Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Bahri KARLI
Adı Soyadı Prof. Dr. Bahri KARLI
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarım Ekonomisi Bölümü
Ana Bilim Dalı Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon 2462118602
E-Posta bahrikarli@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TARIM EKONOMİSİ 18.6.1984
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT 10.7.1987
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT 6.11.1991
İLGİ ALANLARI
Tarımsal İşletmecilik ve Planlama Tarımsal Finansman Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri Tarımsal Kooperatifçilik ve Çiftçi Örgütleri Proje Hazırlama ve Değerlendirme Kırsal Kalkınma
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Karlı, B., Bilgiç, A., Şimşek, H. ve Eren, G. “Bölgesel Kalkınmayı Güçlendirmek İçin Eğitim Tesislerinin Geliştirilmesi Analizi/Yerel Yönetimlerin Kurumsal Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması”. T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Şanlıurfa (2010).
 • 2 Karlı, B., Bilgiç, A., Boyacı, M., Atsan, T., Eren, G., Kara, Ö.F. ve Akın, K.S. GAP Eylem Planı Eğitim-Yayım ve İzleme Programı İle GAP Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Projesi Kapsamında Hazırlanan “GAP Eğitim-Yayım Projesi Fizibilite Raporu”. T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Şanlıurfa (2010).
 • 3 Karlı, B. “GAP Bölgesinde Üniversite İle Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri Arasındaki İşbirliği ve İlişki Düzeyinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi”. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları, 39 s., Şanlıurfa (2004).
 • 4 Karlı, B. ve Çelik, Y. “GAP Alanındaki Tarım Kooperatifleri ve Diğer Çiftçi Örgütlerinin Bölge Kalkınmasındaki Etkinliği”. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yayın No:97, Ankara (2003).
 • 5 Karlı, B. “GAP Alanındaki Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinin Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Yolları”. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 88, 102 s., Ankara (2002).
 • 6 Karlı, B. “Önder Çiftçi Projesi Modelinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma – Harran Ovası Örneği”. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, ISBN: 975-93976-8-4 , 50 s., Ankara (2001).
 • 7 Akdemir, Ş., Binici, T., Şengül, H., Akçaöz, H., Karlı, B., Aktaş, E. ve Gizir, M. “Bölge Bazlı Tarım Sigortasının (Area Based Index Insurance) Türkiye’de Seçilmiş Bölgeler İçin Potansiyel Sigorta Talebinin ve Talebin Karşılanabilirliğinin Belirlenmesi”. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 60, Ankara (2001).
 • 8 Yurdakul, O., Emeksiz, F., Erkan, O., Orhan, M.E., Akdemir, Ş., Ören, N., Direk, M., Budak, F., Şengül, H. ve Karlı, B. “GAP Alanında Tahıllar ve Baklagiller Pazarlama Yapısı ve Geliştirilmesi”. GAP Alanında Tarım Ürünleri Pazarlama Yapısı ve Geliştirilmesi (Proje Bileşeni No: 5.7.4). T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi GAP Tarımsal Araştırma İnceleme ve Geliştirme Proje Paketi, GAP Yayınları No: 33, 221 s. Adana (1999).
 • 9 Yurdakul, O., Akdemir, Ş., Emeksiz, F., Erkan, O., Orhan, M.E., Binici, T., Gül, A., Hatırlı, S.A., Karlı, B., Ören, N. ve Şengül, H. “GAP Alanındaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi; Kısa, Orta ve Uzun Vadedeki Kredi İhtiyacının Araştırılması”. I. Cilt, GAP İllerinde Tarımsal Girdi ve Kredi Kullanımı., T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve TÜBİTAK, 104 s., Ankara (1994).
 • 10 Yurdakul, O., Akdemir, Ş., Emeksiz, F., Erkan, O., Orhan, M.E., Binici, T., Gül, A., Hatırlı, S.A., Karlı, B., Ören, N., Şengül, H. “GAP Alanındaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi; Kısa, Orta ve Uzun Vadedeki Kredi İhtiyacının Araştırılması”. II. Cilt, Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi., T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve TÜBİTAK, 230 s., Ankara (1994).
 • 11 Yurdakul, O., Akdemir, Ş., Emeksiz, F., Erkan, O., Orhan, M.E., Binici, T., Gül, A., Hatırlı, S.A., Karlı, B., Ören, N. ve Şengül, H. “GAP Alanındaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi; Kısa, Orta ve Uzun Vadedeki Kredi İhtiyacının Araştırılması”. III. Cilt, GAP Alanındaki Kredi İhtiyacının Belirlenmesi., T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve TÜBİTAK, 96 s., Ankara (1994).
 • 12 Karlı, B., Yurdakul, O., Şılbır, Y. ve Baytekin, H. “Sulu ve Kuru Tarım İşletmelerinde Bir Aile İşletmesi İçin Optimal Bitkisel ve Hayvansal Üretim Deseninin Tespiti”. Şanlıurfa Tarım Reformu Uygulama Bölgesinde Tarımsal Yapı Analizleri ve İşletme Avlusu Modeli Geliştirilmesi, Proje No: 91 K 070350, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 107 s., Şanlıurfa (1992).
 • 13 Soysal, M., Yıldız, N., Karlı, B. “Şanlıurfa Tarım Reformu Uygulama Bölgesindeki Köylerin Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerine Bir Araştırma”. Şanlıurfa Tarım Reformu Uygulama Bölgesinde Tarımsal Yapı Analizleri ve İşletme Avlusu Modeli Geliştirilmesi, Proje No: 91 K 070350, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 42 s., Şanlıurfa (1992).
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Karlı, B. “Güneydoğu Anadolu Projesi (11. Bölüm). Türkiye’de Tarım”. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, s. 225 – 247, Ankara (2005).
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Başarır, A., Karlı, B. and Bilgiç, A., “An Evaluation of Turkish Agricultural Production Performance”. Journal of Agriculture and Social Sciences, 8 (4), 511-515 (2006).
 • 2 Karlı, B. ve Bilgiç, A. “Factors Affecting Meat and Meat Products Consumption Quantities in Sanlıurfa Province.” Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (1), 127-136 (2006).
 • 3 Kaçıra, Ö.Ö. ve Karlı, B. “Şanlıurfa İlinde Pamuğun Pazarlama Yapısı”. HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı , S: 37-41, Şanlıurfa (2004).
 • 4 Karlı, B. “Şanlıurfa Tarımının Yapısı, Gelişme Perspektifi ve Yarını”. ŞURKAV Kültür Eğitim Sanat Bilim ve Araştırma Dergisi, Yıl 1, Sayı 3, s. 25-46, Şanlıurfa (2004).
 • 5 Paksoy,S. ve Karlı,B. “GAP Kapsamında Sulamaya Açılan Harran Ovasındaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 3,sayı 4, Balıkesir(2000).
 • 6 Erdem,A. ve Karlı, B. “Harran Ovasındaki Sulama Birliklerinin Yapısı ve Sulama İşletmeciliğinin Önemi”. Türk-Koop Ekin Dergisi, Yıl 4, Sayı 14, s.53-59, Ankara (2000).
 • 7 Karlı, B. “GAP’ın Ekonomik Etkileri”. Türk-Koop Ekin Dergisi, Yıl 3, Sayı 8, s. 28-29, Ankara (1999).Subaşi, O.S. ve Karlı, B. “Nusaybin İlçesi Çağ-Çağ Sulama Alanlarındaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma”. HR. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3-4, s. 9-18, Şanlıurfa (1999).
 • 8 Rüzgar, Ş. ve Karlı, B. “Şanlıurfa Merkez İlçe Tarım İşletmelerinde Süt Sığırcılığının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma”. HR. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3-4, s. 19-26, Şanlıurfa (1999).
 • 9 Paksoy, S. ve Karlı, B. “Harran Ovasında Sulanan Alanda Tarım İşletmelerinin İşgücü ve Arazi Kullanımı”. HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, sayı:1, s.83-92, Şanlıurfa (1998).
 • 10 Karlı, B. “Türkiye’de Hayvancılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Hayvansal Üretimdeki Gelişmeler”. HR.Ü. Ziraat Fakültesi, Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, s. 111-120, Şanlıurfa (1998).
 • 11 Karlı, B. ve Çelik, Y. “GAP Alanında Tarıma Dayalı Sanayiye Verilen Teşvik Belgeli Yatırımların Gelişim Seyri”. Türk-Koop Ekin Dergisi, Yıl 2, Sayı 6, s. 47-51, Ankara (1998).
 • 12 Karlı, B. “Türkiye’de 1981-1995 Döneminde Pamuk Fiyatlarının Analizi”. HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı: 4, s.19-28, Şanlıurfa (1997).
 • 13 Çelik, Y. ve Karlı, B. “GAP Alanında Pamuk Üretiminin Ekonomik Önemi”. HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:4, s. 29-38, Şanlıurfa (1997).
 • 14 Karlı, B. “GAP Bölgesinde İkinci Ürün Üretiminde Pazarlama Sorunları”. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde İkinci Ürün Tarımı ve Sorunları Sempozyumu, 26-29 Ekim 1992. Şanlıurfa. Basım: HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 103-111, 1995, Şanlıurfa (1992).
 • 15 Karlı, B., Çelik, Y., Güler, İ.E. ve Sağlam, R. “Harran Ovası Tarım İşletmelerinin Mekanizasyon Düzeyi ve Traktörün Rasyonel Kullanımı Üzerine Bir Araştırma”. HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, s. 179-189, Şanlıurfa (1995).
 • 16 Erkan, O., Orhan, M.E., Budak, F., Şengül, H., Karlı, B. ve Hartoka, İ. “Aşağı Mardin-Ceylanpınar Ovalarındaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve İleriye Dönük Planlaması”. Doğa, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, s. 58-67, Ankara (1991).
 • 17 Karlı, B. ve Yurdakul, O. “Şanlıurfa Ovasında Sulu Koşullarda Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğünün Saptanması Üzerinde Bir Araştırma”. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, s. 29-41, Adana (1988).
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Karlı, B. “Tarımsal Kooperatifçilik”. GAPEKODER, Kasım 2006, Sayı: 2, Şanlıurfa (2006).
 • 2 Karlı, B. “GAP Sulamalarının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi”. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 321, Mayıs-Haziran 1999, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Yayınları, s. 36-39, Ankara (1999).
 • 3 Karlı, B. “Sulanan Alanlarda Bitki Desenini Etkileyen Faktörler ve GAP’ta Alınması Gereken Önlemler”. GAP Review, Yıl 7, Sayı 12, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ankara (1999).
 • 4 Karlı, B. “Sözleşmeli Tarım”. Tarım Bülteni, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Müdürlüğü ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü, Yıl 3, Sayı 18, s. 20, Şanlıurfa (1999).
 • 5 Karlı, B. “GAP Alanında Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Mevcut Durumu, Etkinliği ve Geliştirme İmkanları”. Tarım ve Köy Dergisi, Sayı: 128, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi s: 60-66, Ankara (1999).
 • 6 Şelli, F., Karlı, B. ve Paksoy, S. “Tarımsal Araştırmaların Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri”. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Cilt 12, Sayı 138, s.26-31, Ankara (1996).
 • 7 Karlı, B. ve Özel, R. “Türkiye’de Tarım İşletmelerinin Yapısı ve Yeter Gelirli Tarımsal İşletme Büyüklüğünün Tespitine Yönelik Çalışmalar”. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Cilt 11, Sayı 123, s. 22-27, Ankara (1995).
 • 8 Çelik, Y., Karlı, B. ve Karkacıer, O. “GAP Bölgesinin Tarımsal ve Ekonomik Yapısı”. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı:104, Sayfa:8-14, Ankara (1995).
 • 9 Karlı, B. “GAP Alanında Hububat ve Baklagil Pazarlamasında Görev Alan Kuruluşlar”. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, cilt 5, sayı 49, s. 13-16, Ankara (1989).
 • 10 Karlı, B. ve Budak, F. “Türk Tarımında Sulamanın Yeri ve Önemi”. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, cilt 5, sayı 54, s. 20-24, Ankara (1989).
 • 11 Karlı, B. “GAP’ın Türk Tarım Üretimine Katkıları”. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, cilt 4, sayı 43, s. 9-12, Ankara (1988).
 • 12 Karlı, B. “Planlı Dönemlerde Türkiye’de Uygulanan Tarımsal Girdi Politikasının Esasları ve Sonuçları”. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, cilt 4, sayı 44, s. 4-12, Ankara (1988).
 • 13 Karlı, B. “Tarımsal Girdi Kullanımının ve Verimin Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması”. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, cilt 5, sayı 49, s. 24-30, Ankara (1998).
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 GAP Alanında Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Mevcut Durumu, Etkinliği ve Geliştirme İmkanları
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mustafa H. Aydoğdu, Bahri Karlı., 2016. Su Yetmezliğinde Tarımsal Sulamalarda Ödeme İstekliliğine Etki Eden Faktörlerin Analizi: GAP-Harran Ovası Örneklemesi. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25 - 27 Mayıs 2016, Cilt I, s. 309-319, Isparta.
 • 2 Mustafa Hakkı AYDOĞDU, Bahri KARLI, Ali Rıza MANCI, Murat AYDOĞDU,.2015. Çiftçilerin Doğal Kaynaklara Olan Bakış ve Algıları Üzerine Bir Çalışma: GAP - Harran Ovası Örneği. GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2015, Şanlıurfa
 • 3 Mustafa H. AYDOĞDU, Bahri KARLI, Kasım YENİGÜN, Murat AYDOĞDU.Tarımsal Sulamalarda Ödeme İstekliliğinin Probit Model İle Belirlenmesi; Harran Ovası Örneklemesi. VIII. Ulusal Hidroloji Kongresi 08-10 Ekim 2015, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • 4 Eren, G., Bilgiç, A., Karlı, B., Sayaslan, A., Keskin, G. ve Günden, C. “Gd’li Ve Gd’siz Mısır Gevreğinde Fiyat Artış Simülasyonlarının Tüketici Satın Alma Olasılıklarına Etkileri”. IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, cilt I, s. 281 – 288, HR.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Şanlıurfa (2010).
 • 5 Karlı, B., Bilgiç, A., Miran, B., Çelik, Ş., Sayaslan, A. ve Eren, G. “Farklı Fiyat Senaryolarının Gd’li Ve Gd’siz Mısır Yağı Satın Alma Olasılıklarına Etkileri”. IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, cilt I, s. 289 – 296, HR.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Şanlıurfa (2010).
 • 6 Aydoğdu, H, M., Karlı, B. ve Bilgiç, A. “Tarımsal Su İşletmeciliği ve Fiyatlandırma”. IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, cilt I, s. 127 – 134, HR.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Şanlıurfa (2010).
 • 7 Bilgiç, A., Karlı, B. ve Eren, G. “Olası Değerlendirme Metodu Ve Sınırlı Bağımsız Değişken Yardımı İle Doğal Kaynakların Değerlendirilmesi: GAP Bölgesi İçme Suyu Örneği”. 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Erzurum (2009).
 • 8 Karlı, B., Bilgiç, A. ve Çelik, Ş. “İki Basamaklı Birden Fazla Sınırlı Bağımlı Değişenlerin Mikroekonomi Alanlarına Uygulanışı: Türkiye’de Genetiği Değiştirilmiş Gıdaların Tüketim Örneği”. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Erzurum (2009).
 • 9 Eren, G., Bilgiç, A. ve Karlı, B. “Türkiye’de Elma Üretimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Hata Düzeltme Zaman Serileri Modeli Yaklaşımı”. Tabad Özel Sayı cilt II, sayı II, s. 159-166, Ulusal Elma Sempozyumu, 20-22 Ekim 2009, Karaman (2009).
 • 10 Karlı, B., Bilgiç, A. ve Eren, G. “Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayiler: GAP Örneği. GAP Ekseninde Gelişen/Değişen Hilvan sempozyumu”. s. 303-324, Hilvan, Şanlıurfa (2008).
 • 11 Karlı, B., Bilgiç, A. ve Miran, B. “Türkiye’de Tüketicilerin Genetiği Değiştirilmiş Gıdaları Algılamaları ve Bu Gıdaların Etiketlenmesi İçin Ödeme İstekliliği”. VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Gıda Pazarlaması Bildirileri, s. 225 – 237, U.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Bursa (2008).
 • 12 İpekçioğlu, Ş., Karlı, B. ve Poyraz E.S. “Şanlıurfa Ticaret Borsasının Yapısı ve İşleyişi”. VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Gıda Politikası Poster Bildirileri, s. 293 – 303, U.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Bursa (2008).
 • 13 Eren, G., Bilgiç, A., Karlı, B. “GAP Bölgesinde Kaliteli İçme Suyu İçin Ödeme İstekliliğine Etki Eden Faktörler”. VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Gıda İşletmeciliği Bildirileri, s. 293 – 303, U.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Bursa (2008).
 • 14 Karlı, B. “Denizli İlinde Tarımda Üretici Örgütlenmesi ve Kalkınmadaki Önemi”. Çal Sempozyumu, s. 414 – 420, Çal Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Denizli (2006).
 • 15 İpekçioğlu, Ş., Karlı, B. ve İpekçioğlu, M. “Türkiye’de Ticaret Borsalarının Yapısı ve İşleyişi”. VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, cilt I, s. 242 – 250, A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Antalya (2006).
 • 16 İpekçioğlu, Ş., Özel, R. ve Karlı, B. “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Bazı Seçilmiş Tarımsal Ürünlerin Kalite Unsurları Yönünden Üretim-Sanayi Entegrasyonu”. VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, cilt II, s. 980 – 989, A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Antalya (2006).
 • 17 Karlı, B., Yavuz, F., Ören, M.N., Sayın, C. ve Bilgiç, A. “Dünya Ticaret Örgütü Kararları ve Avrupa Birliğine Tam Üyelik Sürecinin Türk Tarım Politikaları ve GAP Bölgesi Tarımına Muhtemel Etkileri (Çağrılı Bildiri)”. GAP IV. Tarım Kongresi, Cilt, 1, s. 1-26, HR.Ü. Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa (2005).
 • 18 Kün, E., Gür, A., Pakyürek, Y., Karlı, B., Ak, B.E., Çullu, M., Kilinçer, N., Kutlu, Ü.B. ve Özcan, Z. “2005-2015 Dönemi GAP Bölgesi Bitkisel Üretiminde Olası Gelişmeler (Çağrılı Bildiri)”. GAP IV. Tarım Kongresi, Cilt, 1, s. 27-107, HR.Ü. Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa (2005).
 • 19 Karlı, B., Bilgiç, A. ve Özbek, Ş. “Türkiye’de Tarım Sektöründe Uygulanan Doğrudan Gelir Desteğinin Tarımsal Yapı ve dış ticaret Üzerine Etkileri”. GAP IV. Tarım Kongresi, Cilt, 1, s. 498-505, HR.Ü. Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa (2005).
 • 20 Özel, R., Özbek, Ş. ve Karlı, B. “Türkiye’nin Sulama Suyu Ücret Politikası, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”. GAP IV. Tarım Kongresi, Cilt, 1, s. 468 - 477, HR.Ü. Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa (2005).
 • 21 Marasalı, O.C. ve Karlı, B. “Malatya İlindeki Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri”. GAP IV. Tarım Kongresi, Cilt, 2, s. 1444 - 1449, HR.Ü. Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa (2005).
 • 22 Karlı, B. ve Bilgiç, A. “Türkiye-Avrupa Birliği Dış Ticaret Yapısı ve Gümrük Birliğinin Türk Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Etkileri”. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, s. 289-296, 16-18 Eylül 2004, Tokat (2004).
 • 23 Erkan, O., Gültekin, U. ve Karlı, B. “GAP Alanında Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Yayım Anabilim Dalında Yapılan Araştırmalar ve Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları”. GAP III. Tarım Kongresi, HR.Ü. Ziraat Fakültesi- T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, TÜBİTAK, s. 333 – 337, Şanlıurfa (2003).
 • 24 Kaçıra, Ö.Ö. ve Karlı, B. “Türkiye, GAP Bölgesi ve Şanlıurfa İlinde Pamuğun Üretim Yapısı ve Pazarlama Sorunları”. Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül 2002, Erzurum (2002).
 • 25 Karlı, B. “GAP Bölgesi Tarımının Sosyo – Ekonomik Yapısı”. GAP II. Tarım Kongresi, HR.Ü. Ziraat Fakültesi- T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Cilt 1, s.543 – 554, Şanlıurfa (2001).
 • 26 Karlı, B. “Türkiye’de Tarım Sektörüne Verilen Teşvik Belgeli Yatırımlar Kapsamında Hayvancılık Yatırımlarının Yeri ve Önemi”. GAP II. Tarım Kongresi, HR.Ü. Ziraat Fakültesi- T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Cilt 1, s. 611 – 620, Şanlıurfa (2001).
 • 27 Karlı, B. “GAP Bölgesinde Üretici Örgütlenmesi. GAP Bölgesi Kırsal Kalkınmasında Kooperatifçilik ve Diğer Örgütlenme Modelleri Atölye Çalışması”. T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı – Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, s.12- 38, Ankara (2001).
 • 28 Karlı, B. “Atatürk Baraj Gölünde Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi”. Türkiye 4. Tarım Ekonomisi Kongresi, 6 –8 Eylül, 2000, Tekirdağ (2000).
 • 29 Karlı, B. ve Gerger, F. “Türkiye’de Un ve Unlu Mamuller Sanayinin Potansiyeli, Gelişimi ve Dış Ticareti”. Türkiye 4. Tarım Ekonomisi Kongresi, 6 –8 Eylül, 2000, Tekirdağ (2000).
 • 30 Taluğ,C., Çakmak, E. ve Karlı, B. “AB İle Bütünleşme Sürecinde Tarımda Reform Durum Tespiti Çalışması”. AB İle Bütünleşme Sürecinde Tarımda Reform Çalışması, 4. SİAD Zirvesi, 15-16 Kasım, 2000, Şanlıurfa (2000).
 • 31 Taluğ,C., Çakmak, E. ve Karlı, B. “Alternatif Senaryo Model Önerileri. AB İle Bütünleşme Sürecinde Tarımda Reform Çalışması”. 4. SİAD Zirvesi, 15-16 Kasım, 2000, Şanlıurfa (2000).
 • 32 Karlı, B. “Türkiye’de Dokuma ve Giyim Sanayinin Sektörel Durumu ve Geleceği”. Türkiye II. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, 18-19 Mart 1999, Gaziantep, s. 117-130, Tarımsal Ekonomik Araştırma Enstitüsü, Ankara (1999).
 • 33 Karlı, B., Erkan, O., Yurdakul, O. ve Çelik, Y. “Harran Ovası Sulu Tarım İşletmelerinde Bitki Desenini Etkileyen Faktörler ve GAP’ta Alınması Gereken Önlemler”. GAP I. Tarım Kongresi, cilt 1, s. 281-290, T.C. HR.Ü. Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa (1999).
 • 34 Günden, C., Karlı, B. ve Miran, B. “GAP’ın Verimlilik ve Etkinlik Üzerine Etkileri”. GAP I. Tarım Kongresi, cilt 1, s. 291-302, T.C. HR. Ü. Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa (1999).
 • 35 Gerger, F. ve Karlı, B. “Şanlıurfa İli Merkez İlçe Sebze İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Pazarlama Sorunları”. GAP I. Tarım Kongresi, cilt 1, s. 339-346, T.C. HR. Ü. Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa (1999).
 • 36 Karlı, B., Çelik, Y. ve Gerger F. “Şanlıurfa İlinde Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri”. GAP I. Tarım Kongresi, cilt 1, s.371-380, HR.Ü. Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa (1999).
 • 37 Çelik, Y. ve Karlı, B. “Şanlıurfa İlinde Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanım Durumu”. GAP I. Tarım Kongresi, Cilt 1, s. 405-412, T.C. HR.Ü. Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa (1999).
 • 38 Yıldız, F. ve Karlı, B. “Şanlıurfa İli Antepfıstığı İşletmelerinde Girdilerin Fiziki Miktarları ve Antepfıstığı Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma”. GAP I. Tarım Kongresi, cilt 1, s. 451-458, HR.Ü. Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa (1999).
 • 39 Şengül, T., Karlı, B., Konca, Y. ve Doğan, Z. “GAP Bölgesinde Tavukçuluk İşletmelerinin Teknik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi”. Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi, s. 274-282, İzmir (1999).
 • 40 Karlı, B. “Türkiye’de Un ve Unlu Mamuller Sanayinin Gıda Sanayi İçindeki Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri”. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran 1999, s. 717-722, Konya (1999).
 • 41 Karlı, B. “Türkiye’de Pamuk ve Pamuklu Dokuma Sanayinin Gelişimi ve GAP’ın Olası Etkileri”. 1. Türkiye Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, s. 88-96, Tarımsal Ekonomik Araştırma Enstitüsü, Ankara (1998).
 • 42 Karlı, B. “GAP Alanında Tarım Sektörüne Verilen Teşvik Belgeli Yatırımların Genel Bir Değerlendirilmesi”. Doğu Anadolu Tarım Kongresi, II. cilt, s. 1106-1115, 14-18 Eylül 1998, Erzurum (1998).
 • 43 Karlı, B. “GAP Alanındaki İllerde Tarıma Dayalı Sanayinin Gelişme Stratejisi ve Sosyo Ekonomik Etkileri”. Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi, s. 354-363, 7-9 Ekim 1998, Ankara (1998).
 • 44 Çelik, Y., Karlı, B. ve Paksoy, S. “Harran Ovasında Sulamaya Açılan Alanda Ürün Desenindeki Değişmeler ve GAP’ta Öngörülen Ürün Deseni İle Karşılaştırılması”. Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi, s. 297-303, 7-9 Ekim 1998, Ankara (1998).
 • 45 Paksoy, S., Karlı, B. ve Çelik, Y. “GAP’ın Şanlıurfa İlindeki Tarıma Dayalı Sanayinin Gelişme Sürecine Etkileri”. HR.Ü. Mühendislik Fakültesi GAP 2. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, HR.Ü. Yayınları No: 4, s. 728-734, Şanlıurfa (1998).
 • 46 Şelli, F. ve Karlı, B. “Şanlıurfa İli Merkez İlçe Tarım İşletmelerinin Planlanması”. GAP 2. Mühendislik Kongresi, s. 735-742, 21-23 Mayıs 1998, Şanlıurfa (1998).
 • 47 Karlı, B. “Türkiye’de Tarımsal Kredinin Organizasyonu ve Kredi Kullanımındaki Gelişmeler”. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, 4-6 Eylül 1996, Cilt 1, s. 93-103, Adana (1996).
 • 48 Karlı, B., Çelik, Y. ve Paksoy, S. “Türk Ekonomisinin Gelişmesinde Tarım-Sanayi İlişkilerinin Rolü ve Tarımın Sanayi Sektörü İle Entegrasyonu”. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2. Cilt, 4-6 Eylül, 1996, s: 203-212, Adana (1996).
 • 49 Gündoğan, R., Çullu, M.A., Karlı, B., Şenol, S., Dinç, U., Soysal, M. ve Başar, M. “Arazi Kullanım Planlamasına Multidisipliner Bir Yaklaşım: Bozova Arazi Kullanım Planlaması”. A.Ü. Ziraat Fakültesi - Türkiye Toprak İlmi Derneği, İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, 27-29 Eylül 1995, s. A-173-183, Ankara (1995).
 • 50 Karlı, B. “GAP Alanında Tarımsal Girdi Kullanım Düzeyi”. Türkiye I. Tarım Ekonomisi Kongresi, 8-10 Eylül 1994, cilt 1, s.179-189, İzmir (1994).
 • 51 Özçatalbaş, O., Karlı, B. ve Baytekin H. “Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesinde Tarımsal Eğitim-Öğretim ve Yayım Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Yolları”. Türkiye I. Tarım Ekonomisi Kongresi, 8-10 Eylül 1994, cilt 1, s.435-445, İzmir (1994).
 • 52 Şılbır, Y., Kanat, R., Karlı, B. ve Polat, T. “Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Kaba Yem İhtiyacının Karşılanma Yolları ve Ekonomik Analizi”. Güneydoğu Anadolu Bölgesi I. Hayvancılık Kongresi, 12-14 Mayıs 1993, s.234-242, Şanlıurfa (1993).
 • 53 Karlı, B. and Yurdakul, O. “GAP Alanında Arazi Mülkiyeti ve Kullanma Şekilleri”. Milletlerarası Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Kongresi, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 22-27 Eylül 1992, s.549-559, Ankara, Türkiye (1992).
 • 54 Karlı, B. and Yurdakul, O. “GAP Alanında Bitkisel Üretim Faaliyetinde Tarımsal Kredi Kullanımı ve Gelecekteki Kredi İhtiyacının Tespit Edilmesi”. Milletlerarası Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Kongresi, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 22-27 Eylül 1992, s.560-572, Ankara, Türkiye (1992).
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Piloting Job Rotation Programme For Employment Development in Agriculture (AGRO-JRP). Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi Projesi.
 • 2 Prospects of The Farming Sector And Agricultural Exports: The Case Of Turkey (EU Joint Research Center Project)
 • 3 Rethinking the links between farm modernisation, rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources, FP7 Project-2013-2015). (http://www.rethink-net.eu)/home.html
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Isparta İlinde Arazi Toplulaştırması Yapılan Alanlardaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi-- SDÜBAP
 • 2 Bölgesel Kalkınmayı Güçlendirmek İçin Eğitim Tesislerinin Geliştirilmesi Aanlizi/ Yerel Yönetimlerin Kurumsal Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması- GAP BKİ.
 • 3 GAP Eylem Planı Eğitim-Yayım ve İzleme Programı ile GAP Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Projesi Kapsamında Hazırlanan "GAP Eğitim-Yayım Projesi Fizibilite Raporu" - T.C. Başbakanlık GAP BKİ.
 • 4 Türkiye’de Tüketicilerin Genetiği Değiştirilmiş Gıdaları Algılamaları ve Bu Gıdaların Etiketlenmesi İçin Ödeme İstekliliği - TÜBİTAK-TOVAG-106O676
 • 5 Şanlıurfa İlinde Et ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Standart Devamlı Talep Modellerine Göre Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma- HÜBAK
 • 6 GAP Bölgesinde Üniversite İle Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri Arasındaki İşbirliği ve İlişki Düzeyinin Saptanması ve Geliştirilmesi Olanakları.HR.Ü. Araştırma Fonu: 211
 • 7 GAP Alanındaki Tarım Kooperatifleri ve Diğer Çiftçi Örgütlerinin Bölge Kalkınmasındaki Etkinliği. GAP BKİ – HR.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Proje Paketi II/2
 • 8 GAP Alanındaki Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinin Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Yolları. TÜBİTAK- TOGTAG/TARP-2490
 • 9 Sulu ve Kuru Tarım İşletmelerinde Bir Aile İşletmesi İçin Optimal Bitkisel ve Hayvansal Üretim Deseninin Tespiti
 • 10 Şanlıurfa Tarım Reformu Uygulama Bölgesinde Tarımsal Yapı Analizleri ve İşletme Avlusu Modeli Geliştirilmesi. Sulu ve Kuru Tarım İşletmelerinde Bir Aile İşletmesi İçin Optimal Bitkisel ve Hayvansal Üretim Deseninin Tespiti (I. Alt Proje Bileşeni). TRGM 91 K 070350/1
 • 11 Şanlıurfa Tarım Reformu Uygulama Bölgesinde Tarımsal Yapı Analizleri ve İşletme Avlusu Modeli Geliştirilmesi. Şanlıurfa Tarım Reformu Uygulama Bölgesindeki Köylerin Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerine Bir Araştırma (II. Alt Proje Bileşeni).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Türkiye'de Manda Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesini Etkileyen Faktörler ve Bu Alana Yönelik Optimum Politika Bileşeninin Belirlenmesi - TÜBİTAK 113O309
 • 2 Türkiye'nin AB'ne Uyum Sürecinde Olası Gelişmelerin Önemli Tarım Ürünleri Üzerine Ekonomik Etkilerinin Analizi - TÜBİTAK
 • 3 Şanlıurfa İlinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Standart Devamlı Talep Modellerine Göre Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma- HÜBAK
 • 4 GAP Bölgesinde Yapılan Tarımsal Araştırmalar, Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları ve Eylem Planının Oluşturulması
 • 5 Bölge Bazlı Tarım Sigortasının Türkiye’de Seçilmiş Bölgeler İçin Potansiyel Sigorta Talebinin ve Talebin Karşılanabilirliğinin Belirlenmesi TEAE – 2001/11
 • 6 GAP İllerindeki Tavukçuluğun Bugünkü Durumunun Belirlenmesi GAP BKİ- HR.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Proje Paketi I/5.02
 • 7 GAP Alanındaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi; Kısa, Orta ve Uzun Vadedeki Kredi İhtiyacının Araştırılması TÜBİTAK-TOAG 870
 • 8 Aşağı Mardin – Ceylanpınar Ovalarındaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve İleriye Dönük Planlaması .TÜBİTAK/TOAG-613
 • 9 GAP Alanında Tahıllar ve Baklagiller Pazarlama Yapısı ve Geliştirilmesi GAP-BKİ-5.7.4/1
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25 - 27 Mayıs 2016, Isparta
 • 2 22 – 24 Eylül 2010 Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Şanlıurfa
 • 3 24 – 26 Ekim 2001 GAP II. Tarım Kongresi Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Şanlıurfa
 • 4 26 – 28 Mayıs 1999 GAP I. Tarım Kongresi Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Şanlıurfa
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 I. Uluslararası Tarım-Gıda ve Gastronomi Kongresi, 15-19 Şubat 2012, Antalya
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25 - 27 Mayıs 2016, Isparta
 • 2 Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Revista Brasileira de Zootecnia.RBZ-2015-0238
 • 2 Journal of Essential Oil Bearing Plants--TEOP-2014-0282
 • 3 Journal of Essential Oil Bearing Plants--- TEOP-2014-0175
 • 4 Journal of Essential Oil Bearing Plants, TEOP-2014-0353
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 İhraçlık Kiraz Üretiminin Analizi; Isparta İli Örneği, SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN 1304 9984
 • 2 GÜMÜŞHANE İLİNDE GÖKKUŞAĞI ALABALIK İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ - ANADOLU JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 2 Ekoloji Dergisi
 • 3 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 4 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 5 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 6 Türk Kooperatifçilik Kurumu Dergisi
 • 7 Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Türkiye Tohumculuk Sektörünün Analizi - ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • 2 Türkiye’de Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde; Ortak –Kooperatif İlişkileri -- Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal Of Natural Sciences.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı
 • 2 İİBF Dekanı Harran Üniversitesi 2008-2011
 • 3 Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1996 - 2012
 • 4 Dekan Yardımcısı Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1993
 • 5 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1993
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1996-2012
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Uzaktan Eğitim MYO Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 SDÜ Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 3 SDÜ Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 4 SDÜ Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 5 Harran Üniversitesi Yayın Kurulu Üyeliği
 • 6 "Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterleri” İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği
 • 7 Harran Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 8 Harran Üniversitesi Senatosu Üyeliği
 • 9 HÜBAK Yönetim Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bilimsel Araştırmalar Tekniği ve Yayın Etiği
Genel Ekonomi
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
Tarım Ekonomisinde Güncel Konular
Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği
Tarımda Örgütlenme
Tarımsal Kooperatifçilik
Tarımsal Pazarlama Araştırmaları
Tarımsal Üretim Ekonomisi
Türkiye Ekonomisinin Analizi
Yukarı çık