KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Arzu YİĞİT
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon 2462110567
E-Posta arzuyigit@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU 12.06.2000
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 22.11.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ (DR) 13.07.2017
İLGİ ALANLARI
Sağlık Kurumları Yönetim ve Organizasyonu, Sağlık Ekonomisi ve Politikası, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD), Meta Analiz, Sağlık Kurumlarında Malzeme Satınalma Yönetimi, Halk Sağlığı, Sağlık Hizmetlerinde Sonuçların Yönetimi, Hastane İşletmeciliği,
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AKPINAR ORHAN, YİĞİT Arzu, Güzel Mustafa, Akdoğan Doğan, The investigation of nasal carriage rate of methicillin-resistant Staphylococcus aureus among Turkish healthcare workers,1990-2019: meta-analysis. Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology, 77(2), , 217-226. Doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.46872, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 2 YİĞİT ARZU, Exposure To Violence of Nurses In Turkey: A Meta-Analysis Research. International Journal of Health Management and Strategies Research, 6(1), , 127-138. (2020), (Diğer)
 • 3 YİĞİT ARZU, UĞURLUOĞLU DİLRUBA, Türkiye’de Hekime Yönelik Fiziksel ve Sözel Şiddet Düzeyinin Meta Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 7(1), , 99-111. (2020), (TR DİZİN)
 • 4 DEĞERLİ HAVVANA, YİĞİT ARZU, Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesinde Bireylerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranış Düzeyinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(27), , 573-586. Doi: 10.21076/vizyoner.656563, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 YİĞİT ARZU, OECD Ülkelerinin Covid 19 Pandemisi ile Mücadele Performansı:Kesitsel Bir Araştırma. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), , 399-416. Doi: 10.26579/jocress.372, (2020), (Diğer)
 • 6 YİĞİT ARZU, Evaluatıon of Bed Utılızatıon Performance of Hospıtal Departments in Turkey wıth Grey Relatıonal Analysıs. International Journal of Health Services Research and Policy, 4(3), , 173-183. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 7 YİĞİT ARZU, Türkiye’de Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Performansının TOPSIS Yöntemi İle Analizi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(2), , 160-172. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 8 YİĞİT ARZU, Performance Analysis of OECD Countries Based on Health Outcomes and Expenditure Indicators. Journal of International Health Sciences and Management, 5(9), , 114-123. (2019), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YİĞİT ARZU, ALAOĞLU MİNE, Sağlık Kurumlarında Transformasyonel Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisi: Bir Meta Analiz Araştırması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), , 327-347. Doi: 10.32709/akusosbil.843833, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 TATLI ELİF, YİĞİT ARZU, Hastane Çalışanlarının Sosyal İyi Olma Halinin İş ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(4), , 1202-1221. Doi: 10.25287/ohuiibf.845589, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 YİĞİT ARZU, Türkiye’de Hastane Verimliliğinin Meta Analiz Yöntemiyle Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(1), , 24-32. (2020), (TR DİZİN)
 • 4 YİĞİT ARZU, Demirbaş Mehmet Beşir, Türkiye’de Medikal Turizmin Gelişimine Etki Eden Faktörlerin SWOT-AHP Yöntemi ile Tespit EdilmesineYönelik Bir Araştırma. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 12(22), , 175-194. (2020), (TR DİZİN)
 • 5 CAMUZ BERBER İPEK, Elipek Elif, YİĞİT ARZU, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Kapsamındaki Maliyet Etkililik Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(34), , 163-180. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 6 YİĞİT ARZU, ORAL KARA NURDAN, Hastanelerde Otomatik İlaç Dağıtım Sistemi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 66-74. (2019), (TR DİZİN)
 • 7 YİĞİT ARZU, YİĞİT VAHİT, EROYMAK SELİN, Veri Zarflama Analizi ile Ülkelerin Medikal Turizm Etkinliğinin Ölçülmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12(18), , 917-936. (2019), (TR DİZİN)
 • 8 YİĞİT ARZU, YİĞİT VAHİT, Tıbbi Malzeme Stok Kontrolünde ABC ve VED Analizi: Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(24), , 254-263. (2019), (TR DİZİN)
 • 9 YİĞİT Arzu, ERDEM RAMAZAN, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Kavramsal Bir Çerçeve. SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), , 215-249. (2016), (Diğer)
 • 10 YİĞİT VAHİT, YİĞİT ARZU, Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), , 253-273. (2016), (Diğer)
 • 11 TENGİLİMOĞLU DİLAVER, YİĞİT Arzu, Hastanelerde Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(3), , 374-400. (2005), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 YİĞİT ARZU, YİĞİT VAHİT, Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar II(2021). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 YİĞİT ARZU, "A'dan Z'ye Sağlık Yönetiminde Temel Kavramlar"(2021). Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 YİĞİT ARZU, Yönetim (Dijital Çağın Yeni Normal Pratikleri)(2021). Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 YİĞİT Arzu, Modern Tıbba ve Sağlık Sektörüne Eleştirel Yaklaşımlar(2020). Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 YİĞİT ARZU, Sağlık Teknolojisi Değerlendirmede Kavram ve Yöntemler(2020). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 YİĞİT ARZU, EROYMAK SELİN, Modern Tıbba ve Sağlık Sektörüne Eleştirel Yaklaşımlar(2020). Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 YİĞİT ARZU, Sağlık Yönetiminde Güncel Tartışmalar(2020). Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 YİĞİT ARZU, Sağlık Hizmetlerinde Sistematik Derleme ve Meta Analiz(2018). LAP Lambert Academic Publishing, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 9 YİĞİT ARZU, YİĞİT VAHİT, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2016). Güneş Tıp Kitabevleri, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!