KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Gül Hanım GÖKTAŞ CENGİZ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Tarih Bölümü
Ana Bilim Dalı Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462114113
E-Posta hanimgoktas@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH 26.06.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİH (YL) (TEZLİ) 09.01.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİH (DR) 28.06.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Osmanlı Sosyal Tarihi, Osmanlı Toplumunda Kadın, Osmanlı Toplumunda Çocuk, Şer'iyye Sicilleri
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 "19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Toplumunda Kadın Olmak", Türklerde Kadın, Kömen Yayınları, Konya 2020.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Çocuk Beslenmesinde Yaygın Bir Gelenek:Sütannelik Ya Da Sütninelik", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 37, 2020/2, s.1-25.
 • 2 II. Abdülhamid Dönemi Bir Sosyal Yardım Uygulaması: Tev'em Maaşı, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (OTAM), Sayı 41, Bahar 2017.
 • 3 "XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Hekim-Hasta İlişkileri ve Diplomasız Hekimler", History Studies,Vol. 6/6, Aralık 2014, s.99-115.
 • 4 Çocuk Gazetelerinin Gözünden Birinci Dünya Savaşı Çocukları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 32, Ağustos 2014, s. 15-28.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 "Osmanlı Devleti'nde Çocuğun Eğitimi", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çay Meslek Yüksekokulu, 13 Mart 2015, Afyonkarahisar.
 • 2 "6 Mart Atatürk Isparta Yolunda", 6 Mart 2014, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Isparta.
 • 3 "6 Mart Atatürk Isparta'da", 6 Mart 2013, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Mahalle Mektebine Başlama Merasimi:Âmin Alayı ve Bed-i Besmele",IV. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk,Canik Belediyesi-History Studies,15-17 Mayıs 2015,Samsun.
 • 2 II. Abdülhamid Dönemi Bir Çocuk Gazetesi:"Çocuklara Mahsus Gazete" Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu,Türk Tarih Kurumu, 20-21 Şubat 2014, Selanik.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Osmanlı Dönemi İstanbul Mahallelerinde Çocuk" 3rd Internatıonal Conference on the Changıng World and Socıal Research, ICWSR'2017, 8-10 Ağustos 2017, Rome-Italy.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 191 Numaralı Isparta Şer'iyye Sicili(H.1282/1283-M.1865/1867)'nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi,Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2013.
 • Doktora Tezi
 • 1 II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Sosyal Politikalarında Çocuk, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2019.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 191 Numaralı Isparta Şer'iyye Sicili(H.1282/1283-M.1865/1867)'nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi,SDÜ-ÖYP Projesi,2011-2013.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Balkan Sempozyumu,"Balkanlar'da Dostluk ve İşbirliği Dinamikleri", 5-7 Ekim 2012, Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye'de Lisanüstü Tarih Programlarının Durumu Çalıştayı,Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilmler Enstitüsü,12 Nisan 2014, Isparta.
 • 2 Miryokefalon Savaşı Sempozyumu, 19-20 Haziran 2014, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK-BİDEB Yurt İçi Doktora Eğitim Burs Programı
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "World Cafe Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik Çalıştayı", 3-4 Nisan 2013, SDÜ, SBE, Isparta.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Lisansüstü AKTS Koordinatörlüğü
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!