Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
İsmail Yüksel GENÇ
Adı Soyadı Dr. İsmail Yüksel GENÇ
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2118626
E-Posta ismailgenc@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 29.6.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VW İŞLEME TEKNOLOJİSİ 11.1.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ (DR) 26.2.2018
İLGİ ALANLARI
Gıda mikrobiyolojisi Gıda kimyası Duyusal ve fiziksel analizler Su ürünlerinde hijyen ve uygulamaları Biyoistatistik Gıda zehirlenmeleri
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Kerevitlerin Genel Biyolojik Özellikleri. Türk Sularından Avrupa Pazarlarına Türk Kereviti (Ateşoğlu, İ., Korkmaz, A. ve Diler, A Ed.)
 • 2 Kerevitlerin Avcılıktan Fabrikaya Kadar Olan Naklinde Uyulması Gereken Kurallar, İşleme Teknolojisi ve HACCP Planının Oluşturulması, Türk Sularından Avrupa Pazarlarına Türk Kereviti (Ateşoğlu, İ., Korkmaz, A. ve Diler, A Ed.)
 • 3 Kerevit Pişirme Tekniği ve Bazı Kerevit Yemekleri, Türk Sularından Avrupa Pazarlarına Türk Kereviti (Ateşoğlu, İ., Korkmaz, A. ve Diler, A Ed.)
 • 4 İşleme, Değerlendirme, Paketleme ve Gıda Güvenliği Eğitimleri Raporu. Türk Sularından Avrupa Pazarlarına Türk Kereviti (Ateşoğlu, İ., Korkmaz, A. ve Diler, A Ed.)s 74-75.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Elimination of Foodbourne Pathogens in Seafoods by Irradiation: Effects on the Quality and Shelf-life
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Genç, İ.Y., Esteves, E., Anibal, J., Diler A. Effects of chilled storage on the quality of vacuum packed meagre fillets. Journal of Food Engineering. 115, 486-494
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Food Additives Used in Seafoods and Relationship with Public Health, 2011, International Journal of Health and Nutrition, 2(3), 14.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Isparta ilindeki bazı balık türlerinin bakteriyel florası. Isparta ili değerleri ve değer yaratma potasiyeli sempozyumları, pp 148-159, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akdeniz’den Avlanan Su Ürünlerinde Vibrio spp. Varlığının Belirlenmesi
 • 2 Isparta İlinde Taze Olarak Satışa Sunulan Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi
 • 3 Isparta Aksu deresi (Köprüçay ırmağı)üzerindeki alabalık işletmelerinin dere suyuna olan etkileri: Bir ön çalışma
 • 4 Su Ürünlerinin Tüketilmesi Sonucu Görülen Histamin (Scomboroid)Zehirlenmesi
 • 5 E.coli O157:H7 serotipinin Su Ürünleri Açısından Önemi
 • 6 Isparta gülünün (Rosa damascena) su ürünlerinde gıda katkı maddesi olarak kullanımı: antimikrobiyal ve antioksidan özellikleri açısından genel değerlendirme
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Shelf-life modelling of fresh meagre fillets under chilled conditions: Application of Fuzzy logic in seafood systems
 • 2 Microbiological Quality of Some Seafood Products Commercially Marketed in Turkey: A Case Study
 • 3 Shelf-life evaluation of common carp (Cyprinus carpio L.) fillets using the torry scale. Diversification in Inland Finfish Aquaculture II (DIFA II)Czech Republic, pp.65.
 • 4 Evaluation of the textural properties of common carp (Cyprinus carpio L.) from different culture systems. Diversification in Inland Finfish Aquaculture II (DIFA II). Czech Republic. pp67.
 • 5 Usage of Gamma Irradiation for the Spesific Inhibition of Some Food Pathogens in Seafoods
 • 6 Yetiştiriclikte balık refahının önemi ve refahı etkileyen faktörler
 • 7 Importance of prediction and elimination of Listeria monocytogenes in saefoods, 4th International congress on food and nutrition together with 3th SAFE consortium international congress on food safety, pp 46, İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 “Development of A Software to Determine the Shelf Life of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Under Different Temperatures” International Conference on engineering and Natural Science 3-7 May 2017 Budapest
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Argyrosomus regius Filetolarının soğukta depolanması sırasında mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal kalitesindeki değişimler
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Taze ve yarı korunmuş su ürünlerinde mikrobiyal kalite değişiminin tahmini ve değerlendirilmesi (SDÜ-BAP-3768-D2-13). Araştırmacı- Doktora Tez Projesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Ispartek-2013 Proje Pazarı Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 2 Ispartek-2012 Proje Pazarı Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 LLP Erasmus öğrenci değişimi programı
 • 2 Erasmus öğrenci değişimi programı
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Soğuk depolanan su ürünlerinin kas doku proteinlerinde meydana gelen değişimlerin belirlenmesi.
 • 2 Isparta İlinde Taze Olarak Satışa Sunulan Alabalıkların (Oncorhynchus mykiss) mikrobiyolojik kalitesi
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 ISEKI-Food Assosiation
 • 2 International Assosiation for Food Protection
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 Ispartek-2013 Proje Pazarı, ISPARTA
 • 2 TİM Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, İZMİR
 • 3 ISPARTEK-2012 Proje Pazarı, ISPARTA
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Food Science and Engineering
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık