KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ekrem ÇAMAŞ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP 28.07.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 AYDIN SUPHİ, ÖZ GÜRHAN, DUMANLI AHMET, DÖNGEL İSA, ÇAMAŞ HASAN EKREM, Management of Lıfe-Threatenıng Tracheal Emergencıes. Annali Italiani di Chirurgia, 93(6), , 626-632. (2022), (SCI-Expanded)
 
Bu İçeriği Paylaş!