KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Necla YILMAZ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Sağlık Kurumlarında Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462110565
E-Posta neclabardak@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9847-6888
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 26.06.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) 26.01.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ (DR) 13.07.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Yönetim ve Organizasyon, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi, Akademik Örgütler
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yılmaz, N., R. Erdem, "Uzmanlaşma ve Tıpta Bütüncül Yaklaşım Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 16, ss.35-47, 2016.
 • 2 Erdem, R., N. Bardak, “Türkiye’deki Yönetim ve Organizasyon otoritelerinin 'Ekşi Sözlük‘ Perspektifi İle İncelenmesi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(2), 105-110 (2010).
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yılmaz, N. S. Doğanalp ve T. Varol, “Lisansüstü Öğrencilerde Tezden Kaytarma Davranışları”, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 12-15 Mayıs, Isparta, 2016.
 • 2 Çelik R., N. Bardak, E. Akkaş, R. Erdem, A. Alkan, İ. Erdem, "Doçentlik Sürecinin Karoşi (Karoshi) ve Yoğun Çalışma Çerçevesinde Değerlendirilmesi", 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs, s. 563-572, Konya, 2014.
 • 3 Yılmaz, N., R. Erdem, "Sağlık Yönetimi Alanı Lisansüstü Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme: Yöntemlerin Döngüsü ya da Yöntemler Değişiyor", 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Girne, 10-12 Eylül, 2014.
 • 4 Erdem R., R. Çelik, N. Bardak, E. Akkaş, T. Saygın, N. Kara, "Orta Düzey Yöneticilerde Efendi/Köle İkilemi", 21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, s.460-465, Kütahya, 2013.
 • 5 Çelik, R., R. Erdem, E. Akkaş, N. Bardak, “Karikatürlerin Yönetsel Analizi”, 20. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, s.398-402, İzmir, 2012.
 • 6 Çelik, R., Akkaş, E., Bardak, N., Erdem,R., “İnsan Yapımı Hastalıklar”, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı (459-463), 13-15 Eylül, Isparta, 2012.
 • 7 Erdem, R., Bardak, N., Akkaş, E., Çelik, R. “Illich Haksız mı?”, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı (487-491), 13-15 Eylül, Isparta, 2012.
 • 8 Bardak, N., R. Erdem, R. Çelik, E. Akkaş, O. Adıgüzel, “Örgütsel Sinizm-Örgütsel Vatandaşlık Paradoksu ve Bu Bağlamdan Sinik İnsan Tutumuna Bir Bakış: SDU Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma”, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 621-625, Çanakkale, 2011.
 • 9 Erdem, R., Ö. L. Antalyalı, N. Bardak, R. Çelik, “Türkiye’deki Yönetim ve Organizasyon Alanı Akademisyenlerinin Akademik ilgi odaklarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma”, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 207-211, Çanakkale, 2011.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Kaya, A., Erdem, R., N. Bardak, H.Alkan, "Hekim ve Hemşirelerin Zamanı Kullanma Eğilimlerinin Araştırılması", 4. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 4-7 Şubat, Antalya, 2010.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yılmaz, N., D. İzgüden, “Sağlık Sektöründe Sosyal Bir Misyon Örneği: Sosyal Girişimcilik”, International Congress of Management Economy and Policy, 26-27 Kasım, İstanbul, 2016.
 • 2 Yılmaz, N., R. Erdem, "Balanced Scorecard Applications in Health Care", International Healthcare Management Conference, Gümüşhane, 15-17 June, 2015.
 • 3 Akkaş, E., R. Erdem, R. Çelik, N. Bardak; “Tanı ve Tedavi Hizmetlerinde Kullanılan İleri teknoloji Ürünü Cihazların Yan Etkilerinden Ne Kadar Haberdarız?”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, p.3192-3198, 2011.
 • 4 Erdem, R., E. Akkaş, R. Çelik, N. Bardak; “İnformal Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Paylaşım Siteleri: Facebook Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, p.461-472, 2011.
 • 5 Erdem, R., R. Çelik, Ö. L. Antalyalı, N. Bardak; “Akademik Bilgi Üretimine Eleştirel Bir Bakış: Akademisyenlerin Görüşleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, p.685-693, 2011.
 • 6 Erdem, R., İ.H. Çarıkçı, Ö.L. Antalyalı, A. Oksay, G. Atilla, N. Bardak; "The Evaluation of Health Sector Managers Regarding the Health Management Department", Sixth International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, October 20-22, p.206-215, 2010.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yılmaz, N. "Akademik Zaman Yönetimi Becerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma", International Congress of Management Economy and Policy, 26-27 Kasım, İstanbul, 2016.
 • 2 Bardak, N., R. Çelik,E. Akkaş, V. Yiğit, "Do Medical Doctors In Turkey Discriminate Among Patients?",GLC 2013: Crisis, Collaboration and Change within the Global Landscape, April 17-18, 2013.
 • 3 Erdem, R., N. Bardak, İ. Erdem, E. Akkaş, B. Keklik; Sağlık Sektörü Çalışanlarının Sağlık Yöneticiliğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi ", 3. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Aralık 12-15, 2012.
 • 4 Bardak N., R. Erdem, R. Çelik, N. Oral Kara; "Tam Gün Yasası Kapsamında Mesleki Mali Sorumluluk Sigortasına Hekimlerin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi" 3. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Aralık 12-15, 2012.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 “Performans Değerlendirme Yaklaşımı Olarak Dengeli Ölçüm Kartı Modeli: Isparta’daki Hastaneler Üzerinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2011, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Tıpta Uzmanlaşma Üzerine Nitel Bir Araştırma" SDÜ BAP Koordinasyon Birimi, 3800-D1-13, 2016, Yürütücü: Prof. Dr. Ramazan ERDEM.
 • 2 “Performans Değerlendirme Yaklaşımı Olarak Dengeli Ölçüm Kartı Modeli: Isparta’daki Hastaneler Üzerinde Bir Araştırma”, SDÜ BAP Koordinasyon Birimi, 2451-YL-10, 13.12.2010-30.12.2011, Yürütücü: Doç. Dr. Ramazan ERDEM.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Building New Approaches to the Global Issues" (Global Sorunlar ve Çözüm Arayışları)", "2. International Davraz Congress", 29-30-31 May, 2014, Isparta.
 • 2 Internatıonal Davraz Congress; Socıal And Economıc Issues Shapıng The World’s Future New Global Dıalogue, 24-27 September, 2009, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Kongresi, 13-15 Eylül 2012/Yürütme Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!