KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Banu ÖZDEN TUNCER
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Gıda Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462118006
E-Posta banutuncer@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-9678-4441
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 21.06.2002
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI 03.02.2005
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI 23.01.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Moleküler Biyoloji,Bakteri Genetiği,Salmonella enterica Patojenitesi,Laktik Asit Bakterileri
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ÖZDEN, B., SANLIBABA, P., ŞİMSEK, Ö., AVSAROGLU, M.D., AKÇELİK, M. 2008. Natural Phage resistance Systems in Lactococci. In: Metabolism and Applications of Lactic Acid Bacteria (Ed. Özer, B.). Research Signpost, 65-87.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KARABACAK, Ç., TİLKİ, T., ÖZDEN-TUNCER, B., CENGİZ, M. 2015. Antimicrobial pyrazole dyes: synthesis, characterization, and absorption characteristics. Research on Chemical Intermediates. 41: 1985-1999.
 • 2 YÜCEER Ö., ÖZDEN TUNCER, B.2015. Determination of Antibiotic Resistance and Biogenic Amine Production of Lactic Acid Bacteria Isolated from Fermented Turkish Sausage (Sucuk). Journal of Food Safety,35, 276–285.
 • 3 ÖZDEN-TUNCER, B., AY, Z., TUNCER, Y. 2013. Occurrence of enterocin genes, virulence factors and antibiotic resistance in three bacteriocin producer Enterococcus faecium strains isolated from Turkish tulum cheese. Turkish Journal of Biology. 37, 443-449.
 • 4 ÖZDEN-TUNCER, B., TUNCER, Y., 2011. Properties of Exopolysaccharide Producer Streptococcus thermophilus ST8.01 Isolated from Homemade Yoghurt. Journal of Food and Nutrition Research. 25 (1); 50-56.
 • 5 TUNCER, Y., ÖZDEN, B. 2010. Partial Biochemical Characterization of Nisin-Like Bacteriocin Produced by Lactococcus lactis subsp. lactis YBD11 Isolated from Boza, A Traditional Fermented Turkish Beverage. Romanian Biotechnological Letters. 15 (1); 4940-4948
 • 6 AKKOÇ, N., ÖZDEN, B., TAN, B.G., AKÇELİK, M. 2009. The role of stj fimbrial operon in the intestinal persistence of Salmonella Typhimurium in mice. Biologia. 64 (5); 859-863.
 • 7 ÜSTÜN, M., ÖZDEN, B., ŞİMŞEK, Ö., AKÇELİK, M. 2009. Identification of Lactococcus lactis subsp. isolates based on their cell wall protein and plasmid contents. Turkish Journal of Biology. 33; 21-27.
 • 8 ÖZDEN, B., AKÇELİK, M. 2008. Genetic analyses of bacteriocin production ability and phage adsorption inhibition type resistance system in six Lactococcus lactis strains. ACTA Alimentaria. 37 (2); 167-179.
 • 9 ÖZKALP, B., ÖZDEN, B., TUNCER, Y., ŞANLİBABA, P., AKÇELİK, M. 2007. Technological characterization of wild-type Lactococcus lactis strains isolated from raw milk and traditional fermented milk products in Turkey. Lait, 87; 521-534.
 • 10 TÜKEL, Ç., ŞANLIBABA, P., ÖZDEN, B., AKÇELİK, M. 2006. Identification of adsorption inhibition, restriction-modification and abortive infection type phage Resistance systems in Lactococcus lactis strains. Acta Biologica Hungarica, 57; 3 377-385.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ŞİMŞEK Ö., AVŞAROĞLU M.D., ŞANLIBABA P., ÖZDEN B., TUNCER Y., AKÇELİK M. 2007. Farklı biosit ve sıcaklık uygulamalarının laktokok fajlarının inaktivasyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılması. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 28-31 Ekim 2007, Antalya. s: 381-384.
 • 2 ÜSTÜN M., ÖZDEN B., TUNCER Y., AKÇELİK M. 2006. Hücre Duvarı Protein Profilleri ve Plazmid İçerikleri Esas Alınarak Lactococcus lactis Suşlarının Tanımlanması. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi. s. 26–30
 • 3 ÖZDEN B., AKÇELİK M. 2005. Türkiye kökenli bazı laktokok suşlarının ürettiği bakteriyosinlerin kısmi karakterizasyonu. XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. s. 371-375
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ANAYOL, E., ŞİMŞEK, Ö., ÖZDEN, B., AVŞAROĞLU, M.D., AKÇELİK, M. 2006. Lactococcus lactis subsp. lactis EYL38 suşunda nisin üretiminin genetik anlazi ve konjugal aktarımı. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kuşadası/Aydın, s; 32-33.
 • 2 TUNCER Y., TÜKEL Ç., ÖZDEN B., AKÇELİK M. 2004. L. lactis subsp. lactis YML18 Suşunda Adsorpsiyonun Engellenmesi Tipte Dirençlilik Sistemi ve Bakteriyosin Üretiminin Analizi. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi. 21–24 Haziran 2004, Adana. s: 32.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Faj Adsorpsiyonunun Engellenmesi Tipte Dirençlilik ve Bakteriyosin Üretme Yeteneği İçeren Lactococcus lactis Suşlarının İzolasyonu Tanısı ve Bu Özelliklerin Genetik Analizi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı.
 • Doktora Tezi
 • 1 Salmonella enterica serotip Typhimurium’da stj Fimbriyal Operonunun Regülasyonunun ve Patojenitede Oynadığı Rolün Tanımlanması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Fermente Sucuktan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Dirençlilikleri Ve Biyojen Amin Üretimlerinin Belirlenmesi (Özge YÜCEER-2015)
 • 2 Farklı Peynir Çeşitlerinden Bakteriyosin (enterosin) Üreticisi Enterokok Suşlarının İzolasyonu Ve Üretilen Bakteriyosinlerin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) İle Tanısı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Fermente Sucuktan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Dirençlilikleri Ve Biyojen Amin Üretimlerinin Belirlenmesi. SDÜ-BAP. Proje No: 3818-YL2-13.
 • 2 Sucuktan İzole Edilen Pediococcus Suşlarının Bazı Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. SDÜ-BAP. Proje No: 4202-YL1-14
 • 3 Sucuktan İzole Edilen Pediococcus acidilactici ve Pediococcus pentasaceus Suşlarının Bazı Probiyotik Özelliklerinin Belirlenmesi. SDÜ-BAP. Proje No: 4203-YL1-14
 • 4 Sucuktan İzole Edilen Koagulaz-negatif Staphylococcus (CNS) Suşlarının Biyofilm Oluşturma Özelliklerinin Ve Adezyon Faktörlerinin Araştırılması. SDÜ-BAP Proje No: 4204-YL1-14
 • 5 Farklı Peynir Çeşitlerinden Bakteriyosin (enterosin) Üreticisi Enterokok Suşlarının İzolasyonu Ve Üretilen Bakteriyosinlerin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) İle Tanısı. SDÜ-BAP. Proje No: 3819-YL2-13
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Salmonella enterica serotip Typhimurim'un Patojenitesinde stj Fimbriyal Operonunun Rolünün ve Bu Operonun Genetik Regülasyonunun Tanımlanması. TÜBİTAK TBAG 107T459.
 • 2 Tulum Peynirlerinden İzole Edilen L. Lactis subsp. lactis ve L. Lactis subsp. cremoris Suşlarının Bakteriyosin Üretim Özelliklerinin Tanımlanması, Üretilen Bakteriyosinlerin Kısmi Karakterizasyonu ve Konakçı Etkinliklerinin Belirlenmesi. SDÜ Bilimsel Araştırma Birimi Projeleri, Proje No: 1324-M-06.
 • 3 Geleneksel Fermente Türk İçeceği Bozadan Bakteriyosin Üreticisi Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu, Tanımlanması ve Üretilen Bakteriyosinlerin Kısmi Karakterizasyonu. TÜBİTAK-TOVAG, Proje No: 106O368.
 • 4 Lactococcus lactis Suşlarının Ürettiği Bakteriyosinlerin Genetik ve Biyokimyasal Karakterizasyonu. TÜBİTAK TBAG 105T506.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Antimicrobial Activities and Absorption Properties ofDisazo Dyes Containing Imidazole and Pyrazole Moieties
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Dairy Science
 • 2 Journal of the Serbian Chemical Society
VERDİĞİ DERSLER
Gen Klonlama ve DNA Analizi
Genetik
Laktik Asit Bakterileri Tarafından Üretilen Bakteriyosinler
Mezuniyet Tez Çalışması
Mezuniyet Tez Çalışması I
 
Bu İçeriği Paylaş!