endeksleri)
 • 12 KERVANKIRAN İSMAİL, Turizmde Mekânsal Veri Analizi Tekniklerinin Kullanımı Türkiye de İlçelere Göre Konaklama Örneği. Journal of World of Turks, 7(2), , 217-241. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 13 KERVANKIRAN İSMAİL, Dünyada Değişen Müze Algısı Ekseninde Türkiye deki Müze Turizmine Bakış. Journal of Turkish Studies , 345-345. Doi: 10.7827/TurkishStudies.7522, (2014), (Alan Endeksleri)
 • 14 KERVANKIRAN İSMAİL, The Sustainable Usage of Geothermal Sources and Their Importance in Tourism in Afyonkarahisar. Journal of World of Turks, 6(1), , 201-212. (2014), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KERVANKIRAN İSMAİL, BAĞMANCI MEHMET FATİH, Türkiye’den Yurt Dışına Olan Seyahatlerin Mekânsal Görünümü. 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 2 KERVANKIRAN İSMAİL, BAŞÇI ELİF, “Öteki”leştirilen Coğrafyalar: Yeniden Üretilen Müşterek Bir Olarak Göbekli Tepe. 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 3 ŞARDAĞ AYŞE, KERVANKIRAN İSMAİL, Türkiye’de Metalaşma Konusunda Hazırlanmış Olan Tezler: Bir Eleştirel Turizm Coğrafyası Çalışması. 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 4 KERVANKIRAN İSMAİL, YAKAR MUSTAFA, SERT ETEMAN FATMA, Türkiye’de Bölgelerarası Göç-Seyahat İlişkisi. The Migration Conference (2018). (Özet bildiri)
 • 5 ÇUHADAR MURAT, KERVANKIRAN İSMAİL, Modeling and Estimation of Foreign Tourism Demand for Istanbul: A Comparative Study. 2nd International West Asia Congress of Tourism Research (2018). (Özet bildiri)
 • 6 KERVANKIRAN İSMAİL, ÇUHADAR MURAT, Rethinking Domestic Tourism Mobility in Turkey: Traditional / Modern Dilemma. 2nd International West Asia Congress of Tourism Research (2018). (Özet bildiri)
 • 7 KERVANKIRAN İSMAİL, ERYILMAZ ADİLE GÜL, MİLLİ PARK SINIRLARI İÇİNDE YAŞAMAK: KOVADA GÖLÜ ve KIZILDAĞ MİLLİ PARKLARI ÖRNEĞİ. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (2017). (Özet bildiri)
 • 8 KERVANKIRAN İSMAİL, KILIÇ MAHİNUR, A National Park in the Pincer of Nature Conservation-Recreation-Urbanization: Yozgat Çamlışı National Park. 6. International Congress on Current Debates in Social Science CUDES 2017 (2017). (Özet bildiri)
 • 9 KERVANKIRAN İSMAİL, KILIÇ MAHİNUR, A Study for Assessing the Recreation Potential of Yozgat Çamlığı National Park,. , International Symposium on New Horizons in Forestry ISFOR-2017 (2017). (Özet bildiri)
 • 10 EFE SEDA, KERVANKIRAN İSMAİL, GÜL HÜSEYİN, Dijital Çağda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Eğitiminde Bilgi Teknolojilerinin Yeri: CBS Örneği. KAYFOR15 (2017). (Özet bildiri)
 • 11 KERVANKIRAN İSMAİL, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, The Development and Spatial Analysis of Tourism in Turkey.. 12th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Financeand Social Sciences (AP17Indonesia Conference) (2017). (Özet bildiri)
 • 12 ÇUHADAR MURAT, KERVANKIRAN İSMAİL, Helâl Turizm Çekim Ülkesi Olarak Malezya’nın Dış Turizm Talebinin Modellenmesi Ve Tahmini.. 1. International Halal Tourism Congress (2017). (Özet bildiri)
 • 13 ÇUHADAR MURAT, KERVANKIRAN İSMAİL, Kültür Turizmi Destinasyonu Olarak Gaziantep İli Turizm Talebinin Modellenmesi ve Tahmini. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu (2017). (Özet bildiri)
 • 14 TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, KERVANKIRAN İSMAİL, Spatial Analysis of Industry in İstanbul (Turkey) Province,. 12th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (AP17Indonesia Conference) (2017). (Özet bildiri)
 • 15 KERVANKIRAN İSMAİL, ERYILMAZ ADİLE GÜL, MİLLİ PARK SINIRLARI İÇİNDE YAŞAMAK: KOVADA GÖLÜ ve KIZILDAĞ MİLLİ PARKLARI ÖRNEĞİ. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (2017). (Özet bildiri)
 • 16 KERVANKIRAN İSMAİL, TEMURÇİN KADİR, CULTURAL TOURISM AND MUSEUMS THE DEVELOPMENT OF MUSEUMS IN TURKEY THEIR CONTRIBUTION TO TOURISM AND REGIONAL DIFFERENCES. 2016 ANNUAL MEETING OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS (AAG) (2016). (Özet bildiri)
 • 17 TEMURÇİN KADİR, KERVANKIRAN İSMAİL, DZIWONRNU Micheal Gameli, Spatial Structure and Distribution of Manufacturing Industries in the greater Accra Region of Ghana. Main Theme of 32. International Scientifific Conference on The role of Industry and Services in Social-economic Development of Spatial Systems (2016). (Özet bildiri)
 • 18 KERVANKIRAN İSMAİL, Participation of National Development Planings to the Tourism of Turkey. Association of American Geographers (AAG) (2014). (Özet bildiri)
 • 19 KERVANKIRAN İSMAİL, ÇUHADAR MURAT, Yerel Halkın Suriye İç Savaşının Hatay Turizmine Olan Etkilerini Algılama ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma. 2. Uluslararası Davraz Kongresi, Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları (2014). (Özet bildiri)
 • 20 KERVANKIRAN İSMAİL, KILIÇ MAHİNUR, YOZGAT İLİ’NDE JEOTERMAL KAYNAKLARIN KULLANIMI VE TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ. Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi (2014). (Özet bildiri)
 • 21 KERVANKIRAN İSMAİL, KAYA HÜSEYİN, The Place of Turkey in Global Tourism Sector. Association of American Geographers (AAG) (2013). (Özet bildiri)
 • 22 KERVANKIRAN İSMAİL, KAYA HÜSEYİN, Alternative Tourism in Isparta City Faith Tourism in Psidia Antiocheia Ancient City. International Conference on Religious Tourism and Tolerance (2013). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ONGUN UTKU, KERVANKIRAN İSMAİL, ÇUHADAR MURAT, Kültür ve Kırsal Turizm Destinasyonlarına Yönelik Çevrimiçi Yorumlarının İncelenmesi: Şirince Köyü Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), , 219-234. Doi: 10.26677/TR1010.2021.661, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 KERVANKIRAN İSMAİL, BAĞMANCI MEHMET FATİH, COVID-19 Sürecinde Türkiye Turizminin Mekânsal Görünümü: Hangi İl Nasıl Etkilendi?. Coğrafi Bilimler Dergisi, 19(1), , 263-287. Doi: 10.33688/aucbd.897621, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 KERVANKIRAN İSMAİL, KURNAZ ZEYNEP, BAŞÇI ELİF, BİR YER OLARAK GÖBEKLİ TEPE’NİN ÖTEKİLEŞ(TİRİL)EN SON SAKİNLERİ. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 24(3), , 29-63. Doi: 10.18490/sosars.1014205, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 KERVANKIRAN İSMAİL, BAĞMANCI MEHMET FATİH, Bildiğimiz turizmin sonu mu? COVID-19’un Türkiye’deki turizm hareketliliğine etkisi. Türk Coğrafya Dergisi , 19-32. Doi: 10.17211/tcd.811302, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 KERVANKIRAN İSMAİL, ÇUHADAR MURAT, ONGUN UTKU, Turizm Araştırmalarında İhmal Edilen Bir Konu: Turist Ölümleri (Antalya Örneği). International Journal of Geography and Geography Education (IGGE) , 155-167. Doi: 10.32003/igge.731064, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 KERVANKIRAN İSMAİL, SERT ETEMAN FATMA, Turizm ve Bölgesel Gelişme: Türkiye’de İllerin Turizm Gelişmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi. Ege Coğrafya Dergisi, 29(2), , 125-140. (2020), (TR DİZİN)
 • 7 ÇUHADAR MURAT, KERVANKIRAN İSMAİL, ONGUN UTKU, Türkiye’de İç Turizm Hareketlerinin Tahmin Modellemesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(2), , 1113-1131. Doi: 10.21325/jotags.2020.598, (2020), (TR DİZİN)
 • 8 KERVANKIRAN İSMAİL, BAĞMANCI MEHMET FATİH, Turizm Hareketliliğine Karşı İstikametten Bakmak: Türkiye’den Yurt Dışına Olan Seyahatlerin Görünümü. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 19(3), , 686-712. Doi: 10.21547/jss.744618, (2020), (TR DİZİN)
 • 9 KERVANKIRAN İSMAİL, SERT ETEMAN FATMA, ŞARDAĞ AYŞE, Türkiye’de Turizm Coğrafyası Araştırmalarında Disipliner İlişkinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18(3), , 938-965. (2019), (TR DİZİN)
 • 10 KILIÇ MAHİNUR, KERVANKIRAN İSMAİL, Türkiye’de Milli Parkçılığın Kısa Bir Hikâyesi: Yozgat Çamlığı Milli Parkı Örneği,. Türk Coğrafya Dergisi , 21-34. Doi: 10.17211/tcd.463690, (2019), (TR DİZİN)
 • 11 KERVANKIRAN İSMAİL, ŞARDAĞ AYŞE, Türkiye’de Turizm Coğrafyası Araştırmaları: Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi. International Journal of Geography and Geography Education , 151-170. Doi: 10.32003/iggei.490913, (2019), (TR DİZİN)
 • 12 KERVANKIRAN İSMAİL, ERYILMAZ ADİLE GÜL, İNANÇ TURİZMİNE YÖNELİK ZİYARETÇİ ALGILARININ DEMOGRAFİK FARKLILIKLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ: KONYA MEVLANA MÜZESİ ÖRNEĞİ. Akademik Bakış Dergisi , 276-296. (2017), (Diğer)
 • 13 KERVANKIRAN İSMAİL, ERYILMAZ ADİLE GÜL, Milli Parkların Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetlerde Sürdürülebilir Kullanımı: Isparta İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 151-182. (2016), (Diğer)
 • 14 KERVANKIRAN İSMAİL, AKTÜRK MUKADDES, TÜRKİYE DE YAZILI MEDYANIN TURİZME YAKLAŞIMI SORUN ÇOK İLGİ YOK. Journal of Recreation and Tourism Research, 3(2), , 36-49. (2016), (Diğer)
 • 15 KERVANKIRAN İSMAİL, ÇUHADAR MURAT, TÜRKİYE DE YABANCI TURİST DAĞILIMININ MEKÂNSAL KÜMELENME ANALİZİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 3(3), , 53-64. (2016), (Diğer)
 • 16 ÇUHADAR MURAT, KERVANKIRAN İSMAİL, NEVŞEHİR İLİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNE YÖNELİK TURİZM TALEBİNİN ANALİZİ MODELLENMESİ VE TAHMİNLERİ. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(2), , 51-67. (2016), (Diğer)
 • 17 ÇUHADAR MURAT, KERVANKIRAN İSMAİL, Turizmin Sürdürülebilirliğine Yönelik Yabancı Turistlerin Algı ve Tutumları Marmaris Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 139-166. (2015), (Diğer)
 • 18 KERVANKIRAN İSMAİL, BULUT ERKAN, Antalya İli Turizminin Gelişimini Ve Etkilerini Yerel Halk Nasıl Değerlendirmektedir. Türk Coğrafya Dergisi , 35-45. (2015), (Diğer)
 • 19 KERVANKIRAN İSMAİL, Afyonkarahisar İli Turizminin Türkiye Turizmindeki Yeri. Doğu Coğrafya Dergisi , 171-192. (2014), (Diğer)
 • 20 KERVANKIRAN İSMAİL, ERYILMAZ ADİLE GÜL, ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONELFAALİYETLERDE KULLANIMI. Marmara Coğrafya Dergisi , 81-110. Doi: 10.14781/mcd.43460, (2014), (Diğer)
 • 21 KERVANKIRAN İSMAİL, Beypazarı Ankara Örneğinde Turizmin Ekonomik Toplumsal ve Çevresel Etkilerine Yerel Halkın Yaklaşımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 133-154. (2014), (Diğer)
 • 22 KERVANKIRAN İSMAİL, ÖZDEMİR MEHMET ALİ, Turizm Yönüyle Gelişmekte Olan Afyonkarahisar İlinde Turist Algısı Üzerine Bir Araştırma. Marmara Coğrafya Dergisi , 117-142. (2013), (Diğer)
 • 23 KERVANKIRAN İSMAİL, Afyonkarahisar İlinde Jeotermal Enerji Kullanımı Ve Sorunları. Marmara Coğrafya Dergisi , 108-126. (2012), (Diğer)
 • 24 ÖZDEMİR MEHMET ALİ, KERVANKIRAN İSMAİL, Afyonkarahisar İlinin Turizm Gelişimi ve Çekicilikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), , 123-142. (2012), (Diğer)
 • 25 ÖZDEMİR MEHMET ALİ, KERVANKIRAN İSMAİL, TURİZM VE TURİZMİN ETKİLERİ KONUSUNDA YERELHALKIN YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ:AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ. Marmara Coğrafya Dergisi , 1-25. (2011), (Diğer)
 • 26 KERVANKIRAN İSMAİL, Afyonkarahisar İlinde Alternatif Tarım Çalışmalarına Bir Örnek Jeotermal Seracılık. Marmara Cografya Dergisi , 382-402. (2011), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KERVANKIRAN İSMAİL, BAŞÇI ELİF, Yeniden Üretilen Mekânların “Ötekileri”: Göbekli Tepe’nin Son Sakinleri. IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 2 KERVANKIRAN İSMAİL, ÇUHADAR MURAT, ONGUN UTKU, Türkiye’de Turist Ölümleri: Antalya İli Örneği. 20. Ulusal Turizm Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 3 KERVANKIRAN İSMAİL, İLBAN KÜBRA, Türkiye’den Turizm Amacıyla Yurtdışına Giden Kadınların SeyahatMotivasyonları. 20. Ulusal Turizm Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 4 KERVANKIRAN İSMAİL, BAĞMANCI MEHMET FATİH, Türkiye’nin Dış Pasif Turizmi: Değişen Turizm Hareketliliği ve Turist Profili. 20. Ulusal Turizm Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 5 KERVANKIRAN İSMAİL, ÇUHADAR MURAT, Mardin’de Çekilen Dizi Ve Filmlerin Yereldeki Yansımaları. 18. Ulusal Turizm Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 6 KERVANKIRAN İSMAİL, SERT ETEMAN FATMA, ÇUHADAR MURAT, Sosyal Ağ Analizi İle Türkiye’de İç Turizm Hareketlerinin İncelenmesi. , 4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 7 KERVANKIRAN İSMAİL, ÇUHADAR MURAT, Turizm Rotalarının Oluşturulmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Önemi. III.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (2014). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 DENİZ AYLA, KERVANKIRAN İSMAİL, Tourism and Gender-based Violence: Challenging Inequalities(2020). CABI, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 EFE SEDA, KERVANKIRAN İSMAİL, GÜL HÜSEYİN, QUO VADİS: KAMU YÖNETİMİ(2018). NİKA YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 KERVANKIRAN İSMAİL, Alternative Tourism in Turkey(2016). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 KERVANKIRAN İSMAİL, KAYA HÜSEYİN, The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey(2013). St. Kliment Ohridski University Press, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 KERVANKIRAN İSMAİL, Afyonkarahisar İlinin Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi(2013). Kocatepe Akademi Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Ege Coğrafya Dergisi, Dergi, Editör, 01.01.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • Yönetilen Tez
 • 1 İskenderoğlu Kübra , Sınırları Zorlamak: Türkiye'den Yurtdışına Seyahat Eden Kadınların Kısıtlılıkları ve Deneyimleri, Türkiye'den Yurtdışına Seyahat Eden Kadınların seyahat deneyimlerini yaşadığı zorlukları incelemek, 24.01.2022. Yüksek Lisans
 • 2 Kaçar Sena , Turizm Mekanlarında Yaşlı Kadınların Gündelik Hayat Pratikleri, Yaşlı kadınların turizm mekanlarındaki gündelik hayat pratiklerini incelemek, 24.01.2022. Yüksek Lisans
 • 3 Başçı Elif , Kutsal Mekanın Yeniden Üretimi: Göbekli Tepe Örneği, Göbekli Tepe'deki mekansal üretimi incelemek, 27.09.2021. Yüksek Lisans
 • 4 ÇALIŞIRIM ORHAN, BİR HAFIZA MEKÂNI OLARAK SÜLEYMAN DEMİREL DEMOKRASİ VE KALKINMA MÜZESİ, BİR HAFIZA MEKÂNI OLARAK SÜLEYMAN DEMİREL DEMOKRASİ VE KALKINMA MÜZESİ, 07.08.2019. Yüksek Lisans
 • 5 ERYILMAZ ADİLE GÜL, KOVADA GÖLÜ VE KIZILDAĞ MİLLİ PARKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMINA YÖNELİK ZİYARETÇİLERİN VE YEREL HALKIN GÖRÜŞLERİ, KOVADA GÖLÜ VE KIZILDAĞ MİLLİ PARKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMINA YÖNELİK ZİYARETÇİLERİN VE YEREL HALKIN GÖRÜŞLERİ, 22.06.2018. Yüksek Lisans
 • 6 KILIÇ MAHİNUR, TÜRKİYE’DEKİ MİLLİ PARKLARIN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE GELİŞİMİ: YOZGAT ÇAMLIĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ, TÜRKİYE’DEKİ MİLLİ PARKLARIN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE GELİŞİMİ: YOZGAT ÇAMLIĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ, 14.05.2018. Yüksek Lisans
 • 7 AKTÜRK MUKADDES, TÜRKİYE’DEKİ KONAKLAMA İSTATİSTİKLERİNİN İLLERE GÖRE MEKÂNSAL ANALİZİ, TÜRKİYE’DEKİ KONAKLAMA İSTATİSTİKLERİNİN İLLERE GÖRE MEKÂNSAL ANALİZİ, 30.05.2017. Yüksek Lisans
 • 8 ŞARDAĞ AYŞE , TÜRKİYE’DE COĞRAFYA ALANINDA TURİZM İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ, TÜRKİYE’DE COĞRAFYA ALANINDA TURİZM İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ, 26.05.2016. Yüksek Lisans
 • 9 BULUT ERKAN , ANTALYA MERKEZ İLÇELERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE YEREL HALKIN TURİZMİN ETKİLERİNE YAKLAŞIMI, ANTALYA MERKEZ İLÇELERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE YEREL HALKIN TURİZMİN ETKİLERİNE YAKLAŞIMI, 02.10.2015. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!