KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Deniz ÇELİKER
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Tekstil Ve Moda Tasarımı Bölümü
Ana Bilim Dalı Tekstil Ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı
Telefon 2462113527
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://www.sdu.edu.tr/Personel.aspx?sicilno=05357
ORCID ID 0000-0002-1869-0885
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 91
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI 21.02.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI (YL) (TEZLİ) 21.01.2011
Sanatta Yeterlik SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM (SY) 19.07.2016
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2018 - Devam Ediyor
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2016 - 2018
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2011 - 2016
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Enstitü Müdürü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2024 - Devam Ediyor
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2022 - 2025
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2022 - Devam Ediyor
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
Enstitü Müdür Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2024
Erasmus Koordinatörü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2018 - Devam Ediyor
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017 - 2020
ÜYELİKLER
Kurum Adı Görev Türü Kuruluş Türü Görev Tarihi
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü SOKÜM II Tespit Kurulu Üye Bilimsel Kuruluş 2022 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Yorgancılık Sanatı, Keçecilik Sanatı, Dokuma Sanatları, Yöresel Tekstiller, Restorasyon ve Konservasyon, Somut Olmayan Kültürel Miras
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Isparta Kültürel Miraslar Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ÇELİKER Deniz, GENÇ Mustafa, 10.02.2020 - 16.03.2023 (ULUSAL)
 • 2 “Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti (Şarkikaraağaç İlçesi Yenişarbademli İlçesi Sütçüler İlçesi Gelendost ve Aksu İlçesi)” Konulu Güdümlü Proje, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ÇELİKER Deniz, GENÇ Mustafa, 29.07.2018 - 27.07.2019 (ULUSAL)
 • 3 Arkeolojik Yüzey Araştırması, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, HÜRMÜZLÜ KORTHOLT Bilge, ÇELİKER Deniz, GENÇ Mustafa, 01.01.2018 - 31.12.2018 (ULUSLARARASI)
 • 4 ISPARTA (KEÇİBORLU ULUBORLU, YALVAÇ, SENİRKENT )SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN TESPİTİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ÇELİKER Deniz, GENÇ Mustafa, 01.12.2017 - 06.11.2018 (ULUSAL)
 • 5 Muğla İlinde Geleneksel Turistik Hediyelik Eşyanın Kültür Turizmine Katkıları ve Sürdürülebilirliği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ÇELİKER Deniz, DULUPÇU Murat Ali, 10.12.2013 - 10.12.2015 (ULUSAL)
 • 6 Göller Bölgesinde Yorgancılık Sanatı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ÇELİKER Deniz, ÖLMEZ Filiz Nurhan, 16.12.2009 - 16.06.2011 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ATAÇ MİNE, ÇELİKER DENİZ, Yaşayan İnsan Hazinesi Hamza Üstünkaya ve Çalışmaları. International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(91), , 49-64. Doi: 10.26450/jshsr.3391, (2023), (Diğer)
 • 2 ÇELİKER DENİZ, 20. Yüzyıl Kars Seccade Motiflerinin Göstergebilimsel İncelenmesi. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 12(101), , 1-14. Doi: 10.7816, (2023), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 3 SAYIN CİHANGİR, GENÇ MUSTAFA, ÇELİKER DENİZ, Halı ve Kilimlerde Onarım Yöntemleri. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 34(2), , 17-37. Doi: 10.17740/eas.soc.2021.V34-02, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 4 ÇELİKER DENİZ, GENÇ MUSTAFA, Isparta Evlenme Adetleri. Art-e Sanat Dergisi , 172-185. Doi: 10.21602/sduarte.638335, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 GENÇ Mustafa, ÖZTÜRK Numan, ÇELİKER Deniz, ISPARTA’DA MUTAFLIK ve SON MUTAF NURİ AKKULAK. Art-e Sanat Dergisi, 10(20), , 354-372. Doi: 10.21602/sduarte.358725, (2017), (TR DİZİN)
 • 6 ÇELİKER DENİZ, DULUPÇU MURAT ALİ, Sürdürülebilirlik ve Yenileşim Açısından Turistik Hediyelik Eşyalar Konusunda Yenileştirilmiş Tasarımlar . Atatürk Üniveristesi İletişim Fakültesi Dergisi , 187-204. (2017), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 CİNAL MERVE, ÇELİKER DENİZ, Manusa Mekikli Dokumalarının Günümüz Giysi Tasarımında Yorumlanması. BALKAN 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENECES (2024). (Tam metin bildiri)
 • 2 ÇELİKER DENİZ, DEMİRAL BAYRAM, Körküler (Isparta) Kasabası Yöresel Tekstilleri Üzerine İnceleme. V. Uluslararsı Ankara Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (2023). (Özet bildiri)
 • 3 CEVİZCİ ESMAÜL HÜSNA, ÇELİKER DENİZ, “Türk Çini Sanatında Kullanılan Ağaç Motiflerinin Sembolik Anlamları”. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu (2022). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÇELİKER DENİZ, ÇELİKER MURAT, Pictorial Borrowing in the Process of Poster Design. 2nd Budapest – International Conference on Social Science Humanities (ICSSH) sempozyumu (2019). (Tam metin bildiri)
 • 5 GENÇ MUSTAFA, ÖZTÜRK NUMAN, ÇELİKER DENİZ, ÖZDAMAR HALİT, Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesinde El Sanatlarında Yapılan Tespitler. 3. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu (2018). (Tam metin bildiri)
 • 6 ÇELİKER Deniz, Ölmez Filiz Nurhan, Fethiye de El Sanatlarının Turizme Katkıları. III. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür/Sanat Etkinlikleri (2014). (Tam metin bildiri)
 • 7 ÇELİKER DENİZ, ÖLMEZ FİLİZ NURHAN, Göller Bölgesi Yorganlama Seccadeleri. III. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) Ve Gelenekli Sanatlar Kongresi/Sanat Etkinlikleri (2011). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇELİKER Deniz, ÖLMEZ Filiz Nurhan, BURDUR İLİNDE YORGANCILIK. SDÜ Art-e, 5(10), , 122-138. (2012), (Diğer)
 • 2 ÇELİKER Deniz, Geçmişten Günümüze Türklerde Keçecilik Ve Keçe Yapımında Yeni Teknikler . Art-e Sanat Dergisi, 4(8), , 1-22. (2011), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ATAV KÖKER İLKAY, KODAL TUĞBA, ÇELİKER DENİZ, Isparta Yeme İçme Kültürü. Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti Proje Çalıştayı (2017). (Tam metin bildiri)
 • 2 ÇELİKER DENİZ, KODAL TUĞBA, Geleneksel Pınar Pazarı İncelemesi. Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti Proje Çalıştayı (2017). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 ÇELİKER DENİZ, Geleneksel Meslekler Ansiklopedisi(2021). T.C. Ticaret Bakanlığı, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 GENÇ MUSTAFA, ÇELİKER DENİZ, KODAL TUĞBA, ŞİMŞEK TOLACI SEDA, ÖZTÜRK NUMAN, BİLEN YUSUF, Ünlü Aycıl Nil, KORUK ÇETİN, Saygın Aslıhan, Bahadır Bilal, Ünlü Aycıl Nil, Saygın Aslıhan, Bahadır Bilal, Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası(2019). Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumsal İletişim Merkezi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 ÇELİKER DENİZ, Düğün(2018). Libra Kitapçılık ve Yayıncılık Ticaret AŞ., Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 ÇELİKER DENİZ, ÖLMEZ FİLİZ NURHAN, Yorgan Kitabı(2013). Kitabevi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • Sanatsal Faaliyet
 • 1 ÇELİKER Deniz, I. Ulusal El Sanatları Sempozyum Sergisi. Siirt Üniversitesi Sergi Salonu, Sergi, 07.10.2010 - 09.10.2010 (ULUSAL)
 • 2 ÇELİKER Deniz, Yüksek Lisans Öğrencileri Yaz Sergisi. SDÜ GSF Demiralay Konağı Sanatevi, Sergi, 21.06.2010 - 25.06.2010 (ULUSAL)
 • 3 ÇELİKER Deniz, III. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi/Sanat Etkinlikleri. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Sergi, 30.05.2011 - 31.05.2011 (ULUSLARARASI)
 • 4 ÇELİKER Deniz, Geleneksel Türk Sanatları Karma Sergisi. Prof. Lüftü ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi, Sergi, 05.10.2011 - 10.10.2011 (ULUSAL)
 • 5 ÇELİKER Deniz, Geleneksel Türk Sanatları Karma Sergisi. Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu, Sergi, 07.11.2012 - 11.11.2012 (ULUSAL)
 • 6 ÇELİKER Deniz, 11. Ekim Geçidi Sergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Alanı, Sergi, 08.11.2012 - 10.11.2012 (ULUSAL)
 • 7 ÇELİKER Deniz, 12. Ekim Geçidi Sergisi. SDÜ Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi, Sergi, 29.11.2013 - 01.12.2013 (ULUSAL)
 • 8 ÇELİKER Deniz, Atabey Turizm ve Kültür Etkinlikleri kapsamında "Geleneksel Türk Sanatları Sergisi ve Klasik Türk Müziği Dinletisi". Atabey, Sergi, 17.05.2013 - 18.05.2013 (ULUSAL)
 • 9 ÇELİKER Deniz, Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyum Sergisi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Sergi, 18.04.2013 - 20.04.2013 (ULUSLARARASI)
 • 10 ÇELİKER Deniz, 29 Ekim Cumhuriyet 13. Ekim Geçidi Öğretim Elemanları Karma Sergisi. SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Sergi, 31.10.2014 - 05.11.2014 (ULUSAL)
 • 11 ÇELİKER Deniz, 3. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültürel Sanat Etkinlikleri. Akdeniz Üniversitesi Sergi Salonu, Sergi, 13.11.2014 - 15.11.2014 (ULUSAL)
 • 12 ÇELİKER Deniz, 2. Uluslararası Davraz Kongresi Öğretim Elemanları Sergisi. SDÜ Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi, Sergi, 29.05.2014 - 31.05.2014 (ULUSAL)
 • 13 ÇELİKER Deniz, Think Globally, Act Locally. SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Sergi, 27.03.2014 - 29.03.2014 (ULUSAL)
 • 14 ÇELİKER Deniz, Soma için Elele. Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sergi, 26.05.2014 - 30.05.2014 (ULUSAL)
 • 15 ÇELİKER Deniz, Egemenlik Ulusundur Karma Sergisi. Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Sergi, 23.04.2014 - 30.04.2014 (ULUSAL)
 • 16 ÇELİKER Deniz, Dünya Sanat Günü karma sergisi. Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Sergi, 15.04.2014 - 18.04.2014 (ULUSAL)
 • 17 ÇELİKER Deniz, Doğaya Saygı Karma Sergisi. Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Sergi, 13.12.2014 - 20.12.2014 (ULUSAL)
 • 18 ÇELİKER Deniz, 10 Kasım ATA’ya Saygı Sergisi. Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Sergi, 10.11.2014 - 21.11.2014 (ULUSAL)
 • 19 ÇELİKER Deniz, Acı Evrensel Olmalı Sergisi. Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Sergi, 17.07.2014 - 01.08.2014 (ULUSAL)
 • 20 ÇELİKER Deniz, Öğretmenim Sergisi. Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Sergi, 24.11.2014 - 05.12.2014 (ULUSAL)
 • 21 ÇELİKER Deniz, 14. Ekim Geçidi Sergisi. Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Sergi, 27.10.2015 - 08.11.2015 (ULUSAL)
 • 22 ÇELİKER Deniz, Sekiz Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Sergi, 08.03.2015 - 28.03.2015 (ULUSAL)
 • 23 ÇELİKER Deniz, Öykünü Çiz. Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Sergi, 14.02.2015 - 07.03.2015 (ULUSAL)
 • 24 ÇELİKER Deniz, Güz Seçkisi II. Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Sergi, 21.11.2015 - 24.11.2015 (ULUSAL)
 • 25 ÇELİKER Deniz, 19 Mayıs Karma Sergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sergi, 20.05.2015 - 27.05.2015 (ULUSAL)
 • 26 ÇELİKER Deniz, Isparta Sanat sergisi. Isparta il Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Sergi Salonu, Sergi, 13.06.2016 - 26.06.2016 (ULUSAL)
 • 27 ÇELİKER Deniz, Dünya Sanat Günü Karma Sergisi. Ahi Evran Üniversitesi, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, Sergi, 15.04.2016 - 20.04.2016 (ULUSAL)
 • 28 ÇELİKER Deniz, 1. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi. Isparta Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sergi, 19.05.2016 - 26.05.2016 (ULUSLARARASI)
 • 29 ÇELİKER Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Alanı, Sergi, 08.03.2016 - 11.03.2016 (ULUSAL)
 • 30 ÇELİKER Deniz, II. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Sergi, 22.05.2017 - 31.05.2017 (ULUSLARARASI)
 • 31 ÇELİKER Deniz, Cumhuriyet Davetli Karma Sergisi. Isparta İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Sergi, 29.10.2017 - 23.11.2017 (ULUSAL)
 • 32 ÇELİKER Deniz, Melitadan Battal Gaziye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri” 6. Uluslararası Kervansaray Buluşması. Silahtar Mustafapaşa Kervansarayı Battalgazi / Malatya, Sergi, 27.09.2014 - 05.10.2014 (ULUSLARARASI)
 • 33 ÇELİKER Deniz, Düş Seçkisi II. Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Sergi, 31.01.2015 - 14.02.2015 (ULUSAL)
 • 34 ÇELİKER Deniz, Sekiz Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sergi, 09.03.2015 - 11.03.2015 (ULUSAL)
 • 35 ÇELİKER Deniz, Farklı ve Birlikte IV-Gaziantep Kardeşlik Ulusal Jürili Karma Sergisi. Gaziantep Belediyesi, Gaziantep Sanat Merkezi, Gaziantep., Sergi, 10.02.2017 - 17.02.2017 (ULUSAL)
 • 36 ÇELİKER Deniz, Art on Paper. Olpesido 1st International “Art on Paper” Barter Project, Kapadokya., Sergi, 17.03.2018 - 24.03.2018 (ULUSLARARASI)
 • 37 ÇELİKER Deniz, Yorganlama Kişisel Sergisi (Isparta Belediyesi 2018 Uluslararası Gül Festivali). Ardıçlı Köyü, Isparta., Sergi, 11.05.2018 - 15.05.2018 (ULUSAL)
 • 38 ÇELİKER Deniz, Ekim Geçidi-17 Kırşehir Ulusal Jürili Davetli Karma Sergi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sergi, 24.10.2018 - 31.10.2018 (ULUSAL)
 • 39 ÇELİKER Deniz, Ulusal Davetli Disiplinlerarası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergi. Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu, Sergi, 08.03.2018 - 12.03.2018 (ULUSAL)
 • 40 ÇELİKER Deniz, Güz Seçkisi Sergisi. Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Sergi, 29.09.2014 - 18.10.2014 (ULUSAL)
 • 41 ÇELİKER Deniz, Kumaş Baskı Workshop. Eğirdir Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu, Sergi, 29.05.2018 - 29.05.2018 (ULUSAL)
 • 42 ÇELİKER Deniz, 15. Ekim Geçidi Sergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Sergi Salonu, Sergi, 27.10.2016 - 04.11.2016 (ULUSAL)
 • 43 ÇELİKER Deniz, Somut Olmayan Kültürel Mirasımız. TRT 2, Geleneğin Kalp Atışları, Bölüm 40, lİNK: https://www.trtizle.com/programlar/gelenegin-kalp-atislari/somut-olmayan-kulturel-mirasimiz-gelenegin-kalp-atislari-40-bolum-2016679, Kayıt (Ses ve/veya Görüntü), 25.02.2020 - 25.02.2020 (ULUSAL)
 • 44 ÇELİKER Deniz, 16. Ekim Geçidi. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Sergi, 23.11.2017 - 30.11.2017 (ULUSAL)
 • 45 ÇELİKER Deniz, Yerel Olan Güzeldir. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Meslek Yüksekokulu, Sergi, 22.11.2017 - 24.11.2017 (ULUSAL)
 • 46 ÇELİKER Deniz, Karaağaç Gölgesi Uluslararası Karma Sergi. Buzhane Address Group Sanat Galerisi, Sergi, 16.05.2016 - 18.05.2016 (ULUSLARARASI)
 • 47 ÇELİKER Deniz, 21. Klinik Toksikoloji Ulusal Kongresi Açılış Sergisi. Barida Otel Sergi Salonu, Sergi, 13.05.2016 - 15.05.2016 (ULUSAL)
 • 48 ÇELİKER Deniz, Sekiz Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Karma Sergisi. IYAŞ Park AVM Sergi Alanı, Sergi, 07.03.2014 - 09.03.2014 (ULUSAL)
 • 49 ÇELİKER Deniz, XII. Adli Bilimler Kongresi Sergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Sergi, 04.06.2015 - 06.06.2015 (ULUSAL)
 • 50 ÇELİKER Deniz, I. Genç Sanat Etkinliği Kat-ı Workshop Eğitimi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Alanı, Isparta., Sergi, 08.05.2017 - 08.05.2017 (ULUSAL)
 • 51 ÇELİKER Deniz, SDÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Karma Öğrenci Sergisi. SDÜ Diş Hekimliği Sergi Alanı, Sergi, 10.03.2014 - 17.03.2014 (ULUSAL)
 • 52 ÇELİKER Deniz, 40'lar Sergisi 5. Uluslararası Pınargözü Resim Çalıştayı ve Sergisi. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Kepez Belediyesi, Sergi, 03.08.2015 - 20.08.2015 (ULUSLARARASI)
 • 53 ÇELİKER Deniz, 7. Yenişarbademli Pınargözü Kültür Şenlikleri / 5. Uluslararası Pınargözü Resim Çalıştayı kapsamında "Kat-ı" konulu workshop eğitimi. Yenişarbademli / Isparta, Sergi, 23.07.2015 - 02.08.2015 (ULUSLARARASI)
 • 54 ÇELİKER Deniz, 5. Uluslararası Pınargözü Resim Çalıştayı ve Sergisi. Melikler Yaylası, Yenişarbademli, Sergi, 23.07.2015 - 02.08.2015 (ULUSLARARASI)
 • 55 ÇELİKER Deniz, Isparta Tanıtım Günleri 5. Uluslararası Pınargözü Resim Çalıştayı ve Sergisi. Iyaşpark AVM Isparta, Sergi, 21.08.2015 - 23.08.2015 (ULUSLARARASI)
 • 56 ÇELİKER Deniz, İşçiyim Emekçiyim Karma Sergisi. Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Sergi, 01.05.2014 - 18.05.2014 (ULUSAL)
 • 57 ÇELİKER Deniz, Geleneksel Türk Sanatları Sergisi. SDÜ GSF Demiralay Konağı Sanatevi, Sergi, 13.06.2010 - 15.06.2010 (ULUSAL)
 • 58 ÇELİKER Deniz, 1. Ulusal Jürili 19 Mayıs Sergisi (Jüri Üyeliği). Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu, Diğer, 18.05.2018 - 25.05.2018 (ULUSAL)
 • 59 ÇELİKER Deniz, 26. Uluslararası ''Gelenekselden Çağdaşa Sanat Serüveni'' Karma Sergi. https://www.avrasyakongresi.org/, Sergi, 24.10.2023 - 26.11.2023 (ULUSLARARASI)
 • 60 ÇELİKER Deniz, “Cumhuriyetimizin 100 Yılı 100 Eser” Uluslararası Sanal Sergisi. https://www.trakya.edu.tr/haber/turkiyenin-100-yili-00-eser, Sergi, 29.10.2023 - 29.11.2023 (ULUSLARARASI)
 • 61 ÇELİKER Deniz, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 22 Ekim Geçidi Öğretim Elemanları Sergisi” . Süleyman Demirel Üniversitesi, GSF Sergi Alanı, Sergi, 22.11.2023 - 18.12.2023 (ULUSAL)
 • 62 ÇELİKER Deniz, “24 Kasım Öğretmenler Günü Uluslararası Çevrimiçi Sergi” . https://gestuam.marmara.edu.tr/event/24-kasim-ogretmenler-gunu-uluslararasi-cevrimici-karma-sergi-24-kasim-25-aralik-2023, Sergi, 24.11.2023 - 24.12.2023 (ULUSLARARASI)
 • 63 ÇELİKER Deniz, Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne’ye Gelişinin 93. Yıl Anısına Uluslararası Davetli Fotoğraf Sergisi. https://www.youtube.com/channel/UCb_Qgq4FwRKmNcZdzP5YabA Trakart Çevrimiçi Sergi, Trakya Üniversitesi,, Sergi, 21.12.2023 - 24.12.2023 (ULUSLARARASI)
 • 64 ÇELİKER Deniz, Cumhuriyetimizin 100. Yılı Çevrimiçi Sergi. https://esanat.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/518/files/sergi-katalogu-29102023.pdf, Sergi, 29.10.2023 - 08.11.2023 (ULUSAL)
 • 65 ÇELİKER Deniz, “24 Kasım Öğretmenler Günü Ulusal Çevrimiçi Karma Sergisi” . https://esanat.isparta.edu.tr, Sergi, 24.11.2023 - 24.12.2023 (ULUSAL)
 • 66 ÇELİKER Deniz, Ulusal Egemenlik Karma Sergisi. Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Alanı, Sergi, 24.04.2014 - 30.04.2014 (ULUSAL)
 • 67 ÇELİKER Deniz, Yakın Doğu Üniversitesi 1. Uluslararası Sinema Sempozyumu Dijital Fotoğraf Sergisi. Dijital Platform, https://neu.edu.tr/events/dijital-fotograf-sergi-davet/, Sergi, 16.06.2021 - 20.06.2021 (ULUSLARARASI)
 • 68 ÇELİKER Deniz, Göbeklitepe art. Online, Sergi, 15.04.2023 - 29.04.2023 (ULUSLARARASI)
 • 69 ÇELİKER Deniz, 30 Ağustos Zafer Bayramı Uluslararası Jürili Karma Sergi (Jüri Üyeliği). Çevrimiçi Link: http://gestuam.marmara.edu.tr/ https://tesaum.sdu.edu.tr/, Diğer, 30.08.2022 - 20.09.2022 (ULUSLARARASI)
 • 70 ÇELİKER Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi (Küratörlük). Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sergi, 08.03.2018 - 12.03.2018 (ULUSAL)
 • 71 ÇELİKER Deniz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Jürili Karma Sergisi (Düzenleme Kurulu Üyelik). Çevrimiçi Link: http://gestuam.marmara.edu.tr/ http://www.satpark.yildiz.edu.tr/ https://tesaum.sdu.edu.tr/, Diğer, 29.10.2022 - 20.11.2022 (ULUSLARARASI)
 • 72 ÇELİKER Deniz, 3. Üniversitelerarası Gül ve Battal ebru Yarışması (Düzenleme Kurul Üyeliği). IYAŞ Sergi alanı, Diğer, 03.05.2013 - 05.05.2013 (ULUSAL)
 • 73 ÇELİKER Deniz, Atatürk Günü Sergisi. Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Sergi, 19.05.2014 - 23.05.2014 (ULUSAL)
 • 74 ÇELİKER Deniz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öğretim Elemanları Sergisi. SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Alanı , Sergi, 28.10.2022 - 05.11.2022 (ULUSAL)
 • 75 ÇELİKER Deniz, Kilim Kişisel Sergi. SDÜ Demiralay Konağı Kültür ve Sanat Merkezi A Salonu (Giriş Kat), Sergi, 17.03.2023 - 27.03.2023 (ULUSAL)
 • 76 ÇELİKER Deniz, Ekim Geçidi 20. Yıl Sergisi. Üniversite AVM , Sergi, 01.11.2021 - 06.11.2021 (ULUSAL)
 • 77 ÇELİKER Deniz, Cumhuriyet Bayramı Öğretim Elemanları Sergisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sanat Galerisi, Sergi, 01.11.2021 - 30.11.2021 (ULUSAL)
 • 78 ÇELİKER Deniz, 17. Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali . Marmaris Kültür Merkezi, Sergi, 15.03.2022 - 30.03.2022 (ULUSAL)
 • 79 ÇELİKER Deniz, “Nevruz GSF Öğretim Elemanları Sergisi”. Süleyman Demirel Üniversitesi 19 Mayıs Öğrenci Meydanı, Sergi, 21.03.2022 - 21.03.2022 (ULUSAL)
 • 80 ÇELİKER Deniz, “Kültürel Mirasın İzinde Kültürel Miras Fotoğraf Sergisi”. Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi, Sergi, 03.06.2022 - 06.06.2022 (ULUSAL)
 • 81 ÇELİKER Deniz, 18 Mart Çanakkale ve Tüm Şehitlerimiz Anısına Davetli Jürili Karma Sergi. Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sergi, 19.03.2018 - 25.03.2018 (ULUSAL)
 • 82 ÇELİKER Deniz, 19 Mayıs-2 Haziran 2020 ”19 Mayıs’ın 101. Yılında Sanatla Buluşma” Uluslararası Sanal Karma Sergisi,. İzmir Demokrasi Üniversitesi, Güzel sanatlar Fakültesi Etkinliği, İzmir, Sergi, 19.05.2020 - 02.06.2020 (ULUSLARARASI)
 • 83 ÇELİKER Deniz, 18. Ekim Geçidi. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sergi, 05.12.2019 - 12.12.2019 (ULUSAL)
 • 84 ÇELİKER Deniz, 29 Ekim 2020 “Cumhuriyet Davetli Sergisi”. Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Küratörlük, Isparta., Sergi, 29.10.2020 - 15.11.2020 (ULUSAL)
 • Yönetilen Tez
 • 1 CİNAL Merve, Malatya Arapgir Manusa Dokumalarının Kadın Dış Giyim Tasarımda Yorumlanması, Malatya Arapgir Manusa Dokumalarının Kadın Dış Giyim Tasarımda Yorumlanması, 28.12.2023. Yüksek Lisans
 • 2 Ataç Mine, Yaşayan İnsan Hazinesi Hamza Üstünkaya ve Çini Sanatına Katkıları, Yaşayan insan hazinesi Hamza Üstünkaya ve çini sanatına katkıları, 12.08.2022. Yüksek Lisans
 • 3 CEVİZCİ Esmaül Hüsna, Türk Çini Sanatında Kullanılan Ağaç Motiflerinin Sembolik Anlamları ve Kişisel Uygulamalar, Türk çini sanatında kullanılan ağaç motifleri ve sembolik anlamları ve kişisel uygulamalar, 12.08.2022. Yüksek Lisans
 • 4 SAYIN Cihangir , Halı ve Kilim Onarım Teknikleri, Halı ve kilim onarım teknikleri, 04.09.2020. Yüksek Lisans
 • Doktora Tezi
 •   Muğla İlinde Geleneksel Turistik Hediyelik Eşyanın Kültür Turizmine Katkıları ve Sürdürülebilirliği
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
Çağdaş Moda Tasarımcıları
Çağlar Boyu Anadolu Motifleri
Geleneksel Dokumalarda Motifler
Geleneksel Kumaş Dokuma Tasarımı I
Geleneksel Kumaş Dokuma Teknikleri II
İğneli Dokuma Takı Teknikleri II
Kültürlerarası İletişim
Tasarım İlkeleri
Tasarım İlkeleri I
Tasarım İlkeleri II
Tasarım İlkeleri l
Tasarım İlkeleri ll
Teknik Resim ve Perspektif
Tekstil Hammaddeleri ll
Tekstilde Takı Tasarımı
Tekstilde Yardımcı Malzemeler
Tez
Türk El Sanatları
Türk El Sanatları I
Türk El Sanatları III
Türkiye nin Somut Olmayan Kültürel Mirası
Uzmanlık Alan Dersi-1
 
Bu İçeriği Paylaş!