KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÇELİKER
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Tekstil Ve Moda Tasarımı Bölümü
Ana Bilim Dalı Tekstil Ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı
Telefon 2462113527
E-Posta denizceliker@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.sdu.edu.tr/Personel.aspx?sicilno=05357
ORCID ID 0000-0002-1869-0885
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 21.02.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANASANAT DALI 21.01.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI 19.07.2016
İLGİ ALANLARI
Yorgancılık Sanatı, Keçecilik Sanatı, Dokuma Sanatları, Yöresel Tekstiller, Restorasyon ve Konservasyon, Somut Olmayan Kültürel Miras
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 GENÇ Mustafa, ÖZTÜRK Numan, ÇELİKER Deniz, ISPARTA’DA MUTAFLIK ve SON MUTAF NURİ AKKULAK. Art-e Sanat Dergisi, 10(20), , 354-372. Doi: 10.21602/sduarte.358725, (2017), (TR DİZİN)
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 ÇELİKER Deniz, ÖLMEZ Filiz Nurhan, BURDUR İLİNDE YORGANCILIK. SDÜ Art-e, 5(10), , 122-138. (2012), (Diğer)
  • 2 ÇELİKER Deniz, Geçmişten Günümüze Türklerde Keçecilik Ve Keçe Yapımında Yeni Teknikler . Art-e Sanat Dergisi, 4(8), , 1-22. (2011), (Diğer)
  • Sanatsal Faaliyet
  • 1 ÇELİKER Deniz, 19 Mayıs-2 Haziran 2020 ”19 Mayıs’ın 101. Yılında Sanatla Buluşma” Uluslararası Sanal Karma Sergisi,. İzmir Demokrasi Üniversitesi, Güzel sanatlar Fakültesi Etkinliği, İzmir, Sergi, 19.05.2020 - 02.06.2020 (ULUSLARARASI)
  • 2 ÇELİKER Deniz, 29 Ekim 2020 “Cumhuriyet Davetli Sergisi”. Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Küratörlük, Isparta., Sergi, 29.10.2020 - 15.11.2020 (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
Çağdaş Moda Tasarımcıları
Çağlar Boyu Anadolu Motifleri
Geleneksel Dokumalarda Motifler
Geleneksel Kumaş Dokuma Teknikleri II
İğneli Dokuma Takı Teknikleri II
Kültürlerarası İletişim
Tasarım İlkeleri
Tasarım İlkeleri I
Tasarım İlkeleri II
Tasarım İlkeleri l
Tasarım İlkeleri ll
Teknik Resim ve Perspektif
Tekstil Hammaddeleri ll
Tekstilde Takı Tasarımı
Tekstilde Yardımcı Malzemeler
Tez
Türk El Sanatları
Türk El Sanatları I
Türk El Sanatları III
Türkiye nin Somut Olmayan Kültürel Mirası
Türkiyenin Somut Olmayan Kültürel Mirası
Uzmanlık Alan Dersi-1
Uzmanlık alan Dersi-4
 
Bu İçeriği Paylaş!