KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Vahit YİĞİT
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-Posta vahityigit@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9805-8504
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 20
Alıntı Sayısı: 878
Web Of Science Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 158
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU 07.06.1999
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM 25.06.2003
GAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE İŞLETMECİLİĞİ 15.01.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 06.11.2013
İLGİ ALANLARI
Sağlık Ekonomisi ve Politikası, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu, Hastane İşletmeciliği, Maliyet Etkililik Analizi, Sağlık Hizmetleri Finansmanı, Hastane Gelir ve Gider Analizi, Tedarik ve Malzeme Yönetimi, Satınalma, Döner Sermaye, Performans ve Verimlilik Analizi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Haile Lydia M., Kamenov Kaloyan, YİĞİT Vahit, Murray Christopher J. L., Vos Theo, Chadha Shelly, Hearing loss prevalence and years lived with disability, 1990-2019: findings from the Global Burden of Disease Study 2019. LANCET, 397(10278), , 996-1009. (2021), (SCI-Expanded)
 • 2 Galles Natalie C, GBD Vaccine Coverage Collaborators*, YİĞİT VAHİT, Measuring routine childhood vaccination coverage in 204 countries and territories, 1980-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2020, Release 1. The Lancet, 398(10299), , 503-521. Doi: 10.1016/S0140-6736(21)00984-3, (2021), (SCI)
 • 3 ESEN HATİCE, YİĞİT VAHİT, Hastanelerde atık yönetimi problemlerini analitik hiyerarşi prosesi yöntemiyle tespit etmeye yönelik bir araştırma. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 8(1), , 36-42. (2021), (Diğer)
 • 4 YİĞİT VAHİT, ÖZDEMİR SEYHAN, A Research on Determination of Mid-Level Hospital Managers' Competence Types by AHP Method. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 7(1), , 220-234. (2021), (Diğer)
 • 5 Tekpınar Lütfiye, YAĞMA NİMETCAN MEHMET, YİĞİT VAHİT, Evaluatıng The Cost-Effectıveness of Dental Implant And Prosthesıs Interventıons: A Systematıc Revıew. International Journal of Health Management and Tourism, 6(3), , 605-619. Doi: 10.31201/ijhmt.970648, (2021), (Diğer)
 • 6 Micah Angela E, Cogswel Ian E, Cuningham Brandon, GBD 2019 Financing Collaborator Network, YİĞİT VAHİT, Tracking development assistance for health and for COVID-19: a review of development assistance, government, out-of-pocket, and other private spending on health for 204 countries and territories, 1990-2050. The Lancet Doi: 10.1016/S0140-6736(21)01258-7, (2021), (SCI-Expanded)
 • 7 Ledesma Jorge R, Ma Jianing, Tuberculosis Collaborators GBD 2019, YİĞİT VAHİT, Global, regional, and national sex differences in the global burden of tuberculosis by HIV status, 1990-2019: results from the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet Infectious Diseases Doi: 10.1016/S1473-3099(21)00449-7, (2021), (SCI-Expanded)
 • 8 Jahagirdar Deepa, Walters Magdalene K, HIV Collaborators GBD 2019, YİĞİT VAHİT, Global, regional, and national sex-specific burden and control of the HIV epidemic, 1990-2019, for 204 countries and territories: the Global Burden of Diseases Study 2019. The Lancet HIV Doi: 10.1016/S2352-3018(21)00152-1, (2021), (SCI-Expanded)
 • 9 YİĞİT VAHİT, BAYRAKCIOĞLU SÜLEYMAN, Üniversite Hastanelerinin Finansal Performansı: Ankara İli Örneği. International Journal of Business Economics and Management Perspectives (IJBEMP), 4(2), , 153-164. Doi: 10.29228/ijbemp.48052, (2020), (Diğer)
 • 10 EROYMAK SELİN, YİĞİT VAHİT, Cost Effectiveness Analysis of Alzheimer’xxs Disease. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 5(1), , 99-111. (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 11 YİĞİT VAHİT, Hastane Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performans Analizi. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 6(3), , 609-624. (2020), (Diğer)
 • 12 Yüksel Oguzhan, YİĞİT VAHİT, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin İller Bazında Teknik Verimlilik Analizi. Journal of Academic Value Studies, 5(3), , 312-323. (2019), (Diğer)
 • 13 ŞENER MEHMET, ASLAN YAKUP, YİĞİT VAHİT, Sağlık Harcamalarının Sağlık Sonuçlarına Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), , 391-399. (2019), (TR DİZİN)
 • 14 ŞENER MEHMET, ASLAN YAKUP, YİĞİT VAHİT, Sağlık Göstergelerinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Test Edilmesi. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(18), , 268-276. (2019), (Diğer)
 • 15 Kılınç Mehmet, YİĞİT VAHİT, Doğanşah Yasin, Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Muhalefet ve Örgütsel Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişkinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(12), , 143-158. (2019), (Diğer)
 • 16 ESEN HATİCE, YİĞİT VAHİT, GÜLDAN SEVİM, Hastanelerde AHP ve TOPSIS Yöntemi İle Personel Seçimi: Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(12), , 112-128. (2019), (Diğer)
 • 17 ESEN HATİCE, YİĞİT VAHİT, Kamu Hastanelerinde Verimlilik Ölçümü: Akdeniz Bölgesi Örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(7), , 133-144. (2019), (Diğer)
 • 18 EROYMAK SELİN, YİĞİT VAHİT, Alzheimer Hastalığının Maliyet Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(29), , 167-196. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 19 YİĞİT VAHİT, Hastanelerde Yatak Kullanım Etkinliğinin Pabón Lasso Modeli İle Analizi. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 3(1), , 164-174. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 20 ŞENER MEHMET, YİĞİT VAHİT, Sağlık Sistemlerinin Teknik Verimliliği: OECD Ülkeleri Üzerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(26), , 266-290. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 21 KURT SERKAN, YİĞİT VAHİT, Hastanelerde Algılanan Liderlik Davranışlarının Çalışanların İş Tatminine Etkisi: Bir Üniversite Hastanesinde Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(28), , 107-131. (2017), (Diğer)
 • 22 YİĞİT VAHİT, Performance Based Supplementary Payment System at University Hospitals in Turkey. Çağdaş Tıp Dergisi, 7(2), , 126-131. Doi: 10.16899/gopctd.284438, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 23 YİĞİT VAHİT, Medical Materials Inventory Control Analysis at University Hospital in Turkey. International Journal of Health Sciences and Research, 7(1), , 227-231. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 24 YİĞİT VAHİT, YİĞİT ARZU, Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), , 253-273. Doi: 10.20875/sb.84868 , (2016), (Alan Endeksleri)
 • 25 YİĞİT VAHİT, Bir Üniversite Hastanesinin Tıbbı Bölümlerinin Teknik Verimlilik Analizi. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(23), , 199-214. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 26 YİĞİT VAHİT, Hastanelerde Tıbbi Malzeme Talep Tahmini Serum Seti Tüketimi Üzerinde Örnek Bir Uygulama. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(4), , 207-222. (2016), (Diğer)
 • 27 UYGUN SABİT, YİĞİT VAHİT, Hastane İşletmelerinde Etkin Stok Kontrolü: Pamukkale Ünivresitesi Hastanesinde Bir Uygulama. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi , 742-751. (2016), (Diğer)
 • 28 YİĞİT VAHİT, Kamu Hastanelerinde Medikal Turizminin Gelişimini Etkileyen Faktörler. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(15), , 107-119. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 29 YİĞİT VAHİT, Hastanelerde Ayaktan Vaka Başı Ödeme Modeli: Poliklinik Maliyetleri İle Geri Ödeme Fiyatlarının Karşılaştırılması. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi , 752-762. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 30 YİĞİT VAHİT, Tıbbi Hizmetlerde Dış Kaynaklardan Yararlanma: Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Teknolojisinin Ekonomik Analizi. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi , 763-772. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 31 YİĞİT VAHİT, ERDEM RAMAZAN, Türkiye’de Diyaliz ve Böbrek Transplantasyonu Tedavisinin Maliyet Etkililik Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), , 182-205. (2015), (Diğer)
 • 32 YİĞİT VAHİT, ERDEM RAMAZAN, Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Etkililik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), , 211-236. (2014), (EBSCO)
 • 33 YİĞİT Vahit, TENGİLİMOĞLU DİLAVER, KISA ADNAN, Yunus Zeeden, Outsourcing and Its Implications For Hospital Organizastions in Turkey. Journal of health care finance, 33(4), , 86-92. (2007), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞENGÜN İREM, YİĞİT VAHİT, Asya Ülkeleri Sağlık Sistemi Verimliliğinin Parametrik Olmayan Yöntemler İle Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(29), , 299-316. Doi: 10.21076/vizyoner.665758, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ESEN HATİCE, YİĞİT VAHİT, Yoğun Bakım Yatak Kullanım Verimliliğinin Pabon Lasso Modeli İle Değerlendirilmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), , 1138-1148. Doi: 10.33206/mjss.661570, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 KALENDER SELİN, YİĞİT VAHİT, Multipl Skleroz Hastalığının Engellilik Seviyesine Göre Maliyetleri: Sistematik Derleme Çalışması. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 30(2), , 101-118. Doi: 10.17827/aktd.876840, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 Yüksel Oguzhan, YİĞİT VAHİT, Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Bir Uygulama. Süleyman Demirel ÜniversitesiSağlık Bilimleri Dergisi, 11(4), , 477-485. Doi: 10.22312/sdusbed.727955, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 Yüksel Oguzhan, YİĞİT VAHİT, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Verimlilik Analizi: Marmara Bölgesi Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), , 883-894. (2020), (TR DİZİN)
 • 6 Yüksel Oguzhan, YİĞİT VAHİT, Türkiye’de Ağiz ve Diş Sağliği Merkezleri Verimliliğinin VZA Pencere Analizi ile Ölçümü. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(27), , 527-540. (2020), (TR DİZİN)
 • 7 YİĞİT ARZU, YİĞİT VAHİT, Tıbbi Malzeme Stok Kontrolünde ABC ve VED Analizi: Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(24), , 254-263. (2019), (TR DİZİN)
 • 8 YİĞİT ARZU, YİĞİT VAHİT, Economic Burden of Obesity-Related Comorbidities in Turkey. Gümüşhane University Journal of Health Sciences, 8(3), , 223-230. (2019), (TR DİZİN)
 • 9 YİĞİT ARZU, YİĞİT VAHİT, EROYMAK SELİN, Veri Zarflama Analizi ile Ülkelerin Medikal Turizm Etkinliğinin Ölçülmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12(18), , 917-936. (2019), (TR DİZİN)
 • 10 YİĞİT VAHİT, ESEN HATİCE, Pabon Lasso Modeli ve Veri Zarflama Analizi ile Hastanelerde Performans Ölçümü. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(2), , 26-32. Doi: 10.22312/sdusbed.303864, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 11 YİĞİT VAHİT, Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminde Hekimlerin Teknik Verimliliği: Bir Üniversite Hastanesinde Uygulama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(62), , 854-866. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 12 UYGUN SABİT, YİĞİT VAHİT, Hastane İşletmelerinde Etkin Stok Yönetimi: İlaç Stoklarına Yönelik Bir Uygulama. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), , 288-307. Doi: 10.20875/makusobed.30297, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 13 YİĞİT VAHİT, Hastanelerde Teknik Verimlilik Analizi Kamu Hastane Birliklerinde Bir Uygulama. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2), , 9-16. (2016), (TR DİZİN)
 • 14 TENGİLİMOĞLU DİLAVER, YİĞİT VAHİT, Tıbbı Malzeme Yönetiminde Verimliliği Artırıcı Bir Teknoloji Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi RFID. Verimlilik Dergisi, 4(4), , 51-73. (2016), (TR DİZİN)
 • 15 YİĞİT VAHİT, Manyetik Rezonans Görüntüleme Sağlık Teknolojisinin Yayılımı. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1), , 38-46. (2016), (Diğer)
 • 16 YİĞİT VAHİT, Hastanelerde Stok Kontrol Analizi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Bir Uygulama. Sayıştay Dergisi , 105-128. (2014), (TR DİZİN)
 • 17 YİĞİT VAHİT, Hastanelerde Stok Kontrol Analizi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Bir Uygulama. Sayıştay Dergisi , 105-128. (2014), (TR DİZİN)
 • 18 YİĞİT Vahit, AĞIRBAŞ İSMAİL, Hastane İşletmelerinde Hastalık Tedavi Maliyeti Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama. Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 8(1), , 30-43. (2004), (Endekste taranmıyor)
 • 19 YİĞİT Vahit, AĞIRBAŞ İSMAİL, Hastane İşletmelerinde Kapasite Kullanım Oranının Maliyetlere Etkisi S B Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7(2), , 141-162. (2004), (TR DİZİN)
 • 20 YİĞİT Vahit, AĞIRBAŞ İSMAİL, Bir Hastane İşletmesinde Fiili Birim Maliyetlerin Bütçe Uygulama Fiyat Tarifesi İle Karşılaştırılması Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama. Sağlık ve Toplum, 14(3), , 42-55. (2004), (TR DİZİN)
 • 21 YİĞİT VAHİT, AĞIRBAŞ İSMAİL, Hastanelerde Maliyet Performans Analizi Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi, 6(3), , 59-90. (2003), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 YİĞİT ARZU, YİĞİT VAHİT, Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar II(2021). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 TENGİLİMOĞLU DİLAVER, YİĞİT VAHİT, Sağlık İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Malzeme Yönetimi(2017). Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Tümü, (ULUSAL)
 • 3 YİĞİT ARZU, YİĞİT VAHİT, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2016). Güneş Tıp Kitabevleri,, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 TENGİLİMOĞLU DİLAVER, YİĞİT VAHİT, Sağlık İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Malzeme Yönetimi(2013). Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Tümü, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Medikal Firma İşletmecilği
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Hizmetleri Finansman ve Sunum Sistemleri
Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme
Sağlık Hizmetlerinde Finansman ve Ödeme Yöntemleri
Sağlık Kurumlarında Performans ve Verimlilik Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Yönetim II
Sağlık Sigortacılığı
Sağlık Sigortacılığı ve Geri Ödeme Sistemleri
 
Bu İçeriği Paylaş!