KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Duygu KÖSE
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Mimarlık Bölümü
Ana Bilim Dalı Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462118253
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-1643-0510
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 2
Alıntı Sayısı: 7
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK 16.06.2010
Yüksek Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ RESTORASYON (YL) (TEZLİ) 29.01.2016
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM (DR) 06.09.2022
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2023 - Devam Ediyor
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2012 - 2023
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Bölüm Başkan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2024 - Devam Ediyor
Komisyon Başkanlığı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2015 - Devam Ediyor
Komisyon Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2012 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Mimarlık Tarihi-Restorasyon
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Geç Osmanlı'da Eğitim Alanında Kadının Görünürlüğünün İnşası: Darülmuallimatların Mimari ve Mekânsal Tarihi, BAP, ÖZKAYA Hatice Gökçen, KÖSE Duygu, 28.11.2019 - 27.01.2023 (ULUSAL)
 • 2 “Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti (Şarkikaraağaç İlçesi Yenişarbademli İlçesi Sütçüler İlçesi Gelendost ve Aksu İlçesi)” Konulu Güdümlü Proje, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KÖSE Duygu, GENÇ Mustafa, 29.07.2018 - 27.07.2019 (ULUSAL)
 • 3 Kültürel Turizm Peyzaj ve Geleneksel Konut Mimarisi Açısından Tasarım Rehberinin Oluşturulması Isparta İslamköy Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, GÜL Atila, KÖSE Duygu, GÖKARSLAN Ayşe Betül, ÇOPUROĞLU ALİM , SÖNMEZ ELİF, SADIKLAR ZEYNEP, BEYHAN Şefika Gülin, ŞENOL Pervin, AKTEN Murat, POLAT Erkan, DEMİRKIRAN Feyza, ARSLAN MUHACİR Emine Seda, AVCI Ali Berkay, KÖSE Duygu, APAYDIN Aydın, SİVİLOĞLU OSMAN , GÖKÇINAR HAKKI , ERTAŞ ŞEBNEM, MEYDAN SUAT , RAHIMBAYLI SARIYYA , MEYDAN Çetin, EZENCİ Büşra, AKTEN Sibel, HAŞTEMOĞLU Hasan Şehmuz, BEKAR MAKBÜLE NUR, KOÇ SELVER , DEMİREL ÖNER , 27.04.2018 - 08.10.2019 (ULUSAL)
 • 4 “Dulupçu Evi” Rölöve Çalışması, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KÖSE Duygu, 15.02.2017 - 13.05.2022 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÖKARSLAN AYŞE BETÜL, KÖSE DUYGU, Kırsaldan Kente Miras Endüstri Arkeolojisine İki Örnek: Isparta Bıtrak ve Hüseyin Baş Değirmenleri. Kent Akademisi, 16(2), , 1162-1185. Doi: 10.35674/kent.1223597, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 GÖKARSLAN AYŞE BETÜL, KÖSE DUYGU, Alevi-Bektaşi Kültürünün Simgeleri “Dede Türbeleri”nin Korunmasına Bir Örnek:Isparta-İsmail Dede Türbesi. ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 99-146. Doi: 10.24082/2023.abked.426, (2023), (Diğer)
 • 3 KÖSE DUYGU, ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, Geç Osmanlı’da “İnşa” Ve “Tahsis” Yoluyla Mekân Üretimi: Darülmuallimatlar. Sanat Tarihi Dergisi, 32(2), , 609-635. Doi: 10.29135/std.1298209, (2023), (TR DİZİN)
 • 4 ŞİMŞEK TOLACI SEDA, KÖSE DUYGU, Evaluation of Village Rooms within the Scope of Intangible and Cultural Heritage: The Case of Isparta-Yalvaç. Cultural Heritage and Science, 2(1), , 10-18. (2021), (Diğer)
 • 5 ŞİMŞEK TOLACI SEDA, GÖKARSLAN AYŞE BETÜL, KÖSE DUYGU, Modern Türk Mimarisinde Koruma ve Yeniden İşlevlendirmeye Bir Örnek: Burdur Akşam Sanat Okulu. Modular Journal, 3(2), , 129-162. (2020), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KÖSE DUYGU, ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, GEÇ OSMANLI İSTANBUL’UNDA KADIN OKULLARININ YER SEÇİMLERİ VE MEKÂNSAL GÖRÜNÜRLÜKLERİ. FSCONGRESS 2024 (2024). (Tam metin bildiri)
 • 2 KÖSE DUYGU, ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, SPATIAL SEARCH FOR CONSTRUCTION OF WOMEN’S VISIBILITY IN THE LATE OTTOMAN PUBLIC SPACES: DARÜLMUALLIMATS. LIVENARCH VII (2021). (Tam metin bildiri)
 • 3 GÜÇ BERNA, ÇETİN SIDIKA, KÖSE DUYGU, A Socıal Housıng Example In Isparta: Gülevler Housıng Cooperatıve. ARCHDESIGN ’xx18 / V. INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CONFERENCE (2018). (Özet bildiri)
 • 4 ÇETİN S., GÜÇ B., KÖSE Duygu, İç Mekan Tasarımı Yoluyla Kültürel Sürdürülebilirliğin Yeniden Yorumlanması Bir Lisans Deneyimi Sürdürülebilir Bütünleşik Tasarım Yaratıcı ve Yenilikçi Yaklaşımlar. GreenAgeIII (2015). (Tam metin bildiri)
 • 5 Sıdıka ÇETİN, KÖSE Duygu, THE REMOUNTING EFFORT OF SOCIAL MEMORY IN THE PUBLIC AREA ANTALYA CUMHURİYET SQUARE MODELKAMUSAL ALANDA TOPLUMSAL BELLEĞIN YENIDEN KURGULANMA ÇABASI ANTALYA CUMHURIYET MEYDANI ÖRNEĞI. ARCHHIST 2013 (2013). (Tam metin bildiri)
 • 6 ÇETİN S., KÖSE Duygu, Antalya Haşim İşcan Mahallesi Yoğunlaşmış Modern Kent Dokusu İçinde Atatürk Caddesinde Bulunan 19. Yy. Sonu Ve 20. Yy. Başı Yapılarının Farkındalık Bağlamında İncelenmesi / Eveluation Of Late 19th And Early 20th Century Constructions On Atatürk Street In Dense Modern Urban Fabric Of Antalya Hasim Iscan District, In Contex Of Awareness. VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu (2013). (Tam metin bildiri)
 • 7 Sıdıka ÇETİN, Özlem ERİZ, KÖSE Duygu, KENT KİMLİĞİNİN OLUŞUM SÜRECİNDE ROL ALAN ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ KAMU YAPILARININ KENT BELLEĞİNDEKİ YERİ ANTALYA ÖRNEĞİ. Uluslararası BELLEK VE KÜLTÜR Sempozyumu (2013). (Özet bildiri)
 • 8 KÖSE DUYGU, GÖKARSLAN AYŞE BETÜL, Gaziantep Cumhuriyet Dönemi Yapılarının II Ulusal Mimarlık Akımı Kapsamında İncelenmesi. ICONC 2012 (2012). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KÖSE DUYGU, GÖKARSLAN AYŞE BETÜL, BİR ENDÜSTRİ MİRASININ KORUMA ALTINA ALINMA SÜRECİ: GÜNEYKENT ESKİ GÜLYAĞI FABRİKASI'NIN TESCİLLENMESİ. Akdeniz Sanat, 17(32), , 255-288. Doi: 10.48069/akdenizsanat.1283473, (2023), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KÖSE Duygu, ÇETİN Sıdıka, GÜÇ Berna, KUMTEPE Elvan, Sürdürülebilirlik Bağlamında Antalya Kaleiçi’xxnde Bir Yapının Yeniden İşlevlendirilmesine Yönelik İç Mekan Tasarımı Stüdyo Deneyimi. İMAS 2017 İç Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu (2017). (Özet bildiri)
 • 2 ÇETİN SIDIKA, KÖSE DUYGU, ÖZER GİZEM EZGİ, DSİ 13. BÖLGE ANTALYA SOSYAL TESİSLERİ VE MİSAFİRHANESİ. Docomomo 2014 (2014). (Özet bildiri)
 • 3 ÇETİN SIDIKA, KÖSE DUYGU, Antalya Halkevi Binası. Docomomo 2014 (2014). (Özet bildiri)
 • 4 ÇETİN S., KÖSE Duygu, SÜMER HAYDARASLAN K., Burdur Saat Kulesi. DOCOMOMO 2014 Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları (2014). (Özet bildiri)
 • 5 ÇETİN S., KÖSE Duygu, ÖZER GİZEM EZGİ, HÜSEYİN TÖNGE EVİ. Docomomo 2014 (2014). (Özet bildiri)
 • 6 ÇETİN S., KÖSE Duygu, ÖZER GİZEM EZGİ, ANTALYA TRT BİNASI A ŞUBESİ. Docomomo 2014 (2014). (Özet bildiri)
 • 7 ÇETİN Sıdıka, KÖSE Duygu, ÖZER GİZEM EZGİ, ANTALYA TRT BİNASI B ŞUBESİ. Docomomo 2014 (2014). (Özet bildiri)
 • 8 ÇETİN Sıdıka, KÖSE Duygu, ÖZER GİZEM EZGİ, Burdur İstasyon Binası. Docomomo 2014 (2014). (Özet bildiri)
 • 9 KÖSE Duygu, Isparta İstasyon ve Hizmet Binaları. Docomomo 2014 (2014). (Özet bildiri)
 • 10 ÇETİN Sıdıka, KÖSE Duygu, ÖZER GİZEM EZGİ, ANTALYA LİSESİ A BLOK EK BİNASI. Docomomo 2014 (2014). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 KÖSE Duygu, İslamköy'de Geleneksel Yerleşim ve Konut(2022). Serüven Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 KÖSE DUYGU, ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, Çağdaş Mimarlık Araştırmaları - Bahar 2021 Kent, Kuram, Tasarım(2021). DAKAM, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 KÖSE DUYGU, Isparta Tarihi Kent Merkezi İçin Sağlıklılaştırma Önerisi(2018). SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Kurumsal İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tümü, ISBN: (ULUSAL)
 • Toplumsal Katkı
 • 1 KÖSE Duygu, Dulupçu Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi Revizyonu. 30.03.2023
 • 2 KÖSE Duygu, GÖKARSLAN Ayşe Betül, Isparta Yakaören İsmail Dede Türbesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi. 08.09.2022
 • 3 KÖSE Duygu, GÖKARSLAN Ayşe Betül, Isparta Gümüşgün Sinan Dede Türbesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi. 08.09.2022
 • 4 KÖSE Duygu, Damgacı Sokak Sağlıklılaştırma Projesi. 21.11.2016
 • 5 KÖSE Duygu, ŞİMŞEK TOLACI Seda, Dulupçu Evi Restorasyon Projesi. 15.02.2017
 • 6 KÖSE Duygu, GÖKARSLAN Ayşe Betül, ŞİMŞEK TOLACI Seda, Burdur Akşam Sanat Okulu Restorasyon Projesi. 17.01.2019
 • Doktora Tezi
 •   Geç Osmanlı’da Eğitim Alanında Kadının Görünürlüğünün İnşası: Darülmuallimatların Mimari ve Mekânsal Tarihi
VERDİĞİ DERSLER
Edebi Metinler Üzerinden Mimarlık Okumaları
Mimari Proje II
Mimari Proje III
Mimari Proje IV
Mimari Proje V
Rölöve ve Restorasyon Projesi
 
Bu İçeriği Paylaş!