KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ahmet ŞENEL
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı
Telefon 2462111390
E-Posta fatihsenel@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI 05.06.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YL) 04.08.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (DR) 25.01.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Gömülü Sistemler,Mikroişlemciler, Mikrodenetleyiciler,Optimizasyon,Yapay Zeka,Makine Öğrenmesi,Derin Öğrenme
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 SAPLIOĞLU, K., ŞENEL, F. A., TOPÇU, F., "Yapay Arı Kolonisi ile Hazne Kapasitesinin Optimizasyonu: Köprüçay Örneği", Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, Sayı:2-2, Sayfa:101-108, 2017
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şenel, B., Kahriman, M., Şenel, F. A., 5.8 GHz adaptif güç yükselteci tasarımı, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 11(1), Sayfa 13-27, 2020
 • 2 Şenel, F. A., Küçükerdem Öztürk, T., Saplioğlu, K., Yeşilırmak Nehri Akış Verisi Tahmininin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Karınca Aslanı Algoritması ile Zaman Gecikmesi Boyutunun Optimizasyonu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(2), Sayfa 310-318, 2020
 • 3 Saplioğlu, K., Küçükerdem Öztürk, T., Şenel, F. A., Eksik Hidrolojik Verilerin Simbiyotik Organizmalar Arama Algoritması ile Tahmini, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), Sayfa 93-104, 2020
 • 4 Öztürk, H., & ŞENEL, F. A. An analysis of multi-item inventory model using particle swarm optimization under discrete delivery orders and limited storage space. International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 7(3), 124-132. 2019.
 • 5 Yüksel, A.S., Şenel, F.A., Çankaya, İ.A., Yazma Davranışlarının Mobil Cihaz Sensörleri Kullanılarak Sınıflandırılması, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 9(1), 2018
 • 6 Fatih Ahmet Şenel, Asım Sinan Yüksel, Fatih Gökçe, Tuncay Yiğit, "Gri kurt optimizasyon algoritması ile iki boyutlu dizilim yazılımının geliştirilmesi." Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(2), 2018.
 • 7 ŞENEL, B., ŞENEL, F. A., KAHRİMAN, M., "Linear Behaviour Modelling of SBB5089Z Power AmplifierModule with Data Mining," International Journal of Scientific and Technological Research, ISSN 2422-8702 (Online), Vol 3, No.5, 2017.
 • 8 Şenel, B., Kahriman, M., Şenel, F. A., "BESLEME VE RF GİRİŞ GÜCÜ ŞARTLARININ WİMAX GÜÇ YÜKSELTECİ PERFORMANS PARAMETRELERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Cilt:5 Sayı:3, 2017
 • 9 F. A. ŞENEL, B. CETİŞLİ, "Görüntü İşleme ve Beş Eksenli Robot Kol ile Üretim Bandında Nesne Denetimi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Sayı 21-5, Sayfa:158-161, 2015.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Saplioglu, K., Kucukerdem, T.S. & Şenel, F.A. "Determining Rainwater Harvesting Storage Capacity with Particle Swarm Optimization", Water Resources Management, 33(14) pp=4749–4766, 2019
 • 2 Ayyildiz, V. A., Senel, F. A., Dursun, A., Ozturk, K., Morphometric examination of the styloid process by 3D-CT in patients with Eagle syndrome, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 276(12), 2019
 • 3 Şenel, F.A., Gökçe, F., Yüksel, A.S., Yiğit, T., A Novel Hybrid PSO-GWO Algorithm for Optimization Problems, Engineering with Computers, 35(4), pages 1359-1373, 2019
 • 4 Yüksel, A.S., Şenel, F.A., Çankaya, İ.A., Classification of Soft Keyboard Typing Behaviors Using Mobile Device Sensors with Machine Learning, Arabian Journal of Science and Engineering, 44(4), 2019
 • 5 Saplıoğlu, K. Kilit, M. Şenel, F. A.: Investigation of changes in climate data using checkerboard: the case of Akarçay basin, Applied Ecology and Environmental Research, 17(2), 2019
 • 6 Öztürk, H., Aytar, Salih., Şenel, F. A., An EPQ model for an imperfect production process with fuzzy cycle time and quality screening, Iranian Journal of Fuzzy Systems, 16(5) pages:169-185, 2019
 • 7 Pence, İ., Siseci Cesmeli, M., Şenel, F. A., Cetisli, B., A new unconstrained global optimization method based on clustering and parabolic approximation, Expert Systems with Applications, Volume 55, 15 August 2016, Pages 493-507
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ayyildiz, V. A, Senel, F. A., Dursun, A., Ozturk, K., In reply to: “Dynamic imaging in suspected eagle syndrome”, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2020
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Saygın, M., Öztürk, Ö., Şenel, F. A., Aile Hekimleri için OSAS Ön Tarama Testi Yazılımı, TÜSAD 40. Ulusal Kongresi - SOLUNUM 2017, 13-16 Ekim 2018, Antalya
 • 2 Öztürk, Ö., Saygın, M., Şenel, F. A., OSAS Ön Tarama Testi EpWorth için Yazılım Geliştirme, Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2015, Antalya
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Saplıoğlu, K., Öztürk, T., S., K., Şenel, F. A., "ANFIS ile Yapılan Modellemelerin Alt Modellere Bölünmesi ve Bu Modellerin Alt Küme Sayılarının Belirlenmesinde K-Means Algoritmasının Kullanılması: Eksik Akış Verisi Tamamlama Örneği", 1st International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology (ICIVILTECH 2019), October 23-25, Afyonkarahisar/TURKEY
 • 2 Saygın, M., Öztürk, Ö., Şenel, F. A., Yalçın, A., "THE AWARENESS LEVELS OF FAMILY PHYSICIANS ABOUT SLEEP DISORDERS", Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı) SOLUNUM 2019, 26-29 Ekim, Bodrum, TÜRKİYE, 2019
 • 3 Saygın, M., Öztürk, Ö., Şenel, F. A., "OSAS PRE-SCAN TEST SOFTWARE WITH REMOTE DATABASE CONNECTION", Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı) SOLUNUM 2019, 26-29 Ekim, Bodrum, TÜRKİYE, 2019
 • 4 ŞENEL, B., KAHRİMAN, M., ŞENEL, F. A., "2.45GHz LNA Design with Arduino Biasing Control Unit", International Advanced Technology Symposium (IATS), Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye, 2017
 • 5 B. Şenel, M. F. ÇAĞLAR, F. A. Şenel, "Behavioral Modeling of 2.4GHz RF Power Amplifier Using Data Mining", 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), Books of Abstracts, pp. 779, 24-28th May, 2016, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Görüntü işleme ve beş eksenli robot kol ile üretim bandında nesne denetimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
 • Doktora Tezi
 • 1 İki boyutlu düzensiz şekilleri yerleştirme optimizasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Otomatik Yerleştirme Yazılımının Geliştirilmesi", 4252-D2-15 nolu Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • 2 Tübitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi
 • 3 "Robot Kollar Kullanılarak Üretim Bandı Üzerindeki İşlenmeyen Parçaların Ayrıştırılması", 3216-YL1-12 nolu Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "ISPARTEK 2014 Proje Pazarı", Süleyman Demirel Üniversitesi, 14-15-16 Mayıs 2014,Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 2 "Öğrenci Proje Pazarı", Süleyman Demirel Üniversitesi, 14-15-16 Mayıs 2014,Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 3 "Öğrenci Proje Pazarı", Süleyman Demirel Üniversitesi, 15-16-17 Mayıs 2013. Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Fen Bilimleri Enstitüsü En İyi Tez Ödülü(Bilişim Alanı)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar ve Ağ Güvenliği A Şubesi
Bilgisayar ve Ağ Güvenliği B Şubesi
Bilgisayar ve Ağ Güvenliği Uzaktan Eğitim
Elektrik Devre Temelleri A Şubesi
Elektrik Devre Temelleri B Şubesi
Lojik Devreler I A Şubesi
Lojik Devreler I B Şubesi
 
Bu İçeriği Paylaş!