KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Zeynep TÜRKKAN
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110287
E-Posta zeynepturkkan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ 13.07.2007
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİN SOSYOLOJİSİ 14.02.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR) 07.06.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sosyal Bilim Paradigmaları,Sosyolojik Metodoloji,Toplumsal Alışveriş Kuramı,Hakkaniyet Kuramı
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Türkkan, Z. (2020) "Toplumsal Alışverişte Hakkaniyet", Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Yıl 2020, Cilt 23 Sayı 1, ss. 192-222. https://dergipark.org.tr/en/pub/sosars/issue/54013/728347
 • 2 Türkkan, Z. (2018) "Değer-Tarafsız Sosyoloji Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım", FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl 2018, Sayı 11 (Bahar), ss. 165-187. http://dergipark.gov.tr/fsmia/issue/37881/437722
 • 3 Türkkan, Z., (2017) "Durkheim ve Weber: Paradigmatik Bağlamda Karşılaştırmalı Bir İnceleme", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017, Sayı: 38, ss. 189-217. http://ilahiyat.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/72/files/dergi-38-sayi-11072017.pdf
 • 4 Türkkan, Z., (2012) "Sosyal Bilim Paradigmaları Bağlamında Max Weber'in Metodolojisi", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2012/1, Sayı: 28, ss. 63-84. http://ilahiyat.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/72/files/dergi-28-sayi-07022017.pdf
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Türkkan, Z., "Mukaddime'nin Bilimsel Objektiflik İddiası Açısından Değerlendirilmesi", Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 02-04 Şubat 2018, Kemer/ Antalya. İlk Çağlardan Modern Döneme Tarihten İzler II, Berikan Yayınevi, ss. 15-36.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Türkkan, Z., "Mary Wollstonecraft'in Din ve Tanrı Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme", Dünya Kadın Kongresi, 7-8 Mart 2020, Ulus/Ankara, ss. 179-183.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Türkkan, Z., (2011) "Kimliğin Oluşumunda ve Korunmasında Dinin Rolü", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Doktora Tezi
 • 1 Türkkan, Z., (2017) "Durkheim ve Weber: Paradigmatik Bağlamda Karşılaştırmalı Bir İnceleme", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Durkheim ve Weber: Paradigmatik Bağlamda Karşılaştırmalı Bir İnceleme" adlı ÖYP05313-DR-14 Nolu ÖYP Doktora Projesi (Tamamlandı). Destekleyen: SDÜ ÖYP Koordinasyon Birimi. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ramazan UÇAR.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Kınalızâde Ailesi Sempozyumu, 30 Mayıs-02 Haziran 2012, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 III. İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı İlahiyat Eğitiminde İslam Mezhepleri Tarihinin Yeri ve Geleceği Çalıştayı, 11-12 Ekim 2011, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Uluslararası Erasmus Öğrenci Değişim Programı Bursu, 01.10.2013-25.08.2014, Bayreuth Üniversitesi, Almanya.
VERDİĞİ DERSLER
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Sınıf Yönetimi
 
Bu İçeriği Paylaş!