KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hasbi KIZILHAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Makine Teorisi Ve Dinamiği Anabilim Dalı
Telefon 2462110822
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-9433-0171
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 6
Alıntı Sayısı: 86
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 10.06.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 27.05.2015
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 08.07.2020
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Robotik, Mekatronik, İnsan-Robot Etkileşimi, Dış İskelet Robotlar
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Kılıç Ergin, Başer Özgür, KIZILHAN Hasbi, EMG-based stiffness estimation of ankle joint and real-time implementation on a variable stiffness ankle exoskeleton. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 36(1), , 225-239. Doi: 10.17341/gazimmfd.748240, (2021), (SCI)
 • 2 KILIÇ ERGİN, ŞEKERCİ BAHRİ, KIZILHAN HASBİ, BAŞER ÖZGÜR, Evaluation of position tracking control performance of a variable stiffness ankle exoskeleton robot with various controller types. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 35(3), , 1551-1563. Doi: 10.17341/gazimmfd.520680, (2020), (SCI-Expanded)
 • 3 BAŞER ÖZGÜR, KIZILHAN HASBİ, KILIÇ ERGİN, Employing variable impedance (stiffness/damping) hybrid actuators on lower limb exoskeleton robots for stable and safe walking trajectory tracking. Journal of Mechanical Science and Technology, 34(6), , 2597-2607. Doi: 10.1007/s12206-020-0534-4, (2020), (SCI-Expanded)
 • 4 BAŞER ÖZGÜR, KIZILHAN HASBİ, KILIÇ ERGİN, Biomimetic compliant lower limb exoskeleton (BioComEx) and its experimental evaluation. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 41(5), Doi: 10.1007/s40430-019-1729-4, (2019), (SCI)
 • 5 BAŞER ÖZGÜR, KIZILHAN HASBİ, Mechanical design and preliminary tests of VS-AnkleExo. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 40(9), (2018), (SCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BAŞER Ö., KIZILHAN Hasbi, KILIÇ E., BioComEx Dış İskelet Robot Tasarımının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Dayanıklılık Analizi. Bilge Kagan 2nd International Science Congress (2019). (Özet bildiri)
 • 2 BAŞER ÖZGÜR, KIZILHAN HASBİ, KILIÇ ERGİN, Mechanical Design of a Biomimetic Compliant Lower Limb Exoskeleton (BioComEx). 2016 International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions (ICARSC) Doi: 10.1109/ICARSC.2016.51, (2016). (Özet bildiri)
 • 3 KIZILHAN HASBİ, BAŞER ÖZGÜR, KILIÇ ERGİN, ULUSOY NECATİ, Comparison of Controllable Transmission Ratio Type Variable Stiffness Actuator with Antagonistic and Pre-tension Type Actuators for the Joints Exoskeleton Robots. Proceedings of the 12th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics Doi: 10.5220/0005507801880195, (2015). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KIZILHAN Hasbi, MATLAB®/Simmechanics ortamında VSAnkleExo’nun konum kontrolü için bir simülasyon çalışması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (2022), (Endekste taranmıyor)
 • 2 BAŞER ÖZGÜR, ŞEKERCİ BAHRİ, KIZILHAN HASBİ, KILIÇ ERGİN, İnsan ve Alt Uzuv Dış İskelet Robotun MATLAB/SIMMECHANICS Ortamında Modellenmesi ve Etkileşim Kuvvetlerinin Minimize Edilmesi Kontrol Çalışması. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(3), , 365-374. Doi: 10.21923/jesd.379910, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 3 KIZILHAN Hasbi, BAŞER Özgür, KILIÇ Ergin, Dış iskelet Robot Eklemleri için Antagonisttik ve Öngerilmeli Tip Sertliği Değiştirilebilir Eyleyici Tasarımlarında Güç Gereksinimi ve Enerji Sarfiyatı Karşılaştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(3), , 77-91. (2015), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BAŞER ÖZGÜR, KIZILHAN HASBİ, KILIÇ ERGİN, Eklemlerinde Esnek Eyleyici Kullanılan Biyomimetik Bir Alt Uzuv Dış İskelet Robot Tasarımı (BioComEx). Türkiye Robotbilim Konferansı (TORK 2018) (2018). (Özet bildiri)
 • 2 KIZILHAN Hasbi, BAŞER Ö., KILIÇ E., ULUSOY N., Dış iskelet Robot Eklemleri için Antagonistik ve iletim Oranı ile Düzenlenen Sertliği Değiştirilebilir Eyleyici Tasarımlarının Güç Gereksinimi ve Enerji Sarfiyatı Açısından Karşılaştırılması. Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015 (2015). (Özet bildiri)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
 
Bu İçeriği Paylaş!