KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Tuğba KÖK TAŞ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Gıda Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462118055
E-Posta tugbakoktas@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-8813-6479
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 18.07.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 22.07.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 17.02.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Güzel-Seydim, Z.B., Yıldırım, Z., Kök Taş, T. 2016. Fonksiyonel Beslenme-Kalın Bağırsak Sağlığı:Probiyotikler ve Fonksiyonel Etkileri. Fonksiyonel Beslenme Kitap bölümü.
 • 2 Kök Taş, T., Kurtulmuş, S. 2016. Fonksiyonel Beslenme-Hormonlar ve Gıdalarla İlişkileri.Fonksiyonel Beslenme kitap bölümü
 • 3 Budak, H.N., Çubuk Demiralay, E., Kök Taş, T. 2016. Fonksiyonel Beslenme-Bioaktif Gıda Bileşenleri. Fonksiyonel Beslenme Kitap bölümü.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ULUKÖY.,G., METİN.,S., KUBİLAY.,A., GÜNEY.,Ş., YILDIRIM.,P., SEYDİM.,B., KÖK.,T., GÜMÜŞ.,E., 2016. The Effect of Kefir as a Dietary Supplement on Nonspecific Immune Response and Disease Resistance in Juvenile Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) . Journal of the World Aquaculture Society
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kök, N., Sarısoy, Ş., Kök Taş, T., Güzel-Seydim, Z.B. Karadutlu ve Güllü Kefirlerin Bazı Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, 2-3 Ekim 2013.
 • 2 Koçak, Ç., Kök Taş, T. Gıda Alerjen Profili ve Belirlenme Yöntemleri. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, 2-3 Ekim 2013.
 • 3 Ertekin, B., Kök-Taş T., Güzel-Seydim Z.; 2007. Avrupa Birliğinde Fonksiyonel Gıdalar Üzerine Yasal Düzenlemeler. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi. 8-10 Kasım 2007. Ankara. 365-371.
 • 4 Kök-Taş T., Güzel-Seydim Z.2007. Ozon Kullanımının Taze Meyve ve Sebzeler Üzerine Etkisi, GAP V. Tarım Kongresi, (Sözlü Sunum)17-19 Ekim 2007. Şanlıurfa. 125-132.
 • 5 Kök-Taş, T., Seydim, A.C., Özçelik, S., Güzel-Seydim, Z. Ozon Uygulamasının Kaşar Peyniri Raf Ömrü Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, 197-199,Ulusal Gıda Kongresi, 19-21 Nisan 2005, Ege Üniversitesi, Bornova, İzmir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sofu, Aytül., Kök-Taş, T., Güzel-Seydim, Z. and Ekinci, F.Y. 2009. Production of Exopolysaccharides by Propionibacterium thoenii (jensenii) P126 and Propionibacterium jensenii B1264 in Yogurt Cultures. International Symposium on Engineering and Architectural Science of Balkan, Caucasus and Turkıc Republics (sözlü sunum). 22-24, October, 2009. Isparta, Turkey. 368.
 • 2 Sofu, A., Kök-Taş, T., Güzel-Seydim, Z. and Ekinci, F.Y. 2009. Production of Exopolysaccharides by Dairy Propionibacteria, P. thoenii (jensenii) P126 and P. jensenii B1264 International Symposium on Engineering and Architectural Science of Balkan, Caucasus and Turkıc Republics (sözlü sunum). 22-24, October, 2009. Isparta, Turkey. 374.
 • 3 Koyuncu M.A., Seydim A.C., Dilmacunal T., Savran H.E., Tas T. 2008. Effects of Different Precooling Treatments with Ozonated Water on the Quality of '0900 Ziraat' Sweet Cherry Fruit. ACTA HORTICULTURAE. 795: 831-836
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Budak, H.N.,Özen, M., Kök-Taş, T. 2017. Antioxidant activity of sour cherry juice, wine, vinegar. 19 th International Conference on Food Processing& Technology, Paris, France. October, 23-25, 2017. pp: 113s.
 • 2 Özarslan, S., Kök-Taş, T., Güzel-Seydim, Z.B. 2017. Production of ß-galactosidase enzyme from Kluyveromeyces spp. isolated from natural kefir. 19 th International Conference on Food Processing& Technology, Paris, France. October, 23-25, 2017. pp: 115s.
 • 3 Kök-Taş, T., Güzel-Seydim, Z.B. 2017. The importance of using authentic kefir grains in kefir production. 19 th International Conference on Food Processing& Technology, Paris, France. October, 23-25, 2017. pp: 116s.
 • 4 Erdoğan, F.S., Kurtulmuş, S., Kök Taş, T., Güzel Seydim, Z.B. The Effect of Kefir Produced From The Natural Kefir Grains on The İntestinal Microorganisms of The Balb/c Mice, 20th International Conference and Functional and Medical Foods for Chronic Diseases: Bioactive Compounds and Biomarkers, September 22-23, 2016, Boston, United States of America.
 • 5 Güzel Seydim, Z.B. Kök Taş, T. The Natural Probiotic Mine: Kefir Grains. 20th International Conference and Functional and Medical Foods for Chronic Diseases: Bioactive Compounds and Biomarkers, September 22-23, 2016, Boston, United States of America.
 • 6 Kök Taş, T., Erdoğan, F.S., Demiralay E.Ç., Alsancak, G.,2014. Liquid Chromatographic Determination of Monosaccharide Compositon in Kefiran. NAFI2014- International Congress Novel Approaches in Food Industry, 26 - 29 Mayıs 2014.
 • 7 Kurtulmuş, S., Kök Taş,T. Melatonin, serotonin and those potential biological functions in the foods.7th International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods, October 14-17, 2014 Istanbul, Turkey.
 • 8 Kök Taş, T., Bahar, S., Sapmaz, B. Determination of microbiological, physical, and sensory properties of ice-cream produced using kefir, 7th International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods, October 14-17, 2014, Istanbul, Turkey.
 • 9 Kök Taş, T., Budak, N., Guzel-Seydim, Z. Bioactive Components of Kefir. IDF World Dairy Summit. 28 Ekim-1 Kasım 2013.
 • 10 Kök Taş, T. Koçak Ç. Effect of Different Carbon Sources on Kefiran Production. IDF World Dairy Summit. 28 Ekim-1 Kasım 2013.
 • 11 Kök Taş, T., Duru, D., Şahin, M.A. Production of Labneh using L. acidophilus as Probiotic Culture. IDF World Dairy Summit. 28 Ekim-1 Kasım 2013.
 • 12 Işık, A., Algın, M., Dinç, M., Kök Taş, T., Güzel Seydim, Z. Production of Natural Kefir Powder. IDF World Dairy Summit. 28 Ekim-1 Kasım 2013.
 • 13 Kubilay A., Guzel-Seydim Z., Gumus E., Kok-Tas T. , Metin S., Guney S., Ulukoy G. and Diler O.2012, “Effects of Different Storage Temperatures on Microflora of Rainbow Trout Feed Supplemented with Kefir.14-15 Eylül 2012 “THE 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANIMAL NUTRITION AND ENVIRONMENT Khon Kaen/Thailand’da (ANINUE 2012)
 • 14 Kök-Taş, T., Sofu, A., Ekinci, Y., Güzel-Seydim, Z. Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi İle Kefir Dane Bakteri Florasının Belirlenmesi 1st International "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus " Symposium. 15 - 17 Nisan 2010. Tekirdağ. p.329.
 • 15 Bozkurt, P., Kök-Taş, T., Güzel-Seydim, Z.Geleneksel ve Ticari Olarak Üretilen Kefirlerin Mikrobiyal İçeriklerinin Belirlenmesi. 1st International "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus " Symposium. 15 - 17 Nisan 2010. Tekirdağ. p.330
 • 16 Budak, H.N., Kök-Taş, T., Okur, Ö.D., Seydim, Z. 2009. Determination of some quality criteria and antioxidant properties of Shalgam juice. 3rd International congress on Food and Nutrition. 22-25 April 2009. Antalya-Turkey.
 • 17 Kök-Taş T. and Güzel-Seydım Z. 2007. Functional Properties of Kefir. 2nd International Congress On Food And Nutrition. 24-26 October 2007. Istanbul-Turkey. 183.
 • 18 Kök-Taş T., Güre S., Güzel-Seydim Z. 2007. Determination of Quality Parameters of Cacik with Improved Probiotic Properties. 2nd International Congress on Food and Nutrition. 24-26 October 2007. Istanbul-Turkey. 234.
 • 19 Kök-Taş T., Güzel-Seydım Z. 2007. Determınatıon Of Effects Of Usıng Fat Replacers On Ayran Qualıty. 2nd International Congress on Food And Nutrition. 24-26 October 2007. Istanbul-Turkey. 142.
 • 20 Kök-Taş T., Sofu A., Ekinci, F.Y., Güzel-Seydim, Z. 2007. Exopolysaccharides from Dairy Propionibacteria. 2nd International Congress on Food and Nutrition. 24-26 October 2007. Istanbul-Turkey. 142.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Özen, M., Kök Taş T., Budak, H.N. 2017. Vişne Sirkesinin Antioksidan Ve Biyoaktif Bileşenlerin Belirlenmesi. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi.29 Haziran-1 Temmuz.
 • 2 Budak, H.N., Kök-Taş, T., Ertekin- Filiz, B., Güzel-Seydim, Z. 2017. The Effects Of Fermente Products On Health. I. International Health Sciences Congress. 29 haziran-1 Temmuz 2017 Pp. 691.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kök-Taş, T. , Güzel-Seydim, Z.B. 2018. Goller Bolgesi Sutlerinden Dogal Yogurt Kultur Uretiminin Optimizasyonu
 • 2 Koçak, Ç. 2015. Farklı Karbon Kaynaklarında Geliştirilen Kefir Danesinden Elde Edilen Kefiran Yapılarının Belirlenmesi
 • 3 112O872 Tübitak Hızlı Destek Projesi. 2013-2014. Kefiran Üretim Miktarının Bazı Karbon Kaynakları İle Arttırılması.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 2241/A Öğrenci Projesi, Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı, Kars Kaşar Peynirinin Kefiran ile Kaplanması ve Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi
 • 2 2241/A Öğrenci Projesi, Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı, Doğal Kefir Kültürü Kullanılarak Üretilen Dondurma Üzerine Araştırma
 • 3 Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) Kefir ile zenginleştirilmiş yem kullanımının hastalıklara direnç, spesifik olmayan immun sistem ve büyüme parametreleri üzerine etkisinin araştırılması,1001 TÜBİTAK, No:111O326, 2011-2013. Araştırmacı.
 • 4 108O605, Farklı yöntemlerle üretilen elma sirkelerinin fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi (Tübitak, Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği Programı).
 • 5 SDü- BAP, Kontrollü Atmosfer Uygulamasının Fonksiyonel Özellikleri Geliştirilmiş Kefir Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
 • 6 SDU BAP YL-1041, Yag ikame maddeleri kullanilarak uretilmis ayranlarin kalite kriterlerinin incelenmesi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Plos-One
 • 2 Osteoporosis International
 • 3 Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology
 • 4 Kahramanmaras Sutcu ImamUniversity Journal Of Natural Sciences
 • 5 Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF)
 • 6 Journal of the Science of Food and Agriculture
 • 7 Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF)
 • 8 Journal of Dairy Science
VERDİĞİ DERSLER
Gıdalarda Duyusal Analiz Metodlarının İlkeleri ve Uyg.
Gıda Reolojisi
İleri Gıda Analizleri
 
Bu İçeriği Paylaş!