KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Necla YILMAZ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Sağlık Kurumlarında Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462110565
E-Posta neclabardak@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9847-6888
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 53
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 26.06.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) 26.01.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ (DR) 13.07.2016
İLGİ ALANLARI
Yönetim ve Organizasyon, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi, Akademik Örgütler
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YILMAZ NECLA, ÖKE KARAKAYA PINAR, SÖNMEZ SEDA, Aşı Tereddüdü Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği. İşletme Bilimi Dergisi, 9(3), , 499-517. Doi: 10.22139/jobs.962519, (2021), (Diğer)
 • 2 YILMAZ NECLA, ALKAN AHMET, ERTÜMER AYŞE GÜLEN, KUH ZEYNEP, Tıpta Uzmanlık Alanlarının Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi. Cukurova Medical Journal, 46(3), , 1257-1266. Doi: 10.17826/cumj.906459, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 3 YILMAZ NECLA, YILDIZ EBRU, ÖZDİNÇ ÖZGE, Sağlık Yöneticisi Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 7(3), , 726-739. (2021), (Diğer)
 • 4 YILMAZ NECLA, ATEŞ FATMA, YILDIZ EBRU, Akademide Akran Desteğinin Rolü. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(41), , 3551-3582. Doi: 10.26466/opus.911237, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 YILMAZ NECLA, FETTAHOĞLU RABİA, MACKENZİE OLEBENG MPHO, Uluslararası Öğrencilerin Sağlık Hizmeti Tecrübeleri ve Sağlık Hizmeti Kullanma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), , 707-740. Doi: 10.33437/ksusbd.561977, (2021), (TR DİZİN)
 • 6 YILMAZ NECLA, ÖZER ELİF, Y Kuşağı Bireylerin Sağlıklı Yaşam Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(4), , 955-963. Doi: 10.37989/gumussagbil.889608, (2021), (TR DİZİN)
 • 7 ÖKE KARAKAYA PINAR, YILMAZ NECLA, E-Profesyonelizm Kavramı ve Sağlık Alanına Yansımaları.. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(2), , 152-159. (2020), (TR DİZİN)
 • 8 YILMAZ NECLA, Özer Elif, FETTAHOĞLU RABİA, Sağlık Yöneticisi Kavramına İlişkin Bir Metafor Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), , 115-124. (2020), (TR DİZİN)
 • 9 Yıldız Ebru, YILMAZ NECLA, Hastaların Şikâyet Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), , 563-588. Doi: doi.org/10.30798/makuiibf.689874, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 10 KAYA RAMAZAN RÜÇHAN, YILMAZ NECLA, Türkiye ve Hindistan'da Geleneksel Tıp Uygulamaları: Sağlık Turizmi Perspektifinden Bir Karşılaştırma. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 3(3), , 422-434. Doi: 10.5336/jtracom.2020-74760, (2020), (TR DİZİN)
 • 11 YILMAZ NECLA, KAYA ELİF, ERDEM RAMAZAN, ALKAN AHMET, Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Duygu Sağırlığı İlişkisi. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(13), , 347-361. (2020), (TR DİZİN)
 • 12 TAŞ MEHMET ALİ, YILMAZ NECLA, Çocukluk Deneyimleri, Azim ve Girişimcilik Niyeti İlişkisi: Sağlık Yönetimi Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(4), , 1089-1106. (2020), (TR DİZİN)
 • 13 ÖZER ELİF, YILMAZ NECLA, Sağlıklı Yaşam Farkındalığı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 3(1), , 47-60. Doi: 10.5336/jtracom.2019-72138, (2020), (TR DİZİN)
 • 14 SARI BETÜL, YILMAZ NECLA, Hasta Okulu İhtiyacının Belirlenmesinde Bireylerin Öğrenim İhtiyacı İle Öz Bakım Gücü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi, 4(4), , 229-249. (2020), (Diğer)
 • 15 YILMAZ NECLA, Doğanalp Selma, Varol Durmaz Tuğba, Lisansüstü Öğrencilerde Tezden Kaytarma Davranışları. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(25), , 205-228. (2016), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZER ELİF, DEMİRHAN KELEŞ HİLAL, GÜNEŞ DENİZ, YILMAZ Necla, Investigation of Turkish Society's Awareness of Healthy Life in the Covid 19 Process. 6. International Health Sciences and Management Conference (2021). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 ERDEM RAMAZAN, YILMAZ NECLA, Yönetim Hastalıkları(2021). Siyasal Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ERDEM RAMAZAN, YILMAZ NECLA, ÖKE KARAKAYA PINAR, Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!