Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Şebnem KARAHANÇER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Şebnem KARAHANÇER
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462110831
E-Posta sebnemsargin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 11.7.2007
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
karayolu ulaştırması, yapay zeka uygulamaları, bulanık mantık, yapay sinir ağları, üstyapı yönetim sistemi, nanoteknoloji, global optimizasyon
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Sebnem Karahancer, Ekinhan Eriskin, Onur Sarioglu, Mehmet Saltan, Serdal Terzi, 2017, Comparing CBR values obtained from field with laboratory test results, Tenth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields (BCRRA), June 2017, Athens, Greece, 10.1201/9781315100333-113
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Havaalanı Üstyapı Yönetim Sistemi, 2011, SDU Fen Bilimleri Enstitusu Yapi Egitimi Anabilim Dali
 • Doktora Tezi
 • 1 Nano Modifiye Bitümlü Karışımların Performansının Araştırılması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Plazma teknolojisi ile yüzeyi kaplanmış mineral filler kullanılarak elde edilen asfalt betonu karışımların fiziksel özelliklerinin belirlenmesi, TÜBİTAK 1002 Projesi, Proje No: 112M182 (Bursiyer)
 • 2 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Gerçek Zamanlı Üstyapı Yönetim Sistemi Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001 projesi, Proje No: 108M052 (Bursiyer)
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 YÖK Yurtdışı Araştırma Bursu, University of Illinois at Urbana Champaign, Faculty of Civil and Environmental Enginnering
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 ASCE
 • 2 Transportation Research Board (TRB)
 • 3 Yollar Türk Milli Komitesi
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 2014, Construction and Building Materials
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık