KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÇELİKER
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Tekstil Ve Moda Tasarımı Bölümü
Ana Bilim Dalı Tekstil Ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı
Telefon 2462113527
E-Posta denizceliker@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.sdu.edu.tr/Personel.aspx?sicilno=05357
ORCID ID 0000-0002-1869-0885
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 21.02.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANASANAT DALI 21.01.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI 19.07.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Yorgancılık Sanatı, Keçecilik Sanatı, Dokuma Sanatları, Yöresel Tekstiller, Restorasyon ve Konservasyon, Somut Olmayan Kültürel Miras
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 "Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirası", (2019), Edt: Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Desen Ofset, Ankara.
 • 2 Çeliker, D. (2018). "Körküler'de (Isparta) Düğün ve Yöresel Tekstiller", Editör: Emine Gürsoy NASKALİ ve Aysel Güneş, Düğün Kitabı, Libra Yayıncılık, Syf: 139-157
 • 3 Çeliker, D., Ölmez F. N.,2013. "Isparta'da Yorgancılık Sanatı", Yorgan Kitabı, Editör: Emine Gürsoy NASKALİ, Kitabevi Yayınları, S:63-75.
 • 4 Çeliker, D., 2012, 'Keçe Sanatı', İstanbul Aydın Üniversitesi Keçe Merkezi Projesi, Dünya Ağacı Yayınevi, S: 24-35, İstanbul.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çeliker, D. ve Dulupçu, M. A. (2017). Sürdürülebilirlik ve Yenileşim Açısından Turistik Hediyelik Eşyalar Konusunda Yenileştirilmiş Tasarımlar” Atatürk Üniversitesi Atatürk İletişim Dergisi, Ocak Sayı-12, s.187-205. ISSN: 2146-1538, Erzurum.
 • 2 Çeliker, D., Ölmez, F., N., 2012. Burdur İlinde Yorgancılık. Art-e, Kasım-Aralık-12, Cilt: 5,Sayı:10, s. 122-138
 • 3 Çeliker, D., 24.11.2011 “Geçmişten Günümüze Türklerde Keçecilik Ve Keçe Yapımında Yeni Teknikler” SDÜ Art-e,Cilt 4, Sayı 8.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çeliker, D. ve Genç, M. (2019). "Isparta Evlenme Adetleri" II. Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı , Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Genç, M. ve Öztürk, N. ve Çeliker, D. ve Özdamar, H. (2018). Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesinde El Sanatlarında Yapılan Tespitler. 3. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4290639)
 • 2 ATAV, İ ve KODAL, T. ve ÇELİKER, D. (2017). “Isparta Yeme-İçme Kültürü” Poster Sunum, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Somut Olmayan Kültürel Miras Güdümlü Projesi Çalıştayı, 22.12.2017, Isparta.
 • 3 ÇELİKER, D. ve KODAL, T. (2017). “Isparta Pınar Pazarı İncelemesi” Poster Sunum, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Somut Olmayan Kültürel Miras Güdümlü Projesi Çalıştayı, 22.12.2017, Isparta.
 • 4 Çeliker, D., Ölmez, F., N., 2010. ISPARTA’DA YORGANCILIK SANATI. Ulusal El Sanatları Sempozyumu . Siirt Üniversitesi, 07- 09 Ekim 2010 Siirt.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇELİKER, D. ve ÖLMEZ, F. N., “Fethiye’de El Sanatlarının Turizme Katkıları”, III. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür/Sanat Etkinlikleri, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve YÖREDER, sf:335-344, Antalya- Yayınlanmış Bildiri
 • 2 Çeliker, D., Ölmez, F., N. 2011. Göller Bölgesi Yorgan Seccadeleri. III. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) Ve Gelenekli Sanatlar Kongresi/Sanat Etkinlikleri. 30-31 Mayıs 2011. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Konya.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Genç, M. ve Çeliker, D. (2019). "Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası Tespiti Projesi", Heritage 2019, İstanbul Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, Miras Sohbetleri, İstanbul.
 • 2 Çeliker, D. ve Çeliker, M. (2019). "Pictorial Borrowing in the Process of Poster Design" 2nd Budapest,-International Conference on Social Science&Humanities, Central European Unversity, Budapest.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Genç, M. ve Çeliker, D. (2019). "Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesinde El Sanatlarında Yapılan Tespitler", 23. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Edirne.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çeliker, D., 2011. Göller Bölgesi Yorgancılık Sanatı, Danışman: Doç. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Bölümü. Yüksek Lisans Tezi.
 • Doktora Tezi
 • 1 ÇELİKER, D. 2016. Muğla İlinde Geleneksel Turistik Hediyelik Eşyanın Kültür Turizmine Katkıları ve Sürdürülebilirliği, Danışman: Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU Danışman: Prof. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Tezi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Çeliker, D. (2020). "Isparta Kültürel Miraslar Projesi", (2020-devam ediyor), Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Kodu:SBG-2020-7468
 • 2 Çeliker, D. (2019). “Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti (Şarkikaraağaç İlçesi Yenişarbademli İlçesi Sütçüler İlçesi Gelendost ve Aksu İlçesi)” Konulu Güdümlü Proje, 29 Temmuz 2018-27 Temmuz 2019, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Kodu: SBG-2018-6690, Isparta.
 • 3 ÇELİKER, D. (2017)“Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti (Uluborlu, Senirkent, Yalvaç)” Konulu Güdümlü Proje, (Aralık 2017-Haziran 2018) Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Isparta
 • 4 ÇELİKER, D. (2017) “Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti (Isparta Merkez, Gönen İlçesi, Atabey İlçesi ve Eğirdir İlçesi” Konulu Güdümlü Proje, 05 Haziran-05 Aralık 2017, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Kodu: 4973-GÜP-17, Isparta
 • 5 Çeliker, D. (2016) Muğla İlinde Geleneksel Turistik Hediyelik Eşyanın Kültür Turizmine Katkıları ve Sürdürülebilirliği, SDÜ Bap, Projekodu: 3612-D1-13, ISPARTA
 • 6 Çeliker, D., (2011). Göller Bölgesi Yorgancılık Sanatı. SDÜ BAP. Proje Kodu: 2084-YL-09, 2011, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi (TESAUM), III. Üniversitelerarası Uygulamalı "Gül ve Battal Ebrû Yarışması", Yarışma Danışma Düzenleme Kurulu Üyesi, Isparta, 03-04-05 Mayıs 2013.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü "Mezuniyet Sergisi" Düzenleme Kurulu Üyesi, Isparta, 23.05.2013.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
 • 1 22-23 Mayıs 2017, II. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Sergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Isparta
 • 2 19-27 Mayıs 2016 "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası" Kapsamında düzenlenen "1.Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi" SDÜ TESAUM, Isparta.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 29 Mayıs 2018 “Kumaş Baskı Workshop” , "Eğirdir Sanat Günleri", Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Eğirdir, Isparta.
 • 2 Çeliker D. “Yorganlama Kişisel Sergisi” Uluslararası Isparta Gül ve Lavanta Festivali kapsamında gerçekleştirilmiştir,Ardıçlı Köyü, Isparta
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile ulusal jürili yurt dışı karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 10-17.02.2017 "Farklı ve Birlikte IV-Gaziantep Kardeşlik Ulusal Jürili Karma Sergisi" Gaziantep Belediyesi, Gaziantep Sanat Merkezi, Gaziantep.
 • 2 22-24. 11.2017 "Yerel Olan Güzeldir" Ulusal Jürili Karma Sergi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Meslek Yüksek Okulu, Trabzon.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 29 Ekim-23 Kasım 2017 "Cumhuriyet Davetli Ulusal Karma Sergisi"TESAUM, Isparta İl Kültür Müdürlüğü Sergi Salonu, Isparta.
 • 2 8-11 MART 2016 "8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ" SDÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ ISPARTA
 • 3 13-26 Haziran 2016 "Isparta Sanat sergisi" Isparta il Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu Isparta
 • 4 27 Ekim-4 Kasım 2016 "CUMHURİYET'İN KURULUŞUNUN 93. YILINDA 15. EKİM GEÇİDİ SERGİSİ" Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bümü Sergi Salonu ISPARTA
 • 5 23.11.2017, "16. Ekim Geçidi" Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar FakültesiIsparta.
 • 6 27.10.2015-08.11.2015- 14. "Ekim Geçidi Sergisi" Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Isparta
 • 7 04-06.06.2015- "XII. Adli Bilimler Kongresi Sergisi" Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Isparta.
 • 8 21-26.11.2015 "Güz Seçkisi II" Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Isparta.
 • 9 20-27.05.2015- “19 Mayıs Karma Sergisi” Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi, Isparta.
 • 10 09.03.2015- “Sekiz Mart Dünya Kadınlar Günü” Sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Öğretim Elemanları Karma Sergi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Isparta.
 • 11 08.03-28.03.2015- “Sekiz Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” Karma Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Isparta.
 • 12 14.02-07.03.2015- “Öykünü Çiz” Karma Sergi, Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Isparta
 • 13 31.01.2015-14.02.2015 "Düş Seçkisi", Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Isparta
 • 14 10.03.2014 Süleyman Demirel Üniversitesi "Güzel Sanatlar Enstitüsü Karma Öğrenci Sergisi" SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu, Isparta
 • 15 15.04.2014 Isparta Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği"Dünya Sanat Günü" karma sergisi, Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Isparta.
 • 16 23.04.2014 "Egemenlik Ulusundur" Karma Sergisi, Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Isparta.
 • 17 17.07.2014-01.08.2014, “Acı Evrensel Olmalı” Karma Sergi. Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Isparta
 • 18 29.09.2014,“Güz Seçkisi” Karma Sergi. Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Isparta
 • 19 31 Ekim – 7 Kasım 2014- “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” 13. Ekim Geçidi Öğretim Elemanları Karma Sergisi. SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Isparta
 • 20 10-21 Kasım 2014- “10 Kasım ATA’ya Saygı” Karma Sergi, Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Isparta
 • 21 29.05.2014 “SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi”, SDÜ 2. Uluslar arası Davraz Kongresi, SDÜ Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi, Isparta.
 • 22 24.11-05.12.2014 “Öğretmenim Karma Sergisi” Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Isparta.
 • 23 24-30.04.2014 “Ulusal Egemenlik Karma Sergisi” TESAUM, Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Isparta
 • 24 26-30.05.2014 “Soma için Elele” SDÜ Tekstil ve El Sanatları Araştırma Uygulama Merkezi, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Isparta.
 • 25 19.05.2014 “Atatürk Günü Karma Sergisi” Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Isparta.
 • 26 13-20.12.2014 “Doğaya Saygı Karma Sergisi” Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Isparta.
 • 27 7-9.03.2014 “Sekiz Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Karma Sergisi”, SDÜ Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, IYAŞ Park AVM Sergi Alanı, Isparta
 • 28 17-18 Mayıs 2013, "Atabey Turizm ve Kültür Etkinlikleri" "Geleneksel Türk Sanatları Sergisi ve Klasik Türk Müziği Dinletisi" Atabey, Isparta.
 • 29 29.11.2013 "SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 12. Ekim Geçidi Sergisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Merkezi Sergi Alanı, ISPARTA.
 • 30 07-11 Mayıs 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 'Seramik' ve 'Geleneksel Türk Sanatları' Karma Sergisi, Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu, Isparta.
 • 31 08.11.2012 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Alanı, "SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Onbirinci Ekim Geçidi Sergisi", ISPARTA.
 • 32 05-10.10.2011-Geleneksel Türk Sanatları Karma Sergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tekstil El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Seramik Araştırma Merkezi, Prof. Lüftü ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi, Isparta
 • 33 13.06.2010 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları, Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Yüksek Lisans Mezuniyet Sergisi, Isparta
 • 34 21.06.2010 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrenci Sergisi, Demiralay Konağı, Isparta
 • 35 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları, Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Mezuniyet Sergisi,2005, Isparta
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 19 Mayıs-2 Haziran 2020 "19 Mayıs'ın 101. Yılında Sanatla Buluşma" Uluslararası Sanal Karma Sergisi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Güzel sanatlar Fakültesi Etkinliği, İzmir
 • 2 16.05.2016 "Karaağaç Gölgesi" Uluslararası Karma Sergi, Buzhane Address Group Sanat Galerisi, Edirne
 • 3 03.08-20.08.2015 "5. Uluslararası Pınargözü Resim Çalıştayı ve Sergisi" Antalya, Isparta
 • 4 01.08-03.08.2015 "5.Uluslararası Pınargözü Resim Çalıstayı ve Sergisi", Yenişarbademli, Isparta
 • 5 21.08-23.08.2015"5.Uluslararası Pınargözü Resim Çalıstayı ve Sergisi", Iyaşpark, Isparta.
 • 6 01.08.2015-03.08.2015, 5. Uluslararası Pınargözü Resim Çalıstayı, Workshop, Yenisarbademli, Isparta
 • 7 23- 29.03.2014 “Think Globally, Act Locally” TC Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları ve Gönen Anadolu Öğretmen Lisesi İşbirliği ile, SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Isparta
 • 8 27.09.-5.10.2014 “Melitadan Battal Gaziye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri” 6. Uluslar arası Kervansaray Buluşması, Battalgazi Belediyesi, Malatya.
 • 9 18-20 Nisan 2013, Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyum Sergisi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Kahramanmaraş.
 • 10 30-31 Mayıs 2011-"III. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi/Sanat Etkinlikleri"- “Tavus Kuşu” Eser, Konya
 • 11 30-31 Mayıs 2011, III. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) Ve Gelenekli Sanatlar Kongresi/Sanat Etkinlikleri Sergisi. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Konya.
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 08.05.2017 "I. Genç Sanat Etkinliği" Kat-I Workshop, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Alanı, Isparta.
 • 2 13-15.05.2016 “21. Klinik Toksikoloji Ulusal Kongresi Açılış Sergisi”, Klinik Toksikoloji Derneği ve Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • 3 13-15.11.2014 “3. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültürel Sanat Etkinlikleri” Akdeniz Üniversitesi, Antalya
 • 4 I. Ulusal El Sanatları Sempozyum Sergisi, 07- 09 Ekim 2010, Siirt.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Akdeniz Sanat Dergisi, Akdeniz Sanat Dergisi Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, 2019
 • 2 Art-e SANAT SANAT DERGİSİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, 2019
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdür Yardımcısı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür Yardımcılığı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM) Müdür Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Online Eğitim Komisyonu, Komisyon Üyesi 2020-devam ediyor
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çapraz Akran Değerlendirme Komisyon Üyesi
 • 3 SDÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Mevlana Koordinatörlüğü,2013-2014
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı AKTS Koordinatörü, 20012-2016
 • 5 SDÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Farabi Koordinatörlüğü, 2012-2013
 • 6 SDÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Erasmus Koordinatörlüğü, 2012-2013
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans AKTS Koordinatör Yardımcılığı, 20012-2016
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Web Sayfası Sorumlusu, 2012-2018
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Fikir Kulübü Akademik Danışmanlığı, 2012-2016
VERDİĞİ DERSLER
04GTS5137 Çağlar Boyu Anadolu Motifleri
04SAT1110 Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası
04SAT6104 Kültürlerarası İletişim
CIN-108 Tasarım İlkeleri II
CIN-214 Türk El Sanatları III
HAL-107 Tasarım İlkeleri l
HAL-108 Tasarım İlkeleri II
HAL-114 Türk El Sanatları
TEZ-101 Tasarım İlkeleri I
TEZ-102 Tasarım İlkeleri II
TMT-107 Teknik Resim ve Perspektif
TMT-215 Tekstilde Takı Tasarımı
TMT-421 Çağdaş Moda Tasarımcıları
 
Bu İçeriği Paylaş!