KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Deniz ÇELİKER
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Tekstil Ve Moda Tasarımı Bölümü
Ana Bilim Dalı Tekstil Ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı
Telefon 2462113527
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://www.sdu.edu.tr/Personel.aspx?sicilno=05357
ORCID ID 0000-0002-1869-0885
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 78
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI 21.02.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI (YL) (TEZLİ) 21.01.2011
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ - TEKSTİL TASARIMI ANASANAT DALI 2018 - Devam Ediyor
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ - HALI, KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ ANASANAT DALI 2016 - 2018
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 2011 - 2016
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Fakülte Kurulu Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2023 - Devam Ediyor
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2022 - 2025
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2022 - Devam Ediyor
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
Enstitü Müdür Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
Enstitü Müdür Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2022
Yönetim Kurulu Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
Erasmus Koordinatörü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2018 - 2023
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017 - 2020
Yönetim Kurulu Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Yorgancılık Sanatı, Keçecilik Sanatı, Dokuma Sanatları, Yöresel Tekstiller, Restorasyon ve Konservasyon, Somut Olmayan Kültürel Miras
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ATAÇ MİNE, ÇELİKER DENİZ, Yaşayan İnsan Hazinesi Hamza Üstünkaya ve Çalışmaları. International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(91), , 49-64. Doi: 10.26450/jshsr.3391, (2023), (Diğer)
 • 2 ÇELİKER DENİZ, 20. Yüzyıl Kars Seccade Motiflerinin Göstergebilimsel İncelenmesi. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 12(101), , 1-14. Doi: 10.7816, (2023), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 3 SAYIN CİHANGİR, GENÇ MUSTAFA, ÇELİKER DENİZ, Halı ve Kilimlerde Onarım Yöntemleri. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 34(2), , 17-37. Doi: 10.17740/eas.soc.2021.V34-02, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 4 ÇELİKER DENİZ, GENÇ MUSTAFA, Isparta Evlenme Adetleri. Art-e Sanat Dergisi , 172-185. Doi: 10.21602/sduarte.638335, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 GENÇ Mustafa, ÖZTÜRK Numan, ÇELİKER Deniz, ISPARTA’DA MUTAFLIK ve SON MUTAF NURİ AKKULAK. Art-e Sanat Dergisi, 10(20), , 354-372. Doi: 10.21602/sduarte.358725, (2017), (TR DİZİN)
 • 6 ÇELİKER DENİZ, DULUPÇU MURAT ALİ, Sürdürülebilirlik ve Yenileşim Açısından Turistik Hediyelik Eşyalar Konusunda Yenileştirilmiş Tasarımlar. Atatürk Üniveristesi İletişim Fakültesi Dergisi , 187-204. (2017), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÇELİKER DENİZ, DEMİRAL BAYRAM, Körküler (Isparta) Kasabası Yöresel Tekstilleri Üzerine İnceleme. V. Uluslararsı Ankara Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (2023). (Özet bildiri)
 • 2 ÇELİKER DENİZ, ÇELİKER MURAT, Pictorial Borrowing in the Process of Poster Design. 2nd Budapest – International Conference on Social Science Humanities (ICSSH) sempozyumu (2019). (Tam metin bildiri)
 • 3 GENÇ MUSTAFA, ÖZTÜRK NUMAN, ÇELİKER DENİZ, ÖZDAMAR HALİT, Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesinde El Sanatlarında Yapılan Tespitler. 3. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu (2018). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÇELİKER Deniz, Ölmez Filiz Nurhan, Fethiye de El Sanatlarının Turizme Katkıları. III. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür/Sanat Etkinlikleri (2014). (Tam metin bildiri)
 • 5 ÇELİKER DENİZ, ÖLMEZ FİLİZ NURHAN, Göller Bölgesi Yorganlama Seccadeleri. III. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) Ve Gelenekli Sanatlar Kongresi/Sanat Etkinlikleri (2011). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇELİKER Deniz, ÖLMEZ Filiz Nurhan, BURDUR İLİNDE YORGANCILIK. SDÜ Art-e, 5(10), , 122-138. (2012), (Diğer)
 • 2 ÇELİKER Deniz, Geçmişten Günümüze Türklerde Keçecilik Ve Keçe Yapımında Yeni Teknikler . Art-e Sanat Dergisi, 4(8), , 1-22. (2011), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 CEVİZCİ ESMAÜL HÜSNA, ÇELİKER DENİZ, “Türk Çini Sanatında Kullanılan Ağaç Motiflerinin Sembolik Anlamları”. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 ATAV KÖKER İLKAY, KODAL TUĞBA, ÇELİKER DENİZ, Isparta Yeme İçme Kültürü. Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti Proje Çalıştayı (2017). (Tam metin bildiri)
 • 3 ÇELİKER DENİZ, KODAL TUĞBA, Geleneksel Pınar Pazarı İncelemesi. Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti Proje Çalıştayı (2017). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 ÇELİKER DENİZ, Geleneksel Meslekler Ansiklopedisi(2021). T.C. Ticaret Bakanlığı, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 GENÇ MUSTAFA, ÇELİKER DENİZ, KODAL TUĞBA, ŞİMŞEK TOLACI SEDA, ÖZTÜRK NUMAN, BİLEN YUSUF, Ünlü Aycıl Nil, KORUK ÇETİN, Saygın Aslıhan, Bahadır Bilal, Ünlü Aycıl Nil, Saygın Aslıhan, Bahadır Bilal, Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası(2019). Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumsal İletişim Merkezi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 ÇELİKER DENİZ, Düğün(2018). Libra Kitapçılık ve Yayıncılık Ticaret AŞ., Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 ÇELİKER DENİZ, ÖLMEZ FİLİZ NURHAN, Yorgan Kitabı(2013). Kitabevi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • Sanatsal Faaliyet
 • 1 ÇELİKER Deniz, Ulusal Egemenlik Karma Sergisi. Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Alanı, Sergi, 24.04.2014 - 30.04.2014 (ULUSAL)
 • 2 ÇELİKER Deniz, Yakın Doğu Üniversitesi 1. Uluslararası Sinema Sempozyumu Dijital Fotoğraf Sergisi. Dijital Platform, https://neu.edu.tr/events/dijital-fotograf-sergi-davet/, Sergi, 16.06.2021 - 20.06.2021 (ULUSLARARASI)
 • 3 ÇELİKER Deniz, Göbeklitepe art. Online, Sergi, 15.04.2023 - 29.04.2023 (ULUSLARARASI)
 • 4 ÇELİKER Deniz, Kilim Kişisel Sergi. SDÜ Demiralay Konağı Kültür ve Sanat Merkezi A Salonu (Giriş Kat), Sergi, 17.03.2023 - 27.03.2023 (ULUSAL)
 • 5 ÇELİKER Deniz, Ekim Geçidi 20. Yıl Sergisi. Üniversite AVM , Sergi, 01.11.2021 - 06.11.2021 (ULUSAL)
 • 6 ÇELİKER Deniz, 19 Mayıs-2 Haziran 2020 ”19 Mayıs’ın 101. Yılında Sanatla Buluşma” Uluslararası Sanal Karma Sergisi,. İzmir Demokrasi Üniversitesi, Güzel sanatlar Fakültesi Etkinliği, İzmir, Sergi, 19.05.2020 - 02.06.2020 (ULUSLARARASI)
 • 7 ÇELİKER Deniz, 29 Ekim 2020 “Cumhuriyet Davetli Sergisi”. Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Küratörlük, Isparta., Sergi, 29.10.2020 - 15.11.2020 (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
Çağdaş Moda Tasarımcıları
Çağlar Boyu Anadolu Motifleri
Geleneksel Dokumalarda Motifler
Geleneksel Kumaş Dokuma Teknikleri II
İğneli Dokuma Takı Teknikleri II
Kültürlerarası İletişim
Tasarım İlkeleri
Tasarım İlkeleri I
Tasarım İlkeleri II
Tasarım İlkeleri l
Tasarım İlkeleri ll
Teknik Resim ve Perspektif
Tekstil Hammaddeleri ll
Tekstilde Takı Tasarımı
Tekstilde Yardımcı Malzemeler
Tez
Türk El Sanatları
Türk El Sanatları I
Türk El Sanatları III
Türkiye nin Somut Olmayan Kültürel Mirası
Türkiyenin Somut Olmayan Kültürel Mirası
Uzmanlık Alan Dersi-1
Uzmanlık alan Dersi-4
 
Bu İçeriği Paylaş!