Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Fatih Ahmet ŞENEL
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Fatih Ahmet ŞENEL
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı
Telefon 2462111390
E-Posta fatihsenel@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/fatihahmetsenel
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI 5.6.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YL) 4.8.2013
Doktora
İLGİ ALANLARI
Gömülü Sistemler Mikroişlemciler, Mikrodenetleyiciler
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yüksel, A.S., Şenel, F.A., Çankaya, İ.A., Yazma Davranışlarının Mobil Cihaz Sensörleri Kullanılarak Sınıflandırılması, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 9(1), 2018
 • 2 ŞENEL, B., ŞENEL, F. A., KAHRİMAN, M., "Linear Behaviour Modelling of SBB5089Z Power AmplifierModule with Data Mining," International Journal of Scientific and Technological Research, ISSN 2422-8702 (Online), Vol 3, No.5, 2017.
 • 3 SAPLIOĞLU, K., ŞENEL, F. A., TOPÇU, F., "Yapay Arı Kolonisi ile Hazne Kapasitesinin Optimizasyonu: Köprüçay Örneği", Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, Sayı:2-2, Sayfa:101-108, 2017
 • 4 Şenel, B., Kahriman, M., Şenel, F. A., "BESLEME VE RF GİRİŞ GÜCÜ ŞARTLARININ WİMAX GÜÇ YÜKSELTECİ PERFORMANS PARAMETRELERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Cilt:5 Sayı:3, 2017
 • 5 F. A. ŞENEL, B. CETİŞLİ, "Görüntü İşleme ve Beş Eksenli Robot Kol ile Üretim Bandında Nesne Denetimi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Sayı 21-5, Sayfa:158-161, 2015.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ihsan Pence, Melike Siseci Cesmeli, Fatih Ahmet Senel, Bayram Cetisli, A new unconstrained global optimization method based on clustering and parabolic approximation, Expert Systems with Applications, Volume 55, 15 August 2016, Pages 493-507
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ŞENEL, B., KAHRİMAN, M., ŞENEL, F. A., "2.45GHz LNA Design with Arduino Biasing Control Unit", International Advanced Technology Symposium (IATS), Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye, 2017
 • 2 B. Şenel, M. F. ÇAĞLAR, F. A. Şenel, "Behavioral Modeling of 2.4GHz RF Power Amplifier Using Data Mining", 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), Books of Abstracts, pp. 779, 24-28th May, 2016, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Robot Kollar Kullanılarak Üretim Bandı Üzerindeki İşlenmeyen Parçaların Ayrıştırılması", 3216-YL1-12 nolu Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "ISPARTEK 2014 Proje Pazarı", Süleyman Demirel Üniversitesi, 14-15-16 Mayıs 2014,Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 2 "Öğrenci Proje Pazarı", Süleyman Demirel Üniversitesi, 14-15-16 Mayıs 2014,Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 3 "Öğrenci Proje Pazarı", Süleyman Demirel Üniversitesi, 15-16-17 Mayıs 2013. Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Fen Bilimleri Enstitüsü En İyi Tez Ödülü(Bilişim Alanı)
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık