KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Mebrure Ayça ACAR
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Müzik Bölümü
Ana Bilim Dalı Üflemeli Sazlar Anasanat Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000000192258356
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 53
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 06.06.2005
Yüksek Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜZİK (YL) (TEZLİ) 10.07.2009
Sanatta Yeterlik SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM (SY) 18.08.2016
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - MÜZİK BÖLÜMÜ 2021 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖNAL MEBRURE AYÇA, Barok Dönem Osmanlı Müziğinde Metinlerarası İzler Ve J. S. Bach Goldberg Varyasyonları Örneği. International Journal of Humanities and Art Researches | Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(7), , 80-97. Doi: 10.11243/10.11243/ijhar.07.01.06, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 ÖNAL MEBRURE AYÇA, BAHADIR Bilal Habip, Popüler Müzik Video Kliplerinde Göstergelerarası Alışverişler: Hadise’nin Hay Hay Video Klip Örneği. ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL, 33(7), , 1-6. Doi: 10.29228/ASRJOURNAL.56779, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 3 ÖNAL MEBRURE AYÇA, Müziğin Farklı Disiplinlerle Etkileşimine Göstergelerarası Bir Bakış. İdil Dil ve Sanat Dergisi, 10(80), , 668-677. Doi: 10.7816/idil-10-80-10, (2021), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 4 ÖNAL MEBRURE AYÇA, Flüt Eğitiminde Korrepetisyon Çalgısı Olarak Gitar Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. The Journal of Turk-Islam World Social Studies, 8(31), , 133-141. Doi: 10.29228/TIDSAD.54162, (2021), (Diğer)
 • 5 ÖNAL MEBRURE AYÇA, Metinlerarasılık Bağlamında Müzik Sanatında Alıntı ve Yenidenüretim. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(17), , 69-79. (2013), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 6 ÖNAL MEBRURE AYÇA, Metinlerarasılık bağlamında müzikal metinlerarasılık (müziklerarasılık). İdil Sanat ve Dil Dergisi, 2(10), , 105-115. Doi: 10.7816/idil-02-10-07, (2013), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 GÜLEÇ Kübra Sevim, ÖNAL MEBRURE AYÇA, THE DEVELOPMENT of the PRESENDENTIAL SYMPHONY ORCHESTRA from the ESTABLISHMENT to the PRESENT in the SCOPE of the MEDIA and MUSIC RELATIONSHIP. 9. Uluslararası GAP Zirvesi Bilimsel Araştırmalar Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 ÖNAL Mebrure Ayça, Flüt Eğitiminde Temel Teknik Unsurlar. ASTANA 1. ULUSLARARASI HUKUK ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (2021). (Özet bildiri)
 • 3 ÖNAL MEBRURE AYÇA, GÜLEÇ Kübra Sevim, BEETHOVEN OP.13, NO.8 (PATHETIQUE) PİYANO SONATININ ESTETİK AÇIDAN İNCELEMESİ. ASEAD 8. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (2021). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÖNAL Mebrure Ayça, GÜLEÇ Kübra Sevim, Barok Dönem Müziğinde Metinlerarası İzler . International Astana Conference on Humanities, Social and Education Sciences (ICHSES) (2021). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖNAL MEBRURE AYÇA, Flüt Eğitiminde Isınma Egzersizlerinin Önemi. Art-e Sanat Dergisi, 15(29), , 252-264. Doi: 10.21602/sduarte.1060126, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 ACAR ÖNAL Mebrure Ayça, DİSİPLİNLERARASI SANAT EĞİTİMİ: P. MONDRİAN "BROADWAY BOOGİE WOOGİE" ÖRNEĞİ. SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 15(30), , 788-804. Doi: 10.21602/sduarte.1174586, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 ÖNAL MEBRURE AYÇA, Müzik ve Resim İlişkisi: Resim Sanatında Müziğin Yenidenüretimine İlişkin Örnekler. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 8(18), , 98-109. Doi: 10.16950/iujad.468576, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 4 ÖNAL MEBRURE AYÇA, aydoğan salih, Bir Sınıf Çalgısı Olarak Blokflütün İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programını Gerçekleştirebilmekteki Yeterliliği. SDU Art-e, 5(10), , 57-76. (2012), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 ÖNAL MEBRURE AYÇA, GÜLEÇ Kübra Sevim, Flüt İçin Piyano Eşlikli Longa Albümü(2022). Gece Kitaplığı Yayınevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÖNAL MEBRURE AYÇA, Şan ve Flüt İçin Piyano Eşlikli Isparta Türküleri(2021). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 ÖNAL MEBRURE AYÇA, Flüt ve Flüt Pedagojisi(2021). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ÖNAL MEBRURE AYÇA, CELASİN CENK, Güzel Sanatlarda Araştırma ve Değerlendirmeler(2021). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Tasarımı ve Projelendirme II
Bitirme Ödevi
Dünya Müzikleri
Müzik Araştırmacılığı Uygulamaları I
Müzik Araştırmacılığı Uygulamaları II
Müzik Tarihi I
Müzik ve Medya
Öğretmenlik Uygulaması
Repertuar Çalışması (Flüt)
Türk Müzik Tarihi-I
Yazılı Anlatım Teknikleri
 
Bu İçeriği Paylaş!